31.05.2016 Views

Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 2

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JUNI 2016 • 3E JAARGANG NUMMER 2<br />

BARNEVELD MAGAZINE<br />

CARL KOETSIER<br />

“Je leeft niet<br />

alleen voor jezelf”<br />

OPTISPORT<br />

“Zoek jij ook mee<br />

naar de schatkist<br />

met het A-diploma?”<br />

HANS VAN ARUM<br />

“Een goed resultaat<br />

geeft voldoening”<br />

“ Ik wil de mensen graag helpen en raken”<br />

Ben Bläss


VOORWOORD<br />

COLOFON<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is een samenwerking tussen<br />

Stefan de Vogel & Twenty Four Webvertising BV<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

magazine@24webvertising.nl<br />

Eindredactie:<br />

Twenty Four Webvertising B.V.<br />

Verkoop & bladmanagement:<br />

Twenty Four Webvertising B.V.<br />

Vormgeving en opmaak:<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Fotografie:<br />

Bertineke Boon<br />

Johan van Omme<br />

Oplage:<br />

22.150 exemplaren huis aan huis in<br />

de gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

Druk:<br />

Grafistar<br />

Verspreiding:<br />

Joh. Van de Kamp B.V.<br />

COPYRIGHT 2016<br />

Niets uit de uitgave mag worden verveeldvoudigd en/of<br />

openbaar gemaakt doormiddel van fotokopie, microfilm,<br />

internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande<br />

toestemming van de uitgever. Twenty Four Webvertising<br />

kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk<br />

gehouden worden voor eventuele fouten, omissies of<br />

onvolkomenheden in de gegevens. Een deel van de<br />

informatie wordt door derden aangeleverd en Twenty<br />

Four Webvertising is daarom niet aansprakelijk voor de<br />

juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie.<br />

Lezers van deze magazine kunnen op geen enkele wijze<br />

rechten ontlenen aan de door Twenty Four Webvertising<br />

aangeboden informatie of de gevolgen van eventuele via<br />

de informatie ontstane transacties.<br />

Voor u ligt een nieuw <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>, met op de cover<br />

Ballonvaartexpert Ben Bläss. Wie deze markante <strong>Barneveld</strong>er<br />

nog niet kent moet het interview met hem lezen verderop in dit<br />

magazine. Ben is dé ballonvaartexpert, weet hier ontzettend veel<br />

over te vertellen en bezit een enorme verzameling ballonvaart<br />

attributen waarvan een deel te zien is in het Museum Nairac.<br />

Ik denk dat we Ben gerust een ambassadeur kunnen noemen<br />

van <strong>Barneveld</strong>.<br />

Ook in dit magazine een interview met de vorig jaar gestarte voorzitter van Theater op ’t Zand,<br />

Jan van Iwaarden. Jan vertelt vol passie over het evenement op het Kootwijkerzand dat gedragen<br />

wordt door een heel aantal sponsors en vrijwilligers. Daardoor is het evenement nog steeds gratis<br />

te bezoeken en daar mogen we heel trots op zijn.<br />

Nog een jaarlijks evenement is de Oud Veluwse Markt die dit jaar haar 50 jarig bestaan viert,<br />

voorzitter Hans Soeterboek licht een tipje van de sluier op van alle extra activiteiten die gaan<br />

plaatsvinden. Extra dit keer is een zaterdag voorafgaand aan de Oud Veluwse Markten ( 9 juli ) die<br />

voor en door <strong>Barneveld</strong>ers georganiseerd wordt. Het programma blijft nog even een verrassing,<br />

maar dat het bijzonder wordt dat kunnen we wel verklappen, aldus Hans Soeterboek. De gemeente<br />

<strong>Barneveld</strong> is een bruisende gemeente met al haar 9 kernen, de ene kern is wat toeristischer<br />

ingesteld dan de andere, maar in alle kernen is er veel te doen in de zomermaanden. De Veluwe<br />

is een aantrekkelijke streek om te bezoeken, zowel voor de Nederlandse gast als de buitenlandse.<br />

Het wordt wel eens de achtertuin van Amsterdam genoemd, het is tenslotte maar een uurtje rijden<br />

vanaf de hoofdstad, aan ons om de toerist te verleiden om naar de Veluwe te komen.<br />

In het centrum van <strong>Barneveld</strong> is het voorjaar ook merkbaar, de zomer-hangingbaskets hangen weer<br />

die de straten een fleurige aanblik geven. De terrassen zitten vol en op de zaterdagen kunt u vaak<br />

genieten van live muziek. Er komen een aantal leuke evenementen aan, wilt u precies weten welke<br />

evenementen er georganiseerd worden, kijk op de website www.barneveldcentrum.nl of check de<br />

<strong>Barneveld</strong>-app. Te downloaden in de App store en in Google Play. Ook Voorhuizen heeft zijn eigen<br />

Voorthuizen-app, ook hier vindt u de complete activiteiten agenda en de activiteiten die bijvoorbeeld<br />

door een camping georganiseerd worden.<br />

Geniet van het boordevolle magazine, waar ook tot uiting komt hoe sportief onze gemeente is,<br />

lees het artikel over Voorthuizen loopt en het interview met SDVB trainer Hans van Arum.<br />

Veel lees plezier en een hele fijne zomer!<br />

Karelien Druijff Centrummanager (foto MooiMerk)


INHOUD<br />

Carl Koetsier: Je leeft niet<br />

alleen voor jezelf<br />

9<br />

23<br />

25<br />

Gelderse Vallei Vivre viert<br />

tienjarig bestaan<br />

Make-over:<br />

Mirjam van Ravenswaaij<br />

13<br />

50-jarig jubileum van de Oud<br />

Veluwse Markt<br />

32-34<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong>:<br />

Tijdelijke verhuizing<br />

naar Langstraat 102 en<br />

grondige verbouwing pand<br />

Churchillstraat<br />

En verder...<br />

7 ‘Run’ op startbewijzen Voorthuizen Loopt • 11 Boodschappenactie Jumbo en <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

• 12 Spuiterij Luttikhuisen • Van den Brinks schoonmaak & bedrijfsdiensten • 15 Profile <strong>Barneveld</strong><br />

• EMTÉ Supermarkt • 17 Puurveense molen de trots van Kootwijkerbroek • 19 Ten Kate Huizinga<br />

B1-Toptoernooi • 21 Choco & Zo: zorg voor iedereen • 22 Romidah’s Earth Medicine • TOP Totaal<br />

Kootwijkerbroek • 24 De Rozerie: kwaliteit • Kluzo • 26 Evert Zeggelaar Automotive • Skills2Goals •<br />

27 Hans van Arum SDV <strong>Barneveld</strong> • 29 Safety@Work • Autobedrijf Gijsbertse • 30 Ben Bläss: geboren<br />

organisator en weldoener • 35 Salon Uniek • La Posta • 37 Cultuur ontmoet natuur bij Theater op<br />

‘t Zand • 43 Crew licht en geluid • Van Gent Autobedrijf • 45 Henk Huijsman • Gert Donkersteeg<br />

Parketvloeren • 47 Dwarsakker Zorg & Wonen • 49 Samen Bouwen, bouwen met FALK-panelen! •<br />

51 De Bunte Vastgoed Oost BV • 53 Van den Hoorn • Hartog Outdoor Living • 55 Stellio Interieur<br />

woonwereld op maat • 57 Jansen Klimaattechniek • Montana Chaletbouw • 58 Optisport <strong>Barneveld</strong><br />

41<br />

Post Advocaten:<br />

Dwaling is aan de<br />

orde wanneer u een<br />

overeenkomst sluit op<br />

basis van een onjuiste<br />

voorstelling van zaken


graag hand-in-hand laten gaan. Dit is een<br />

leuke en professioneel opgezette activiteit<br />

voor het hele dorp.’ Dat het met die lokale<br />

betrokkenheid wel goed zit blijkt uit de<br />

bijna negentig sponsoren en meer dan 100<br />

vrijwilligers. Voor de jeugd vinden vanaf 3<br />

juni wekelijks op vrijdagmiddag trainingen<br />

plaats, op de velden van korfbalvereniging<br />

Spirit. ‘Dat doen we in samenwerking met<br />

Be Active en Loopgroep Voorthuizen. Vorig<br />

jaar trok dit zo’n 200 kinderen. Erg leuk om<br />

hun enthousiasme te zien. We zien ook dat<br />

het gros van de kinderen meedoet aan de<br />

loop.’<br />

‘Run’ op startbewijzen<br />

Voorthuizen Loopt<br />

‘We willen een positieve impuls geven aan het hardlopen in de regio’,<br />

vertelt Nieko Versteeg. Hij is één van de mensen achter Voorthuizen<br />

Loopt. Sinds 2013 vindt het populaire evenement plaats, dit jaar op<br />

zaterdag 9 juli.<br />

Op zaterdag 9 juli begint Voorthuizen<br />

Loopt om 14.00 met een kinderfeest op<br />

het Bunckmanplein. Vanaf 16.30 uur is de<br />

kidsrun voor de jeugd tot en met zes jaar.<br />

Om 18.00 uur klinkt het startschot voor<br />

de vijf kilometer en om 19.15 uur is het<br />

de beurt aan de deelnemers van de 10<br />

kilometer. Vanaf 21.00 uur wordt de dag<br />

afgesloten met een Après Run Party op het<br />

Bunckmanplein. Opgeven voor één van de<br />

wedstrijden kan via www.voorthuizenloopt.<br />

nl. Daarop staat ook meer informatie over<br />

de kidstrainingen. Zolang de voorraad<br />

strekt is het ook mogelijk om tickets aan te<br />

schaffen op de dag zelf.<br />

De reservering van tickets voor het<br />

hardloopevenement ging op 1 februari<br />

stormachtig van start. De honderd<br />

snelste inschrijvers was een bijzonder<br />

hardloopshirt, speciaal gemaakt voor dit<br />

festijn, in het vooruitzicht gesteld. ‘Om<br />

0.00 uur ’s nachts gingen we open. En om<br />

07.35 uur tikte de teller al de honderd<br />

aan’, vertelt Versteeg. ‘We zagen de hele<br />

nacht door mensen zich inschrijven. Er was<br />

duidelijk sprake van een ‘run’ op die eerste<br />

startbewijzen.’<br />

In totaal is er plek voor 1500 mensen,<br />

verdeeld over drie wedstrijden: de kids<br />

run, vijf kilometer en tien kilometer. Het<br />

parcours van 2,5 kilometer is dan ‘gezellig<br />

gevuld’, aldus de organisator. De lengte<br />

van de ronde is officieel nagemeten door<br />

de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie.<br />

‘Iedereen kan er dus zeker van zijn dat de<br />

afstand exact vijf of tien kilometer is.’ De<br />

organisatie richt zich zowel beginnende als<br />

gevorderde lopers. ‘De vijf kilometer is een<br />

mooie afstand voor mensen om eenmalig<br />

naar toe te werken. Voor de tien is het<br />

wel goed om wat geoefender te zijn. Maar<br />

de ervaring leert dat bij beide afstanden<br />

lopers van uiteenlopend niveaus zich<br />

aanmelden.’<br />

Die ruime doelgroep past uitstekend bij het<br />

doel van Voorthuizen Loopt, legt Versteeg<br />

uit. ‘Sportiviteit en gezelligheid willen we<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 7


‘Je leeft niet alleen voor jezelf’<br />

‘Toen ik zelf volleybalde zei ik altijd: als ik één ding niet ga doen,<br />

dan is het bestuurlijk actief worden. Als het slecht gaat heb je<br />

het gedaan en gaat het goed dan krijg je vrijwel nooit de ‘credits’.<br />

Bij sport is dat in elk geval zo’, zegt Carl Koetsier. Het is anders<br />

gelopen. Zo is de <strong>Barneveld</strong>er tegenwoordig voorzitter van<br />

Plaatselijk Belang <strong>Barneveld</strong> (PBB). Tevens is de oud-spelverdeler<br />

bestuurslid bij Stichting Topvolleybal <strong>Barneveld</strong> (STB).<br />

Zelf vindt de <strong>Barneveld</strong>er zijn<br />

Sinds twee jaar is Koetsier voorzitter<br />

maatschappelijke betrokkenheid niet meer van PBB. Daarvóór was hij al tien jaar<br />

dan normaal. ‘Je woont en leeft met elkaar actief als bestuurslid. Het werk van PBB<br />

in een dorp. Als je dan je steentje kunt vindt veelal plaats op de achtergrond.<br />

bijdragen om het wat leuker, gezelliger ‘Over het algemeen wordt het algemeen<br />

en beter te maken, waarom zou je dat niet belang goed verdedigd door het college<br />

doen? Je leeft niet alleen voor jezelf. In van B&W en de gemeenteraad. Maar<br />

<strong>Barneveld</strong> zijn er ontzettend veel mensen soms raken bepaalde maatschappelijke<br />

die zich zo inzetten.’<br />

problemen uit zicht. We merken dan dat<br />

er onrust ontstaat onder de bevolking.<br />

Dan trekken we aan de bel.’ Als recent<br />

voorbeeld geldt de voorgenomen<br />

bomenkap aan de Stationsweg. Koetsier<br />

zwengelde de discussie aan waarna een<br />

handtekeningenactie op gang kwam.<br />

Langer geleden dreigde de huisartsenpost<br />

in <strong>Barneveld</strong> te verdwijnen. Mede door de<br />

invloed van PBB is dat voorkomen.<br />

Als bestuurslid bij STB faciliteert hij alle<br />

randvoorwaarden rondom de hoofdmacht<br />

van SSS, een team dat al jaren uitkomt<br />

in de Eredivisie. ‘Zelf heb ik jarenlang in<br />

het eerste mogen spelen. Toen had ik niet<br />

door wat er allemaal op de achtergrond<br />

gebeurde. Dat was ook goed: je moet je als<br />

speler focussen op het volleyballen. Als<br />

bestuur zorgen we er voor dat de huidige<br />

spelers zich ook volledig kunnen wijden<br />

aan het spelletje.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 9


Boodschappenactie Jumbo en<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

Familie Van Maanen: “Mogen we dit allemaal meenemen?”<br />

De samenwerking tussen de beide vestigingen van supermarkt Jumbo in<br />

<strong>Barneveld</strong> en <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> levert inwoners van <strong>Barneveld</strong> echt<br />

iets op. Daar is de familie van Maanen ook achtergekomen. Dinsdag 10<br />

mei was de uitreiking van de kar.<br />

De heer Van Maanen, de feitelijke winnaar, mee naar huis te mogen nemen. Dat<br />

heeft zijn vrouw en haar moeder naar de zeiden ze ook: ‘Mogen we dit allemaal<br />

Jumbo laten komen om de kar in ontvangst meenemen!?’”<br />

te nemen. Hij besloot online een bod te Harrie zette de winnaars nog extra in het<br />

doen op de kar welke op de website van zonnetje met een mooie bos bloemen en<br />

barneveld360.nl stond gepresenteerd. een heerlijke taart! De familie Van Manen<br />

Uiteraard werd er wel advies ingewonnen gaf aan dat deze dezelfde avond nog zou<br />

bij zijn vrouw. Zo werd in gezamenlijk worden aangesneden.<br />

overleg het juiste bod bepaald.<br />

Harrie Kremers is voor veel mensen een<br />

nieuw gezicht in deze vestiging. “We<br />

Voor Harrie Kremers, filiaalmanager van zijn heel erg bezig Jumbo hier op een<br />

Jumbo Nieuwe Markt is het de eerste keer goede manier in de markt te zetten. We<br />

dat hij de kar uit mocht reiken. Hij noemt gebruiken vooral de kennis van onze<br />

het een fantastisch initiatief. “Mensen medewerkers om leuke lokale initiatieven<br />

kunnen in de winkel de kar bekijken en te ondersteunen. Zo hebben we onlangs<br />

online een bod uit brengen. Op deze de sponsoring verzorgd van knakworsten<br />

manier hebben we elk kwartaal een<br />

voor de stichting New Day Impact ten bate<br />

gelukkige winnaar. En iedereen vindt het van hun vrijwilligersreis naar Albanië waar<br />

natuurlijk fijn gratis een kar boodschappen men zich inzet voor vrouwen en jongeren.”<br />

