06.06.2016 Views

Veerkracht voorjaar 2016

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN

NUMMER 9 | VOORJAAR 2016

PREVENTIE: ZEKER

DE MOEITE WAARD!

OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE

ROLLEN IN JE LEVEN

TERUGBLIK OP EEN

TEAMSESSIE

ZO WON MAARTJE

HET VAN DE STRESS

LUCHT EN RUIMTE DANKZIJ

EEN ONAFHANKELIJKE BLIK

WEGGEPEST EN

WEER OPGEKRABBELD


VEERKRACHT INHOUD

CO

COLUMN

BA

BACK ON TRACK

PR

PREVENTIE

EL

ELESTIA

CA

CASE

03 COLUMN 04 OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN JE LEVEN

06 TERUGBLIK OP EEN TEAMSESSIE 08 ZO WON MAARTJE HET VAN DE

STRESS 10 LUCHT EN RUIMTE DANKZIJ EEN ONAFHANKELIJKE BLIK

12 SESSIES HELPEN FYSIEKE KLACHTEN TANDARTSEN VOORKOMEN

14 WEGGEPEST EN WEER OPGEKRABBELD

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.

© COPYRIGHT 2016. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN,

OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


3

VEERKRACHT COLUMN

COLUMN

PREVENTIE:

ZEKER DE

MOEITE WAARD!

‘Maar liefst

43 procent

van de

verzekerden

die aanklopten

bij Elestia geeft

aan op die

manier uitval

te hebben

voorkomen.’

Al jaren investeert Movir in activiteiten die bijdragen

aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Ieder jaar maken meer mensen gebruik van de

ondersteuning die we via onze onafhankelijke

coachingsdienst Elestia aanbieden. Deze diensten

worden met een 8,7 goed gewaardeerd. Toch is

niet iedereen overtuigd van het nut van preventie en

regelmatig vragen mensen mij of al die investeringen

het wel waard zijn.

Over het antwoord op die vraag hoef ik niet lang

na te denken: gerichte preventie draagt eraan bij

dat verzekerden gezond en met plezier kunnen

blijven functioneren. Bij Movir zien we de impact die

arbeidsongeschiktheid op het leven van mensen –

en van mensen in hun omgeving – heeft. Daardoor

weten we hoe belangrijk het is om op tijd hulp te

zoeken en zo uitval te voorkomen.

Ook als ik alleen naar de kille cijfers kijk, zie ik dat

investeren in preventie loont. Maar liefst 43 procent

van de verzekerden die aanklopten bij Elestia geeft

aan op die manier uitval te hebben voorkomen.

Dat is niet alleen voor die mensen erg prettig.

Het draagt er ook aan bij dat we onze premies

al jaren stabiel kunnen houden. Daar profiteren

al onze verzekerden van.

Het is geweldig om te zien dat verzekerden hun

ervaringen met onze dienstverlening op het gebied

van preventie delen in Veerkracht. ‘Ik zie hulp

vragen als een belangrijke investering. Niet alleen in

mezelf, maar ook in mijn bedrijf’, zegt ondernemer

Evelien in dit magazine. Ik sluit me graag bij haar

aan en zeg: ga er eens rustig voor zitten en gun

uzelf de tijd om de mooie, openhartige verhalen

van Evelien en andere verzekerden te lezen.

Zie het als een investering. In uzelf, in uw werk,

in uw omgeving. Het is echt de moeite waard.

CO

COLUMN

LOUIS VAN DRUNEN / directeur

In Veerkracht leest u hoe wij andere verzekerden hebben geholpen. Ook u kunnen

wij helpen. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger

vindt, anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens ook

beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4

BA

BACK ON TRACK

BAS SCHUMACHER FINANCIEEL PLANNER EN ASSURANTIEADVISEUR

BELANGRIJKE ONDERNEMERSLESSEN IN DE NASLEEP VAN EEN ONGELUK

OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE

ROLLEN IN JE LEVEN

Nietsvermoedend sta je met je auto voorgesorteerd om af te slaan en plots rijdt iemand met volle

snelheid van achteren op je in. In één seconde is het gebeurd en het kan iedereen overkomen.

Dat maakt de gevolgen niet minder groot. De 38-jarige Bas Schumacher kan daarover meepraten.

Bas is financieel planner en assurantieadviseur. Nadat hij is aangereden mist hij de scherpte

om zijn bedrijf goed te laten draaien. Hoe ga je als ondernemer om met zo’n situatie?

DE KLAP

Het is oktober 2014 als Bas over het hoofd wordt gezien door

een andere automobilist. ‘Kneuzingen waren het gevolg. Maar het

langst ben ik zoet geweest met herstellen van een hersenschudding.

In het begin kon ik maar een paar uur werken. Verder kon ik

me slecht concentreren. Dat is vervelend als je een beroep hebt

waarbij je de hele dag je hoofd gebruikt. De laatste 10 procent

scherpte die normaal gesproken maakt dat ik een goede adviseur

ben, was even weg. Het is heel naar als je lichaam en geest je op

zo’n manier in de steek laten.’

STRUCTUUR

‘Doordat ik mijn werk niet goed kon doen, bleef er ook werk liggen.

Tegen sommige klanten heb ik moeten zeggen dat ik ze even niet

kon helpen. Dat voelde heel erg als falen. De oplopende voorraad

werk zorgde voor stress. Nadat ik contact opnam met Movir, kwam

er een arbeidsdeskundige bij me langs. Samen maakten we een

schema om het aantal uren dat ik werkte op te bouwen. Dat gaf

duidelijkheid en structuur. Daarnaast hielp een coach me met het

indelen van de rest van de dag. Ook dat was heel waardevol.’

