03.06.2016 Views

Intochtkalender © TG

Intochtkalender © TG

Intochtkalender © TG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Door Ton Grosfeld, met foto’s van de auteur

“Herinneringen uit de Oude Oeteldoos”

Jaargang 1, nummer 1

Oetels’ Intochtkalender

WCKALENDERUITGAVE

(goed bewaren, leuk voor later)

Ted Vlaar, mede-oprichter van

Onze Geliefde Vereniging

Ton van Langen en Jan Hopman

Speciale RAM-volle

XL Kalenderuitgave

met herinneringen aan

12 Intochten

met de Oetels tussen

2002 en 2015,

gezien door het oog

van uw Oetel-fotograaf

Het is hier fantastisch

in Oeteldonk!

Daar waren we het

allemaal over eens.

Het hele Carnavalsweekeinde

hadden wij dat heerlijke vakan-

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Cees Dijkhuizen

Schotten in de Roos staan opgesteld “in de geut”. Rechts Bertil, Ted Vlaar en Fred Scholts.

2002: Schot(ten) in de Roos

Verzamelen bij Keser, later Adecco, in de Stationsstraat

tiegevoel in Oeteldonk, terwijl in

Schotland de regen met bakken

uit de lucht kwam vallen.

De ontvangst bij Adecco was als

altijd gewôn, goed & gastvrij:

koffie, brandewijn, bier en natuurlijk

een worstebrooike. De

© TON TON GROSFELD GROSFELD

gulle ontvangst werd beloond

12

13

14

15

16 Fred Rademaker 2004

16 hans kok 2004

17

18

19

20

21

met twee

kaarten voor

het Oetelkonzert.

De rozen

waren om uit

te delen.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Links: Marlies van Adecco

Januari


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 2

februari

01

02

03

04

05 ton kok 2009

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 gijs vennix 2014

22

23

24

25

26

2004: K.V. Die Knödel

Oeteldonk bestaat in

2003 11x11 jaar. Buitenlandse

Carnavalsverenigingen

worden

uitgenodigd voor een

feestelijke ontvangst.

Hajee heeft een geweldig idee.

Zijn broer heeft een hotel in Zwitserland.

Vanuit Gstaad stuurt

deze een brief naar de OC met de

vraag of Karnavalsverein “Die

Knödel” deel mag nemen. Vanuit

Oeteldonk krijgt Hajee - via

Gstaad - te horen dat we van

Hajee, het brein achter deze stunt

harte welkom zijn. Zelfs als de

Oetels, verkleed als Knödel, op

het

Parade

staan, zo

rond

11/11,

hebben de

leden van

de Oeteldonksche

Club niks

in de

gaten. Pas

podium op de

tijdens de toespraak van Hajee in

het authentieke Schweitzerdeutsch

begint het de OC te dagen. Deze

stunt wordt de Oetels niet in dank

afgenomen.

Een groter

compliment

konden de

Oetels niet

krijgen.

Het jaar daarop,

in 2004,

doen de Oetels hun KV “Die

Knödel” nog eens dunnetjes over

tijdens de Intocht.

© TON TON GROSFELD GROSFELD

27

28

29

Karnavalsverein “Die Knödel” uit het Kanton Wallis uit Zwitserland


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 3

2005: Route Mobiel

De ANWB krijgt

concurrentie van

Route Mobiel.

Op het Stationsplein stonden we

er middenin: de zonovergoten

zondagmorgen. De temperatuur

Jan, Cees en Hans in de rij voor de wc

was heerlijk, en dat hebben we

wel eens anders meegemaakt. Het

bladgoud knalde van de draak af!

Ook het fluogeel en oranje kwamen

uitstekend uit de verf. De

hele dag bleef het verder keigezellig,

dit feestje met bekenden...

>

De

meisjes

van

Verkade

© TON TON GROSFELD GROSFELD

Ton & de KLM-stewardess: “Je hebt niet

véél nodig om gelukkig te zijn…”

Maart

01

09

17

25

02

10

18

26

03

11

19

27

04

12

20

28

05

13

21 bertil hinfelaar 1997

29

06

14

22

30

07

15

23

31

08

16

24


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 4

2006: Schaatsvereniging “De Scheve Schaots”

Volgens uw fotograaf

één van de hoogtepunten

van de laatste 30

intochten...

Ook deze happening: - net als

bij de Knödels - een tweetraps

raket. In november 2005 zongen

we als Friese Schaatsvereniging

mee met het Kwèkfestijn.

Ondanks dat we verschillende

april

01

zondagen gerepeteerd hadden op er nog altijd zes

zang & dans, werden we slechts slechter!” Enkele

veertigste, van de 46! Hans van

maanden

Haren: “Er waren

later

liepen

we in

dezelfde

outfit,

met op onze schedels

de karakteristieke

Kees Verkerk & Ard

Schenk-mutsjes

09

17

© TON TON GROSFELD GROSFELD

mee in de Intocht. Frans Maas:

“En de enige Intocht met een

outfit in alleen de Oetel-kleuren:

geel, rood, groen en grijs!”

Onze Harry...

Prins Carnaval in

Schijndel? We

konden ons er

toen nog niks bij

voorstellen ...

25

02

10

18

26

03

11

19

27

04

12

20

28

05

13

21 Ton grosfeld jr 1985

29

06

14

22

30

07

15

23

08

16

24


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 5

2007: Klimaatverandering in Oeteldonk

Diepgevroren

in ruim

honderd

kilo pakijs,

torst CV De

Oetels Amadeiro

XXV

mee in de Intocht.

