BouwMagazine WAASLAND 2016-2017

imagazines

BOUW

MAGAZINE

VLAANDEREN

Regio Waasland

www.bouwmagazine.vlaanderen

2016-2017


IMMO-SERVICE • 03 766 40 66

* Uw vastgoedmakelaar dient het beste te bieden op valk van deskundigheid, maar dient tevens een

vertrouwenspersoon te zijn waar u steeds terecht kan...op ons kan je rekenen en dit al meer dan 25 jaar

* Onze ervaring garanderen een professionele afhandeling van uw dossier

* Wij werken niet met medewerkers of bedienden zodat we altijd dicht bij te klant staan om zo de perfecte service

te kunnen blijven garanderen telkens weer opnieuw

Regentieplein 40 • 9100 Sint-Niklaas

immoservice@edpnet.be • www.immo-service.be

IMMO-SERVICE WHO ELSE • 0475 43 10 85


VOORWOORD

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt. Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere leven

geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het is in de eerste

plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel en functioneel

zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht voor

wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

De Orde van Architecten is een publiekrechtelijke instantie die in 1963 werd opgericht op initiatief van de wetgever. Om in België hun

beroep te mogen uitoefenen, moeten architecten ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten of op de lijst van stagiairs.

De Orde van Architecten heeft tot taak de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van architect te bepalen en ze te doen naleven.

Zij houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening

van hun beroep. Zij doet aangifte bij de rechterlijke overheid van elke inbreuk op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel

en van het beroep van architect.

Op www.architect.be, de website van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad, vindt u informatie voor de architect én de bouwheer

waaronder ook een lijst met alle architecten in Vlaanderen met hun contactgegevens.

ONZE DRIE WAARDEN:

Kwaliteit

We besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van dit magazine, deze uitgave berust op vakkennis door onze gespecialiseerde medewerkers,

onze beproefde en doorzichtige werkmethodes en onze veeleisende beroepsethiek.

Informatie

Het is belangrijk dat de bevolking goed geïnformeerd wordt over hun rechten en plichten, daarom trachten wij op een onafhankelijke

manier, zowel op financieel, politiek als op ideologisch vlak tegemoet te komen aan de noden en zorgen voor een goede dienstverlening

in de bouwsector. We brengen in dit magazine heel wat nuttige informatie in kaart en bieden een overzicht van de diensten, ruwbouw,

afwerking, interieur en tuin in de regio Waasland.

Afgebakende markt

Bouwmagazine Vlaanderen zal officieel verdeeld worden naar architecten, notarissen, bouwarchitecten, interieurarchitecten,

stedenbouwkundige-, tuin- en landschapsarchitecten. De publicatie wordt samengesteld uit verschillende redactionele bijdrages. Deze

vormen het voornaamste onderdeel van het magazine en bestaan uit nieuws en informatie. Enerzijds zorgen eigen redacties en (freelance)

journalisten zelf voor de aanlevering van het nieuws. Naast de artikels zelf, wordt het magazine gevuld met advertenties. Het is de troef

van Bouwmagazine Vlaanderen dat we een nationaal bereik hebben, waarbij de wil om deze uit te breiden in een duidelijk geprofileerde

omgeving primair aanwezig is. Er is een duidelijk afgebakende markt, een duidelijke focus waardoor we exclusief en dynamisch kunnen

werken.

COLOFON

Bouw Magazine Vlaanderen (Waasland) 2016 - 2017

Verantwoordelijke uitgever:

Bouw Magazine Vlaanderen

Grauwmeer 1/24 bus 19

3001 Leuven

info@bouwmagazine.vlaanderen

www.bouwmagazine.vlaanderen

T. 016 66 14 35

Redactie:

Wonen Vlaanderen

Koning Albert II-Laan 19 bus 40, B-1210 Brussel

www.vlaanderen.be

Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

Bergstraat 30-34, B-1000 Brussel

www.notaris.be

Sales en marketing

Danny Van Hout

Rudi Mangelschots

Steve Corthaut

Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk overgenomen worden of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle beelden

gebruikt in Bouw Magazine Vlaanderen werden door onze eigen fotografen genomen of worden verondersteld door derden ‘vrij van rechten’ te zijn aangeboden aan de uitgever.