NIET ALLEEN

‘Eén van de dingen die de coach me liet zien, is dat ik niet alles

in mijn eentje kan doen. Voorheen had ik weleens de neiging

om aan het einde van de dag het werk van mijn personeel te

verbeteren. Door de concentratieproblemen die ik had, kon ik dat

niet volhouden. Nu vraag ik m’n werknemers om zelf hun werk te

verbeteren als dat nodig is. Ik heb geleerd om de verantwoordelijkheid

wel te dragen, maar niet helemaal op me te nemen. Dat was

voor iedereen even wennen, maar uiteindelijk is het goed. En ik

krijg er minder stress van.’

AANDACHTIG LEVEN

‘Verder heb ik geleerd hoe belangrijk focus is. Je hebt heel veel

rollen in je leven: je werkt, je bent vader, je bent een vriend van

iemand. Het is goed om die rollen met aandacht in te vullen en om

heel bewust over te stappen van de ene rol naar de andere. Als

ik nu de rol van vader of echtgenoot heb, lukt het me om alleen

daarmee bezig te zijn. Op die momenten ben ik niet met mijn werk

bezig. Dat zorgt voor rust. Mijn vrouw en ik hebben drie jonge

kinderen en naast haar werk doet mijn vrouw nog een studie.


5 VEERKRACHT BACK ON TRACK

Dat is topsport. Om dat goed te doen, hebben

we schema’s waarin we alles plannen. Daardoor

weet ik heel goed welke rol ik op ieder moment heb.

Als mijn vrouw ’s avonds naar school is, ben ik nu

ook echt een vader, werk ik niet en neem ik ook

de telefoon niet op.’

KEUZES

‘Die focus zorgt ook dat je meer bewuste keuzes

maakt. Snoeihard werken levert misschien wel

een bak geld op, maar ik vind andere dingen

belangrijker. Daarom plan ik bewust tijd in voor

mijn rol als echtgenoot, als vader en voor mezelf.

Je ziet zoveel ondernemers tussen de 50 en 60 jaar

die opgebrand zijn, omdat ze zo verschrikkelijk

hard gewerkt hebben. Dat wil ik niet. Een ander

voordeel van bewuster leven en van focus is dat

alles gemakkelijker gaat. Als je met nog tien andere

dingen bezig bent en je kind luistert niet, dan raak

je misschien geïrriteerd. Maar als je rustig blijft en

je focust op je rol, is er vaak niks aan de hand.

Zo gaat het ook in je werk. Ik zie veel mensen

van in de dertig die een burn-out krijgen. Ik denk

dat dat komt doordat er bij veel mensen te veel

rollen samenkomen.’

TOPSPORT

‘Lang vóór het ongeluk had ik via Elestia al eens

coaching gehad op het gebied van timemanagement.

Dat zorgde er toen voor dat ik niet arbeidsongeschikt

raakte. Ook dit keer hebben ze me door die moeilijke

periode geholpen. Wéér heb ik dingen geleerd die

heel belangrijk zijn voor ondernemers. Ondernemerschap

leer je niet in de schoolbanken, maar in de

praktijk. Het is topsport en iedere beslissing moet

je zelf nemen. Dat is soms best lastig, want niemand

heeft de wijsheid in pacht. Het is daarom goed om

van tijd tot tijd met een onafhankelijk iemand door

te nemen of alles nog wel lukt zoals jij dat wil. Het

is goed van Movir om deze preventieve tool aan te

bieden. Eigenlijk zou elke ondernemer er gebruik

van moeten maken. Als jij vindt dat je aan topsport

doet, waarom laat je je dan niet eens adviseren door

een coach?’

BACK ON TRACK

‘Na een half jaar lukte het me weer om fulltime

te werken. Maar ik heb wel mijn levensstijl moeten

aanpassen. Zo vermijd ik feestjes en plekken waar

het druk is. En ik moet ook niet te veel gesprekken

hebben op een dag, want dan krijg ik hoofdpijn.

Dat zijn dingen waar je rekening mee kunt houden.

Verder probeer ik me te focussen op de dingen die

ik belangrijk vind. Ik probeer het nu anders te doen.

Hoewel ik soms ook de verleiding niet kan weerstaan

om in het weekend mijn e-mail te lezen. Ach ja, zo

blijft er altijd iets om aan te werken.’

‘Als jij vindt dat

je aan topsport

doet, waarom

laat je je dan niet

eens adviseren

door een coach?’

EEN ADVISEUR DIE ZELF

ARBEIDSONGESCHIKT

DREIGDE TE RAKEN

Bas adviseert mensen over hun aov en is

ervaringsdeskundige. ‘Door wat ik heb meegemaakt,

kan ik nu veel beter uitleggen wat

de impact op je leven is als je je werk niet kunt

doen. Ik weet hoe fijn het is als je ergens op

terug kunt vallen.’ Dit zijn de antwoorden van

Bas op de belangrijkste redenen om géén

aov te nemen:

1. MIJ OVERKOMT NIETS

‘Veel mensen zeggen dat arbeidsongeschiktheid

hen niet overkomt. Dat dacht ik ook.

Toch reed iemand mij aan. Arbeidsongeschiktheid

zie je over het algemeen niet aankomen.

Als mensen zeggen dat hen dat niet overkomt,

dan vind ik dat heel erg naïef.’