En deze zomer gaat medewerker Lisanne<br />

met een groep andere jongeren van de<br />

Hervormde Kerk Voorthuizen naar Malawi<br />

om daar vrijwilligerswerk te doen in een<br />

weeshuis. “Wij zijn reuze trots op haar en<br />

leverden daarom graag onze bijdrage!<br />

Ook sponsorde Jumbo Nieuwe Markt<br />

croissantjes voor de kleedjesmarkt op<br />

de Prinses Amaliaschool, Basisschool<br />

Plantijn en PCBS De Fontein om geld in<br />

te zamelen voor een ‘groener schoolplein’.<br />

Dat zijn allemaal geweldige initiatieven<br />

die we graag ondersteunen. Naast de<br />

sponsoring proberen we ook zoveel<br />

mogelijk samenwerking te zoeken<br />

met lokale ondernemers. De actie met<br />

ballonvluchten die we in samenwerking<br />

met Balloncentrum van Manen doen is<br />

hiervan een goed voorbeeld”.<br />

Deelnemende vestigingen:<br />

• Jumbo <strong>Barneveld</strong> Amersfoortsestraat<br />

• Jumbo <strong>Barneveld</strong> Nieuwe Markt<br />

Houd barneveld360.nl en Jumbo <strong>Barneveld</strong> in<br />

de gaten voor de exacte datum/periode van<br />

de volgende raad-en-winactie.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 11


Spuiterij Luttikhuisen maakt<br />

garagedeuren weer als nieuw<br />

‘De garagedeur van een particulier blijft er gewoon in zitten.<br />

Het spuiten neemt ongeveer een uur in beslag. En na twee uur<br />

kan de deur weer gebruikt worden’, vertelt directeur Alfred van<br />

den Brink over één onderdeel van Spuiterij Luttikhuisen.<br />

Particulieren zijn enthousiast over garagedeuren<br />

die hiermee een tweede leven krijgen.<br />

Spuiterij Luttikhuisen is al meer<br />

dan 35 jaar een bekende naam in<br />

Kootwijkerbroek en omgeving. ‘We zijn<br />

gespecialiseerd in het spuiten van garageen<br />

industriedeuren. Daarnaast doen we<br />

ook wandbeplating en zetwerk. En we<br />

hebben een afdeling bedrijfswagens<br />

die heel breed is’, zet de directeur een<br />

aantal activiteiten op een rij. ‘Als we een<br />

aanvraag krijgen die hierbuiten valt,<br />

bekijken we of we die opdracht kunnen<br />

uitvoeren. Zo niet, dan kennen we genoeg<br />

collega-bedrijven om te weten waar<br />

iemand wel moet zijn.’<br />

Aantrekkelijke prijzen<br />

Op de particuliere markt is Spuiterij<br />

Luttikhuisen met name actief in het<br />

spuiten van garagedeuren, iets dat<br />

interessant is bij beschadigde exemplaren<br />

of wanneer de verf wat verweerd is. ‘Een<br />

team van ons zit langs de weg. Op locatie,<br />

bij mensen thuis, spuiten ze garagedeuren<br />

weer netjes in de kleur.’ Vergeleken met<br />

een schilder werkt Luttikhuisen sneller<br />

en voor aantrekkelijkere prijzen. Er is<br />

bovendien nog een ander pluspunt. ‘Wij<br />

spuiten standaard tweecomponentenlak.<br />

De kwaliteit daarvan ligt een stuk hoger<br />

dan schildersverf’, weet de directeur.<br />

Wilt u uw garagedeur een opknapbeurt<br />

geven? Neem gerust contact op.<br />

Spuiterij Luttikhuisen<br />

Essenerweg 82a, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 443 824<br />

www.spuiterij-luttikhuisen.nl<br />

“We focussen ons steeds meer<br />

op <strong>Barneveld</strong>”<br />

Van den Brinks schoonmaak & bedrijfsdiensten in Harderwijk<br />

verzorgt al sinds 1965 een kwalitatief hoogstaande schoonmaak.<br />

Bert van den Brink legt in een interview uit dat de focus steeds<br />

meer op <strong>Barneveld</strong> komt te liggen.<br />

“We zijn een regionale partner waar het<br />

MKB graag mee samenwerkt. Ten opzichte<br />

van onze collega’s onderscheiden wij ons<br />

in advisering en goede communicatie.<br />

Sinds maart dit jaar hebben wij<br />

een bedrijfsruimte aan de Anthony<br />

Fokkerstraat en dat bevalt heel goed.<br />

Het is prettig om naast onze vestiging<br />

in Harderwijk ook in <strong>Barneveld</strong> een<br />

vestiging te hebben. We willen namelijk<br />

nog actiever worden in de Rijnvallei<br />

en in de toekomst ook markten in<br />

bijvoorbeeld Lunteren, Ede en Amersfoort<br />

bedienen.” De directeur, woonachtig<br />

in Harderwijk, vormt een team met<br />

operationeel manager Raymond Olofsen<br />

en rayonleidster Jenny Dekker. “Ik ben al<br />

weer 26 jaar actief in dit familiebedrijf<br />

en het bevalt uitstekend. We zien de<br />

toekomst positief tegemoet.”<br />

Ruimtes in bedrijven worden steeds<br />

flexibeler gebruikt. Door hier<br />

kritisch met opdrachtgevers naar te<br />

kijken schrijft Van den Brinks een<br />

schoonmaakplan helemaal op maat.<br />

“Hierbij bekijken wij de ruimten die<br />

meer aandacht nodig hebben en<br />

waarbij hygiëne belangrijker is dan<br />

andere ruimten.” In tegenstelling tot de<br />

landelijke grote schoonmaakbedrijven<br />

staat kwaliteit en continuïteit bij het<br />

bedrijf hoog in het vaandel. In totaal<br />

zijn er bij Van den Brinks 170 mensen in<br />

dienst, waarvan dertig in <strong>Barneveld</strong>. “We<br />

willen ons daar echt wortelen”, sluit de<br />

ondernemer af.<br />

Van den Brinks<br />

Anthony Fokkerstraat 62b, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 760 500<br />

www.vandenbrinks.nl<br />

pagina 12<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Het bestuur bestaat verder uit Theo<br />

de Vries (secretaris), Jeanine van der<br />

Meij (penningmeester), Henk Postema<br />

(marktmeester), Marjanne Kooij<br />

(informatiecentrum), Henk Vermeulen<br />

(optochten en vlooienmarkt), Kitty<br />

Schueler (horeca en pr) en Jan Visser, die<br />

verantwoordelijk is voor de dansgroepen.<br />

“We beginnen op 7 juli met een receptie<br />

voor genodigden”, kijkt de <strong>Barneveld</strong>er<br />

alvast verlekkerd vooruit. Tevens wordt<br />

dan de tentoonstelling 50 jaar OVM,<br />

geopend in het Nairacmuseum. Zaterdag<br />

de 9e juli hebben we een feestdag<br />

voor <strong>Barneveld</strong>ers en dat organiseren<br />

we samen met de BMV en citymanager<br />

Karelien Druijff.”<br />

“Van dit evenement<br />

krijg ik energie”<br />

Het is dit jaar één groot feest in het dorp. Tijdens zes donderdagen<br />

in respectievelijk juli en augustus wordt uitgebreid stilgestaan bij het<br />

50-jarig jubileum van de Oud Veluwse Markt. Hoogste tijd dus voor<br />

een goed gesprek met de voorzitter van het stichtingsbestuur, Hans<br />

Soeterboek. “Ik moet de schakel tussen de raderen zijn.” Hij kijkt uit<br />

naar de zomer. “Het worden heel mooie themadagen.”<br />

Het 50-jarig bestaan wordt komende zomer<br />

gevierd met zes themadagen en een speciale<br />

dag voor de inwoners van <strong>Barneveld</strong>. Het<br />

evenement trekt jaarlijks 100.000 bezoekers.<br />

Soeterboek: “Ik ben eigenlijk al sinds 1985<br />

betrokken bij de markt, in allerlei functies<br />

en gedaanten”, blikt de eigenaar van de<br />

gelijknamige schoenenwinkel terug in de<br />

tijd. “Een jaar of zes/zeven geleden werd ik<br />

gevraagd door Ad Guldie of ik zijn taak over<br />

wilde nemen. Voorheen was ik secretaris,<br />

maar het voorzitterschap is natuurlijk<br />

wezenlijk anders. Je bent iets meer het<br />

gezicht van het evenement geworden. Ik voel<br />

me soms echt de schakel tussen de raderen,<br />

de olie in de machine. Mooi om met zoveel<br />

verschillende groepen vrijwilligers een<br />

evenement neer te zetten.”<br />

Op 14 juli is de eerste OVM, met als<br />

thema klederdracht uit Nederland. De<br />

week erna staat muziek centraal. Op 28<br />

juli en 4 augustus is Jan van Schaffelaar<br />

de hoofdpersoon. Verspreid over het dorp<br />

zal er ook een zogeheten aangepast Jan<br />

van Schaffelaar-spel worden gespeeld.<br />

“Hoe dat er precies uit komt te zien, blijft<br />

nog even verrassing. Maar spectaculair<br />

gaat het zeker worden! Op 11 augustus<br />

staat eten centraal, meer specifiek de<br />

streekproducten. We willen de gasten<br />

verwennen met allerlei Veluwse<br />

heerlijkheden.”<br />

Op 18 augustus tenslotte staat het<br />

Ballonfiësta centraal. “We hebben heel<br />

lang nagedacht over deze 50e editie en<br />

denken dat het hele mooie themadagen<br />

worden in de zomer. Het is ook echt<br />

voor ieder wat wils denken we. Je kan er<br />

zomaar een thema uitpikken, maar als<br />

alle thema’s je aanstaan, kan je natuurlijk<br />

ook elke week naar de markt komen. Hoe<br />

meer zielen, hoe meer vreugd tenslotte.”<br />

Het evenement geeft Soeterboek veel<br />

energie. “Natuurlijk, ik moet eerlijk<br />

zijn, de OVM is voor een <strong>Barneveld</strong>er<br />

gesneden koek, iedereen kent het al<br />

‘tig’ jaar, maar toch. Elk jaar zie je ook<br />

weer zoveel mensen genieten van het<br />

evenement. Dat is een signaal dat het<br />

succesvol is en daar krijg ik ook weer<br />

heel veel energie van.” En hij sluit af<br />

met een uitsmijter. “Wie o wie wil eens<br />

meelopen met de marktmeester en het<br />

op termijn overnemen? Dat zou heel<br />

mooi zijn, het stokje moet een keer<br />

worden overgedragen!”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 13


Profile <strong>Barneveld</strong> introduceert<br />

acht garanties voor consument<br />

Profile Car & Tyreservice <strong>Barneveld</strong> komt met een uniek en<br />

nieuw onderhoudsconcept op het gebied van onderhoud en<br />

reparaties. De Pro’s van Profile bieden de klant transparantie,<br />

service en gemak.<br />

De Profile vestiging in <strong>Barneveld</strong> behoort<br />

tot de eerste groep van Profile vestigingen<br />

in Nederland die de Pro’s mag voeren.<br />

Pro’s zijn acht garanties op het gebied van<br />

transparantie, service en gemak.<br />

Een monteur vult de uitgevoerde<br />

werkzaamheden in op een checklist en<br />

vult ze aan met foto’s van de vervangen<br />

of gerepareerde onderdelen. Oude<br />

onderdelen worden bewaard. Vooraf krijgt<br />

de klant een duidelijke offerte, zodat hij<br />

precies weet waar hij aan toe is. Hij kan<br />

kiezen tussen basis- of fabrieksonderhoud.<br />

Ook krijgt hij op onderhoud, reparatie en<br />

banden standaard een jaar garantie. In dat<br />

jaar krijgt hij gratis pechhulp, 24/7 in heel<br />

Europa. Goede koffie, gratis wifi, gratis<br />

de banden op spanning brengen en een<br />

vervangende auto indien nodig zijn andere<br />

voorbeelden van Pro’s.<br />

Transparantie en service<br />

‘De vestigingen die Pro’s van Profile<br />

mogen voeren voldoen aan strenge eisen’,<br />

aldus Tom Boonman, van Profile Car &<br />

Tyreservice in <strong>Barneveld</strong>. ‘We gebruiken<br />

technisch hoogwaardig gereedschap en<br />

houden het personeel met behulp van<br />

opleidingen en trainingen op de hoogte<br />

van de laatste ontwikkelingen op hun<br />

vakgebied. We zijn er erg trots op dat we<br />

dit nieuwe concept mogen gaan uitdragen.’<br />

Meer informatie over de Pro’s van Profile<br />

is te vinden op www.profile.nl/pro.<br />

Profile Car & Tyreservice<br />

Energieweg 12-18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 415 468<br />

www.carservice-barneveld.nl<br />

“Wij zijn klaar voor de<br />

opening!”<br />

Bij EMTÉ Supermarkt in Kootwijkerbroek beleeft men drukke<br />

weken. Nog even geduld en dan is de verbouwing achter de rug.<br />

Ondernemer/eigenaar Arjan van ‘t Goor blikte vorige maand al<br />

vooruit op wat komen gaat.<br />

“In juni gaan we een weekje dicht<br />

en daarna moet het gebeuren, de<br />

feestelijke heropening. We gaan echt<br />

knallen, laat dat duidelijk zijn. Zowel<br />

klanten als personeelsleden waren<br />

toe aan wat anders” zo meent Arjan.<br />

“Het dorp breidt nog wat uit en dan is<br />

het handig als de supermarkt daarin<br />

meegroeit. In totaal komt er wel 250<br />

meter bij en het huidige magazijn<br />

wordt deel van de supermarkt. Wij<br />

gaan de klanten verrassen met een<br />

overzichtelijke supermarkt. EMTÉklanten<br />

kunnen zelf kiezen uit extreem<br />

goedkoop tot een heerlijk luxe<br />

assortiment!”<br />

EMTÉ is echt een familiebedrijf.<br />

Vader Jan begon er 27 jaar geleden<br />

mee en reed in eerste instantie zelfs<br />

met de SRV-wagen rond. “Hij begon<br />

drie winkels die uiteindelijk leidden<br />

tot één grote winkel, de huidige<br />

EMTÉ dus. Mijn oom Jan-Willem<br />

werkt hier ook en is werkzaam bij de<br />

drogist, de slijterij en de servicebalie<br />

evenals mijn vrouw Pauline die de<br />

administratie doet. Ook mijn moeder<br />

Jannie is betrokken en heeft een<br />

borduurshop in onze winkel. Het is<br />

echt een prachtig bedrijf.”<br />

Arjan van ‘t Goor zelf blikt in elk geval<br />

verlekkerd vooruit op wat komen gaat.<br />

“Met deze uitbreiding gaan we alle<br />

partijen blij maken. Klantgericht en een<br />

rijk assortiment om van te smullen!”<br />

EMTÉ Supermarkt<br />

Wesselseweg 166, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 443 101<br />

www.emte.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 15


“Het kostte bloed, zweet en tranen”<br />

Meer dan een eeuw lang was de Puurveense molen de trots van<br />

Kootwijkerbroek. Maar op 14 februari 1964 brandde de molen<br />

geheel af. Op 20 oktober 1989 is daarom stichting ‘De Puurveense<br />

Molen’ opgericht. Sinds eind vorig jaar is de molen helemaal<br />

gerenoveerd en in nagenoeg perfecte staat.<br />

In gesprek met secretaris Ab Jansen,<br />

trots weer terug krijgt. Dat is nu dus meer<br />

die samen met voorzitter H. Lagerweij, dan goed gelukt, zo meent Jansen. “De<br />

penningmeester J. van den Brink, algemeen molen is bijvoorbeeld ook een verdieping<br />

adjunct H. van de Krol, algemene<br />

hoger dan een vergelijkbare molen, op de<br />

bestuursleden J. Brunekreeft, L. Brons, N. Hol weg van <strong>Barneveld</strong> naar Renswoude, de<br />

en J. van Vliet het bestuur vormt. Hij blikt Walderveense Molen. De Puurveense Molen<br />

terug: “Het kostte bloed, zweet en tranen, telt twee verdiepingen tot aan de omloop.”<br />

maar het is geweldig dat de renovatie Zaak is nu nog om de exploitatie rond te<br />

helemaal is gelukt. Het was echt een grote krijgen. “We moeten inderdaad geld gaan<br />

opluchting dat alles is goed gekomen. We genereren om de boel ook netjes te kunnen<br />

zijn ook enorm tevreden met het prachtige onderhouden. Verder komt er een klein<br />

eindresultaat. De molen maalt goed en is winkeltje en kunnen mensen rondleidingen<br />

een mooi visitekaartje voor Kootwijkerbroek.” krijgen. In de toekomst zou het ook zomaar<br />

De stichting wilde weer een molen in<br />

kunnen zijn dat er een eetgelegenheid op<br />

Kootwijkerbroek laten bouwen. Daarom het terrein komt. Natuurlijk, Kootwijkerbroek<br />

heeft de stichting op 24 januari 1992 het is van oudsher geen toeristisch dorp, maar<br />

verplaatsbare rijksmonument, molen ‘De wat niet is, kan nog komen toch?” Hij steekt<br />

Vrees’ uit Winterswijk gekocht. De stichting tot slot de loftrompet over de gemeente en<br />

wilde de molen vlak bij de oorspronkelijke de provincie. “In eerste instantie hadden we<br />

locatie opbouwen. De molen moest zoveel namelijk geen goed financieringsplan. De<br />

mogelijk op de oorspronkelijke molen gaan gemeente kocht de grond, waarna ook de<br />

lijken, zodat Kootwijkerbroek zijn oude provincie bijsprong met een subsidie van<br />

