GEZONDHEID VERBINDT IN DE GEMEENTE DEURNE

ggdbzo

e-book%20Deurne

De kracht van gezondheid

DE KRACHT VAN GEZONDHEID

4

GGD Brabant-Zuidoost 2016

Mensen beleven hun gezondheid veelal positief als ze kunnen doen wat ze willen, ook met een ziekte. Dit vormt het uitgangspunt van gezondheidspromotie:

daarin staat niet de ziekte centraal, maar datgene wat mensen waardevol en zinvol vinden. De gemeente Deurne draagt bij aan gezondheidspromotie

door te investeren in werk, sport, cultuur, leefbaarheid en sociale activiteiten. Veel mensen krijgen al ondersteuning op het gebied van hun gezondheid,

vooral uit hun directe omgeving. Door het toegankelijker maken van diverse ondersteuningsvormen, zoals zelfhulp, kan de gemeente haar inwoners met

ondersteuningsbehoeften nog beter faciliteren.

KERNBOODSCHAP I

Voor een positieve gezondheidsbeleving is het cruciaal

dat de inwoners van Deurne de dingen kunnen doen

die ze willen doen, ook als zij een chronische ziekte

hebben.

Gezondheid een centrale waarde in het leven

In maart 2015 hebben ruim 4.750 inwoners van

Zuidoost-Brabant, lid van het GGD-panel, vragen

beantwoord over hun gezondheidsbeleving. Op de

vraag wat zij het belangrijkste vinden in hun leven

noemen zij gezondheid verreweg het meest, veelal

in combinatie met gezin, kinderen en familie. Ook

geluk krijgt een belangrijke plek. In de vergelijking

van gezondheid met andere dingen in het leven, komt

gezondheid voor 86% van de mensen als (bijna) het

meest belangrijke naar voren [1].

Ervaren gezondheid nauw verbonden met

aspecten sociale domein

Voor mensen is gezondheid meer dan de afwezigheid

van ziekte. Andere belangrijke aspecten van het

begrip gezondheid zijn bijvoorbeeld ‘kunnen genieten

van activiteiten of dingen’, ‘prettige sociale contacten

hebben’, ‘wonen in een prettige en veilige buurt’.

en ‘voldoening vinden in betaald of vrijwillig werk’.

Hieruit blijkt dat gezondheid nauw samenhangt met

meedoen, welzijn en andere doelen in het sociale

domein [1].

+

zie ook ‘gezondheid werkt’

More magazines by this user
Similar magazines