“Dat was nog niet zo eenvoudig!”,

kreunt Pieter Makkinga

uit Heeswijk-Dinter. Deze

cor-

vriend

van

Amice

Hans van Haren heeft drie dagen

ijs gedraaid in de koeling van

Post

pu-

lente

Koudetech

niek

om het

portret

van

onze

Hoogheid ingevroren te krijgen.

Op zondagmorgen zeulen

we het

ijskoude

gevaarte

door de

straten

van

Oeteldonk.

Niet zonder

gevaar, deze operatie!

Het 115 kilo zware blok slingert

gevaarlijk alle kanten op. Opgelucht

parkeren we onze Amadeiro

onder het bordes van het

stadhuis, waar ie nog twee dagen

heeft moeten ontdooien.

01

02

03

04

05

06 hans van haren 1994

07

08

09

10

11

12

13

14

15

© TON TON GROSFELD GROSFELD

17

18

19 ad vd heijden 2006

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Maarten bos 2013

mei

Het kostte Amadeiro ruim twee dagen om te ontdooien...

16


O etels’ I n t o c h tk a lender

Jaargang 1, nu m m er

Pagina 6

2008: Hang-oetels

“De strijdige Oetelkreet”

en het “Janus

Kiep Journaal” vinden

gretig aftrek tijdens de

Intocht in Oeteldonk.

De Oetels delen ze - gratis - uit.

Vooral Aty’s recepten van Waterige

snert & Kiepesoep staan in de

belangstelling. Zou dat met de

kou te maken hebben? Nou die

kan ons niet deren, net zo min als

de èrremoei. Want: “Hij die tevreden

is, is een rijk mens!”, glundert Cees

Dijkhuizen. En zeker op zo’n

intocht als deze heeft een Oetel

niet veel nodig, om tevreden te

zijn...

© TON TON GROSFELD GROSFELD

juni

01

09

17

25

02

10

18 Cees pater 1991

26

03

11

19

27

04

12

20

28

05

13

21

29

06

14

22

30

07

15

23

08

16

24


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 7

2009: Verkeersontstoppers

Ruim 400 kilo Oetel, schoon aan de haak

Op de Intocht wordt

het zó druk, dat de

route afgezet wordt

met dranghekken.

“Gelukkig heeft deze idiote verkeersmaatregel

maar één jaar

geduurd”, verzucht Intochtveurzitter

Hajee enkele jaren later.

“Een sanitiare stop was vanwege

deze hekken niet mogelijk! Met

alle gevolgen van dien...

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

© TON TON GROSFELD GROSFELD

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Juli

14

30

15

31

16


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 8

2010: Declarerende burgemeesters

CLAUDIA!

01

02

03

04

05

06

07

08

09

augustus

Mr. Rombouts in het

nieuws vanwege zijn

bonnetjes. Daar wisten

wij Oetels wel

raad mee...

Als declarerende burgemeesters

liepen we mee, door de sneeuw

en in de kou.

“Ge moet nooit hoger schijten

dan oew gat zit.”

Een waarheid als een koe.

© TON TON GROSFELD GROSFELD

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 frans maas 1988

27

28 Henk jan ravenshorst 1998

29

30

31


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 9

2011: Schôônzwemvereeniging “De Diezeboys”

Vanuit de werkplaats

van Fedde lopen onze

Diezeboys naar het

station.

Het was prachtig weer in 2011.

Ideale omstandigheden voor de

leden van de Schôônzwemvereeniging

om weer eens goed te shaine...

© TON TON GROSFELD GROSFELD

september

01

09

17

25

02

10

18

26

03

11

19

27

04

12

20

28

05

13

21

29

06

14

22

30

07

15

23

08

16

24


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 10

2013: De Monsigneur en zijn Classis

Zijne Heiligheid

Monseigneur

Fred en zijn gevolg

in de ochtendzon.

oktober

01

02

03

09

10

11

17

18

19

© TON TON GROSFELD GROSFELD

25

26 maarten blom 2012

27

04

12

20

28

05

13

21

29

06

14 ewout jeddens 2011

22

30

07

15 dieter aal 2009

23

31

08

16

24


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 11

2014: Oeteldonkisch Oktoberfest in März

De Oetels leggen het

Intochtparcours af.

Met hun mobiele skihut die is

uitgerust met o.a.,BBQ, Fleischmeister,

Pretzels & een biertap.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11 fedde vennix 1997

11 richard verstappen 97

11 jeroen sedee 2003

12

© TON TON GROSFELD GROSFELD

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

november

13

14

29 jean-pierre domen 2015

30

Geheel demontabel & opvouwbaar!


O etels’ I n t o c h tk a lender Jaargang 1, nu m m er 1

Pagina 12

2015 : Motorclub Wild Onions

Motorbendes geweerd

uit ‘s-Hertogenbosch?

MC de Oetels gaat los

in Oeteldonk!

© TON TON GROSFELD GROSFELD

december

01

09

17

02

10

18

25 kindje jezus

03

11

19

26

04

05 sinterklaas

06

12

13

14

20

21

22

27

28

29

07

15

23

30

08

16

24

31

© Idee, ontwerp & uitvoering: Ton Grosfeld | Met dank aan: Legimus keuken & interieur | www.legimus.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!