500.000 euro. Die sprak van een robuuste<br />

werkgelegenheidsimpuls op de hoek van<br />

de Walhuisweg/Puurveenseweg. Het hele<br />

gebeuren moest wel voor eind 2015 gereed<br />

zijn. Dat is uiteindelijk dus gelukt. We zijn<br />

met zijn allen ontzettend blij daarmee! Wat<br />

dat betreft is het met vereende krachten<br />

goed gekomen. Helemaal geweldig is het<br />

dat dit op vrijwel dezelfde locatie is als<br />

vroeger. We kunnen vooruit.”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 17


Aanstormende talenten bij Ten<br />

Kate Huizinga B1-Toptoernooi<br />

‘Het toernooi is een mooie gelegenheid om voetbal op hoog niveau te bekijken. Het spel gaat<br />

stukken sneller dan bij de amateurs’, zegt Peter van Hierden. Hij is één van de organisatoren van<br />

het Ten Kate Huizinga B1-Toptoernooi 2016. Het toernooi op het terrein van SDV <strong>Barneveld</strong> vindt<br />

voor het tweede jaar op rij plaats, op zaterdag 4 juni.<br />

Vorig jaar kostte het Van Hierden en medekartrekker<br />

Anton van de Streek nog de<br />

nodige moeite om jeugdteams van Betaald<br />

Voetbal Organisaties (BVO’s ) naar <strong>Barneveld</strong><br />

te krijgen. Bij deze tweede editie verliep<br />

de werving al soepeler. ‘We konden laten<br />

zien wat er bij de vorige editie is gebeurd.<br />

Dat hielp enorm en trok veel teams over de<br />

streep.’ Het deelnemersveld telt nu, naast<br />

de B1 van SDV <strong>Barneveld</strong> en Topklasser<br />

IJsselmeervogels, zes clubs van het hoogste<br />

niveau: ADO Den Haag, AZ, SC Excelsior,<br />

PEC Zwolle, Willem II en Brabant United,<br />

een samenwerkingsverband tussen FC Den<br />

Bosch en RKC Waalwijk. ‘Voor hen is het<br />

interessant om een testmoment op goed<br />

niveau te hebben. Ze zijn bezig met een<br />

nieuw seizoen, werken vaak met nieuwe<br />

spelers en zijn benieuwd waar ze staan.’<br />

De spelers van de BVO’s zijn allen<br />

maximaal zestien jaar, het eerste jaar<br />

van de B-pupillen. Voor bezoekers is het<br />

voetbalfeest een mooie gelegenheid om<br />

Nederlandse talenten aan het werk te zien.<br />

‘Dit zijn jongens die wat kunnen betekenen<br />

in de toekomst. Een enkele speler van<br />

vorig jaar heeft zelfs al gedebuteerd in de<br />

eredivisie.’ De organisatie is voor een groot<br />

deel afhankelijk van sponsorinkomsten.<br />

Van Hierden is dan ook in zijn nopjes met<br />

de toezegging van Ten Kate Huizinga,<br />

accountants en belastingadviseurs. ‘Deze<br />

editie en volgend jaar is dit bedrijf de<br />

hoofdsponsor. Dat zorgt voor een stevig<br />

financieel fundament. Onderdeel van de<br />

afspraak is dat Ten Kate Huizinga deel<br />

uitmaakt van de naam van het toernooi’, legt<br />

hij uit. Met een schuin oog kijkt Van Hierden<br />

alvast naar volgend jaar. ‘Het zou natuurlijk<br />

prachtig zijn als we Ajax, PSV of Feyenoord<br />

nog een keer hier naar toe kunnen halen.<br />

Maar dat is nog even toekomstmuziek.’<br />

Het Ten Kate Huizinga B1-Toptoernooi is op<br />

zaterdag 4 juni op sportpark Norschoten,<br />

Barnseweg 9 in <strong>Barneveld</strong>. De clubs zijn<br />

verdeeld in twee poules van vier. Vanaf<br />

10.00 uur starten de wedstrijden van twee<br />

keer 12,5 minuut. Na de poulefase spelen de<br />

teams met gelijke klassering tegen elkaar.<br />

Om ongeveer 16.00 uur sluit het toernooi af<br />

met een prijsuitreiking.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 19


BARNEVELD<br />

Choco & Zo:<br />

zorg voor iedereen<br />

‘In een samenleving moet volgens ons voor iedereen plek zijn. Elk<br />

Naast de smakelijke verrassingen<br />

onderscheidt Choco & Zo zich ook op<br />

een ander punt. De winkel biedt sinds de<br />

begintijd werkplekken aan voor mensen<br />

met een verstandelijke of lichamelijke<br />

beperking. Sinds eind 2014 is de zaak een<br />

officiële beschermde werkplek, in het kader<br />

van de participatiewet. Marc legt uit dat<br />

deze keuze bewust is gemaakt. ‘We richten<br />

ons op mensen die moeilijk aan een baan<br />

kunnen komen. Hen willen we een plek<br />

bieden om te leren en/of werken. We hopen<br />

dat ze daarna kunnen doorstromen naar<br />

een reguliere werkplek. Maar natuurlijk is<br />

dat niet voor iedereen mogelijk. Sommigen<br />

vertrekken na een afgebakende periode om<br />

elders werkervaring op te doen. Anderen<br />

gaan bij ons aan de slag als medewerker.’<br />

Hartelijk welkom bij Choco & Zo!<br />

Choco & Zo<br />

Langstraat 23, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 400 026<br />

info@choco-en-zo.nl<br />

www.choco-en-zo.nl<br />

mens heeft zijn eigen kwaliteiten en eigenaardigheden. Bij ons kan<br />

iedereen binnen de eigen mogelijkheden leren en/of werken’, zegt<br />

Marc Lagerwerf. Samen met zijn vrouw Christa is hij eigenaar van<br />

de gecertificeerde foodspecialiteitenwinkel Choco & Zo. Zoals Marc<br />

in een eerdere editie van dit magazine opmerkte is dit ‘de lekkerste<br />

en gezelligste winkel van <strong>Barneveld</strong>.’<br />

Bij Choco & Zo kunnen bezoekers terecht<br />

voor heerlijke chocolade, koffie, thee,<br />

geschenken, workshops en eindejaars- en<br />

relatiegeschenken. Bijzonder is dat het<br />

chocoladewerk uit het eigen atelier komt.<br />

Bezoekers kunnen met eigen ogen de<br />

productie aanschouwen. Sinds 2008 is<br />

de winkel gevestigd aan de Langstraat<br />

23, in het centrum van <strong>Barneveld</strong>. Daar<br />

komt binnenkort verandering in. Vanaf<br />

oktober 2016 verhuist Choco & Zo enkele<br />

tientallen meters naar Langstraat 19. ‘In<br />

het nieuwbouwpand hebben we meer<br />

ruimte. Dat is wel nodig ook, want we<br />

zijn behoorlijk gegroeid in de afgelopen<br />

jaren’, vertelt Marc enthousiast.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 21


BARNEVELD<br />

Kruidengeneeskunde voor<br />

vrouwen in de overgang<br />

De moderne Kruidengeneeskunde heeft niet alleen maar meer te<br />

maken met eigengemaakte drankjes of zalfjes. Fytotherapeute<br />

Hilda Jager van Romidah’s Earth Medicine runt in <strong>Barneveld</strong> een<br />

moderne praktijk.<br />

De recepten die ze voorschrijft worden door de<br />

Natuurapotheek aangemaakt en rechtstreeks<br />

naar de patiënt gestuurd. Ieder recept wordt<br />

vooraf gecontroleerd op veilig gebruik.<br />

Specialisatie vrouwen in de overgang<br />

Hilda Jager specialiseert zich in vrouwen<br />

die in overgang zijn. Hun problemen en<br />

klachten kunnen behoorlijk ernstig zijn, maar<br />

er is tegelijkertijd veel onbegrip. Vrouwen in<br />

de overgang zijn soms de wanhoop nabij”.<br />

Vanuit de kruidengeneeskunde zijn er veel<br />

plantaardige medicijnen die bij dit soort<br />

specifieke klachten kunnen helpen.<br />

Anderhalf uur per gesprek<br />

Een gemiddeld patiëntengesprek bij de<br />

Kruidengeneeskundige duurt anderhalf<br />

uur. Dat komt omdat er naar de hele<br />

mens wordt gekeken en niet alleen<br />

naar de klacht zelf. Veel patiënten die<br />

bij haar aankloppen om hulp zijn in de<br />

reguliere geneeskunde uitgedokterd<br />

of hebben last van bijwerkingen van<br />

medicijnen.<br />

Hilda biedt naast de traditionele<br />

kruidengeneeskunde ook lymfetherapie,<br />

darmtherapie en bloedzuigertherapie.<br />

Masteropleiding Kruidengeneeskunde<br />

Om kruidengeneeskundige te worden heeft<br />

Hilda o.a. een driejarige opleiding gevolgd en<br />

ze werkt op dit moment ook aan een vierjarige<br />

Master opleiding in haar vakgebied. Overigens<br />

worden de behandelingen van Hilda Jager<br />

deels vergoed vanuit de aanvullende<br />

zorgverzekering. Dat verschilt per verzekeraar.<br />

Romidah’s Earth Medicine<br />

Doornenburg 63, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 501 278 49<br />

info@romidah.nl<br />

www.romidah.nl<br />

Mantelzorgwoningen steeds<br />

populairder<br />

Bij TOP Totaal in Kootwijkerbroek blijft men hard aan de weg<br />

timmeren. Naast de recreatiewoningen ziet TOP ook de aanvraag<br />

naar mantelzorgwoningen enorm toenemen. Lammert Haverkamp<br />

legt met passie uit waar men op dit moment mee bezig is.<br />

“Het wonen voor ouderen wordt steeds<br />

belangrijker en een mantelzorgwoning is<br />

daarvoor de ideale oplossing. Vooral in het<br />

buitengebied hoeven ouderen niet meer van<br />

het erf en kunnen ze blijven wonen in hun<br />

vertrouwde omgeving. Door bezuinigingen<br />

vanuit de overheid zijn ouderen alsmaar<br />

vaker aangewezen op mantelzorg. De<br />

overheid geeft duidelijke signalen dat we<br />

nu en vooral in de toekomst onze eigen<br />

zorg moeten inkopen “Wij richten ons vooral<br />

op het buitengebied en plaatsen onze<br />

woningen veelal in de agrarische sector,<br />

bijvoorbeeld achter de boerderij, maar<br />

ook binnen de bebouwde kom hebben we<br />

ruime ervaring. Een zorgindicatie, medische<br />

verklaring of thuiszorg is wel noodzaak bij<br />

het aanvragen van een al dan niet tijdelijke<br />

woonvergunning. TOP Totaal speelt een rol<br />

tijdens het gehele traject. “Dat is inderdaad<br />

letterlijk zo”, vervolgt Haverkamp. “Van<br />

potentieel tot aan de oplevering begeleiden<br />

we het hele traject. Deze doelgroep heeft<br />

al voldoende zorgen en wij willen hen door<br />

ons totaal pakket geheel ont-zorgen. Nadat<br />

we in 2008 zijn gestart met het realiseren<br />

van mantelzorgwoningen is naast een<br />

groeiende recreatiemarkt ons bedrijf mee<br />

gegroeid tot ruim 40 werknemers in 2016.<br />

De komende jaren zal er volgens Haverkamp<br />

ook steeds meer energiezuinig en duurzaam<br />

gebouwd moeten worden. Eisen worden<br />

opgeschroefd en inmiddels kunnen wij al<br />

energieneutraal bouwen en hiermee zijn<br />

we dus echt uniek. Ook bemiddelen we als<br />

de zorg eventueel niet meer nodig is, door<br />

het product weer in de verkoop terug te<br />

nemen en het naar een andere locatie te<br />

verplaatsen, waar ook weer zorg nodig is.<br />

Verder wil ik de lezer graag nog wijzen op<br />

onze nieuwe website www.blijfookwonen.nl<br />

Neem dus gerust een kijkje!”<br />

pagina 22<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


privacy willen we een grote slag<br />

gaan maken, want dat verdient u<br />

gewoon. Maar ook blijven we dan<br />

niet alleen. We zaten altijd al met<br />

Logopediepraktijk Meering en<br />

Veerman in het pand, maar daar zullen<br />

fysiotherapiepraktijk Medifit en de<br />

huisartsenpraktijk van dr. Pauwels nog<br />

bij gaan komen.<br />

COLUMN<br />

Het grote nadeel bij verhuizen is<br />

dat je altijd veel kwijt raakt. Ook wij<br />

zullen ongetwijfeld een hoop kwijt<br />

raken en weer terugvinden. Wij hopen<br />

echter niet dat we u kwijt zijn geraakt!<br />

Daarom voor de zekerheid nogmaals<br />

ons nieuwe adres: Langstraat 102.<br />

Tijdelijke verhuizing<br />

naar Langstraat 102 en<br />

grondige verbouwing<br />

pand Churchillstraat<br />

Afgelopen maand was voor ons<br />

een spannende maand. Als het<br />

goed is zijn wij immers succesvol<br />

verhuisd en kunt u ons vinden<br />

op onze tijdelijke locatie aan de<br />

Langstraat 102, schuin tegenover<br />

Bakkerij Koot.<br />

Ook hopen we dat u niet te veel overlast<br />

heeft ervaren van onze verhuizing want<br />

in die dagen heeft u niet de service van<br />

ons kunnen verwachten die u van ons<br />

gewend bent. Onze excuses daarvoor. Maar<br />

ongetwijfeld heeft u begrip voor deze<br />

uitzonderlijke situatie. Een verhuizende<br />

apotheek komt immers niet elke dag voor.<br />

locatie aan de Churchillstraat eigenlijk<br />

helemaal niet wilden verlaten. Het was<br />

makkelijk te vinden, er was voldoende<br />

gratis parkeergelegenheid en iedereen<br />

wist dat we daar zaten. Waarom dan toch<br />

weggaan?<br />

Dat is een heel makkelijk antwoord:<br />

omdat we er zo graag weer terug willen<br />

komen! Maar dan wèl in een geheel nieuw<br />

jasje. Ons pand aan de Churchillstraat<br />

gaat namelijk grondig verbouwd worden.<br />

Zo grondig dat we onmogelijk op deze<br />

plek hadden kunnen blijven. Alleen de<br />

dragende delen van het pand zullen<br />

blijven staan en verder wordt alles<br />

gesloopt en compleet vernieuwd. In het<br />

eerste kwartaal van 2017 moet alles dan<br />

klaar zijn zodat wij weer terug kunnen.<br />

Dus tijdelijk een andere locatie, maar wel<br />

voor bijna een jaar!<br />

Maar nu is het al weer juni. Het<br />

hooikoortsseizoen is weer in volle<br />

hevigheid los gebarsten en dit jaar<br />

wellicht nog wel erger dan normaal.<br />

Door de herfstachtige april maand<br />

komen veel bomen en grassen nu<br />

allemaal gelijktijdig tot bloei en dat<br />

merken we.<br />

Maar wat kunt u nou het beste doen<br />

om uw klachten te verminderen?<br />

Meteen maar aan de medicijnen of<br />

toch maar wat anders proberen? Hoe<br />

gek het voor u misschien klinkt, ook<br />

wij in de apotheek denken dat men<br />

eerst algemene adviezen zou moeten<br />

proberen. Bijvoorbeeld de ramen<br />

overdag zo veel mogelijk dichthouden,<br />

de slaapkamer regelmatig stofzuigen<br />

en als de klachten heel erg zijn de<br />

was binnen laten drogen. In veel<br />

gevallen verminderen de klachten<br />

hier al merkbaar door. Voor sommige<br />

mensen is dit helaas niet voldoende.<br />

Mocht u nou bij die laatste groep<br />

horen, dan helpen we u natuurlijk<br />

graag met aan passend advies aan de<br />

Langstraat 102.<br />

Jouk Snoek, apotheker Apotheek<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

Maar waarom is die hele verhuizing nu<br />

tijdelijk en niet permanent? Hadden we<br />

dat niet gewoon in een keer helemaal<br />

goed kunnen doen? Het feit is dat we onze<br />

Ons spiksplinternieuw onderkomen zal<br />

weer voldoen aan alle eisen die aan een<br />

hedendaagse apotheek mogen worden<br />

gesteld. Met name op het gebied van<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

Langstraat 102, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 412 182<br />

www.apotheekbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 23


BARNEVELD<br />

De Rozerie: kwaliteit en ‘zeer<br />

klantvriendelijk’<br />

‘De mensen die bij ons werken zijn uitstekende en geduldige<br />

gastheren- en vrouwen. Dat is ook waarin we ons willen<br />

onderscheiden’, zegt Herlette de Kruijff. Ze is teamleider bij<br />

Lunchroom De Rozerie, gevestigd in het centrum van <strong>Barneveld</strong>.<br />

