Views
2 years ago

Activiteitenverslag 2015 - Anthos

Met dit

Met dit activiteitenverslag leggen wij verantwoording af over het in 2015 gevoerde beleid en informeren wij u over alle daarmee samenhangende werkzaamheden. Die zijn uitgevoerd door de medewerkers in nauwe samenspraak met de leden van commissies en besturen. In dit verslag staan de volgende thema’s centraal: • Markttoegang; • Afzetbevordering; • Plantgezondheid | Duurzaamheid | Kwaliteit; • CAO en Arbeidsmarktbeleid; • Ketensamenwerking; • Dienstenpakket.

Anthos Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten