06.06.2016 Views

Veerkracht voorjaar 2016

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

Het magazine “Veerkracht”. Een periodieke uitgave van Movir, waarin zij aandacht besteedt aan haar preventie en re-integratiedienstverlening. Het blad moet meer bekendheid geven aan alle diensten die Movir haar verzekerden biedt, naast het verzekeringsproduct.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GEZONDE IDEEËN OVER WERK EN LEVEN<br />

NUMMER 9 | VOORJAAR <strong>2016</strong><br />

PREVENTIE: ZEKER<br />

DE MOEITE WAARD!<br />

OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE<br />

ROLLEN IN JE LEVEN<br />

TERUGBLIK OP EEN<br />

TEAMSESSIE<br />

ZO WON MAARTJE<br />

HET VAN DE STRESS<br />

LUCHT EN RUIMTE DANKZIJ<br />

EEN ONAFHANKELIJKE BLIK<br />

WEGGEPEST EN<br />

WEER OPGEKRABBELD


VEERKRACHT INHOUD<br />

CO<br />

COLUMN<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

PR<br />

PREVENTIE<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

CA<br />

CASE<br />

03 COLUMN 04 OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN JE LEVEN<br />

06 TERUGBLIK OP EEN TEAMSESSIE 08 ZO WON MAARTJE HET VAN DE<br />

STRESS 10 LUCHT EN RUIMTE DANKZIJ EEN ONAFHANKELIJKE BLIK<br />

12 SESSIES HELPEN FYSIEKE KLACHTEN TANDARTSEN VOORKOMEN<br />

14 WEGGEPEST EN WEER OPGEKRABBELD<br />

VEERKRACHT IS EEN UITGAVE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERAAR MOVIR VOOR HAAR VERZEKERDEN.<br />

IN VEERKRACHT STAAT DE DIENSTVERLENING RONDOM ONZE PREVENTIE EN RE-INTEGRATIE CENTRAAL.<br />

© COPYRIGHT <strong>2016</strong>. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG WORDEN VERVEEL VOUDIGD, OPGESLAGEN,<br />

OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE WIJZE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.


3<br />

VEERKRACHT COLUMN<br />

COLUMN<br />

PREVENTIE:<br />

ZEKER DE<br />

MOEITE WAARD!<br />

‘Maar liefst<br />

43 procent<br />

van de<br />

verzekerden<br />

die aanklopten<br />

bij Elestia geeft<br />

aan op die<br />

manier uitval<br />

te hebben<br />

voorkomen.’<br />

Al jaren investeert Movir in activiteiten die bijdragen<br />

aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.<br />

Ieder jaar maken meer mensen gebruik van de<br />

ondersteuning die we via onze onafhankelijke<br />

coachingsdienst Elestia aanbieden. Deze diensten<br />

worden met een 8,7 goed gewaardeerd. Toch is<br />

niet iedereen overtuigd van het nut van preventie en<br />

regelmatig vragen mensen mij of al die investeringen<br />

het wel waard zijn.<br />

Over het antwoord op die vraag hoef ik niet lang<br />

na te denken: gerichte preventie draagt eraan bij<br />

dat verzekerden gezond en met plezier kunnen<br />

blijven functioneren. Bij Movir zien we de impact die<br />

arbeidsongeschiktheid op het leven van mensen –<br />

en van mensen in hun omgeving – heeft. Daardoor<br />

weten we hoe belangrijk het is om op tijd hulp te<br />

zoeken en zo uitval te voorkomen.<br />

Ook als ik alleen naar de kille cijfers kijk, zie ik dat<br />

investeren in preventie loont. Maar liefst 43 procent<br />

van de verzekerden die aanklopten bij Elestia geeft<br />

aan op die manier uitval te hebben voorkomen.<br />

Dat is niet alleen voor die mensen erg prettig.<br />

Het draagt er ook aan bij dat we onze premies<br />

al jaren stabiel kunnen houden. Daar profiteren<br />

al onze verzekerden van.<br />

Het is geweldig om te zien dat verzekerden hun<br />

ervaringen met onze dienstverlening op het gebied<br />

van preventie delen in <strong>Veerkracht</strong>. ‘Ik zie hulp<br />

vragen als een belangrijke investering. Niet alleen in<br />

mezelf, maar ook in mijn bedrijf’, zegt ondernemer<br />

Evelien in dit magazine. Ik sluit me graag bij haar<br />

aan en zeg: ga er eens rustig voor zitten en gun<br />

uzelf de tijd om de mooie, openhartige verhalen<br />

van Evelien en andere verzekerden te lezen.<br />

Zie het als een investering. In uzelf, in uw werk,<br />

in uw omgeving. Het is echt de moeite waard.<br />

CO<br />

COLUMN<br />

LOUIS VAN DRUNEN / directeur<br />

In <strong>Veerkracht</strong> leest u hoe wij andere verzekerden hebben geholpen. Ook u kunnen<br />

wij helpen. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen, of als u dat prettiger<br />

vindt, anoniem en kosteloos via Elestia (0800 22 44 228). Elestia is overigens ook<br />

beschikbaar voor uw inwonende gezinsleden, 24 uur per dag.


4<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

BAS SCHUMACHER FINANCIEEL PLANNER EN ASSURANTIEADVISEUR<br />

BELANGRIJKE ONDERNEMERSLESSEN IN DE NASLEEP VAN EEN ONGELUK<br />

OMGAAN MET DE VERSCHILLENDE<br />

ROLLEN IN JE LEVEN<br />

Nietsvermoedend sta je met je auto voorgesorteerd om af te slaan en plots rijdt iemand met volle<br />

snelheid van achteren op je in. In één seconde is het gebeurd en het kan iedereen overkomen.<br />

Dat maakt de gevolgen niet minder groot. De 38-jarige Bas Schumacher kan daarover meepraten.<br />

Bas is financieel planner en assurantieadviseur. Nadat hij is aangereden mist hij de scherpte<br />

om zijn bedrijf goed te laten draaien. Hoe ga je als ondernemer om met zo’n situatie?<br />

DE KLAP<br />

Het is oktober 2014 als Bas over het hoofd wordt gezien door<br />

een andere automobilist. ‘Kneuzingen waren het gevolg. Maar het<br />

langst ben ik zoet geweest met herstellen van een hersenschudding.<br />

In het begin kon ik maar een paar uur werken. Verder kon ik<br />

me slecht concentreren. Dat is vervelend als je een beroep hebt<br />

waarbij je de hele dag je hoofd gebruikt. De laatste 10 procent<br />

scherpte die normaal gesproken maakt dat ik een goede adviseur<br />

ben, was even weg. Het is heel naar als je lichaam en geest je op<br />

zo’n manier in de steek laten.’<br />

STRUCTUUR<br />

‘Doordat ik mijn werk niet goed kon doen, bleef er ook werk liggen.<br />

Tegen sommige klanten heb ik moeten zeggen dat ik ze even niet<br />

kon helpen. Dat voelde heel erg als falen. De oplopende voorraad<br />

werk zorgde voor stress. Nadat ik contact opnam met Movir, kwam<br />

er een arbeidsdeskundige bij me langs. Samen maakten we een<br />

schema om het aantal uren dat ik werkte op te bouwen. Dat gaf<br />

duidelijkheid en structuur. Daarnaast hielp een coach me met het<br />

indelen van de rest van de dag. Ook dat was heel waardevol.’<br />

NIET ALLEEN<br />

‘Eén van de dingen die de coach me liet zien, is dat ik niet alles<br />

in mijn eentje kan doen. Voorheen had ik weleens de neiging<br />

om aan het einde van de dag het werk van mijn personeel te<br />

verbeteren. Door de concentratieproblemen die ik had, kon ik dat<br />

niet volhouden. Nu vraag ik m’n werknemers om zelf hun werk te<br />

verbeteren als dat nodig is. Ik heb geleerd om de verantwoordelijkheid<br />

wel te dragen, maar niet helemaal op me te nemen. Dat was<br />

voor iedereen even wennen, maar uiteindelijk is het goed. En ik<br />

krijg er minder stress van.’<br />

AANDACHTIG LEVEN<br />

‘Verder heb ik geleerd hoe belangrijk focus is. Je hebt heel veel<br />

rollen in je leven: je werkt, je bent vader, je bent een vriend van<br />

iemand. Het is goed om die rollen met aandacht in te vullen en om<br />

heel bewust over te stappen van de ene rol naar de andere. Als<br />

ik nu de rol van vader of echtgenoot heb, lukt het me om alleen<br />

daarmee bezig te zijn. Op die momenten ben ik niet met mijn werk<br />

bezig. Dat zorgt voor rust. Mijn vrouw en ik hebben drie jonge<br />

kinderen en naast haar werk doet mijn vrouw nog een studie.