Gasten kunnen bij de lunchroom genieten<br />

van een heerlijke kop koffie of thee of een<br />

smakelijke lunch. Kwaliteit staat hier hoog in<br />

het vaandel. Dat heeft niet alleen betrekking<br />

op het eten en drinken. De gastvrijheid is<br />

namelijk hoogstaand te noemen. Voor die<br />

klantvriendelijkheid tekenen de hartelijke<br />

medewerkers.<br />

Een groot deel van de teamleden heeft een<br />

verstandelijke beperking. ‘Van A tot Z doen ze<br />

hier alles zelf’, aldus De Kruijff. In een traject<br />

van een anderhalf jaar worden ze intensief<br />

begeleid om uit te groeien tot zelfstandige<br />

gastheer/gastvrouw of keukenmedewerk(st)<br />

er. ‘Elke maand is er een beoordelingsgesprek.<br />

Daarbij stellen we hele concrete leerdoelen.’<br />

Hartelijke medewerkers<br />

Voorbeelden van concrete leerdoelen zijn<br />

het bereiden van een broodje gezond of het<br />

uitserveren van een lunch. ‘Een begeleider<br />

controleert na afloop of het gelukt is. In de<br />

begintijd van de opleiding betekent dit dat<br />

gasten soms wat langer moeten wachten’,<br />

legt De Kruijff uit.<br />

De openingstijden van De Rozerie zijn op<br />

dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot<br />

17.00 uur, behalve op vrijdag als de deuren<br />

om 21.00 uur sluiten.<br />

Op maandag is de lunchroom open van 11.30<br />

tot 17.00 uur.<br />

Hartelijk welkom!<br />

Lunchroom De Rozerie<br />

Langstraat 21, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 408 440<br />

www.rozelaar.nl/pages/onze-zorg/<br />

lunchroom-de-rozerie<br />

Kluzo:<br />

“Dit werk is nooit saai”<br />

“Het is inmiddels alweer 5,5 jaar geleden dat ik met Kluzo ben<br />

begonnen. Het werk is mooi gevarieerd en leuk dus ik heb zeker<br />

geen spijt dat ik met dit project ben begonnen.”<br />

John van Kleeff uit De Glind is een tevreden mens.<br />

Hij praat met hoorbaar plezier over<br />

het bedrijf dat werkzaamheden doet<br />

met mensen met een beperking. Hij is<br />

gezinshuisouder in het jeugddorp en<br />

runt Kluzo daarnaast.<br />

“Ik vind het heerlijk om met de twee<br />

jongens samen te werken. We doen<br />

werkelijk van alles, van snoeien tot<br />

bladruimen en van maaien tot planken<br />

zagen voor de meubelmaker. De<br />

taken worden duidelijk verdeeld. In<br />

het begin was het nog wel lastig die<br />

verdeling, maar inmiddels gaat het<br />

heel goed.”<br />

Door zijn specifieke manier van werken, kan<br />

Kluzo de diensten aanbieden voor relatief<br />

gunstige prijzen. “En we leveren dezelfde<br />

kwaliteit als de commerciële bedrijven.”<br />

We leveren dezelfde<br />

kwaliteit als de<br />

commerciële bedrijven<br />

Van Kleeff werkt onder het motto ‘Uw<br />

klus met zorg geklaard’. Hij steekt zijn<br />

handen graag uit de mouwen en is<br />

zeer te spreken over de samenwerking.<br />

Hij spreekt er bevlogen over. “Het gaat<br />

heel goed met William en Joël. Ik ben<br />

heel tevreden met de gang van zaken.<br />

Alle drie zijn we heel content met de<br />

werkzaamheden die heel divers zijn. Ook<br />

met het gezinshuis Diversorio, wat in<br />

het Latijn herberg betekent en een stuk<br />

diversiteit aangeeft, gaat het heel goed.”<br />

Kluzo<br />

Postweg 62, De Glind<br />

Tel. 06 - 532 077 47<br />

www.kluzo.nl<br />

info@kluzo.nl<br />

pagina 24<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


BARNEVELD<br />

Een paar gezichten uit het team van 12: Vlnr B.Boot,C. Blom, D.Jansen, J. v.d. Biggelaar, A. Bernhard, H. Snellen<br />

Gelderse Vallei Vivre<br />

viert tienjarig bestaan<br />

‘We combineren de voordelen van een privékliniek met de<br />

faciliteiten die het ziekenhuis biedt. In ons land is dat een uniek<br />

concept’, vertelt Hanneke Snellen. Ze is directeur van Gelderse<br />

Vallei Vivre. Dit is een moderne, kleinschalige privékliniek voor<br />

behandelingen die niet in het basispakket van de zorgverzekering<br />

zijn opgenomen. De organisatie bestaat in 2016 precies tien jaar.<br />

Kwaliteit is een sleutelwoord bij<br />

Gelderse Vallei Vivre. Het uit zich in<br />

specialisten die hun vak uitstekend<br />

verstaan en goede, klantgerichte<br />

zorg. Sinds 2008 heeft de kliniek het<br />

ZKN-keurmerk, dat jaarlijks wordt<br />

getoetst. De directeur: ‘Informatie en<br />

voorlichting vinden we belangrijk. We<br />

helpen mensen bij het doorgronden van<br />

hun polisvoorwaarden. Daarin zijn we<br />

inmiddels expert geworden. Van tevoren<br />

weten klanten ook precies wat de allinprijs<br />

van een behandeling wordt. Van<br />

verrassingen achteraf houden we niet.<br />

De dag na een behandeling bellen we<br />

mensen na om te vragen hoe het gaat.’ In<br />

klanttevredenheidsonderzoeken scoort<br />

de organisatie steevast goed, met een<br />

gemiddelde waardering van een acht.<br />

De veiligheid wordt ook gewaarborgd door<br />

de omgeving van het ziekenhuis. Daaraan<br />

voegt de organisatie de flexibiliteit van een<br />

privékliniek toe. ‘Vaak kun je al snel bij ons<br />

terecht. Ook is er veel mogelijk als het gaat<br />

om groepen. Denk bijvoorbeeld aan medische<br />

check-ups en de Travel Clinic voor bedrijven,<br />

scholen en sporters. Dan passen we maatwerk<br />

toe’, aldus Snellen.<br />

Voor de zorg binnen het basispakket kan<br />

iedereen terecht bij Ziekenhuis Gelderse<br />

Vallei in Ede. ‘Zodra er sprake is van zorg<br />

die aanvullend of niet verzekerd is komen<br />

wij in beeld’, legt Snellen uit. Daarbij valt te<br />

denken aan vaccinaties voor mensen die op<br />

reis gaan. Gelderse Vallei Vivre heeft hiervoor<br />

een aparte Travel Clinic. ‘Ook voor plastisch<br />

chirurgische ingrepen kunnen mensen bij ons<br />

terecht, bijvoorbeeld ooglid- of oorcorrecties<br />

en borstvergrotingen. Sterilisatie voor man<br />

en vrouw, medische check ups, besnijdenis<br />

en spataderbehandelingen zijn andere<br />

voorbeelden. In juni starten we met een arts<br />

uit Het Gooi die zich heeft toegelegd op<br />

rimpelbehandelingen en fillers.’<br />

is er sprake van negen specialismen met 23<br />

artsen en 12 personeelsleden. ‘We zijn van<br />

800 naar 3000 cliënten op jaarbasis gegaan’,<br />

blikt de directeur terug.<br />

Gelderse Vallei Vivre<br />

Willy Brandtlaan 10, Ede<br />

Tel. 0318 - 434 890<br />

www.geldersevallevivre.nl<br />

In 2006 begon Gelderse Vallei Vivre met vier<br />

specialismen. ‘Het team van urologen – zie<br />

foto – is van het eerste uur. Zij deden al<br />

sterilisatie en daar is inmiddels besnijdenis op<br />

medische indicatie en het ongedaan maken<br />

van sterilisatie bijgekomen.’ Tegenwoordig<br />

Maatschap Urologen: vlnr M. Kortleve, A. Viddeleer, O. Vierssen Trip<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 25


“Dit hadden wij ook niet<br />

verwacht”<br />

“We zijn vorig jaar begonnen met Evert Zeggelaar Automotive en<br />

ik kan niet anders zeggen dan dat het geweldig gaat, eigenlijk<br />

boven verwachting.” Evert Zeggelaar praat vol geestdrift en<br />

plezier over zijn bedrijf.<br />

Jarenlange ervaring in de autotechniek<br />

komt hem meer dan van pas. Samen met<br />

zijn vrouw Ina runnen ze het bedrijf. “Ik<br />

heb me al vroeg verdiept in de autoelektronica<br />

en veel ervaring opgedaan<br />

met meerdere merken, onder anderen<br />

Opel, Ford, Volvo, Ferrari en BMW. Door<br />

omstandigheden werd bij mijn laatste<br />

betrekking het contract niet verlengd.”<br />

Zeggelaar besefte dat het op zijn leeftijd<br />

lastig was om iets nieuws te vinden, dus<br />

besloot hij de zaken in eigen handen te<br />

nemen. “En daar heb ik totaal geen spijt<br />

van”, vertelt hij met hoorbaar plezier in<br />

zijn stem. “We denken nog erg goed mee<br />

met onze klanten. Dat, samen met onze<br />

ervaring, wordt zeer gewaardeerd.<br />

Steeds meer revisie en<br />

reparaties voor klassiekers<br />

Daarnaast zijn we ook RDW-erkend APK<br />

keuringsstation. Ook door de ervaring met<br />

Ferrari krijgen we steeds meer revisie en<br />

reparaties voor klassiekers. Die mix van<br />

modern en klassiek is ook erg leuk.<br />

Onze dagen zijn goed gevuld, daarom is<br />

de website nog steeds niet in de lucht.<br />

Dat ligt nog wel in de planning hoor. We<br />

zijn er natuurlijk nog niet, maar tot nu toe<br />

ontzettend tevreden.”<br />

Evert Zeggelaar Automotive<br />

Bellstraat 19G, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 430 839<br />

“Het gaat uitstekend met<br />

Skills2Goals”<br />

“Ik kan niet anders dan zeggen dat het echt heel goed gaat met<br />

Skills2Goals. Vorig jaar was ik nog alleen aan de gang, nu zijn we<br />

al met drie trainers bezig.” Mark Heimgartner is volledig voor zijn<br />

passie gegaan.<br />

Hij is druk bezig met zijn voetbalschool<br />

om de jongste voetbaljeugd de fijne<br />

kneepjes van het voetbalvak bij te<br />

brengen. “Ik begon twee jaar geleden<br />

met maar één of twee spelers en moet<br />

je kijken waar ik nu sta. Inmiddels zijn er<br />

al zeventig voetballers bij Skills2Goals<br />

aangesloten. Prachtig hoor.”<br />

Heimgartner werkt inmiddels samen<br />

met oud-prof Erik van Veldhuizen<br />

(eveneens afkomstig uit <strong>Barneveld</strong>)<br />

en Joshua van den Berkt (zoon van<br />

voormalig SDVB1-keeper Robert). “Het<br />

gaat allemaal om extra individuele<br />

training”, legt Heimgartner het belang van<br />

zijn voetbalschool uit. “Op de reguliere<br />

voetbalclubs is er weinig ruimte en tijd<br />

voor deze aandacht. Wij zorgen ervoor<br />

met Skills2Goals. Zelf voetballen is mijn<br />

grote passie, maar dit is ook echt wel een<br />

passie geworden.”<br />

De <strong>Barneveld</strong>er geeft de trainingen<br />

altijd bij vv <strong>Barneveld</strong>. Hoe verklaart hij<br />

de groei van Skills2Goals? “Nou, dat is<br />

allemaal via ‘mond-tot-mond-reclame’<br />

gegaan. De aanpak slaat aan en ik heb<br />

blijkbaar een goede naam opgebouwd.”<br />

Is er nog ruimte om verder te groeien?<br />

“Jazeker, hoe meer spelers we de<br />

aandacht kunnen geven, hoe beter. Ik<br />

denk er zelfs al aan om nog één of twee<br />

trainers erbij te betrekken. Namen? Nee,<br />

zover ben ik nog niet hoor. Eén ding is<br />

wel duidelijk. Het is gewoon prachtig om<br />

naast mijn eigen adviesbureau ADVIOM<br />

dit te doen.”<br />

Skills2Goals<br />

Tel. 06 - 463 326 31<br />

www.skills2goals.nl<br />

pagina 26<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


een uitdaging om SDVB zo hoog mogelijk<br />

te laten eindigen. Ik had altijd gezegd dat<br />

ik hier graag nog eens als trainer wilde<br />

terugkeren. Drie jaar geleden kreeg ik de<br />

kans. Tot op de dag van vandaag heb ik<br />

daar een goed gevoel bij.’<br />

Als trainer geeft een goed resultaat<br />

hem voldoening. Maar energie haalt<br />

hij ook uit spelers die zich razendsnel<br />

ontwikkelen. ‘Neem iemand als Ivar van<br />

Beek. Hij staat nu in de basis. Mooi om<br />

aan zo’n proces leiding te geven.’ In de<br />

afgelopen drie jaar heeft de Lunteraan<br />

het team steeds meer kunnen vormen,<br />

vertelt hij. ‘Toen ik drie jaar geleden<br />

begon was dat natuurlijk niet met mijn<br />

elftal. Het tweede seizoen kwam er al<br />

meer balans, ook met spelers waar ik<br />

graag mee wilde werken. En dit seizoen<br />

heeft die lijn zich doorgezet.’<br />

‘Als trainer ben je<br />

nooit klaar’<br />

‘Ik heb gewerkt met Marco van Ginkel en Davy Pröpper. Dat vraagt<br />

uiteindelijk dezelfde dingen als het trainen van Niels Vlugt en Ivar<br />

van Beek’, zegt Hans van Arum. Volgend seizoen is zijn vierde als<br />

hoofdtrainer bij SDV <strong>Barneveld</strong>.<br />

Het voetbalseizoen is nog niet ten einde<br />

als het gesprek plaatsvindt. Onduidelijk<br />

is of de hoofdmacht van SDV <strong>Barneveld</strong><br />

volgend jaar zijn geluk mag beproeven<br />

in de Hoofdklasse. Los van die uitkomst<br />

staat al wel vast dat Van Arum de man<br />

is die ook volgend jaar de trainingen<br />

leidt bij de voetbalvereniging. Vorig<br />

jaar kwamen de Lunteraan en de club<br />

al overeen om twee seizoenen aan het<br />

dienstverband vast te plakken. Voorzitter<br />

Wim Coenen gaf destijds aan zeer<br />

tevreden te zijn met de samenwerking.<br />

‘Van twee kanten is er veel vertrouwen.<br />

Met alle geledingen binnen de club kan<br />

ik goed overweg. Dat is prettig werken’,<br />

geeft de oefenmeester van zijn kant<br />

monter aan. ‘Ik vind het elk seizoen weer<br />

In het betaalde voetbal speelde<br />

Van Arum bij Vitesse, Willem II, RKC<br />

Waalwijk en Go Ahead Eagles. In 352<br />

wedstrijden wist de goalgetter 90<br />

keer het net te vinden. Is één van de<br />

oefenmeesters die hij heeft gehad een<br />

voorbeeld geweest? ‘Je moet altijd<br />

dicht bij jezelf blijven’, benadrukt de<br />

Lunteraan. ‘Van verschillende trainers<br />

heb ik verder wat opgestoken. Martin<br />

Jol was bijvoorbeeld tactisch heel sterk.<br />

Met een enkele omzetting kon hij een<br />

wedstrijd laten kantelen. En trainen is<br />

ook een ‘ervaringsvak’. Je moet je altijd<br />

willen blijven ontwikkelen: cursussen<br />

volgen, trainingen van anderen<br />

bezoeken, boeken lezen over coaching<br />

en management. Je bent nooit klaar.’<br />

Als trainer heeft hij ook ervaring op het<br />

hoogste niveau. Zo fungeerde hij als<br />

assistent-trainer bij Vitesse en had hij<br />

AGOVV Apeldoorn een seizoen onder<br />

zijn hoede. Optrekken met prof- en<br />

amateurvoetballers verschilt volgens<br />

hem niet wezenlijk van elkaar. ‘Ik heb<br />

gewerkt met Marco van Ginkel en<br />

Davy Pröpper’, verwijst hij naar twee<br />

internationals bij PSV. ‘En dat vraagt<br />

uiteindelijk dezelfde dingen als het<br />

trainen van Niels Vlugt en Ivar van<br />

Beek. In beide situaties probeer je over<br />

te brengen hoe jij denkt dat het spel<br />

gespeeld moet worden. Van Pröpper kan<br />

ik natuurlijk wel meer eisen. Hij traint<br />

zeven keer in de week en wij twee keer.’<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 27