2. IK RED ME WEL

‘Uit eigen ervaring weet ik dat het bij een

goede arbeidsongeschiktheidsverzekering

niet alleen draait om de uitkering. Zo heeft de

steun van Elestia me enorm geholpen. Movir

is niet altijd de goedkoopste, maar snapt wel

de menselijke kant van een melding. Dat

vind ik heel veel waard. Dat maakt Movir tot

het grote A-merk in de wereld van arbeidsongeschiktheid.’

3. MIJN PARTNER VERDIENT GENOEG

‘Soms willen mensen geen aov, omdat hun

partner genoeg verdient. Maar denk je eens

in hoe het voelt als je financieel niets meer

bijdraagt aan je relatie. Kun je daar mee leven?

Veel mensen vinden dat heel erg lastig, omdat

ze niet hun handen willen ophouden.’

BENIEUWD NAAR NOG MEER INZICHTEN VAN

BAS IN HET VERZEKEREN VAN INKOMEN?

U LEEST HET OP MOVIR.NL/BETERADVIES


6

PR

PREVENTIE

TERUGBLIK OP

EEN TEAMSESSIE

‘HET GAAT NORMAAL NOOIT

OVER DE SPECIALIST ZELF’

Eerder las u in Veerkracht al over het belang van goed onderling samenwerken

bij medisch specialisten. Slecht samenwerken kan leiden tot stress en

arbeidsongeschiktheid. Om medisch specialisten te begeleiden bij het creëren

of behouden van een prettige werkomgeving, bood Movir in 2015 (vak)groepen

een teamsessie aan. Hoe ervaarden deelnemers zo’n sessie?

Eén van de groepen die zich aanmeldde is een

vakgroep van een ziekenhuis in Utrecht. ‘De

werkdruk is enorm’, weet Anouk, officemanager

van deze vakgroep. ‘Het gevolg is dat je niet de

tijd neemt om eens rustig te brainstormen over

hoe de samenwerking beter kan. Daar moet tijd

of een aanleiding voor zijn. Deze middag was

die aanleiding.’

AANDACHT VOOR DE SPECIALIST ZELF

De sessie die de vakgroep deed, werd geleid door

Patricia van Casteren van Ascender. Zij herkent

ook de drukte die Anouk aanstipt: ‘De teams die ik

zie, maken zonder uitzondering heel lange dagen.

De leden spreken wel met elkaar tijdens medischinhoudelijk

overleg, maar overstijgende onderwerpen

komen niet aan bod. Daardoor gaat het nooit over

de medisch specialisten zelf.’

PREVENTIEVE ONDERSTEUNING

Bij maar liefst de helft van de “psyche” arbeidsongeschiktheidsmeldingen

van medisch specialisten

bij Movir spelen samenwerkingsproblemen een rol.

Anouk: ‘De werkverhoudingen bij ons zijn gewoon

goed. Toch is het altijd goed om te kijken naar

mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren.’

Patricia beaamt het nut daarvan: ‘Medisch specialisten

zijn stuk voor stuk ambitieuze en bevlogen mensen.

Die vergeten zichzelf weleens. Het is daarom

extra belangrijk dat ze eens stilstaan bij zichzelf en

dat aandacht voor het team op de agenda staat.’

WERKBELASTING

Terugblikkend op de sessie zegt Anouk: ‘Bij ons

kwam gedurende de dag de nadruk te liggen op het

onderwerp werkbelasting en de verschillende manieren

waarop iedereen daarmee omgaat. Dat bleek

een onderwerp te zijn dat bij ons leefde. Patricia is een

onwijs leuk mens, met veel ervaring uit de praktijk.


7 VEERKRACHT PREVENTIE

PATRICIA VAN CASTEREN

Zij zag heel goed wat mogelijke struikelblokken zijn.

Doordat zij de juiste vragen stelde, liet ze ons op een

andere manier naar dingen kijken.’

HERKENNING

‘Iedereen bleek tegen dezelfde vraagstukken aan

te lopen. We hebben bijvoorbeeld één lid van de

vakgroep die door iedereen wordt gezien als een

wandelende encyclopedie. Die weet alles. En die

vertelt dan op zo’n middag dat hij ook weleens

twijfelt of hij het goede heeft gedaan. En dat hij dan

een patiënt terug laat komen. Doordat hij hier zo

open over praatte, zag ook de rest dat het niet

raar is als je soms ergens over twijfelt. Het geeft

ontspanning als je ziet dat je niet de enige bent

met bepaalde angsten.’

ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

‘Het zorgt ook voor rust en eenheid als je van elkaar

weet wat je prettig vindt aan het werk en wat het juist

zwaar maakt’, vult Patricia aan. ‘Dan kun je rekening

houden met elkaar.’ Anouk: ‘Toen we dit tijdens de

sessie bespraken, kwam naar voren dat iedereen

andere keuzes maakt om met de werkdruk om te

gaan. Zo gaat één van de leden van het team altijd

om vijf uur naar huis om zijn kinderen te kunnen zien.

Maar hij zit dan ‘s avonds weer achter de computer.

Een ander werkt weer tot zeven uur door in het

ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat de één een

minder zware werkbelasting heeft dan de ander.

‘Het geeft

ontspanning

als je ziet

dat je niet de

enige bent

met bepaalde

angsten.’

Iedereen zoekt daarin binnen zijn eigen mogelijkheden

naar oplossingen die voor hem werken.

Gelukkig is iedereen binnen onze vakgroep bereid

om met elkaar mee te zoeken naar een oplossing.’