5 VEERKRACHT BACK ON TRACK<br />

Dat is topsport. Om dat goed te doen, hebben<br />

we schema’s waarin we alles plannen. Daardoor<br />

weet ik heel goed welke rol ik op ieder moment heb.<br />

Als mijn vrouw ’s avonds naar school is, ben ik nu<br />

ook echt een vader, werk ik niet en neem ik ook<br />

de telefoon niet op.’<br />

KEUZES<br />

‘Die focus zorgt ook dat je meer bewuste keuzes<br />

maakt. Snoeihard werken levert misschien wel<br />

een bak geld op, maar ik vind andere dingen<br />

belangrijker. Daarom plan ik bewust tijd in voor<br />

mijn rol als echtgenoot, als vader en voor mezelf.<br />

Je ziet zoveel ondernemers tussen de 50 en 60 jaar<br />

die opgebrand zijn, omdat ze zo verschrikkelijk<br />

hard gewerkt hebben. Dat wil ik niet. Een ander<br />

voordeel van bewuster leven en van focus is dat<br />

alles gemakkelijker gaat. Als je met nog tien andere<br />

dingen bezig bent en je kind luistert niet, dan raak<br />

je misschien geïrriteerd. Maar als je rustig blijft en<br />

je focust op je rol, is er vaak niks aan de hand.<br />

Zo gaat het ook in je werk. Ik zie veel mensen<br />

van in de dertig die een burn-out krijgen. Ik denk<br />

dat dat komt doordat er bij veel mensen te veel<br />

rollen samenkomen.’<br />

TOPSPORT<br />

‘Lang vóór het ongeluk had ik via Elestia al eens<br />

coaching gehad op het gebied van timemanagement.<br />

Dat zorgde er toen voor dat ik niet arbeidsongeschikt<br />

raakte. Ook dit keer hebben ze me door die moeilijke<br />

periode geholpen. Wéér heb ik dingen geleerd die<br />

heel belangrijk zijn voor ondernemers. Ondernemerschap<br />

leer je niet in de schoolbanken, maar in de<br />

praktijk. Het is topsport en iedere beslissing moet<br />

je zelf nemen. Dat is soms best lastig, want niemand<br />

heeft de wijsheid in pacht. Het is daarom goed om<br />

van tijd tot tijd met een onafhankelijk iemand door<br />

te nemen of alles nog wel lukt zoals jij dat wil. Het<br />

is goed van Movir om deze preventieve tool aan te<br />

bieden. Eigenlijk zou elke ondernemer er gebruik<br />

van moeten maken. Als jij vindt dat je aan topsport<br />

doet, waarom laat je je dan niet eens adviseren door<br />

een coach?’<br />

BACK ON TRACK<br />

‘Na een half jaar lukte het me weer om fulltime<br />

te werken. Maar ik heb wel mijn levensstijl moeten<br />

aanpassen. Zo vermijd ik feestjes en plekken waar<br />

het druk is. En ik moet ook niet te veel gesprekken<br />

hebben op een dag, want dan krijg ik hoofdpijn.<br />

Dat zijn dingen waar je rekening mee kunt houden.<br />

Verder probeer ik me te focussen op de dingen die<br />

ik belangrijk vind. Ik probeer het nu anders te doen.<br />

Hoewel ik soms ook de verleiding niet kan weerstaan<br />

om in het weekend mijn e-mail te lezen. Ach ja, zo<br />

blijft er altijd iets om aan te werken.’<br />

‘Als jij vindt dat<br />

je aan topsport<br />

doet, waarom<br />

laat je je dan niet<br />

eens adviseren<br />

door een coach?’<br />

EEN ADVISEUR DIE ZELF<br />

ARBEIDSONGESCHIKT<br />

DREIGDE TE RAKEN<br />

Bas adviseert mensen over hun aov en is<br />

ervaringsdeskundige. ‘Door wat ik heb meegemaakt,<br />

kan ik nu veel beter uitleggen wat<br />

de impact op je leven is als je je werk niet kunt<br />

doen. Ik weet hoe fijn het is als je ergens op<br />

terug kunt vallen.’ Dit zijn de antwoorden van<br />

Bas op de belangrijkste redenen om géén<br />

aov te nemen:<br />

1. MIJ OVERKOMT NIETS<br />

‘Veel mensen zeggen dat arbeidsongeschiktheid<br />

hen niet overkomt. Dat dacht ik ook.<br />

Toch reed iemand mij aan. Arbeidsongeschiktheid<br />

zie je over het algemeen niet aankomen.<br />

Als mensen zeggen dat hen dat niet overkomt,<br />

dan vind ik dat heel erg naïef.’<br />

2. IK RED ME WEL<br />

‘Uit eigen ervaring weet ik dat het bij een<br />

goede arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

niet alleen draait om de uitkering. Zo heeft de<br />

steun van Elestia me enorm geholpen. Movir<br />

is niet altijd de goedkoopste, maar snapt wel<br />

de menselijke kant van een melding. Dat<br />

vind ik heel veel waard. Dat maakt Movir tot<br />

het grote A-merk in de wereld van arbeidsongeschiktheid.’<br />

3. MIJN PARTNER VERDIENT GENOEG<br />

‘Soms willen mensen geen aov, omdat hun<br />

partner genoeg verdient. Maar denk je eens<br />

in hoe het voelt als je financieel niets meer<br />

bijdraagt aan je relatie. Kun je daar mee leven?<br />

Veel mensen vinden dat heel erg lastig, omdat<br />

ze niet hun handen willen ophouden.’<br />

BENIEUWD NAAR NOG MEER INZICHTEN VAN<br />

BAS IN HET VERZEKEREN VAN INKOMEN?<br />

U LEEST HET OP MOVIR.NL/BETERADVIES


6<br />

PR<br />

PREVENTIE<br />

TERUGBLIK OP<br />

EEN TEAMSESSIE<br />

‘HET GAAT NORMAAL NOOIT<br />

OVER DE SPECIALIST ZELF’<br />

Eerder las u in <strong>Veerkracht</strong> al over het belang van goed onderling samenwerken<br />

bij medisch specialisten. Slecht samenwerken kan leiden tot stress en<br />

arbeidsongeschiktheid. Om medisch specialisten te begeleiden bij het creëren<br />

of behouden van een prettige werkomgeving, bood Movir in 2015 (vak)groepen<br />

een teamsessie aan. Hoe ervaarden deelnemers zo’n sessie?<br />

Eén van de groepen die zich aanmeldde is een<br />

vakgroep van een ziekenhuis in Utrecht. ‘De<br />

werkdruk is enorm’, weet Anouk, officemanager<br />

van deze vakgroep. ‘Het gevolg is dat je niet de<br />

tijd neemt om eens rustig te brainstormen over<br />

hoe de samenwerking beter kan. Daar moet tijd<br />

of een aanleiding voor zijn. Deze middag was<br />

die aanleiding.’<br />

AANDACHT VOOR DE SPECIALIST ZELF<br />

De sessie die de vakgroep deed, werd geleid door<br />

Patricia van Casteren van Ascender. Zij herkent<br />

ook de drukte die Anouk aanstipt: ‘De teams die ik<br />

zie, maken zonder uitzondering heel lange dagen.<br />

De leden spreken wel met elkaar tijdens medischinhoudelijk<br />

overleg, maar overstijgende onderwerpen<br />

komen niet aan bod. Daardoor gaat het nooit over<br />

de medisch specialisten zelf.’<br />

PREVENTIEVE ONDERSTEUNING<br />

Bij maar liefst de helft van de “psyche” arbeidsongeschiktheidsmeldingen<br />

van medisch specialisten<br />

bij Movir spelen samenwerkingsproblemen een rol.<br />

Anouk: ‘De werkverhoudingen bij ons zijn gewoon<br />

goed. Toch is het altijd goed om te kijken naar<br />

mogelijkheden om de samenwerking te verbeteren.’<br />

Patricia beaamt het nut daarvan: ‘Medisch specialisten<br />

zijn stuk voor stuk ambitieuze en bevlogen mensen.<br />

Die vergeten zichzelf weleens. Het is daarom<br />

extra belangrijk dat ze eens stilstaan bij zichzelf en<br />

dat aandacht voor het team op de agenda staat.’<br />

WERKBELASTING<br />

Terugblikkend op de sessie zegt Anouk: ‘Bij ons<br />

kwam gedurende de dag de nadruk te liggen op het<br />

onderwerp werkbelasting en de verschillende manieren<br />

waarop iedereen daarmee omgaat. Dat bleek<br />

een onderwerp te zijn dat bij ons leefde. Patricia is een<br />

onwijs leuk mens, met veel ervaring uit de praktijk.


7 VEERKRACHT PREVENTIE<br />

PATRICIA VAN CASTEREN<br />

Zij zag heel goed wat mogelijke struikelblokken zijn.<br />

Doordat zij de juiste vragen stelde, liet ze ons op een<br />

andere manier naar dingen kijken.’<br />

HERKENNING<br />

‘Iedereen bleek tegen dezelfde vraagstukken aan<br />

te lopen. We hebben bijvoorbeeld één lid van de<br />

vakgroep die door iedereen wordt gezien als een<br />

wandelende encyclopedie. Die weet alles. En die<br />

vertelt dan op zo’n middag dat hij ook weleens<br />

twijfelt of hij het goede heeft gedaan. En dat hij dan<br />

een patiënt terug laat komen. Doordat hij hier zo<br />

open over praatte, zag ook de rest dat het niet<br />

raar is als je soms ergens over twijfelt. Het geeft<br />

ontspanning als je ziet dat je niet de enige bent<br />

met bepaalde angsten.’<br />

ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN<br />

‘Het zorgt ook voor rust en eenheid als je van elkaar<br />

weet wat je prettig vindt aan het werk en wat het juist<br />

zwaar maakt’, vult Patricia aan. ‘Dan kun je rekening<br />

houden met elkaar.’ Anouk: ‘Toen we dit tijdens de<br />

sessie bespraken, kwam naar voren dat iedereen<br />

andere keuzes maakt om met de werkdruk om te<br />

gaan. Zo gaat één van de leden van het team altijd<br />

om vijf uur naar huis om zijn kinderen te kunnen zien.<br />

Maar hij zit dan ‘s avonds weer achter de computer.<br />

Een ander werkt weer tot zeven uur door in het<br />

ziekenhuis. Maar dat betekent niet dat de één een<br />

minder zware werkbelasting heeft dan de ander.<br />

‘Het geeft<br />

ontspanning<br />

als je ziet<br />

dat je niet de<br />

enige bent<br />

met bepaalde<br />

angsten.’<br />

Iedereen zoekt daarin binnen zijn eigen mogelijkheden<br />

naar oplossingen die voor hem werken.<br />

Gelukkig is iedereen binnen onze vakgroep bereid<br />

om met elkaar mee te zoeken naar een oplossing.’<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