Ontzorgen centraal bij<br />

Safety@Work<br />

‘Wat ik graag doe is meedenken met een ondernemer. Het lukt vrijwel<br />

altijd om samen veilige en geschikte oplossingen te vinden. En daar<br />

doe je het uiteindelijk voor’, aldus de enthousiaste Harrie Lagerwaard.<br />

Hij is eigenaar van Safety@Work in de regio Amersfoort-Ede.<br />

Safety@Work is expert op het gebied<br />

van veiligheid bij grote en kleine<br />

ondernemingen, onder meer in de<br />

sectoren bouw, groen, infra, logistiek<br />

en transport. ‘Daarbij kun je denken<br />

aan het leveren van bedrijfskleding<br />

en –schoenen. En ook aan persoonlijke<br />

beschermingsmiddelen, van helm tot<br />

valbeveiliging’, geeft Lagerwaard een<br />

paar voorbeelden. Klanten ontzorgen,<br />

daar is het hem om te doen. ‘Passervice,<br />

bedrukken met logo, wasservice,<br />

kledingbeheersysteem, etc.. Vrijwel<br />

alles is in principe mogelijk’, vertelt de<br />

eigenaar gepassioneerd. Daarbij helpt het<br />

dat Safety@Work een grote landelijke<br />

organisatie is. ‘Daardoor kunnen we snel<br />

de juiste kennis en kunde inschakelen.’<br />

Safety@Work is al meer dan 50 jaar een<br />

bekende naam in de regio Rotterdam.<br />

Sinds twee jaar is het bedrijf in andere<br />

regio’s. Lagerwaard was de logische keuze<br />

om hier de kar te gaan trekken. Hij heeft<br />

ruim 25 jaar ervaring als ondernemer<br />

in de bouwbranche en was jarenlang<br />

actief als vrijwillige brandweerman.<br />

Met diverse opleidingen heeft hij zich<br />

gespecialiseerd tot ‘veiligheidsman’ bij<br />

uitstek. ‘Daardoor kan ik Safety@Work<br />

Support aanbieden. Voorbeelden zijn<br />

ondersteuning bij Toolboxmeetings, RI&E<br />

en Arbo-coördinatie. Ook veiligheidsopleidingen<br />

en trainingen behoren tot de<br />

mogelijkheden.’<br />

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op<br />

voor een vrijblijvende afspraak.<br />

Safety@Work Amersfoort-Ede<br />

Amersfoortsestraat 83, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 573 143 44<br />

Autobedrijf Gijsbertse lanceert<br />

klantgerichte applicatie<br />

‘We ontvangen veel positieve reacties op de app’, vertelt directeur<br />

Nico Gijsbertse van het gelijknamige autobedrijf. Met de applicatie<br />

voor smartphone en tablet springt de onderneming in op behoeftes<br />

van de klant.<br />

Autobedrijf Gijsbertse is een bekende<br />

naam in de regio. Al meer dan vijftig jaar<br />

staat het te boek als een betrouwbare en<br />

veelzijdige dienstverlener in mobiliteit.<br />

Zowel particulieren als het bedrijfsleven<br />

weten de Ford-dealer te vinden. ‘Ford<br />

staat al jaren aan de top en wij doen er<br />

alles aan om te zorgen dat de klant dit<br />

ook zo ervaart’, aldus Gijsbertse.<br />

Die klantgerichtheid blijkt ook uit de<br />

recente lancering van een applicatie,<br />

ontwikkeld in samenwerking met<br />

Autosociaal. De gratis app is eenvoudig<br />

te downloaden voor Android en iOS. Het<br />

enige wat de gebruiker verder hoeft te<br />

doen is het aanmaken van een profiel<br />

met kentekenregistratie.<br />

Binnen de applicatie zijn tal van<br />

mogelijkheden. Voorbeelden zijn het<br />

maken van werkplaatsafspraken en<br />

binnen kantooruren (08.00 tot 18.00 uur)<br />

chatten. En denk ook aan het inroepen<br />

van hulp bij pech of storingen. Klanten<br />

worden bovendien herinnerd aan<br />

onderhoudsbeurten en Apk-keuringen.<br />

Andere diensten zijn het aanbieden<br />

van een digitaal schadeformulier en<br />

inzicht in het actuele occasionaanbod<br />

van het autobedrijf. Bezitters van de app<br />

zijn tenslotte altijd op de hoogte van<br />

acties en ontwikkelingen bij Gijsbertse.<br />

‘Hiermee hopen we de service op een<br />

nog hoger plan te brengen’, aldus de<br />

directeur.<br />

Autobedrijf Gijsbertse<br />

Dr. Willem Dreeslaan 30, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 414 969<br />

www.ford-gijsbertse.nl<br />

nico@gijsbertse.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 29


Ben Bläss:<br />

geboren organisator<br />

en weldoener<br />

“Ik wil de mensen graag helpen<br />

en raken”<br />

pagina 30<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Wie in <strong>Barneveld</strong> de naam Ben Bläss noemt, denkt haast per definitie<br />

gelijk aan heteluchtballonnen. Maar wie wat verder doorvraagt, komt<br />

ook heel andere kanten van de man tegen. In gesprek met <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong> laat hij zich van zijn ‘zachte kant’ zien. Neemt niet weg<br />

dat zijn allergrootste passie ook aan de orde komt. “Ik houd ervan de<br />

schrijnende gevallen te helpen.”<br />

Tot ver over de landsgrenzen is Ben Bläss,<br />

sportactiviteiten etc., maar waarvan de ouders<br />

geestelijke vader van de Ballonfiësta, een graag niet over de nodige middelen beschikken, om<br />

geziene gast. Hij wordt wereldwijd gerespecteerd in de vervoerskosten te voorzien, omdat de<br />

als ballonfotograaf, publicist en enthousiast overheid de vervoerskosten niet langer betaalt.<br />

presentator, waardoor hem op zijn beurt weer “Zoveel mogelijk geld bij elkaar sprokkelen en<br />

bijzondere privileges worden gegund. “Mijn leven me inzetten voor mijn omgeving, daar doe ik het<br />

bestaat eigenlijk uit drie rode draden”, vertelt de allemaal voor. Ik vind het ook erg boeiend om me<br />

<strong>Barneveld</strong>er aan het begin van het gesprek. “Dat in te zetten voor lokale doelen. Dat zit er ook van<br />

is het organiseren van allerlei activiteiten - wat oudsher in.” Hij is ook betrokken bij het ‘zoeken<br />

ik van huis uit meegekregen heb -, de ballonnen naar geld’ voor de Jostiband 20 jaar geleden.<br />

en het hebben van een oog voor de medemens. In totaal haalde hij, uiteraard weer samen met<br />

Laten we met dat laatste beginnen. Het werk anderen, 800.000 gulden op. Zijn actie haalde<br />

voor goede doelen gebeurt namelijk vaak achter zelfs de NCRV.<br />

de coulissen, maar daar wil ik nu best wat over<br />

vertellen. Het oog hebben voor anderen is er Recenter voorbeeld van zijn ‘weldoenerij’<br />

bij mij van jongs af aan ingeprent. “De waarde vond onlangs plaats. Dat had betrekking op<br />

van de mens hangt niet af van wat hij heeft, Zorgboerderij `t Paradijs. ‘Ben help’ was weer eens<br />

maar van wat hij geeft”, zei mijn moeder altijd al. de noodkreet. “Ja, dat verzoek of die vraag, krijg ik<br />

Mensen aan de andere kant van de streep, vaak regelmatig toegeworpen”, vervolgt Bläss met een<br />

de mensen die het wat minder hebben, op weg lach. “Ze hebben een nieuwe bus nodig. Ik vond<br />

helpen. Daar ben ik graag toe bereid.”<br />

het wel aardig om in het kader van het tienjarig<br />

Onlangs kwam dat tot uiting bij de zoon van bestaan een open dag te organiseren en op een<br />

een <strong>Barneveld</strong>s gezin, Joshua. Na 7 maanden speciale manier naar sponsoren te zoeken. We<br />

werd een hersentumor vastgesteld en heeft hij besloten om sponsors de mogelijkheid te geven<br />

een herseninfarct gekregen. Als gevolg van de om onderdelen van de nieuwe bus als het ware<br />

tumor is Joshua volledig blind en deels verlamd te adopteren. Er is een hele lijst opgesteld. De<br />

geworden.<br />

ene geldschieter betaalt het stuurwiel, de andere<br />

weer de motor. De actie gaat binnenkort van start.<br />

Voor de botgroei, bloedcirculatie, spieropbouw Ik denk vaak anders dan anderen en dat spreekt<br />

etc. is er een ondersteunend apparaat (Innowalk), veel mensen wel aan.”<br />

dat € 16.000 kost. Binnenkort ga ik met<br />

bestuursleden van de “Stichting Help Joshua”<br />

proberen, om dat bedrag bij elkaar te krijgen.<br />

Joshua is inmiddels 5 jaar. De ouders heebben<br />

alle hulp meer dan hard nodig.<br />

Bläss denkt niet graag in problemen. “Nee,<br />

die bestaan niet in mijn ogen. Ik zie altijd<br />

oplossingen. Als ik geld nodig heb voor een<br />

bepaald doel, dan schiet ik mijn netwerk aan<br />

en komt het altijd nog goed ook. Het is een<br />

geweldige uitdaging, om schrijnende gevallen<br />

te helpen.”<br />

Bläss, gepensioneerd directeur van een<br />

pluimveebedrijf, is een type dat niet makkelijk<br />

stil zit. Hij is sowieso een persoon die niet<br />

vaak thuis is. Met zijn ballonnenpassie en `s<br />

wereld enige multimediashow met als thema:<br />

“Ballonvaren over drie continenten” ziet hij de<br />

hele wereld en dat maakt hem in vele opzichten<br />

een rijker mens. “Ik kom in alle Eurpoese landen,<br />

ben bij de World Airgames in Dubai geweest,<br />

de Verenigde Staten, noem maar op. Prachtig<br />

hoor. In september bijvoorbeeld ben ik bij een<br />

ballonfestijn in Israël uitgenodigd. Wat dat<br />

betreft zie ik mezelf als een bevoorrecht mens,<br />

ik kom op zoveel mooie plekken en ontmoet<br />

zoveel leuke mensen. En ik mag er nog over<br />

schrijven ook, om mijn passie met anderen<br />

te delen, geweldig toch? Ik geniet er ook van<br />

om mensen blij te maken en de samenleving<br />

te dienen. Dit doe ik niet vrijblijvend, mijn<br />

organisatietalent moet ook wel tot iets leiden.<br />

Zonder resultaat heb je er alsnog niets aan. Ik wil<br />

de mensen raken in hun hele wezen en wens ze<br />

te enthousiasmeren. Die passie zit nu eenmaal in<br />

mijn bloed.”<br />

De komst van een Internationaal<br />

Ballonmuseum behoort nog altijd tot zijn<br />

dromen en zet uit het oogpunt van promotie<br />

<strong>Barneveld</strong> op de wereldkaart. Ook in<br />

cultuurhistorisch opzicht is het museum een<br />

must voor <strong>Barneveld</strong>. De stichting bestaat in<br />

elk geval nog, al is het in slapende staat. Eens<br />

komt het goed.<br />

En oh ja, ik wil toch nog even wat kwijt.<br />

“Sinds anderhalf jaar organiseer ik namelijk<br />

ook ballonvaarten voor mensen met een<br />

fysieke beperking. Prachtig om die mensen<br />

te zien genieten! Ook dit heeft een bepaalde<br />

herinneringswaarde, want wie van zijn<br />

herinneringen genieten kan, leeft twee keer! Ik<br />

ben en blijf tenslotte een fanatieke idealist.”<br />

Hij is ook direct betrokken bij de Stichting<br />

Gehandicaptenvervoer <strong>Barneveld</strong>, die zich ten<br />

doel stelt, om mensen met een beperking te<br />

laten deelnemen aan dagbesteding, kerkbezoek,<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 31


MAKE-OVER<br />

‘Mijn vriendin liep me<br />

straal voorbij, dus een<br />

geslaagde make over!’<br />

Een dag waarbij je in het middelpunt staat werd werkelijkheid<br />

voor Mirjam van Ravenswaaij uit <strong>Barneveld</strong>. De 43-jarige moeder<br />

van vier kinderen gaf zichzelf op via Facebook. “Ik heb maar eens<br />

gereageerd, ik win eigenlijk nooit iets, dus de verassing was groot!”,<br />

lacht de winnares.<br />

Make-over stap 1:<br />

Salon Uniek<br />

De dag start met een behandeling van<br />

schoonheidsspecialiste Cindy. Ze verwent<br />

Mirjam met een kennismakingsbehandeling.<br />

“Dit is een korte reinigingsbehandeling. Ik<br />

behandel mijn klanten met Rosel Heim, dat<br />

is de productlijn waarmee ik werk”, vertelt<br />

ze, terwijl ze begint met reinigen. Na fase<br />

1 brengt ze nachtverzorging fase 2 aan<br />

op de huid. Hier zet ze het stoomapparaat<br />

op, waardoor de poriën open gaan staan.<br />

Op deze manier kun je de onzuiverheden<br />

gemakkelijk verwijderen. “Als extraatje heb ik<br />

haar wenkbrauwen geverfd en geharst, zodat<br />

die mooi in vorm zijn. Tot slot heb ik een<br />

dagcrème aangebracht en een huidadvies<br />

gegeven”. De schoonheidsspecialiste geeft<br />

Mirjam nog een aantal proefjes mee, zodat ze<br />

deze thuis kan testen.<br />

Het pand van Salon Uniek aan de<br />

Plantagelaan 61 heeft een flinke<br />

verbouwing ondergaan. De keuken is<br />

een stuk groter geworden, het bedrijf<br />

heeft een andere wasruimte gekregen en<br />

een grotere schoonheidssalon. De oude<br />

schoonheidssalon is een pedicuresalon<br />

geworden. Kortom, voor iedereen wat wils bij<br />

Salon Uniek!<br />

De <strong>Barneveld</strong>se laat zich deze dag verassen,<br />

maar heeft wel één wens: ze wil geen kort<br />

haar. Kapster Wilma stelt haar gerust, de<br />

klant is koning, dus geen kort haar. “Ze<br />

kwam binnen met een hele volle bos haar<br />

met veel krullen. We hebben kort overleg<br />

gehad en waren er samen snel uit”, lacht de<br />

kapster. Wilma begint met de achterkant<br />

te knippen en dan gaat er toch een flink<br />

stuk af. Hierdoor komt het model beter<br />

uit. Vervolgens begint ze met het haar te<br />

kleuren. “Ik heb in het haar mooie highlights<br />

aangebracht om een natuurlijke kleur<br />

nuance te creëren. Daaroverheen heb ik een<br />

colorance aangebracht om meer glans in het<br />

haar te brengen. Tot slot föhnt ze de coupe<br />

uit niet in de krul, maar juist stijl om zo het<br />

haar rustiger te laten ogen. Op het droge<br />

haar heeft de kapster een sleek perfection<br />

gebruikt om het haar te beschermen voor de<br />

hitte van de styltang.<br />

pagina 32<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


MAKE-OVER<br />

Make-over stap 2:<br />

Basic life<br />

Met een geheel nieuwe coupe vervolgen<br />

we onze weg naar Basic life in het<br />

centrum van <strong>Barneveld</strong>. Bij een nieuwe<br />

coupe hoort een nieuwe look en daarom<br />

gaan we samen met eigenaresse Martine<br />

op zoek naar bijpassende kleding. Mirjam<br />

is voor Martine geen onbekende. “Leuke<br />

verrassing om te zien dat Mirjam de<br />

winnares is geworden van de make over.<br />

Ik weet wat ze normaal draagt, vooral<br />

veel tinten blauw en ook wel jeans. Dus<br />

we gaan nu voor wat anders”, vertelt de<br />

verkoopster. Het eerste setje is een lange<br />

jurk met een lichtblauwe tint, een echte<br />

zomerse look.<br />

Het tweede setje is totaal iets anders.<br />

Gekozen wordt voor een groen shirtje met<br />

daaronder een lange witte rok. “Dit is echt<br />

heel leuk, maar totaal iets anders dan dat ik<br />

gewend ben”, reageert Mirjam. En daarom<br />

zoekt Martine een hippe broek uit die goed<br />

bij het shirtje matcht. “Ik heb naar haar<br />

huid gekeken en de tinten groen staan haar<br />

gewoon echt heel mooi. Je ziet het op dit<br />

moment de bohemian look ook veel terug in<br />

de winkels.” Al snel is iedereen het eens, het<br />

laatste setje is perfect.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 33