IN DE PRAKTIJK

‘Volgens mij heeft dit team naar aanleiding van

deze sessie praktische afspraken kunnen maken’,

blikt Patricia terug. ‘Daarnaast denk ik dat

sommige specialisten nu inzien dat het geen

kwaad kan om eens een dagje vrij te nemen of

wat minder avonden te werken.’ Anouk beaamt:

‘Je kan er altijd wat van leren en dat is bij ons

ook zeker gebeurd.’

De vakgroep is anoniem en de naam van de officemanager

is aangepast uit oogpunt van privacy.

WILT U INFORMATIE OVER

EEN TEAMSESSIE?

Stuur dan een e-mail naar

preventie@movir.nl


8

EL

ELESTIA

ZO WON MAARTJE

HET VAN DE STRESS

Maartje Oosterwijk is net 31. Sinds vijf jaar heeft ze een eigen

logopediepraktijk in Hoogeveen. Dat werk combineert ze met een baan

als docent op een Hogeschool voor logopedie. Toen Maartje enige tijd

geleden last kreeg van stress, wachtte ze niet tot ze omviel, maar ging

ze op zoek naar ondersteuning.

‘Mijn werk betekent heel veel voor me’, zegt

Maartje. ‘Ik vul er een groot deel van de week

mee. De combinatie van twee banen maakt dat

het soms allemaal een beetje veel is. Maar de

afwisseling van het werk maakt het juist zo leuk.

Daarnaast gebruik ik de ervaringen die ik op de

ene werkplek opdoe weer op de andere werkplek.

Daardoor word ik beter in de dingen die ik doe.

Dat vind ik prettig, omdat ik wel iemand ben die

het onderste uit de kan wil halen.’

MEERDERE FRONTEN

‘Op een gegeven moment werd het heel druk in

mijn praktijk. Ik zat aan meer dan dertig cliënten in

de week. Dat was best heftig. Tegelijkertijd zorgen

allerlei regeltjes en geringe vergoedingen van de

zorgverzekeraars voor extra druk in de zorg. En de

druk in het onderwijs is óók best hoog. Uit allebei

de hoeken pikte ik dus wat van de onrust mee.

Als klap op de vuurpijl hadden mijn man en ik in

die periode een huis gekocht, waar veel aan moest

gebeuren. Dat alles bij elkaar maakte dat het veel

voor me was.’

SIGNALEN

‘Door de druk raakte ik vermoeid. Maar ik dacht:

ik krijg gewoon alles af! Punt. Omdat ik me niet

wilde laten kennen, ging ik steeds meer werken.

Daardoor namen de klachten toe. Ik kreeg ook

schouderklachten, spierpijn en last van lichte

duizeligheid. Achteraf realiseerde ik me dat ik in

die tijd snel afgeleid was. Daardoor deed ik ineens

lang over bepaalde dingen. Het lukte me niet goed

meer om me te ontspannen. Als ondernemer ben

je altijd wel een beetje met je werk bezig. Maar op

dat moment ging het te ver.’


9 VEERKRACHT ELESTIA

TOEGEVEN

‘Ik kon dat soort klachten bij mezelf goed

negeren. Een half jaar lang heb ik tegen mezelf

gezegd dat ik me niet moest aanstellen. Toen ik

mijn verzekering afsloot, dacht ik ook niet dat ik

er ooit gebruik van zou maken. Ik zou het eerst

zelf wel even oplossen. Maar ik weet nu dat ik me

niet aanstelde en dat het juist vaak de doorzetters

zijn die dit overkomt. Op een gegeven moment

moet je toch eerlijk tegen jezelf zijn, want anders

kan het ook misgaan. Daar zit ook het gevaar.

Je kunt die stress normaal gaan vinden en er

lang mee doorlopen. Maar ik denk dat als het

dan misgaat, dat het dan goed misgaat. Ik was

op het punt beland dat ik iets moest doen.’

KRACHT VAN DE EENVOUD

‘Ik heb toen Elestia gebeld en kreeg al snel steun

bij een stresstherapeut. Van haar hoopte ik wat

tools te krijgen die de dingen wat makkelijker

zouden maken. Dat is gebeurd. Zo heb ik

bijvoorbeeld veel gehad aan een grafiek die ze

me liet zien. Daarop stond het verloop van de

energieverdeling van een gemiddeld persoon

gedurende de dag. Voor mij was het heel

verhelderend om te zien dat het normaal is dat

je in de middag een beetje moe wordt. Daar had

ik nooit over nagedacht. Nu werk ik ’s ochtends

hard en mag ik het in de middag wat minder

doen. Dit inzicht helpt me heel erg. Daar moet

ik ook wel om lachen hoor, dat zoiets simpels

zo goed werkt. Soms vergeten we de simpelheid

van de dagelijkse dingen en draven we

maar door.’

HUISWERK

‘Op het moment dat ik aanklopte voor coaching

was ik eigenlijk vergeten hoe te ontspannen. Van de

therapeut kreeg ik daarom als huiswerk om iets leuks

te doen. Dat was best een stap voor mij. Nu heb ik

weer pianoles en ga ik af en toe met mijn man naar

een museum, naar de bioscoop of lekker zwemmen.

Heel simpele dingen, waar ik veel plezier aan beleef.

Het is goed dat ik dat soort dingen weer doe.’

POSITIEVE DRAAI

‘Het is heel fijn dat ik nooit ben uitgevallen op mijn

werk. Dat zou heel erg hebben gevoeld als falen.

Ik weet 100 procent zeker dat coaching dat heeft

voorkomen. Dat was het keerpunt en vanaf dat

moment is alles in mijn leven weer beter gegaan.

Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij als je aan de

bel trekt, ook de mensen in je omgeving. Je leert

er altijd iets van. Met de juiste steun kan je zo weer

een positieve draai aan je leven geven. Maar je

moet wel zelf die eerste stap zetten.’

EFFICIËNT

‘Op dit moment werk ik samen met een collega aan

een studieboek voor studenten en voor mensen

die werken in de logopedie. Dat doe ik naast mijn

andere werk. Je zou kunnen denken dat ik weer te

veel hooi op mijn vork neem. Maar dat idee heb ik

niet, omdat ik er nu anders in sta dan voorheen. Ik

ken mijn grenzen nu beter en heb geleerd om niet

meer ’s avonds en in het weekend te werken. Het is

niet zo dat ik daardoor minder doe, maar ik werk nu

veel efficiënter dan toen ik zo hard doorwerkte.

Alles gaat nu makkelijker en prettiger.’

‘Alles gaat

nu veel

makkelijker

en prettiger.’


10

RE

RE-INTEGRATIE

LUCHT EN RUIMTE

DANKZIJ EEN

ONAFHANKELIJKE BLIK

Begin 2015 kon Evelien niet vermoeden dat ze een bijzonder pittige tijd tegemoet ging. Op dat moment

wist ze ook nog niet wat ze van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) kon verwachten als het

er op aan zou komen. Een jaar later heeft de 32-jarige ondernemer enkele dalen gezien en is ze daar

ook weer uit omhoog geklommen. Een terugblik op een bewogen jaar, waarin Evelien noodgedwongen

ook haar verzekeraar leerde kennen.

Sinds ruim zes jaar werkt Evelien als zelfstandig

marketingadviseur. ‘Ik vind het leuk om mee te

denken aan grote plannen. Groot durven dromen,

daar krijg ik energie van.’ In het voorjaar van 2015

worden die grootse dromen wreed verstoord als bij

haar vader kanker wordt geconstateerd. ‘Het zag er

slecht uit en de bodem sloeg onder ons gezin vandaan.

Gedurende de zomer werd hij steeds ernstiger

ziek en langdurig opgenomen. In augustus stopte

mijn vader met eten. Alsof dat nog niet genoeg was,

kreeg ik in die periode ook te horen dat mijn tante

ernstig ziek was.’

STEUN EN TOEVERLAAT

Maandenlang draaien de dagen van Evelien en haar

familie om de gezondheid van haar vader. Als oudste

kind van het gezin, krijgt ze een centrale rol toebedeeld:

‘Mijn moeder zag mij als haar grote steun

en toeverlaat. Zij moest ook spuien en deed dat bij

mij. Ook mijn broers en zussen kwamen bij mij met

vragen over mijn vader. Ik had het gevoel dat iedereen

aan mijn broek hing, terwijl ik me totaal verloren

voelde. Normaal gesproken zou ik op zo’n moment

steun aan mijn man hebben. Maar precies in de

maanden dat het zo slecht ging met mijn vader,


11

VEERKRACHT RE-INTEGRATIE

zat hij op uitzending in het Midden-Oosten. Dat

maakte dat hij vrijwel onbereikbaar was.’

ELESTIA

‘Door alles wat er gebeurde kwam mijn werk klem

te zitten. Aan de ene kant had ik juist behoefte

om te werken, omdat ik het leuk vind. Maar mijn

hoofd zat zo vol met mijn vader, dat er geen ruimte

was. Ik zat soms een hele middag wezenloos naar

mijn scherm te kijken. Mijn energie was op en mijn

planning liep spaak. Ik wist echt niet meer hoe ik

voor- of achteruit moest. Op dat moment schoot

me te binnen dat ik ergens een folder had liggen,

waarin staat dat je als Movir-verzekerde bij Elestia

terecht kunt voor coaching. Toen ik hen belde,

vroeg de dame die ik aan de lijn kreeg of ik al contact

had opgenomen met Movir. Ze zei: ‘Volgens mij

zit je zo vast dat je arbeidsongeschikt bent.’ Toen

heb ik toch ook Movir maar gebeld.’

PLAN

‘Met de arbeidsdeskundige van Movir had ik een

heel open gesprek. We stelden samen een plan op

om me weer goed te laten functioneren. Ik werkte

deels en had die afleiding ook nodig. Maar daarnaast

was ruimte voor mij op dat moment heel

belangrijk. Die ruimte kreeg ik dankzij een uitkering

van drie maanden, die ik kreeg om verdere uitval te

voorkomen. Dat gaf me de mogelijkheid om volledig

terug te keren. Tijdens mijn herstel heb ik talloze

appelflappen gebakken voor mijn vader. Dat was het

enige dat hij nog at. Dat ik dat kon doen, is heel belangrijk

voor me geweest. Het heeft er ook voor gezorgd

dat ik niet helemaal ben omgevallen. Je denkt

bij het afsluiten van een aov vooral dat verzekeraars

toch niet uitkeren en dat je er niets aan hebt. Maar

de adviezen en ondersteuning die ik van Movir kreeg

hebben me laten zien dat het ook anders kan.’

ONAFHANKELIJKE BLIK

‘De steun die ik kreeg ging verder: via Elestia kreeg

ik een coach toegewezen. Het was heel prettig

om met een onafhankelijk iemand te praten. We

keken bijvoorbeeld naar waarom het gezin zo op mij

leunde. Daardoor kreeg ik het inzicht dat mijn vader

altijd de sterke leider in het gezin was geweest. Toen

hij wegviel, werd er automatisch naar mij gekeken.