‘Volgens mij heeft dit team naar aanleiding van<br />

deze sessie praktische afspraken kunnen maken’,<br />

blikt Patricia terug. ‘Daarnaast denk ik dat<br />

sommige specialisten nu inzien dat het geen<br />

kwaad kan om eens een dagje vrij te nemen of<br />

wat minder avonden te werken.’ Anouk beaamt:<br />

‘Je kan er altijd wat van leren en dat is bij ons<br />

ook zeker gebeurd.’<br />

De vakgroep is anoniem en de naam van de officemanager<br />

is aangepast uit oogpunt van privacy.<br />

WILT U INFORMATIE OVER<br />

EEN TEAMSESSIE?<br />

Stuur dan een e-mail naar<br />

preventie@movir.nl


8<br />

EL<br />

ELESTIA<br />

ZO WON MAARTJE<br />

HET VAN DE STRESS<br />

Maartje Oosterwijk is net 31. Sinds vijf jaar heeft ze een eigen<br />

logopediepraktijk in Hoogeveen. Dat werk combineert ze met een baan<br />

als docent op een Hogeschool voor logopedie. Toen Maartje enige tijd<br />

geleden last kreeg van stress, wachtte ze niet tot ze omviel, maar ging<br />

ze op zoek naar ondersteuning.<br />

‘Mijn werk betekent heel veel voor me’, zegt<br />

Maartje. ‘Ik vul er een groot deel van de week<br />

mee. De combinatie van twee banen maakt dat<br />

het soms allemaal een beetje veel is. Maar de<br />

afwisseling van het werk maakt het juist zo leuk.<br />

Daarnaast gebruik ik de ervaringen die ik op de<br />

ene werkplek opdoe weer op de andere werkplek.<br />

Daardoor word ik beter in de dingen die ik doe.<br />

Dat vind ik prettig, omdat ik wel iemand ben die<br />

het onderste uit de kan wil halen.’<br />

MEERDERE FRONTEN<br />

‘Op een gegeven moment werd het heel druk in<br />

mijn praktijk. Ik zat aan meer dan dertig cliënten in<br />

de week. Dat was best heftig. Tegelijkertijd zorgen<br />

allerlei regeltjes en geringe vergoedingen van de<br />

zorgverzekeraars voor extra druk in de zorg. En de<br />

druk in het onderwijs is óók best hoog. Uit allebei<br />

de hoeken pikte ik dus wat van de onrust mee.<br />

Als klap op de vuurpijl hadden mijn man en ik in<br />

die periode een huis gekocht, waar veel aan moest<br />

gebeuren. Dat alles bij elkaar maakte dat het veel<br />

voor me was.’<br />

SIGNALEN<br />

‘Door de druk raakte ik vermoeid. Maar ik dacht:<br />

ik krijg gewoon alles af! Punt. Omdat ik me niet<br />

wilde laten kennen, ging ik steeds meer werken.<br />

Daardoor namen de klachten toe. Ik kreeg ook<br />

schouderklachten, spierpijn en last van lichte<br />

duizeligheid. Achteraf realiseerde ik me dat ik in<br />

die tijd snel afgeleid was. Daardoor deed ik ineens<br />

lang over bepaalde dingen. Het lukte me niet goed<br />

meer om me te ontspannen. Als ondernemer ben<br />

je altijd wel een beetje met je werk bezig. Maar op<br />

dat moment ging het te ver.’