Make-over stap 3:<br />

Eindresultaat<br />

Een groen shirtje van een mooie stof met<br />

een hele leuke sprankelende broek met<br />

een beetje een glimmetje erin. Omdat<br />

Mirjam lang is is het vaak lastig om een<br />

goede lengte broek te vinden. “Het is weer<br />

hip om de broek om te slaan en dat staat<br />

erg leuk met een sleehaksandaal”. Om<br />

de outfit af te maken zoeken de dames<br />

nog een aantal armbanden en bijpassen<br />

oorbellen uit. “Het is fantastisch om te<br />

zien dat ze zo straalt, ze voelt zich er<br />

helemaal happy in!”, reageert Martine.<br />

MAKE-OVER<br />

Wanneer Mirjam de oorbellen staat uit<br />

te zoeken, komt er een vriendin van haar<br />

de winkel binnenlopen. “Ze liep me straal<br />

voorbij, ik zei: hallo. Ze kijkt me aan en<br />

wil alsnog weglopen, dus ik zeg nog een<br />

keer hallo en toen herkende ze me pas!<br />

Ik heb een leuke dag gehad. Gewoon<br />

eens een keer compleet ander zijn dan<br />

dat je normaal in het dagelijks leven<br />

bent. Geen krullen meer, ik vrees dat ik<br />

een stijltang aan moet schaffen,” zegt<br />

Mirjam met een grote glimlach. De dag<br />

wordt afgesloten met nog een verrassing,<br />

ze krijgt van Basic Life een waardebon<br />

ter waarde van 50 euro.<br />

Voor<br />

Na<br />

pagina 34<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Nieuwe schoonheidssalon in het<br />

pand van Salon Uniek!<br />

Optimaal ontspannen en daarna met een mooi verzorgde opgepepte<br />

huid en een lach op uw gezicht de deur uit? Dat kan bij Salon Uniek!<br />

Iedere vrouw, en natuurlijk ook iedere man, verdient een moment van<br />

rust in het drukke dagelijkse leven.<br />

U voelt zich na een behandeling heerlijk<br />

relaxed en dat is ook aan de huid te zien!<br />

Onze gediplomeerde schoonheidsspecialistes<br />

Cindy en Monique hebben service, kwaliteit<br />

en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel<br />

staan. Met regelmaat volgen Cindy en Monqiue<br />

cursussen, workshops en bezoeken beurzen<br />

om up-to-date te blijven in de beauty/wellness<br />

branche. Leuk om te melden is, dat het mogelijk<br />

is gezamenlijk een behandeling te ondergaan.<br />

De zogenaamde duo behandeling verteld Cindy.<br />

Pedicure<br />

Medische pedicure maakt Salon Uniek<br />

compleet. Iedere voet verdient een goede<br />

verzorging! Zowel mannen als vrouwen,<br />

hebben wel eens voet- en/of nagelproblemen.<br />

Hierbij kan een professionele pedicure<br />

behandeling uitkomst bieden. De pedicure<br />

behandeling is er op gericht om uw voeten<br />

optimaal te behandelen met aandacht voor uw<br />

specifieke klachten zoals likdoorns, ingroeiende<br />

nagels, schimmel nagels, beschadigde nagels,<br />

kloven, etc. Maar ook zonder voetproblemen<br />

bent u van harte welkom bij Salon Uniek voor<br />

de optimale verzorging van uw voeten. Om<br />

een goed behandelplan te maken, passend<br />

bij uw voeten, starten wij bij elke nieuwe<br />

klant met een intake. Tijdens de pedicure<br />

behandeling bij Salon Uniek maken wij gebruik<br />

van de nieuwste apparatuur en technieken<br />

om u een veilige, pijnloze en hygiënische<br />

behandeling te geven. U kunt bij ons terecht<br />

voor verschillende pedicure behandelingen.<br />

Wij informeren en adviseren u graag over de<br />

diverse mogelijkheden.<br />

Lezers van het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> krijgen<br />

bij een duo behandeling € 2.50 per persoon<br />

korting! Geldig bij met maken van een<br />

afspraak voor 1 augustus 2016.<br />

Mode, hoe heurt het eigenlijk<br />

deze zomer?<br />

De ultimate must-have voor deze zomer is wat ons betreft de cotton<br />

summer dress. Overdag iets omhoog gesmoggt en ’s avonds op de<br />

gewone lengte, met een lekker zomervest. Fijn gebreide knitwear,<br />

voor als het ’s avonds een beetje afkoelt.<br />

Wat meer casual is de stof die we travel<br />

quality noemen en die super makkelijk<br />

draagbaar is. Penne Ink, Jane & Lushka<br />

zijn bijvoorbeeld merken die hier veel mee<br />

werken. Met een vlotte blazer op een lange<br />

broek die je in de middel aan kunt snoeren,<br />

is dat een catchy look en blikvanger.<br />

Hippe Shorties, al dan niet met een used<br />

look (gaatjes en scheuren), is er voor de<br />

jonge gasten. Een print shirt met een tekst<br />

is dan wel een ding. Die moet er wel op of<br />

een coole fotoprint. Sneakertjes erbij! Dat<br />

maakt de look compleet!<br />

Rustiger en meer uni kan ook, maar als je<br />

vraagt: noem de key looks? Dan zijn dit<br />

wel de outfits die het modebeeld bepalen.<br />

Het motto: ‘create your own style’ dat jaren<br />

terug werd gelanceerd, is natuurlijk ook<br />

leuk! Kost iets meer tijd, maar in <strong>Barneveld</strong><br />

hebben ze dat voor je!!<br />

Have a nice summer!<br />

La Posta<br />

Raadhuisplein 55, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 421 400<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 35


5000 mensen wisten de weg naar het<br />

grootste stuifzandgebied van Europa te<br />

vinden. Ze genoten van een uitgebreid<br />

cultureel aanbod. ‘Het gaat van clowns<br />

tot muziek en een jeugdtheater. Heel<br />

divers. Het ‘Oerol op de Veluwe’ noemde<br />

een krant ons vorig jaar al’, aldus de<br />

trotse voorzitter.<br />

Cultuur ontmoet<br />

natuur bij<br />

Theater op ‘t Zand<br />

Door de grote toestroom was parkeren bij<br />

de vorige editie een probleem bij Theater<br />

op ‘t Zand. Dit jaar is er een uitgebreid<br />

plan gemaakt om alle voertuigen kwijt<br />

te kunnen. ‘Het slibde dicht en er moet<br />

wel ruimte blijven voor bijvoorbeeld<br />

ziekenauto’s en de brandweer. We zetten<br />

nu in op parkeerplekken in de omgeving,<br />

behalve natuurlijk de vroege vogels: zij<br />

hebben een plek dichtbij het theaterterrein.<br />

Maar de meeste bezoekers moeten wel<br />

zo’n tien minuten tot dertig minuten<br />

lopen. Of je neemt je rijwiel mee op de<br />

fietsdrager. Daarmee is dit niet alleen het<br />

leukste evenement in de regio, maar ook<br />

het gezondste!’, aldus de montere Van<br />

Iwaarden. De korte wandel- of fietstocht<br />

zal mogelijk zorgen voor een daling van<br />

het aantal belangstellenden. Daar heeft<br />

‘Mensen die komen zijn vaak<br />

helemaal verrast door het<br />

adembenemende landschap. En<br />

ze genieten van de onderlinge<br />

gezelligheid en de artiesten die<br />

gratis optreden. Prachtig!’,<br />

vertelt Jan van Iwaarden<br />

neerzetten. Tijdens de 15e editie<br />

vorig jaar bereikte het evenement zijn<br />

voorlopige hoogtepunt. Het weer was<br />

formidabel, het programma uitstekend<br />

en er werd een bezoekersrecord<br />

gevestigd. ‘We wilden het precieze<br />

aantal mensen tellen. Maar het was<br />

zo druk dat onze tellers het verkeer<br />

moesten gaan regelen’, herinnert Van<br />

waarden zich. Vermoedelijke meer dan<br />

enthousiast. Hij is voorzitter van<br />

Stichting Kootwijk Cultureel die<br />

Theater op ’t Zand organiseert,<br />

in nauwe samenwerking met<br />

Staatsbosbeheer Kootwijk. Het<br />

muziek- en theaterspektakel op<br />

het Kootwijkerzand vindt dit<br />

jaar plaats op zaterdag 16 juli.<br />

Theater op ’t Zand startte in 2000 met<br />

een tweeledig doel: bezoekers kennis<br />

laten maken met prachtige natuur<br />

én een breed cultureel programma<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 37


Van Iwaarden geen moeite mee. ‘Er zullen<br />

best wat mensen zijn die zeggen: laat maar<br />

zitten. De relatief moeilijke bereikbaarheid<br />

zal een soort filter zijn. De fanatieke<br />

mensen blijven over: zij die het leuk vinden<br />

om wat van de natuur te zien en door de<br />

bossen van Kootwijk te dwalen om dan<br />

uit te komen op een terrein vol artiesten.<br />

Hartelijk welkom!’<br />

Om het evenement gratis én<br />

laagdrempelig te houden kan de stichting<br />

rekenen op de steun van vele sponsoren.<br />

‘Dat is wel nodig ook. Anders zou het<br />

niet uit kunnen’, aldus Van Iwaarden die<br />

verwijst naar de materiele en financiële<br />

support. Ook is hij blij met de meer dan<br />

80 vrijwilligers die zich op 16 juli inzetten.<br />

Gedurende de voorbereidingen zijn er<br />

bovendien zo’n 20 personen actief. ‘We<br />

hebben een hele leuke en goede ploeg bij<br />

elkaar. Met elkaar gaan we ook vooruit:<br />

Theater op ’t Zand wordt ieder jaar weer<br />

wat beter en mooier.’<br />

Theater op ’t Zand is op zaterdag 16<br />

juli 2016 vanaf 13.00 uur. De locatie<br />

is het Kootwijkerzand. Het Thema is<br />

dit jaar ‘Woestijnwind’. Van Iwaarden:<br />

‘Dat is natuurlijk een heel breed begrip.<br />

De artiesten zullen hun muziek erop<br />

aanpassen of laten zich inspireren<br />

door de titel. Iedereen gaat daarin<br />

zijn eigen weg.’ Meer informatie, ook<br />

over de programmering en de laatste<br />

parkeeraanwijzingen, is te vinden op<br />

www.theateroptzand.nl.


dat anders en kan de overeenkomst<br />

vernietigd worden met een beroep op<br />

dwaling.<br />

Allereerst is dat de situatie waarbij de<br />

verkoper onjuiste informatie geeft. In<br />

de hiervoor beschreven situatie is dat<br />

het geval. De autohandelaar gaf immers<br />

aan dat de cabrio geschikt was om een<br />

caravan te trekken, terwijl dat niet het<br />

geval was. Aanprijzingen in algemene<br />

bewoordingen, zoals “een absolute<br />

krachtpatser” of “de beste” moeten met<br />

een korreltje zout genomen worden en<br />

leveren op zichzelf geen grond op voor<br />

dwaling.<br />

COLUMN<br />

De tweede situatie is dat de verkoper<br />

zwijgt over relevante informatie die hij<br />

wel had moeten melden aan de koper.<br />

Was het de autohandelaar duidelijk dat<br />

de cabrio gebruikt zou gaan worden voor<br />

het trekken van een caravan en wist hij<br />

dat de auto daar niet geschikt voor was,<br />

dan had hij de koper daarover moeten<br />

informeren. Doet hij dat niet dan kan de<br />

koper een beroep doen op dwaling.<br />

Dwaling<br />

Dwaling is aan de orde wanneer u een overeenkomst sluit op basis<br />

van een onjuiste voorstelling van zaken. U zou het nooit gekocht<br />

hebben, als u had geweten dat… Slaagt een beroep op dwaling, dan<br />

wordt de overeenkomst teruggedraaid.<br />

In het derde geval hebben zowel de<br />

verkoper als de koper een onjuiste<br />

voorstelling van zaken. Beiden gaan<br />

ervan uit dat de cabrio in staat is om een<br />

caravan te trekken. Het is dus niet zo dat<br />

de verkoper bewust verkeerde informatie<br />

geeft of verzwijgt. Een beroep op<br />

dwaling zal hier niet snel slagen, omdat<br />

zwaardere eisen worden gesteld aan de<br />

onderzoeksplicht van de koper.<br />

Wat een buitenkans. Voor een aantrekkelijke<br />

prijs staat een gedateerde, maar schadevrije,<br />

cabrio te koop. U zie het al voor zich, caravan<br />

aanhaken en lekker toeren door de Alpen. De<br />

advertentie van de autohandelaar vermeldt<br />

dat het gaat om “een absolute krachtpatser”.<br />

Wat u over de streep trekt, is de mededeling<br />

dat de auto van een oude dame is geweest<br />

die er alleen in de zomer mee heeft gereden.<br />

Nadat u ook uw echtgenote heb overtuigd<br />

van het geluk dat u beiden te wachten staat,<br />

gaat u langs bij de handelaar. De proefrit<br />

doorstaat de auto met glans. U vertelt de<br />

handelaar over uw vakantieplannen en vraag<br />

hem of de auto ook in staat is om uw caravan<br />

door de bergen te trekken. Geen enkel<br />

probleem, laat hij weten. U weet er nog een<br />

nieuwe reserveband bij te praten en de deal<br />

is rond.<br />

Een paar dagen later rijdt u in uw dakloze<br />

trots naar de stalling om uw caravan op te<br />

halen. Op weg naar huis gaat het mis. Er komt<br />

zwarte rook onder de motorkap vandaan. Alle<br />

rode lampjes branden. De ANWB-medewerker<br />

vraagt u hoe het ooit bij u is opgekomen om<br />

met uw bejaarde bolide een caravan te gaan<br />

trekken. De auto blijkt daar namelijk totaal<br />

niet geschikt voor te zijn. Kunt u zich in dit<br />

geval beroepen op dwaling?<br />

Uitgangspunt is dat dwaling voor uw eigen<br />

rekening en risico komt. In drie gevallen ligt<br />

Om de koopovereenkomst met een<br />

beroep op dwaling van tafel te krijgen,<br />

zal de vernietiging daarvan moeten<br />

worden ingeroepen. Dat kan in een brief<br />

aan de verkoper of door dit te vorderen<br />

bij de rechter. De vernietiging heeft tot<br />

gevolg dat wordt teruggekeerd naar de<br />

situatie zoals die was voor het sluiten<br />

van de koop. U moet de cabrio weer<br />

inleveren en de autohandelaar moet de<br />

koopprijs terugbetalen.<br />

mr. J. de Koning Gans<br />

Post Advocaten<br />

Stationsweg 123, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 400 622<br />

koninggans@postadvocaten.nl<br />

www.postadvocaten.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 41


“Onze website werpt zijn<br />

vruchten af”<br />

Crew Licht en Geluid is er voor professioneel advies wat betreft<br />

alle audio-, verlichting- of video-installaties. Naast de verhuur<br />

van allerlei materialen richt het <strong>Barneveld</strong>se bedrijf zich ook<br />

steeds meer op de verkoop.<br />

Mede daarvoor is de website www.<br />

crewsale.nl in het leven geroepen. En<br />

dat blijkt een schot in de roos, zo meldt<br />

eigenaar Fred Bolderdijk niet zonder<br />

trots. “We breiden onze voorraad steeds<br />

verder uit en de mensen weten ons<br />

steeds beter ook digitaal te vinden. Dat is<br />

natuurlijk een prettige ontwikkeling. Het<br />

verkoopportaal dat we hebben gecreëerd<br />

heeft zijn nut al zeker bewezen. Het werpt<br />

daadwerkelijk zijn vruchten af.”<br />

Het bedrijf is wat dat betreft constant<br />

bezig met een verbeteringsslag. Ze<br />

hebben ruimschoots ervaring in het<br />

uitdenken, inrichten, adviseren en<br />

installeren van installaties. Crew levert<br />

naast onder meer aan horeca ook aan<br />

overheidsinstellingen, fitness, health en<br />

welness, retail, cultuur, sport en recreatie.<br />

Verder zijn ze actief in de industrie,<br />

het zogeheten live entertainment en<br />

theaters.<br />

Het verkoopportaal bevat inmiddels<br />

al zo’n 1500 artikelen. “De site wordt<br />

steeds vertrouwder voor de klanten. Het<br />

is echt een mooie aanvulling op ons<br />

bestaande bedrijf en onze showroom waar<br />

de mensen de spullen daadwerkelijk in<br />

handen kunnen krijgen.”<br />

De site is door medewerkers van Crew<br />

zelf ontwikkeld. “Onze klanten weten<br />

waar ze aan toe zijn als ze spullen via<br />

onze webshop hebben aangeschaft. Ze<br />

weten van tevoren al bijna alles over het<br />

product. Dat is leuk om mee te maken als<br />

je ze hier zelf in levende lijve tegenkomt.”<br />

Crew licht en geluid<br />

www.crewlichtengeluid.nl<br />

“Wij stellen ons graag aan<br />

<strong>Barneveld</strong> voor!”<br />

“Binnen tien minuten ben je vanuit <strong>Barneveld</strong> bij onze garage.<br />