Kennelijk werd ik ook gezien als sterke leider, terwijl

ik me op dat moment allesbehalve sterk voelde.’

‘Ik zie hulp

vragen als een

belangrijke

investering.

Niet alleen in

mezelf, maar

ook in mijn

bedrijf.’

LUCHT EN RUIMTE

‘De coach liet me zien in welke kluwen ik verstrikt

zat en welke systemen er aan het werk waren.

Daardoor leerde ik ook om bij mijn moeder weer de

rol van kind te pakken. Dat doe je niet van de een

op de andere dag. Maar het inzicht dat ik kreeg in

de rolverdeling tussen mijn moeder en mij, zorgde

ervoor dat ik sommige dingen veel makkelijker los

kon laten. Dat gaf me weer de lucht en ruimte die

ik nodig had om mijn werk op te pakken. Het was

heel goed voor me om weer aan de slag te kunnen.

Na een dag praten over leven of doodgaan, is het

heerlijk om voor je werk naar de Zuid-as te gaan

en even alleen maar gezonde, gelukkige mensen te

zien. Dankzij die afleiding kon ik me daarna weer op

de appelflappen en de zorg voor mijn vader storten.’

KEERPUNT

Na een aantal slopende maanden, gaat het sinds

december beter met de vader van Evelien en kan

ze haar grootse dromen weer oppakken: ‘Net voor

de kerst kwam het nieuws dat m’n vader helemaal

schoon is. Dat was natuurlijk fantastisch. En in

dezelfde periode konden mijn man en ik aankondigen

dat we zwanger zijn van ons eerste kindje.

En tussen de bedrijven door, gaat het met mijn tante

ook een stuk beter. Zij is in de tussentijd getrouwd

met de liefde van haar leven en is oma geworden.

Een bizar jaar al met al.’

EEN GOEDE INVESTERING

‘Ik ben blij dat ik in de periode dat het niet goed met

me ging bij Elestia heb aangeklopt. Uiteindelijk is

mijn bedrijf helemaal afhankelijk van mijn fysiek en

geestelijk functioneren. Daarom zie ik hulp vragen

als een belangrijke investering. Niet alleen als investering

in mezelf, maar ook in mijn bedrijf. Als de

banden van je auto leeglopen, pomp je ze ook op.

Dus waarom zou je er niets aan doen als het geestelijk

even niet goed gaat met je? Ik vind het stoer

als iemand aangeeft dat ie het even niet alleen redt.

Bel ze gewoon als je ergens zelf niet uitkomt. Elestia

is er voor je en dat doen ze harstikke goed.’

De naam is aangepast uit oogpunt van privacy.

T 0800 22 44 228


12

CA

CASE

SESSIES HELPEN FYSIEKE KLACHTEN

TANDARTSEN VOORKOMEN

Veel tandartsen krijgen vroeg of laat te maken met fysieke klachten doordat zij langdurig werken in

dezelfde, belastende houding. Met name de nek, handen, schouders en lage rug zijn kwetsbaar.

Movir ondersteunt deze beroepsgroep met ergonomische sessies, die eraan bijdragen dat zij gezond

en met plezier functioneren. Praktijkhouder en tandarts Charl Conradie blikt terug op zo’n sessie.

‘Nekklachten zijn een bekend euvel onder tandartsen.

Maar ik zie ook veel collega’s met rugklachten.

Medewerkers en tandartsen in onze praktijk hadden

behoefte aan concrete adviezen om ergonomie in

het dagelijks werk toe te passen. Sporadisch lees je

er wel iets over in de vakliteratuur, maar een goed

onderbouwde richtlijn is ver te zoeken. Als verzekerde

weet ik dat Movir veel doet op het gebied

van preventie. Ik klopte daarom bij hen aan en

kreeg het aanbod voor een kosteloze sessie.’

HOE ZAG DE SESSIE ERUIT?

‘Na een theoretische inleiding kregen we vooral

veel praktische handvatten waar we gelijk mee aan

de slag gingen. Onder begeleiding van een vooraanstaand

tandheelkundig ergonoom gingen we in

groepjes aan de slag, waarbij voldoende ruimte was

voor persoonlijke aandacht. Prettig was dat de sessie

’s avonds kon plaatsvinden. Wij hebben voor de

catering en de locatie gezorgd en Movir zorgde voor

de rest.’

WAT HEBT U ER GELEERD?

‘Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod. Zo

hebben we uitgebreid gekeken naar de zithoogte,

naar de voor- en nadelen van verschillende types

behandelaarsstoelen, en naar de positionering van

de patiënt. Maar er was ook aandacht voor bijvoor-

‘Deze sessie

was een

eye-opener,

zowel voor pas

afgestudeerde

collega’s als

voor ervaren

tandartsen en

medewerkers.’

beeld het oplossen van een groot lengteverschil tussen

tandarts en assistente. We hebben zelfs geleerd

hoe de keuze van een brilmontuur van invloed kan

zijn op een ergonomische zithouding.’

BENT U ANDERS GAAN WERKEN?

‘In het begin pasten mijn collega’s en ik alles nauwlettend

toe. Na verloop van tijd slijt dat een klein beetje.

Maar toch ben je je dagelijks veel meer bewust van

de basisprincipes. Ik sta veel meer stil bij met name

de positionering van de patiënt en bij de houding van

mijn hoofd, nek en borst. De sessie was een eyeopener,

zowel voor pas afgestudeerde collega’s als

voor ervaren tandartsen en medewerkers.’