9 VEERKRACHT ELESTIA<br />

TOEGEVEN<br />

‘Ik kon dat soort klachten bij mezelf goed<br />

negeren. Een half jaar lang heb ik tegen mezelf<br />

gezegd dat ik me niet moest aanstellen. Toen ik<br />

mijn verzekering afsloot, dacht ik ook niet dat ik<br />

er ooit gebruik van zou maken. Ik zou het eerst<br />

zelf wel even oplossen. Maar ik weet nu dat ik me<br />

niet aanstelde en dat het juist vaak de doorzetters<br />

zijn die dit overkomt. Op een gegeven moment<br />

moet je toch eerlijk tegen jezelf zijn, want anders<br />

kan het ook misgaan. Daar zit ook het gevaar.<br />

Je kunt die stress normaal gaan vinden en er<br />

lang mee doorlopen. Maar ik denk dat als het<br />

dan misgaat, dat het dan goed misgaat. Ik was<br />

op het punt beland dat ik iets moest doen.’<br />

KRACHT VAN DE EENVOUD<br />

‘Ik heb toen Elestia gebeld en kreeg al snel steun<br />

bij een stresstherapeut. Van haar hoopte ik wat<br />

tools te krijgen die de dingen wat makkelijker<br />

zouden maken. Dat is gebeurd. Zo heb ik<br />

bijvoorbeeld veel gehad aan een grafiek die ze<br />

me liet zien. Daarop stond het verloop van de<br />

energieverdeling van een gemiddeld persoon<br />

gedurende de dag. Voor mij was het heel<br />

verhelderend om te zien dat het normaal is dat<br />

je in de middag een beetje moe wordt. Daar had<br />

ik nooit over nagedacht. Nu werk ik ’s ochtends<br />

hard en mag ik het in de middag wat minder<br />

doen. Dit inzicht helpt me heel erg. Daar moet<br />

ik ook wel om lachen hoor, dat zoiets simpels<br />

zo goed werkt. Soms vergeten we de simpelheid<br />

van de dagelijkse dingen en draven we<br />

maar door.’<br />

HUISWERK<br />

‘Op het moment dat ik aanklopte voor coaching<br />

was ik eigenlijk vergeten hoe te ontspannen. Van de<br />

therapeut kreeg ik daarom als huiswerk om iets leuks<br />

te doen. Dat was best een stap voor mij. Nu heb ik<br />

weer pianoles en ga ik af en toe met mijn man naar<br />

een museum, naar de bioscoop of lekker zwemmen.<br />

Heel simpele dingen, waar ik veel plezier aan beleef.<br />

Het is goed dat ik dat soort dingen weer doe.’<br />

POSITIEVE DRAAI<br />

‘Het is heel fijn dat ik nooit ben uitgevallen op mijn<br />

werk. Dat zou heel erg hebben gevoeld als falen.<br />

Ik weet 100 procent zeker dat coaching dat heeft<br />

voorkomen. Dat was het keerpunt en vanaf dat<br />

moment is alles in mijn leven weer beter gegaan.<br />

Uiteindelijk heeft iedereen er baat bij als je aan de<br />

bel trekt, ook de mensen in je omgeving. Je leert<br />

er altijd iets van. Met de juiste steun kan je zo weer<br />

een positieve draai aan je leven geven. Maar je<br />

moet wel zelf die eerste stap zetten.’<br />

EFFICIËNT<br />

‘Op dit moment werk ik samen met een collega aan<br />

een studieboek voor studenten en voor mensen<br />

die werken in de logopedie. Dat doe ik naast mijn<br />

andere werk. Je zou kunnen denken dat ik weer te<br />

veel hooi op mijn vork neem. Maar dat idee heb ik<br />

niet, omdat ik er nu anders in sta dan voorheen. Ik<br />

ken mijn grenzen nu beter en heb geleerd om niet<br />

meer ’s avonds en in het weekend te werken. Het is<br />

niet zo dat ik daardoor minder doe, maar ik werk nu<br />

veel efficiënter dan toen ik zo hard doorwerkte.<br />

Alles gaat nu makkelijker en prettiger.’<br />

‘Alles gaat<br />

nu veel<br />

makkelijker<br />

en prettiger.’


10<br />

RE<br />

RE-INTEGRATIE<br />

LUCHT EN RUIMTE<br />

DANKZIJ EEN<br />

ONAFHANKELIJKE BLIK<br />

Begin 2015 kon Evelien niet vermoeden dat ze een bijzonder pittige tijd tegemoet ging. Op dat moment<br />

wist ze ook nog niet wat ze van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) kon verwachten als het<br />

er op aan zou komen. Een jaar later heeft de 32-jarige ondernemer enkele dalen gezien en is ze daar<br />

ook weer uit omhoog geklommen. Een terugblik op een bewogen jaar, waarin Evelien noodgedwongen<br />