Sinds kort zijn wij dé Toyota-dealer voor <strong>Barneveld</strong> en graag stellen<br />

wij ons aan u voor!” Diderik van Gent vertelt vol passie over zijn<br />

familiebedrijf aan de rand van Ede.<br />

Van Gent Autobedrijf bestaat inmiddels<br />

alweer 46 jaar en de familiesfeer blijft<br />

ondanks de groei in de afgelopen jaren<br />

nadrukkelijk aanwezig. En dit merkt de<br />

klant.<br />

“Ik ben zelf sinds 2003 jaar betrokken<br />

bij het bedrijf en als autopoetser heb<br />

ik ook voor die tijd al wel mijn meters<br />

gemaakt natuurlijk. Natuurlijk doen<br />

we het niet alleen met de inmiddels<br />

zeven familieleden maar hebben we<br />

een prachtteam van ruim zeventig<br />

medewerkers. Deze zijn verdeeld over<br />

de twee locaties in Ede en Veenendaal<br />

én ons eigen schadeherstelbedrijf.<br />

Ons personeel werkt gemiddeld lang<br />

bij ons en ook dat is een voordeel<br />

in de klantrelaties die we hebben<br />

opgebouwd. Wij zijn er trots op dat<br />

onze klanten ons dit jaar voor de<br />

achtste keer op rij tot de beste<br />

Toyota-dealer van Nederland hebben<br />

uitgeroepen. Ook <strong>Barneveld</strong> willen<br />

wij graag laten ervaren dat deze<br />

uitverkiezing niet zomaar een titel is.<br />

Hier wordt elke dag hard aan gewerkt,<br />

klant voor klant voor klant.<br />

Van Gent werkt nog steeds met<br />

korte lijnen binnen het bedrijf. “U<br />

kunt gewoon zaken doen met één en<br />

hetzelfde aanspreekpunt. Ook dat werkt<br />

bevorderend voor de tevredenheid van<br />

onze klanten.”<br />

Tot slot wijst hij op het nieuwe<br />

bedrijf Van Gent Lease. “Ja, we<br />

hebben tegenwoordig ook een<br />

leasemaatschappij voor álle merken en<br />

dat gaat boven verwachting goed!<br />

Kijk eens op www.vangentlease.nl of<br />

www.vangentautobedrijf.nl.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 43


“De webshop bewijs van<br />

(w) aarde”<br />

BARNEVELD<br />

“De webshop die ik drie jaar geleden ben gestart, bewijst zeker zijn<br />

waarde. Dat bleek een goede aanvulling op onze, bij velen bekende,<br />

‘zand- en grindhandel Henk Huijsman’ aan de Oosterbrinkweg 22<br />

in Kootwijkerbroek met onze uitgebreide dienstverlening.”<br />

“Zo leveren wij aan hoveniers, aannemers<br />

van woningbouw en GWW, fabrikanten,<br />

overheid enzovoort.”<br />

Het bedrijf verzorgt grond – en<br />

sloopwerk, container- verhuur en<br />

vervoer, levering van onder meer zand,<br />

metselzand, grind, split, tuinaarde,<br />

compost, turf, houtsnippers, zowel<br />

gestort als in big bags. “Zoals te zien<br />

in onze webshop is het assortiment<br />

de laatste jaren flink uitgebreid. Het is<br />

al lang niet meer alleen maar zand en<br />

grind.<br />

Het is echt een familiebedrijf met een<br />

geschiedenis vanaf 1965. Henk heeft<br />

het acht jaar geleden overgenomen<br />

van zijn ouders. “Het bedrijf heeft<br />

drie vaste medewerkers en ook mijn<br />

partner Marieke werkt volop mee. Zij is<br />

dagelijks op de zaak voor de klanten en<br />

particulieren die zelf producten komen<br />

halen en/of storten.”<br />

Met de webshop richt het bedrijf zich<br />

met name ook op de particuliere verkoop<br />

en dat begint volgens Huijsman goed<br />

te lopen. “Velen weten ons te vinden,<br />

ook buiten de regio hebben wij al vele<br />

bestellingen geleverd.”<br />

Zelfs RTL4 wist ons te vinden via onze<br />

website voor het programma “Wist je<br />

dat”. De opnames zijn inmiddels gemaakt<br />

en we hopen via dit programma onze<br />

bekendheid nog verder te vergroten.<br />

Henk Huijsman<br />

Oosterbrinkweg 22, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 06 - 533 334 40<br />

www.henkhuijsman.nl<br />

www.tuinaarde-compost.nl<br />

Gert Donkersteeg:<br />

“Focus steeds meer op vloeren”<br />

Het gaat goed met de zaak. Dat is de boodschap die Gert<br />

Donkersteeg de lezer graag wil meegeven. De specialist in<br />

parketvloeren is een ware duizendpoot maar zegt zich wel steeds<br />

meer te focussen.<br />

“Dat klopt, het leggen van de vloeren is<br />

tegenwoordig negentig procent van mijn<br />

werk. Dit gaat hartstikke goed. Maar vergeet<br />

niet dat ik ook nog schilderwerk aanbied<br />

hè.” Zijn bedrijf bestaat al sinds 2005, maar<br />

groeit steeds mee met alle ontwikkelingen.<br />

De ondernemer heeft alle facetten in zijn<br />

vak doorlopen en besloot een jaar of tien<br />

geleden voor zichzelf te beginnen. ,,U kunt<br />

langskomen in onze showroom om zelf onze<br />

mooie houten vloeren te bekijken. U kunt<br />

natuurlijk ook nog even bij onze projecten<br />

kijken of als u liever zelf uw vloer wil leggen,<br />

dan kunnen wij daarbij helpen.”<br />

Als de klant handig genoeg is zelf vloeren te<br />

leggen, helpt Donkersteeg graag een handje<br />

mee. “U kunt bij ons een vloer uitzoeken en<br />

daarbij rekenen op steun bij het opstarten.<br />

Op deze manier kunt u wat kosten besparen.<br />

En het geeft natuurlijk een stukje eigen<br />

trots om de klus zelf te klaren. Ook voor<br />

onderhoudstips kunt u bij ons aankloppen.<br />

Wij helpen u graag om uw vloer in perfecte<br />

staat te houden of te herstellen.<br />

Bij Gert Donkersteeg Parketvloeren kan men<br />

terecht voor een breed scala aan vloeren<br />

en de ondernemer gaat naar eigen zeggen<br />

voor “jarenlang woonplezier”. Dit gaat van<br />

gratis (kleur)-advies aan huis tot nauwkeurig<br />

schilderwerk en bijbehorend onderhoud.<br />

Tegen “aantrekkelijke prijzen” genieten<br />

belangstellenden binnen en buiten van<br />

schilderwerk in de mooiste kleuren. ,,U regelt<br />

alles eenvoudig via één adres. Ik wil daarbij<br />

een totaalpakket bieden.”<br />

Gert Donkersteeg Parketvloeren<br />

Thorbeckelaan 73, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 418 013<br />

info@gertdonkersteeg.nl<br />

www.gertdonkersteeg.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 45


BARNEVELD<br />

Nieuwbouw Dwarsakker – Zwartebroek:<br />

inschrijving seniorenwoningen<br />

Een volgende stap in de nieuwbouw van Plan Dwarsakker, een uitbreiding<br />

van de bestaande dorpskern van Zwartebroek: de inschrijving voor<br />

seniorenwoningen. Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen ontwikkelt het<br />

oostelijk deel van de woonwijk Dwarsakker in Zwartebroek.<br />

De nieuwbouwwijk Dwarsakker wordt aan zoals huisarts, bloedprikpunt, tandarts,<br />

de zijde van Hoevelaken ontsloten vanaf fysiotherapeut, verloskundige, thuiszorg,<br />

de Platanenstraat en vanuit Terschuur pinautomaat van de Rabobank etc. Het<br />

aan de Eendrachtstraat. De nieuwe<br />

centrum is gekoppeld aan het woondeel<br />

woonwijk is met veel ruimtelijke kwaliteit waarin appartementen voor senioren<br />

ontworpen waardoor er sprake is van gerealiseerd worden. Aansluitend aan dit<br />

een bovengemiddeld wooncomfort in gebouw worden 5 luxe koopappartementen<br />

een prettige leefomgeving. Inmiddels is ontwikkeld die eveneens een<br />

de bouw van de eerste grondgebonden levensloopbestendig karakter krijgen.<br />

koopwoningen van start gegaan. De<br />

verwachting is dat medio 2017 de eerste Op 5 april jl. heeft Stichting Dwarsakker<br />

bewoners hun huizen in gebruik kunnen Zorg & Wonen een informatieavond<br />

nemen.<br />

gehouden om de belangstelling te peilen<br />

onder de inwoners van Zwartebroek,<br />

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Terschuur en omgeving voor de<br />

woonwijk vormt het gezondheids- en seniorenappartementen in het nieuw<br />

woonzorgcenrum. Het gezondheidscentrum te bouwen woonzorgcentrum. Tijdens<br />

wordt ingericht voor eerstelijnzorg<br />

deze druk bezochte informatieavond<br />

is aan alle aanwezigen een enquête<br />

uitgedeeld om inzicht te krijgen in de<br />

woonwensen en zorgbehoefte in het<br />

woonzorgcentrum. Op 25 mei jl. werd een<br />

tweede informatieavond georganiseerd.<br />

Daarbij stond een ontwerp centraal, op<br />

basis van de enquête. Aansluitend op de<br />

informatieavonden vindt deze maand<br />

de definitieve inschrijving plaats. Deze<br />

inschrijfavond zal via de lokale kranten en<br />

andere media aangekondigd worden.<br />

Naar verwachting zal eind dit jaar<br />

de bouw van het gezondheids- en<br />

woonzorgcomplex van start gaan. De<br />

oplevering vindt naar verwachting eind<br />

2017 plaats.<br />

Voor informatie over koopwoningen,<br />

gezondheids- zorgcentrum of<br />

seniorenappartementen kunt u terecht bij:<br />

Dwarsakker Zorg & Wonen<br />

Tel.: 06-53151880<br />

www.dwarsakker.nl<br />

info@dwarsakker.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 47


BARNEVELD<br />

kracht van het maatwerk in het zagen van<br />

panelen op specifieke lengtematen. “Ook<br />

productie is mogelijk bij ons moederbedrijf<br />

FALK Bouwsystemen. Valt de prijs u tegen?<br />

Dan kunnen wij u ook restpartijen aanbieden<br />

tegen lagere prijzen! Doordat we alles in huis<br />

hebben, ontzorgen we de klant en daarnaast<br />

kunnen wij de klant een maatwerkoplossing<br />

bieden!”<br />

Samen Bouwen, bouwen<br />

met FALK-panelen!<br />

FALK Handel is dé toonaangevende groothandel als het gaat om stalen<br />

dak- en gevelbeplating, hout, isolatie, zetwerk, schroeven, ramen,<br />

deuren, gereedschappen en alle andere bijbehorende accessoires. “Wij<br />

verkopen echter niet simpelweg producten: wij dragen samen met de<br />

klant zorg voor een perfect eindresultaat!” aldus Arjen de Reus.<br />

Direct uit voorraad leverbaar<br />

FALK Handel heeft een zeer uitgebreid<br />

assortiment op voorraad in het magazijn.<br />

“Dit is zeer voordelig voor onze klanten. Zij<br />

hebben direct de mogelijkheid de producten<br />

in ons magazijn en in de showroom te<br />

bekijken. Dat niet alleen: de klanten zijn ook<br />

verzekerd van een snelle levering!”<br />

Ruime openingstijden<br />

FALK Handel onderscheidt zich ook door de<br />

ruime openingstijden. “Elke werkdag staan<br />

wij ’s ochtends om 6.00 uur al klaar voor onze<br />

klanten. Een goede bereikbaarheid maakt ons<br />

toegankelijk voor de particuliere én zakelijke<br />

markt.” Ook de zaterdagochtend is FALK<br />

Handel geopend en staat er een verkoper klaar.<br />

Online bestellen<br />

FALK vernieuwt! “Begin dit jaar zijn we<br />

gestart met een webshop. Ideaal: u kunt<br />

eenvoudig ons gehele assortiment online<br />

inzien en bestellen. Daarnaast maakt dit ons<br />

ook extra goed bereikbaar voor de klanten<br />

buiten onze regio!” FALK Handel is ook actief<br />

op social media waardoor men als klant<br />

eenvoudig op de hoogte wordt gehouden<br />

van onze activiteiten. “Voor klanten die graag<br />

online willen bestellen maar nog wat hulp<br />

nodig hebben, staan de medewerkers van<br />

FALK Handel ook paraat. “We nemen de<br />

klant aan de hand mee door de webshop,<br />

gemak en persoonlijk advies staat bij ons<br />

hoog in het vaandel! U shopt nu niet alleen<br />

via uw computer, maar ook via uw tablet of<br />

mobiel. Nog nooit is online stalen dak- en<br />

gevelbeplating bestellen zo eenvoudig<br />

geweest!”<br />

Vakkundig advies<br />

“Dat is nou echt de meerwaarde van FALK<br />

Handel: service en advies! Samen met<br />

de klant om de tafel, de wensen en eisen<br />

bespreken en samen zorgdragen voor een<br />

nette afwerking van het project. Dát is<br />

wat we willen!” Enthousiast horen we De<br />

Reus het gesprek leiden met de klant. “Het<br />

is toegevoegde waarde voor de klant dat<br />

hij hier kan komen met een tekening en<br />

we samen kijken naar de beste oplossing.<br />

Klanten waarderen dit en komen graag<br />

terug!”<br />

Sterk in maatwerk<br />

Specifieke maatvoeringen zijn geen probleem<br />

voor de handel. Naast het zetwerk ligt de<br />

“Samen met de klant om de tafel, de wensen<br />

en eisen bespreken en samen zorgdragen voor<br />

een nette afwerking van het project. Dát is wat<br />

we willen!”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 49


Beton bestrating<br />

Gebakken klinkers<br />

Keramiek<br />

Natuursteen<br />

Grind & split<br />

Graszoden<br />

uit eigen<br />

kwekerij<br />

Oostlaan 3-5, <strong>Barneveld</strong><br />

T: 0342-412254<br />

www.vandenhoornbarneveld.nl


BARNEVELD<br />

“We kijken uit naar<br />

volgend jaar”<br />

Ze zijn 80 en 85 jaar jong en nog altijd in staat om iets nieuws te<br />

doen. Het in <strong>Barneveld</strong> woonachtige echtpaar De Heus, Hendrie<br />

en Dolf, kijkt uit naar volgend jaar. Dan betrekken ze een<br />

nieuwe woning op een geheel nieuw complex op de hoek van de<br />

Jonkersweg/Dompselaerstraat.<br />

Ze laten zich niet weerhouden door hun<br />

respectabele leeftijd. “De overheid wil toch<br />

dat ouderen langer thuis blijven wonen,<br />

nou daar luisteren we dan toch naar?”,<br />

opent de vrouw des huizes haar verhaal.<br />

“We hebben officieel nog niks getekend,<br />

maar ik weet zeker dat het goed komt hoor.<br />

Die woning krijgen we heus!” In totaal<br />

komen er vijftien huizen op de zogeheten<br />

Jonkershof. “We gaan wel voor comfort en<br />

alles is gelijkvloers. Na loting hebben we<br />

het goede nieuws gehoord, maar nogmaals,<br />

het moet allemaal nog wel officieel worden<br />

gemaakt. Als dat eenmaal zo is, zijn we echt<br />

heel blij!”<br />

Verder ben ik er met mijn schoondochter<br />

geweest, het was genieten.” Het echtpaar<br />

woont thans aan de Mettenbrincklaan<br />

en daar wonen ze nu 28 jaar. Vroeger<br />

woonden ze ook aan de Van Zuijlen<br />

Van Nieveltlaan. “Maar oorspronkelijk<br />

komen we uit het westen”, vertelt de<br />

enthousiaste Hendrie verder. “We zijn<br />

afkomstig uit de Hoeksche Waard. Mijn<br />

man kreeg werk in Krim, een heel klein<br />

dorp in de buurt van Coevorden. Daar<br />

hebben we ook nog gewoond, maar dat<br />

leek wel op emigreren, zo anders was het<br />

allemaal dan in het westen.” Het echtpaar,<br />

inmiddels alweer 58 jaar getrouwd,<br />

heeft ook nog een tijdje in Voorthuizen<br />

gewoond. “Maar dat was maar twee jaar<br />

hoor.” Ze kijken nu vooral uit naar wat<br />

komen gaat. “Het is ook allemaal zo<br />

lekker dichtbij het dorp, dat is gewoon<br />

perfect. Het zou mooi zijn als het goed<br />

komt, maar daar gaan we wel vanuit. In<br />

september 2017 moet het zover zijn!”<br />

De Bunte Vastgoed Oost BV<br />

Amsterdamseweg 34a, Ede<br />

Tel. 0318 - 694 470<br />

www.debunte.nl<br />

De Heus is lovend over het nieuwe project<br />

in <strong>Barneveld</strong>, dat tot stand is gekomen door<br />

De Bunte Vastgoed en Midden Nederland<br />

Makelaars. “Er is een prachtige folder<br />

gemaakt met een heel grote plattegrond,<br />

waar alles heel duidelijk op te zien is.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 51