13 VEERKRACHT CASE

ERGONOMISCHE TIPS

VOOR TANDARTSEN

Movir werkt samen met ervaren ergonomen die verzekerden ondersteunen om op een plezierige

manier te blijven functioneren. Eén van die ergonomen is Joseph Wouters. Hij ziet een tendens dat

steeds meer tandartsen klachten hebben aan hun handen en vingers.

‘Dat heeft te maken met de dikte van de schachten van instrumenten,

de houding van de vingers en de hoek van de polsen’,

aldus Joseph. ‘Het beroep van tandarts wordt door steeds meer

vrouwen uitgeoefend. Vaker dan mannen zijn zij erg mobiel in de

vingergewrichten en buigen ze hun vingers door de anatomisch

gewenste grenzen.

Dat doorbuigen zorgt na verloop van tijd voor vervelende

klachten, die je vaak rond het veertigste levensjaar ziet ontstaan.

Het is daarom belangrijk dat tandartsen heel goed geïnstrueerd

worden hoe zij met hun handen en vingers om moeten gaan.

Op universiteiten wordt hier wel aandacht aan besteed. Maar lang

niet alle praktiserende tandartsen weten wat voor hen de beste

techniek is.’

OP DEZE TEKENING IS TE ZIEN HOE DE GEWRICHTEN DOORZAKKEN.

Ook ziet u dat alleen de duim en wijsvinger het instrument aanraken. Deze greep is niet

geschikt voor gebruik bij tandheelkundige behandelingen, omdat het instrument dan (te)

stevig tussen twee vingers wordt geklemd. Deze greep vergt veel kracht van de spieren

van hand- en onderarm, terwijl de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit te gering zijn.

VUISTREGELS VOOR EEN GOEDE INSTRUMENTHANTERING VOLGENS JOSEPH WOUTERS:

7,6 MM GEMATTEERD NEUTRAAL KUSSENTJES

Zorg voor instrumenten

met een schachtdikte van

7,6 mm of meer. Daarmee is

het mogelijk om met minder

kracht de instrumenten te

kunnen manipuleren.

Kies bij nieuwe aanschaf

voor gematteerde instrumenten.

Die geven een rustiger beeld

voor uw ogen en zijn daardoor

minder vermoeiend.

Probeer de beide polsen

zoveel als mogelijk in een

neutraalpositie te houden.

Dus niet sterk buigen naar de

rugzijde of naar de binnenzijde

van de hand.

Zorg dat de kussentjes

van de eerste drie vingers

de instrumenten aanraken

(gemodificeerde pengreep).

BOOGVORM KRACHT TERUG STEUN TEACUP

Zorg dat de vingers altijd

een boogvorm houden.

Voorkom dat de

gewrichten doorzakken.

Knijp alleen in instrumenten

als dat nodig is en neem direct

kracht terug als dat mogelijk is.

Steun met de vierde en

vijfde vinger op de patiënt.

Ook deze vingers mogen

niet doorbuigen.

Zorg dat de pink geen

teacup-positie inneemt.

Dit heeft geen functie, maar

is wel overbelastend.

LEER UZELF DE GEMODIFICEERDE PENGREEP AAN

Joseph Wouters adviseert tandartsen hun instrumenten te hanteren volgens de gemodificeerde pengreep.

Op movir.nl/ergonomie leest u over de voordelen van die greep. Ook vindt u er oefeningen om deze greep aan te leren.


14

BA

BACK ON TRACK

WEGGEPEST EN

WEER OPGEKRABBELD

Jacky (62) is radioloog. Sinds haar achtentwintigste doet ze dit werk met heel veel plezier.

‘Ik geniet van het contact met patiënten. Daarnaast is het vak heel boeiend doordat het zich in

de loop der jaren enorm heeft ontwikkeld. Zo heb ik de eerste echo meegemaakt, de eerste

CT, de eerste MRI. Dat nam met zich mee dat het vak meer status kreeg, wat ook best prettig

is. Radiologie was booming en daarin ben ik mooi meegegroeid. Wat mij betreft was dat nog

even zo doorgegaan.’

Ruim acht jaar geleden komt er een streep door dat

toekomstbeeld, als haar positie binnen het ziekenhuis

waar ze werkt flink onder druk komt te staan.

Een collega overkomt hetzelfde. ‘Met de komst van

een nieuwe radioloog veranderden de verhoudingen

binnen de maatschap’, blikt Jacky terug. ‘We kregen

te horen dat ons werk niet goed genoeg meer was.

Ze wilden ons er gewoon uit hebben. Ik zei: toon

maar aan dat ons werk niet goed is. Inmiddels weet

ik dat je het in zo’n geval niet wint van een directie,

maar toch ging ik de strijd aan. Drie commissies

hebben over onze kwaliteit geoordeeld. Drie keer kon

niet hard worden gemaakt dat die niet goed was.

Ondertussen werd ik zo geïntimideerd dat dat invloed

had op mijn functioneren. Uiteindelijk stonden we bij

het scheidsgerecht en hadden we een felle advocaat

uit het arbeidsrecht, die de medische tuchtcommissie

niet goed aanvoelde. Daar hield het voor ons op.’

GEBROKEN

De jarenlange strijd heeft een enorme invloed op het

functioneren van Jacky en haar collega: ‘We werden

enorm op de proef gesteld en kregen aanvallen uit

onverwachte hoek. Op zo’n moment hoef je niet te

rekenen op steun van collega’s. Het had niet alleen

invloed op mijn leven, maar ook op mijn persoonlijkheid.