ook haar verzekeraar leerde kennen.<br />

Sinds ruim zes jaar werkt Evelien als zelfstandig<br />

marketingadviseur. ‘Ik vind het leuk om mee te<br />

denken aan grote plannen. Groot durven dromen,<br />

daar krijg ik energie van.’ In het <strong>voorjaar</strong> van 2015<br />

worden die grootse dromen wreed verstoord als bij<br />

haar vader kanker wordt geconstateerd. ‘Het zag er<br />

slecht uit en de bodem sloeg onder ons gezin vandaan.<br />

Gedurende de zomer werd hij steeds ernstiger<br />

ziek en langdurig opgenomen. In augustus stopte<br />

mijn vader met eten. Alsof dat nog niet genoeg was,<br />

kreeg ik in die periode ook te horen dat mijn tante<br />

ernstig ziek was.’<br />

STEUN EN TOEVERLAAT<br />

Maandenlang draaien de dagen van Evelien en haar<br />

familie om de gezondheid van haar vader. Als oudste<br />

kind van het gezin, krijgt ze een centrale rol toebedeeld:<br />

‘Mijn moeder zag mij als haar grote steun<br />

en toeverlaat. Zij moest ook spuien en deed dat bij<br />

mij. Ook mijn broers en zussen kwamen bij mij met<br />

vragen over mijn vader. Ik had het gevoel dat iedereen<br />

aan mijn broek hing, terwijl ik me totaal verloren<br />

voelde. Normaal gesproken zou ik op zo’n moment<br />

steun aan mijn man hebben. Maar precies in de<br />

maanden dat het zo slecht ging met mijn vader,


11<br />

VEERKRACHT RE-INTEGRATIE<br />

zat hij op uitzending in het Midden-Oosten. Dat<br />

maakte dat hij vrijwel onbereikbaar was.’<br />

ELESTIA<br />

‘Door alles wat er gebeurde kwam mijn werk klem<br />

te zitten. Aan de ene kant had ik juist behoefte<br />

om te werken, omdat ik het leuk vind. Maar mijn<br />

hoofd zat zo vol met mijn vader, dat er geen ruimte<br />

was. Ik zat soms een hele middag wezenloos naar<br />

mijn scherm te kijken. Mijn energie was op en mijn<br />

planning liep spaak. Ik wist echt niet meer hoe ik<br />

voor- of achteruit moest. Op dat moment schoot<br />

me te binnen dat ik ergens een folder had liggen,<br />

waarin staat dat je als Movir-verzekerde bij Elestia<br />

terecht kunt voor coaching. Toen ik hen belde,<br />

vroeg de dame die ik aan de lijn kreeg of ik al contact<br />

had opgenomen met Movir. Ze zei: ‘Volgens mij<br />

zit je zo vast dat je arbeidsongeschikt bent.’ Toen<br />

heb ik toch ook Movir maar gebeld.’<br />

PLAN<br />

‘Met de arbeidsdeskundige van Movir had ik een<br />

heel open gesprek. We stelden samen een plan op<br />

om me weer goed te laten functioneren. Ik werkte<br />

deels en had die afleiding ook nodig. Maar daarnaast<br />

was ruimte voor mij op dat moment heel<br />

belangrijk. Die ruimte kreeg ik dankzij een uitkering<br />

van drie maanden, die ik kreeg om verdere uitval te<br />

voorkomen. Dat gaf me de mogelijkheid om volledig<br />

terug te keren. Tijdens mijn herstel heb ik talloze<br />

appelflappen gebakken voor mijn vader. Dat was het<br />

enige dat hij nog at. Dat ik dat kon doen, is heel belangrijk<br />

voor me geweest. Het heeft er ook voor gezorgd<br />

dat ik niet helemaal ben omgevallen. Je denkt<br />

bij het afsluiten van een aov vooral dat verzekeraars<br />

toch niet uitkeren en dat je er niets aan hebt. Maar<br />

de adviezen en ondersteuning die ik van Movir kreeg<br />

hebben me laten zien dat het ook anders kan.’<br />

ONAFHANKELIJKE BLIK<br />

‘De steun die ik kreeg ging verder: via Elestia kreeg<br />

ik een coach toegewezen. Het was heel prettig<br />

om met een onafhankelijk iemand te praten. We<br />

keken bijvoorbeeld naar waarom het gezin zo op mij<br />

leunde. Daardoor kreeg ik het inzicht dat mijn vader<br />

altijd de sterke leider in het gezin was geweest. Toen<br />

hij wegviel, werd er automatisch naar mij gekeken.<br />

Kennelijk werd ik ook gezien als sterke leider, terwijl<br />

ik me op dat moment allesbehalve sterk voelde.’<br />

‘Ik zie hulp<br />

vragen als een<br />

belangrijke<br />

investering.<br />

Niet alleen in<br />

mezelf, maar<br />

ook in mijn<br />

bedrijf.’<br />

LUCHT EN RUIMTE<br />

‘De coach liet me zien in welke kluwen ik verstrikt<br />

zat en welke systemen er aan het werk waren.<br />

Daardoor leerde ik ook om bij mijn moeder weer de<br />

rol van kind te pakken. Dat doe je niet van de een<br />

op de andere dag. Maar het inzicht dat ik kreeg in<br />

de rolverdeling tussen mijn moeder en mij, zorgde<br />

ervoor dat ik sommige dingen veel makkelijker los<br />

kon laten. Dat gaf me weer de lucht en ruimte die<br />

ik nodig had om mijn werk op te pakken. Het was<br />

heel goed voor me om weer aan de slag te kunnen.<br />

Na een dag praten over leven of doodgaan, is het<br />

heerlijk om voor je werk naar de Zuid-as te gaan<br />

en even alleen maar gezonde, gelukkige mensen te<br />

zien. Dankzij die afleiding kon ik me daarna weer op<br />

de appelflappen en de zorg voor mijn vader storten.’<br />

KEERPUNT<br />

Na een aantal slopende maanden, gaat het sinds<br />

december beter met de vader van Evelien en kan<br />

ze haar grootse dromen weer oppakken: ‘Net voor<br />

de kerst kwam het nieuws dat m’n vader helemaal<br />

schoon is. Dat was natuurlijk fantastisch. En in<br />

dezelfde periode konden mijn man en ik aankondigen<br />

dat we zwanger zijn van ons eerste kindje.<br />

En tussen de bedrijven door, gaat het met mijn tante<br />

ook een stuk beter. Zij is in de tussentijd getrouwd<br />

met de liefde van haar leven en is oma geworden.<br />

Een bizar jaar al met al.’<br />

EEN GOEDE INVESTERING<br />

‘Ik ben blij dat ik in de periode dat het niet goed met<br />

me ging bij Elestia heb aangeklopt. Uiteindelijk is<br />

mijn bedrijf helemaal afhankelijk van mijn fysiek en<br />

geestelijk functioneren. Daarom zie ik hulp vragen<br />

als een belangrijke investering. Niet alleen als investering<br />

in mezelf, maar ook in mijn bedrijf. Als de<br />

banden van je auto leeglopen, pomp je ze ook op.<br />

Dus waarom zou je er niets aan doen als het geestelijk<br />

even niet goed gaat met je? Ik vind het stoer<br />

als iemand aangeeft dat ie het even niet alleen redt.<br />

Bel ze gewoon als je ergens zelf niet uitkomt. Elestia<br />

is er voor je en dat doen ze harstikke goed.’<br />

De naam is aangepast uit oogpunt van privacy.<br />

T 0800 22 44 228


12<br />

CA<br />

CASE<br />

SESSIES HELPEN FYSIEKE KLACHTEN<br />

TANDARTSEN VOORKOMEN<br />

Veel tandartsen krijgen vroeg of laat te maken met fysieke klachten doordat zij langdurig werken in<br />

dezelfde, belastende houding. Met name de nek, handen, schouders en lage rug zijn kwetsbaar.<br />

Movir ondersteunt deze beroepsgroep met ergonomische sessies, die eraan bijdragen dat zij gezond<br />

en met plezier functioneren. Praktijkhouder en tandarts Charl Conradie blikt terug op zo’n sessie.<br />

‘Nekklachten zijn een bekend euvel onder tandartsen.<br />

Maar ik zie ook veel collega’s met rugklachten.<br />

Medewerkers en tandartsen in onze praktijk hadden<br />

behoefte aan concrete adviezen om ergonomie in<br />

het dagelijks werk toe te passen. Sporadisch lees je<br />

er wel iets over in de vakliteratuur, maar een goed<br />

onderbouwde richtlijn is ver te zoeken. Als verzekerde<br />

weet ik dat Movir veel doet op het gebied<br />

van preventie. Ik klopte daarom bij hen aan en<br />

kreeg het aanbod voor een kosteloze sessie.’<br />

HOE ZAG DE SESSIE ERUIT?<br />

‘Na een theoretische inleiding kregen we vooral<br />

veel praktische handvatten waar we gelijk mee aan<br />

de slag gingen. Onder begeleiding van een vooraanstaand<br />

tandheelkundig ergonoom gingen we in<br />

groepjes aan de slag, waarbij voldoende ruimte was<br />

voor persoonlijke aandacht. Prettig was dat de sessie<br />

’s avonds kon plaatsvinden. Wij hebben voor de<br />

catering en de locatie gezorgd en Movir zorgde voor<br />

de rest.’<br />

WAT HEBT U ER GELEERD?<br />

‘Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod. Zo<br />

hebben we uitgebreid gekeken naar de zithoogte,<br />

naar de voor- en nadelen van verschillende types<br />

behandelaarsstoelen, en naar de positionering van<br />

de patiënt. Maar er was ook aandacht voor bijvoor-<br />

‘Deze sessie<br />

was een<br />

eye-opener,<br />

zowel voor pas<br />

afgestudeerde<br />

collega’s als<br />

voor ervaren<br />

tandartsen en<br />

medewerkers.’<br />

beeld het oplossen van een groot lengteverschil tussen<br />

tandarts en assistente. We hebben zelfs geleerd<br />

hoe de keuze van een brilmontuur van invloed kan<br />

zijn op een ergonomische zithouding.’<br />

BENT U ANDERS GAAN WERKEN?<br />

‘In het begin pasten mijn collega’s en ik alles nauwlettend<br />

toe. Na verloop van tijd slijt dat een klein beetje.<br />

Maar toch ben je je dagelijks veel meer bewust van<br />

de basisprincipes. Ik sta veel meer stil bij met name<br />

de positionering van de patiënt en bij de houding van<br />

mijn hoofd, nek en borst. De sessie was een eyeopener,<br />

zowel voor pas afgestudeerde collega’s als<br />

voor ervaren tandartsen en medewerkers.’