Van den Hoorn:<br />

“Keramiek erg in opkomst”<br />

BARNEVELD<br />

“Het gaat goed met ons bedrijf en we gaan graag mee met nieuwe<br />

ontwikkelingen. Op dit moment is bijvoorbeeld keramiek erg in<br />

opkomst. Dat verkopen we steeds meer.” Aan het woord is Erik van<br />

den Hoorn, die sinds vier jaar werkzaam is in het familiebedrijf.<br />

“Mijn ouders Wim en Janny vroegen op een<br />

bepaald moment of ik er wat voor voelde<br />

het bedrijf over te nemen op termijn. Ik<br />

ben er toen, na enige bedenktijd, ingestapt.<br />

Het bevalt uitstekend.” Sinds anderhalf jaar<br />

is mijn zusje Rianne tevens in het bedrijf<br />

werkzaam en het ziet ernaar uit dat we de<br />

zaak samen voort gaan zetten.”<br />

Van den Hoorn is verantwoordelijk voor<br />

de verkoop en de marketing. “Ik vind het<br />

mooi om ons bedrijf, dat in 2015 veertig<br />

jaar bestond, te ‘verkopen’. Daar hoort een<br />

interview in dit magazine natuurlijk ook<br />

bij, haha.” Het bedrijf, gespecialiseerd in<br />

bestrating en graszoden, heeft tien vaste<br />

medewerkers in dienst. “Maar in deze<br />

drukke tijden, zoals nu in het hoogseizoen,<br />

huren we wel mensen in. Anders is het niet<br />

te doen.”<br />

Keramiek is momenteel ‘hot’, zo legt de<br />

dertiger uit. “Het is krasbestendig, kleurvast<br />

en onderhoudsvriendelijk. Nieuw dit<br />

seizoen is de Geo Ceremica-tegel, van<br />

leverancier MBI. Dat zijn keramische tegels<br />

met een betonnen onderlaag van zestig<br />

bij zestig centimeter en vier centimeter<br />

dik. Voordeel daarvan is dat ze met gemak<br />

op een zandbed kunnen worden gelegd.<br />

Het leggen vergt daardoor minder tijd<br />

en het is een erg ‘toegankelijke’ tegel.<br />

Daarnaast hebben we een breed aanbod<br />

in betonbestrating, gebakken klinkers en<br />

natuursteen, maar ook voor grind en split<br />

kunt u bij ons terecht.”<br />

Zijn er verder nog ambities? “Ja, internet<br />

zal ook voor ons nog belangrijker worden.<br />

En we zijn ook een webshop aan het<br />

ontwikkelen. Maar wanneer dat allemaal<br />

rond is, is nog niet bekend hoor.”<br />

Hartog Outdoor Living verhuist<br />

naar groter pand in Stroe<br />

Kwaliteit en laagdrempeligheid zijn sleutelwoorden bij Hartog<br />

Outdoor Living, specialist in zwembaden, spa’s en sauna’s. Klanten<br />

waarderen dat, merkt eigenaar Markwin den Hartog. De wellness<br />

die hij aanbiedt is razend populair.<br />

Momenteel is Hartog Outdoor Living nog<br />

gevestigd in Kootwijkerbroek. Maar vanaf<br />

het najaar verkast de onderneming naar<br />

Stroe. Aan de Hogekampweg 2b, waar<br />

voorheen de HUBO was gevestigd, krijgt<br />

het bedrijf de kans om zijn vleugels verder<br />

uit te slaan. ‘De showroom daar is dubbel<br />

zo groot als op onze huidige locatie. We<br />

kunnen dus veel meer laten zien’, aldus de<br />

enthousiaste eigenaar.<br />

Hartog Outdoor Living is expert in het<br />

volledig aanleggen, onderhouden en<br />

renoveren van zwembaden, spa’s en<br />

sauna’s. Service en hoogwaardige kwaliteit<br />

staan daarbij voorop. Op die manier<br />

kunnen klanten, met de woorden van Den<br />

Hartog, ‘elke dag grenzeloos genieten van<br />

betrouwbare luxe thuis.’ Hij kiest ervoor om<br />

Hoogwaardige kwaliteit<br />

te werken met de beste materialen. Ook<br />

duurzaamheid speelt een belangrijke rol. ‘Als<br />

het gaat om zwembaden bieden we deze<br />

aan met een zeer laag energieverbruik’, geeft<br />

de eigenaar een voorbeeld.<br />

Geïnteresseerden zijn hartelijk welkom om<br />

een kijkje te nemen in de showroom (tot<br />

het najaar) op onderstaand adres.<br />

Openingstijden:<br />

woensdagen van 19.00 tot 21.00 uur<br />

zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.<br />

Een bezoek buiten deze tijden is ook<br />

mogelijk. Neem daarvoor gerust contact op.<br />

Hartog Outdoor Living<br />

De Standerd 1, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 - 443 010<br />

www.hartogoutdoorliving.nl<br />

info@hartogoutdoorliving.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 53


BARNEVELD<br />

krijgt hier een totaal eigen handschrift<br />

en stijl. Vervolgens gaat de reis verder. In<br />

de speciaal ingerichte tekenstudio gaan<br />

de adviseurs aan de slag. Hier worden<br />

ontwerpen gemaakt voor een persoonlijk<br />

interieurplan, volledig afgestemd op<br />

wensen en inzichten.<br />

Uniek, flexibel en eigentijds concept<br />

Bij Stellio Interieur<br />

stap je woonwereld<br />

op maat binnen<br />

Beleven, ervaren, zien én voelen. Met de komst van Stellio in<br />

<strong>Barneveld</strong> is een uniek Experience Center ontstaan. Stellio neemt<br />

consumenten mee op woonontdekkingsreis langs verschillende<br />

stijlkamers en productwerelden. Met dit unieke en flexibele<br />

totaalconcept helpt Stellio de klant de beste keuze te maken om<br />

heerlijk te wonen en te genieten.<br />

Onderscheidend en passend bij tijd<br />

Deze opzet en werkwijze is totaal<br />

vernieuwend. Bij Stellio staan ervaren<br />

adviseurs klaar met een voorliefde voor<br />

interieurarchitectuur. Het Experience<br />

Center kent geselecteerde openingstijden.<br />

Hierbuiten is het mogelijk een aparte<br />

afspraak te maken. De adviseurs nemen<br />

namelijk alle tijd en hechten veel waarde<br />

aan persoonlijke aandacht.<br />

Een compleet interieurvoorstel<br />

Naast het samenstellen van een uniek<br />

meubeladvies, levert Stellio ook de<br />

volledige stoffering van uw woning. Van<br />

vloerbedekking en carpetten tot PVCvloeren<br />

en raamdecoratie. Stellio adviseert<br />

en denkt mee. Ontzorgen in optima forma!<br />

Stel online je moodboard samen<br />

Via de website www.stellio.nl kan online<br />

een moodboard worden samengesteld<br />

met productfoto’s en afbeeldingen van de<br />

stijlkamers. Op basis van het moodboard<br />

wordt een persoonlijke stijl samengesteld.<br />

De adviseurs van Stellio Interieur spelen<br />

hier vervolgens volledig op in.<br />

Slechts drie stappen<br />

Wie de uitgebreide showroom binnenstapt<br />

- waar verschillende, wisselende<br />

stijlkamers zijn opgebouwd - stapt in<br />

een wereld vol inspiratie én beleving. De<br />

bijzondere uitstraling van de showroom<br />

zelf is al uniek: een royaal betonnen<br />

looppad verbindt uitnodigende stijlkamers<br />

links met kleine etalages rechts. Van het<br />

vertrouwde klassiek tot modern en van<br />

sfeervol landelijk tot eigentijds volgens de<br />

laatste trends. Wat spreekt u aan? Welke<br />

oplossing zoekt u? Alles is mogelijk en<br />

maakbaar bij Stellio.<br />

Op de bovenverdieping gaat de reis<br />

verder met de focus op productbeleving.<br />

Hier waant men zich in een uitgebreide<br />

meubelwereld, houtwereld en wereld van:<br />

keukens, woningstoffering, vloeren én<br />

verlichting. Stellio toont alle basismodellen.<br />

Echter, bij Stellio is álles op maat te<br />

maken: een ander houtsoort, andere kleur,<br />

andere poot, bredere armleuning? Zeg het<br />

maar! Eén ding is zeker. Elke inrichting<br />

Openingstijden<br />

Stellio is geopend op woensdag en<br />

donderdag van 13:00 tot 17:30 uur, op<br />

vrijdag van 13:00 tot 21:00 uur en op<br />

zaterdag van 10:00 tot 16:30 uur. Buiten<br />

de vaste openingstijden kan een afspraak<br />

gemaakt worden voor een persoonlijk<br />

maatwerkadvies.<br />

Stellio Interieur<br />

Voltastraat 21, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 424 390<br />

info@stellio.nl<br />

www.stellio.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 55


Jansen Elektrotechniek en Cooling<br />

BARNEVELD<br />

verder als Jansen Klimaattechniek<br />

Jansen Klimaattechniek is de onderneming van vakman Geert<br />

Jansen. Vanuit zijn uitvalsbasis in <strong>Barneveld</strong> bedient hij zowel<br />

particuliere als zakelijke klanten op het gebied van airconditioning,<br />

warmtepompen, zonnepanelen en klein elektrawerk.<br />

Onlangs is de naam veranderd in<br />

Jansen Klimaattechniek. “Het was niet<br />

helemaal duidelijk dat we ook in de<br />

klimaattechniek-branche heel actief zijn”,<br />

legt Geert uit. “Het begint echter steeds<br />

meer onze ‘core-business’ te worden<br />

en dat willen we dus benadrukken met<br />

deze nieuwe naam. Energiezuinigheid is<br />

namelijk ook steeds meer een thema aan<br />

het worden.”<br />

Daar hoort ook de ISDE regeling van de<br />

overheid bij. ,,Als de particuliere klant<br />

via ons een warmtepomp aanschaft,<br />

kan er bij het rijk een subsidie worden<br />

aangevraagd. Maar voor een aangenaam<br />

klimaat in huis of op uw kantoor in de<br />

vorm van airconditioning kunt u ook zeker<br />

goed terecht bij Jansen Klimaattechniek.”<br />

Jansen denkt met u mee, heeft oog voor<br />

energiebesparing en staat bekend om<br />

de passie voor zijn vak, zijn kwalitatief<br />

hoogwaardige dienstverlening en<br />

effectieve oplossingen voor iedere<br />

situatie.<br />

Meer informatie kunt u vinden op<br />

www.jansenklimaattechniek.nl.<br />

Jansen Klimaattechniek<br />

Vellerselaan 14, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 449 927 52<br />

“Toen ik vijf was, bouwde ik al<br />

hutten”<br />

Wouter van Eede heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Dat valt<br />

tenminste op te maken uit zijn verhaal over Montana Chaletbouw.<br />

Zorgeloos en comfortabel recreëren, dat is waar Montana voor<br />

staat en men bouwt uitsluitend chalets van topkwaliteit.<br />

In gesprek met een gedreven<br />

ondernemer. “Ik begon in 2005”, laat<br />

Van Eede optekenen. “Na bij twee<br />

verschillende bouwers gewerkt te<br />

hebben, heb ik veel ideeën opgedaan<br />

hoe dingen eventueel beter konden.” Dat<br />

ontdekte hij overigens al vroeg. “Toen ik<br />

vijf was, bouwde ik al hutten. En dat doe<br />

ik nu eigenlijk nog steeds, alleen is er<br />

natuurlijk wel heel veel veranderd.”<br />

Bij Montana Chaletbouw werken vier<br />

vaste mensen. Van Eede heeft overigens<br />

een wat vervelend jaar achter de rug.<br />

In maart 2015 was er namelijk brand<br />

op het complex in Putten. Vanaf mei<br />

tot en met december werkte men<br />

op een tijdelijke bouwlocatie in<br />

Kootwijkerbroek. Vanaf januari 2016 zit<br />

Montana Chaletbouw in Nijkerk, op de<br />

Riddererf 6. “We hebben een turbulente<br />

tijd achter de rug, dat is duidelijk. Alles<br />

ging het afgelopen jaar nogal moeizaam,<br />

maar we gaan de goede kant weer op.”<br />

Wat dat betreft is Van Eede een positief<br />

ingesteld mens. “We willen enthousiast<br />

doorgaan met de ontwikkeling van ons<br />

product en nog beter worden”, zo sluit<br />

de Voorthuizenaar, naar eigen zeggen<br />

‘in bloed en nieren’, zijn verhaal af.<br />

“Specialismen blijven wel hetzelfde, dat<br />

is duidelijk. Mantelzorgwoningen en<br />

recreatiewoningen, met als kwaliteiten<br />

het oog voor detail, meedenken,<br />

innovatie, creativiteit en echt<br />

topkwaliteit-chalets.”<br />

Montana Chaletbouw<br />

Riddererf 6, Nijkerk<br />

Tel. O85 - 040 76 09<br />

www.montanachalets.nl<br />

info@montanachalets.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

pagina 57


van een online volgsysteem. ‘Op deze wijze<br />

kunnen ze precies de vorderingen volgen’,<br />

legt de locatiemanager uit. Klantgericht<br />

is ook de keuze die ouders kunnen maken<br />

voor verschillende trajecten. ‘Het is voor<br />

de kinderen mogelijk om één of twee keer<br />

in de week te lessen of te kiezen voor een<br />

turbocursus. Bij de snelste variant hebben<br />

kinderen al in vier maanden tijd hun<br />

diploma A.’<br />

Wilt u uw zoon of dochter (vanaf vier jaar)<br />

aanmelden voor zwemlessen? Neem gerust<br />

contact op.<br />

Optisport <strong>Barneveld</strong><br />

De Veluwehal<br />

Nieuwe markt 6, <strong>Barneveld</strong><br />

www.optisport.nl/veluwehal<br />

De Heuvelrand<br />

Roelenengweg 41, Voorthuizen<br />

www.optisport.nl/heuvelrand<br />

Op zoek naar de schatkist!<br />

‘De leukste zwemles<br />

van de regio’<br />

‘Zwemlessen volgen is bij ons een avontuur’, vertelt een enthousiaste<br />

Erik Boelen, locatiemanager bij Optisport <strong>Barneveld</strong>. Leren zwemmen<br />

was nog nooit zo leuk. Door het vinden van de schatkist is het nu zelfs<br />

mogelijk gratis diploma A te halen!<br />

In samenwerking met <strong>Barneveld</strong><br />

<strong>Magazine</strong> organiseert Optisport een<br />

bijzondere actie. Ergens in <strong>Barneveld</strong><br />

ligt een schatkist mét diploma<br />

begraven. ‘Degene die deze vindt<br />

krijgt een gratis A-diplomatraject<br />

aangeboden’, vertelt Boelen.<br />

Aanwijzingen helpen de speurneuzen<br />

om de schatkist te vinden.<br />

Via de website van barneveld360.nl<br />

en via twitter kunt u vragen<br />

beantwoorden en telkens een nieuwe<br />

tip voor de schatkaart ontvangen.<br />

Hieronder de eerste kaart:<br />

Optisport <strong>Barneveld</strong> biedt verschillende<br />

zwemlessen aan, onder meer voor de<br />

diploma’s A, B en C. Dit gebeurt op twee<br />

locaties in de gemeente. Bij de lessen maken<br />

de kinderen zich nieuwe vaardigheden<br />

eigen. En ze hebben een plezierige en<br />

vrolijke tijd. Samen met Zed de haai en<br />

Sop de zeester gaan ze op avontuur. Zo<br />

zoeken ze naar gezonken schepen. In een<br />

paspoort staan de speurtochten beschreven.<br />

Dit document krijgen de kinderen aan het<br />

begin van het lestraject, samen met een<br />

schitterende schatkist. Deze schatkist wordt<br />

gaandeweg gevuld met edelstenen. Bij iedere<br />

geslaagde stap in de zwemlessen ontvangen<br />

de kinderen bovendien een zegel in het<br />

paspoort. Na het halen van een diploma kan<br />

een bijzondere medaille worden aangeschaft<br />

voor de schatkist. Bij succesvol afzwemmen<br />

voor het C-diploma wacht de grootste<br />

beloning: de Reuze Robijn.<br />

De speelse opzet van de lessen valt in goede<br />

aarde, merkt Boelen. ‘Dankzij dit concept is<br />

dit de leukste zwemles van de regio.’ Ouders<br />

van kinderen kunnen daarbij gebruikmaken<br />

pagina 58<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!