Ik wil niet natrappen, maar de situatie heeft me

tot mijn voetzolen afgebroken.’

KETTINGREACTIE

Jacky raakt arbeidsongeschikt met een burn-out en

een depressie. ‘Je ontleent een stuk van je eigen-


15

VEERKRACHT BACK ON TRACK

waarde aan je functioneren als specialist. Als dat

van je wordt afgepakt, kan je heel ver wegglijden.

Ik zat verdwaasd op de bank en dacht: wat heb ik

fout gedaan? Op dat moment lag ook mijn huwelijk

op zijn gat en had ik een puber thuis die alle kanten

op vloog. Het was een soort kettingreactie die op

gang kwam doordat ik niet optimaal functioneerde.’

GOUDEN WOORDEN

‘Op zo’n moment is het heel fijn als iemand zegt:

Wacht even, jij bent niet gek geworden. Maar dit is

zó heftig dat het niet raar is dat je onderuit gaat. Dat

waren de gouden woorden die de arbeidsdeskundige

van Movir sprak. Je verwacht dat een verzekeraar

je alleen maar snel weer aan het werk wil zien.

Maar in plaats daarvan kreeg ik juist erkenning voor

de situatie waar ik mij in bevond. Dat was enorm

troostend. Vooral omdat die man zo goed wist

van hoe het er in zo’n conflict aan toe gaat.’

RUSTIG WEER AAN DE SLAG

‘Een ander belangrijk inzicht dat ik kreeg is dat je

niet per se moet denken dat het aan jou ligt als je in

zo’n conflict belandt. Dat hoeft helemaal niet zo te

zijn. Om tot dit soort belangrijke inzichten te komen

heb je ondersteuning nodig, anders stort de boel

als een kaartenhuis in. Movir deed dat heel goed.

Ik wílde weer aan het werk en Movir stimuleerde dat

ook. Maar érgens kon ik altijd nog terugvallen op de

steun van Movir. Ik hoefde niet gelijk weer voluit te

presteren. Vanuit die situatie kon ik rustig weer aan

de slag. Dat heb ik echt nodig gehad om terug te

keren op de werkvloer.’

WARM BAD

‘Dankzij de steun van Movir werk ik nu weer in een

ziekenhuis. Zover is mijn collega, een heel goede

radioloog, helaas niet gekomen. Maar ook voor mij

geldt dat ik nooit meer degene ben geworden die ik

was. Ik heb een slechte naam gekregen door wat er

‘Door de dingen

die ik nu weer

doe, heb ik een

deel van mijn

identiteit teruggewonnen.’

gebeurd is, juist bij mensen die mij niet kennen.

Dat maakt me wat onzeker. Ik werk nu in een

categoraal ziekenhuis, dat zich alleen op een

bepaalde categorie patiënten richt. Het werk is iets

minder spannend, maar ik ben wel mooi weer aan

de gang in een ziekenhuis als radioloog. Het hielp

daarbij enorm dat ik in een prettige omgeving ging

werken. Het was een warm bad. Dat geluk moet je

hebben. Door de dingen die ik nu weer doe, heb

ik een deel van mijn identiteit teruggewonnen.’

KETTINGREACTIE DEEL II

Na vele moeizame jaren heeft Jacky weer haar

draai gevonden: ‘Het gaat ook weer goed met mijn

kinderen. En ik dacht dat ik nooit meer een man

wilde, maar ik heb nu een heel lieve partner. Het één

versterkt het ander. Als je op je werk beter in je vel

zit, gaat het contact met je omgeving ook beter.

Dat hangt altijd samen. Ik ben verschrikkelijk boos

geweest. Maar de arbeidsdeskundige van Movir

heeft me laten inzien dat dat verkeerde energie

is waar je niks mee opschiet. Op een gegeven

moment moet je het gewoon achter je laten en

ermee leven zoals het is.’

BOODSCHAP

Jacky besluit: ‘Ik hoop dat andere mensen er iets

aan hebben als ze zien dat je met de juiste steun

ook vanuit een heel moeilijke situatie weer overeind

kunt komen. Daarnaast wil ik graag overbrengen dat

het enorm kan helpen als signalen van niet optimaal

functioneren op tijd en op de juiste manier worden

besproken met de arts in kwestie. Dan heeft ie de

kans om er iets mee te doen. De laagdrempelige,

maar professionele steun die Movir aanbiedt is

daarbij een belangrijk instrument. Als je écht wilt,

dan is er gelukkig altijd nog ergens een warm bad

te vinden.’

De naam is aangepast uit oogpunt van privacy.

GOED SAMENWERKEN?

ELESTIA BIEDT ONDERSTEUNING!

Loopt u tegen vraagstukken aan of hebt

u behoefte aan een persoonlijke coach?

Als verzekerde kunt u 24/7 en kosteloos

terecht bij Elestia (0800 22 44 228).

Geheel anoniem.


REDACTIE

YVONNE BOSMA

PETER GORDIJN

LISETTE NACINOVIC

HELEEN VOOLSTRA

SANDER VAN DER KUILEN

JACQUELINE PIETERSEN

EINDREDACTIE

ARNOLD HUBBERS

FOTOGRAFIE

BASTIAAN VAN MUSSCHER

ONTWERP EN OPMAAK

HELDERGROEN

DRUKWERK

DEABRUMMELKAMP

VEERKRACHT@MOVIR.NL

(030) 607 87 00

VOLG ONS OP TWITTER @MOVIRNV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!