13 VEERKRACHT CASE<br />

ERGONOMISCHE TIPS<br />

VOOR TANDARTSEN<br />

Movir werkt samen met ervaren ergonomen die verzekerden ondersteunen om op een plezierige<br />

manier te blijven functioneren. Eén van die ergonomen is Joseph Wouters. Hij ziet een tendens dat<br />

steeds meer tandartsen klachten hebben aan hun handen en vingers.<br />

‘Dat heeft te maken met de dikte van de schachten van instrumenten,<br />

de houding van de vingers en de hoek van de polsen’,<br />

aldus Joseph. ‘Het beroep van tandarts wordt door steeds meer<br />

vrouwen uitgeoefend. Vaker dan mannen zijn zij erg mobiel in de<br />

vingergewrichten en buigen ze hun vingers door de anatomisch<br />

gewenste grenzen.<br />

Dat doorbuigen zorgt na verloop van tijd voor vervelende<br />

klachten, die je vaak rond het veertigste levensjaar ziet ontstaan.<br />

Het is daarom belangrijk dat tandartsen heel goed geïnstrueerd<br />

worden hoe zij met hun handen en vingers om moeten gaan.<br />

Op universiteiten wordt hier wel aandacht aan besteed. Maar lang<br />

niet alle praktiserende tandartsen weten wat voor hen de beste<br />

techniek is.’<br />

OP DEZE TEKENING IS TE ZIEN HOE DE GEWRICHTEN DOORZAKKEN.<br />

Ook ziet u dat alleen de duim en wijsvinger het instrument aanraken. Deze greep is niet<br />

geschikt voor gebruik bij tandheelkundige behandelingen, omdat het instrument dan (te)<br />

stevig tussen twee vingers wordt geklemd. Deze greep vergt veel kracht van de spieren<br />

van hand- en onderarm, terwijl de bewegingsmogelijkheden en stabiliteit te gering zijn.<br />

VUISTREGELS VOOR EEN GOEDE INSTRUMENTHANTERING VOLGENS JOSEPH WOUTERS:<br />

7,6 MM GEMATTEERD NEUTRAAL KUSSENTJES<br />

Zorg voor instrumenten<br />

met een schachtdikte van<br />

7,6 mm of meer. Daarmee is<br />

het mogelijk om met minder<br />

kracht de instrumenten te<br />

kunnen manipuleren.<br />

Kies bij nieuwe aanschaf<br />

voor gematteerde instrumenten.<br />

Die geven een rustiger beeld<br />

voor uw ogen en zijn daardoor<br />

minder vermoeiend.<br />

Probeer de beide polsen<br />

zoveel als mogelijk in een<br />

neutraalpositie te houden.<br />

Dus niet sterk buigen naar de<br />

rugzijde of naar de binnenzijde<br />

van de hand.<br />

Zorg dat de kussentjes<br />

van de eerste drie vingers<br />

de instrumenten aanraken<br />

(gemodificeerde pengreep).<br />

BOOGVORM KRACHT TERUG STEUN TEACUP<br />

Zorg dat de vingers altijd<br />

een boogvorm houden.<br />

Voorkom dat de<br />

gewrichten doorzakken.<br />

Knijp alleen in instrumenten<br />

als dat nodig is en neem direct<br />

kracht terug als dat mogelijk is.<br />

Steun met de vierde en<br />

vijfde vinger op de patiënt.<br />

Ook deze vingers mogen<br />

niet doorbuigen.<br />

Zorg dat de pink geen<br />

teacup-positie inneemt.<br />

Dit heeft geen functie, maar<br />

is wel overbelastend.<br />

LEER UZELF DE GEMODIFICEERDE PENGREEP AAN<br />

Joseph Wouters adviseert tandartsen hun instrumenten te hanteren volgens de gemodificeerde pengreep.<br />

Op movir.nl/ergonomie leest u over de voordelen van die greep. Ook vindt u er oefeningen om deze greep aan te leren.


14<br />

BA<br />

BACK ON TRACK<br />

WEGGEPEST EN<br />

WEER OPGEKRABBELD<br />

Jacky (62) is radioloog. Sinds haar achtentwintigste doet ze dit werk met heel veel plezier.<br />

‘Ik geniet van het contact met patiënten. Daarnaast is het vak heel boeiend doordat het zich in<br />

de loop der jaren enorm heeft ontwikkeld. Zo heb ik de eerste echo meegemaakt, de eerste<br />

CT, de eerste MRI. Dat nam met zich mee dat het vak meer status kreeg, wat ook best prettig<br />

is. Radiologie was booming en daarin ben ik mooi meegegroeid. Wat mij betreft was dat nog<br />

even zo doorgegaan.’<br />

Ruim acht jaar geleden komt er een streep door dat<br />

toekomstbeeld, als haar positie binnen het ziekenhuis<br />

waar ze werkt flink onder druk komt te staan.<br />

Een collega overkomt hetzelfde. ‘Met de komst van<br />

een nieuwe radioloog veranderden de verhoudingen<br />

binnen de maatschap’, blikt Jacky terug. ‘We kregen<br />

te horen dat ons werk niet goed genoeg meer was.<br />

Ze wilden ons er gewoon uit hebben. Ik zei: toon<br />

maar aan dat ons werk niet goed is. Inmiddels weet<br />

ik dat je het in zo’n geval niet wint van een directie,<br />

maar toch ging ik de strijd aan. Drie commissies<br />

hebben over onze kwaliteit geoordeeld. Drie keer kon<br />

niet hard worden gemaakt dat die niet goed was.<br />

Ondertussen werd ik zo geïntimideerd dat dat invloed<br />

had op mijn functioneren. Uiteindelijk stonden we bij<br />

het scheidsgerecht en hadden we een felle advocaat<br />

uit het arbeidsrecht, die de medische tuchtcommissie<br />

niet goed aanvoelde. Daar hield het voor ons op.’<br />

GEBROKEN<br />

De jarenlange strijd heeft een enorme invloed op het<br />

functioneren van Jacky en haar collega: ‘We werden<br />

enorm op de proef gesteld en kregen aanvallen uit<br />

onverwachte hoek. Op zo’n moment hoef je niet te<br />

rekenen op steun van collega’s. Het had niet alleen<br />

invloed op mijn leven, maar ook op mijn persoonlijkheid.<br />

Ik wil niet natrappen, maar de situatie heeft me<br />

tot mijn voetzolen afgebroken.’<br />

KETTINGREACTIE<br />

Jacky raakt arbeidsongeschikt met een burn-out en<br />

een depressie. ‘Je ontleent een stuk van je eigen-


15<br />

VEERKRACHT BACK ON TRACK<br />

waarde aan je functioneren als specialist. Als dat<br />

van je wordt afgepakt, kan je heel ver wegglijden.<br />

Ik zat verdwaasd op de bank en dacht: wat heb ik<br />

fout gedaan? Op dat moment lag ook mijn huwelijk<br />

op zijn gat en had ik een puber thuis die alle kanten<br />

op vloog. Het was een soort kettingreactie die op<br />

gang kwam doordat ik niet optimaal functioneerde.’<br />

GOUDEN WOORDEN<br />

‘Op zo’n moment is het heel fijn als iemand zegt:<br />

Wacht even, jij bent niet gek geworden. Maar dit is<br />

zó heftig dat het niet raar is dat je onderuit gaat. Dat<br />

waren de gouden woorden die de arbeidsdeskundige<br />

van Movir sprak. Je verwacht dat een verzekeraar<br />

je alleen maar snel weer aan het werk wil zien.<br />

Maar in plaats daarvan kreeg ik juist erkenning voor<br />

de situatie waar ik mij in bevond. Dat was enorm<br />

troostend. Vooral omdat die man zo goed wist<br />

van hoe het er in zo’n conflict aan toe gaat.’<br />

RUSTIG WEER AAN DE SLAG<br />

‘Een ander belangrijk inzicht dat ik kreeg is dat je<br />

niet per se moet denken dat het aan jou ligt als je in<br />

zo’n conflict belandt. Dat hoeft helemaal niet zo te<br />

zijn. Om tot dit soort belangrijke inzichten te komen<br />

heb je ondersteuning nodig, anders stort de boel<br />

als een kaartenhuis in. Movir deed dat heel goed.<br />

Ik wílde weer aan het werk en Movir stimuleerde dat<br />

ook. Maar érgens kon ik altijd nog terugvallen op de<br />

steun van Movir. Ik hoefde niet gelijk weer voluit te<br />

presteren. Vanuit die situatie kon ik rustig weer aan<br />

de slag. Dat heb ik echt nodig gehad om terug te<br />

keren op de werkvloer.’<br />

WARM BAD<br />

‘Dankzij de steun van Movir werk ik nu weer in een<br />

ziekenhuis. Zover is mijn collega, een heel goede<br />

radioloog, helaas niet gekomen. Maar ook voor mij<br />

geldt dat ik nooit meer degene ben geworden die ik<br />

was. Ik heb een slechte naam gekregen door wat er<br />

‘Door de dingen<br />

die ik nu weer<br />

doe, heb ik een<br />

deel van mijn<br />

identiteit teruggewonnen.’<br />

gebeurd is, juist bij mensen die mij niet kennen.<br />

Dat maakt me wat onzeker. Ik werk nu in een<br />

categoraal ziekenhuis, dat zich alleen op een<br />

bepaalde categorie patiënten richt. Het werk is iets<br />

minder spannend, maar ik ben wel mooi weer aan<br />

de gang in een ziekenhuis als radioloog. Het hielp<br />

daarbij enorm dat ik in een prettige omgeving ging<br />

werken. Het was een warm bad. Dat geluk moet je<br />

hebben. Door de dingen die ik nu weer doe, heb<br />

ik een deel van mijn identiteit teruggewonnen.’<br />

KETTINGREACTIE DEEL II<br />

Na vele moeizame jaren heeft Jacky weer haar<br />

draai gevonden: ‘Het gaat ook weer goed met mijn<br />

kinderen. En ik dacht dat ik nooit meer een man<br />

wilde, maar ik heb nu een heel lieve partner. Het één<br />

versterkt het ander. Als je op je werk beter in je vel<br />

zit, gaat het contact met je omgeving ook beter.<br />

Dat hangt altijd samen. Ik ben verschrikkelijk boos<br />

geweest. Maar de arbeidsdeskundige van Movir<br />

heeft me laten inzien dat dat verkeerde energie<br />

is waar je niks mee opschiet. Op een gegeven<br />

moment moet je het gewoon achter je laten en<br />

ermee leven zoals het is.’<br />

BOODSCHAP<br />

Jacky besluit: ‘Ik hoop dat andere mensen er iets<br />

aan hebben als ze zien dat je met de juiste steun<br />

ook vanuit een heel moeilijke situatie weer overeind<br />

kunt komen. Daarnaast wil ik graag overbrengen dat<br />

het enorm kan helpen als signalen van niet optimaal<br />

functioneren op tijd en op de juiste manier worden<br />

besproken met de arts in kwestie. Dan heeft ie de<br />

kans om er iets mee te doen. De laagdrempelige,<br />

maar professionele steun die Movir aanbiedt is<br />

daarbij een belangrijk instrument. Als je écht wilt,<br />

dan is er gelukkig altijd nog ergens een warm bad<br />

te vinden.’<br />

De naam is aangepast uit oogpunt van privacy.<br />

GOED SAMENWERKEN?<br />

ELESTIA BIEDT ONDERSTEUNING!<br />

Loopt u tegen vraagstukken aan of hebt<br />

u behoefte aan een persoonlijke coach?<br />

Als verzekerde kunt u 24/7 en kosteloos<br />

terecht bij Elestia (0800 22 44 228).<br />

Geheel anoniem.


REDACTIE<br />

YVONNE BOSMA<br />

PETER GORDIJN<br />

LISETTE NACINOVIC<br />

HELEEN VOOLSTRA<br />

SANDER VAN DER KUILEN<br />

JACQUELINE PIETERSEN<br />

EINDREDACTIE<br />

ARNOLD HUBBERS<br />

FOTOGRAFIE<br />

BASTIAAN VAN MUSSCHER<br />

ONTWERP EN OPMAAK<br />

HELDERGROEN<br />

DRUKWERK<br />

DEABRUMMELKAMP<br />

VEERKRACHT@MOVIR.NL<br />

(030) 607 87 00<br />

VOLG ONS OP TWITTER @MOVIRNV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!