Bouw Magazine Vlaanderen aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid wanneer beelden aangeleverd door derden niet ‘vrij van rechten’ zijn. De adverteerder is verantwoordelijk

voor de door hem ingezonden tekst, foto’s en logo’s. De uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve informatie met betrekking tot de gegevens van de bedrijven

die terug te vinden zijn in Bouw Magazine Vlaanderen. De uitgever kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ondervonden schade voortvloeiend uit fouten of

onvolledigheden in de inhoud van Bouw Magazine Vlaanderen.

www.bouwmagazine.vlaanderen 3


www.architect.be


www.bouwmagazine.vlaanderen

Jos Wymeersch

zaakvoerder-

architect

info @

www .

T.

a1

architecten

a1architecten . be

a1architecten . be

03 776 08 78

A1 Architecten - Jos Wymeersch

Lepelhoekstraat 79

9100 Sint-Niklaas

03 776 08 78

info@a1architecten.be

www.architectjoswymeersch.be

p. 22

Ante Architecten bvba

Stationsstraat 76

9100 Sint-Niklaas

03 789 99 65

info@ante.be

www.ante-architecten.be

p. 34

A • KWADRAAT

a rch itecten

A-kwadraat architecten

Molenbergstraat 19 bus 8

9190 Stekene

03 776 87 55

info@akwadraat.be

www.akwadraat.be

p. 52

RCAD

A R C H I T E C T E N

Arcad Architecten

Wijnveld 2

9112 Sinaai-Waas

03 766 28 38

info@arcad.be

www.arcad.be

p. 70

Architectenteam Vision +

Hilarestraat 31

bvba architectenteam VISION +

9160 Lokeren

09 348 69 59

info@architectenteam.be

VISIE

Architectuur is het werken www.archtectenteam.be

met grenzen. Waar licht

en donker elkaar ontmoeten, waar binnen en buiten

begint. Waar hoogte en laagte elkaar nodig hebben,

ARCHITECTENTEAM

VISION+

p. 78


premies.wonen@rwo.vlaanderen.be


www.bouwmagazine.vlaanderen

GEPOLIERD BETON

Gepolierd beton is slijtvast en bijgevolg een duurzame keuze.

De uitvoering van de werken, van voorbereiding tot afwerking, is

beperkt tot slechts enkele dagen. De vloer is vrijwel onmiddellijk

gebruiksklaar na afwerking en is beschikbaar in verschillende

kleuren.

Bovendien is hij eenvoudig te onderhouden en een financieel

aantrekkelijk alternatief. De toepassing is veelzijdig: oorspronkelijk

bedoeld en nog steeds populair als industriële vloer, vind je

gepolierde betonvloer steeds vaker bij particulieren voor de oprit,

de garage, het terras of zelfs in de leefruimte. Met vloerverwarming

vormt beton een ideale combinatie.

Alles begint bij een geschikte voorbereiding: wij garanderen u een

correcte keuze van de vereiste bewapening en samenstelling van

het beton. Waterputten, riolering, afvoergoten en bekisting worden

zo nodig vooraf geplaatst. Graag adviseren wij u ook over het

gebruik van kleurpigment van uw voorkeur.

Daags na de voorbereidende werken wordt het beton gestort,

eventueel met behulp van een betonpomp voor moeilijk bereikbare

plaatsen. Na het storten word het beton geëgaliseerd met behulp

van laser.

Na het storten dient de vloer even te rusten tijdens de eerste fase van

het uithardingsproces. Afhankelijk van de weersomstandigheden

kan het beton na enkele uren worden bewerkt: een kwartsslijtlaag

wordt ingewerkt, eventueel samen met kleurpigment.

Er bestaan verschillende afwerkingsvormen: van geborsteld

over anti-slip tot glad. Om ongecontroleerde scheurvorming te

voorkomen, worden in het beton krimpvoegen geslepen. Indien

gewenst kan er ook een tegelmotief ingeslepen worden.

Printbeton

Printbeton is nieuw, verrassend en veelzijdig. Gedaan met losliggende

tegels en onkruid in voegen. De verschillende structuurvormen,

kleuren en afwerkingsmethodes geven een onbeperkte vrijheid in

ontwerp en uitvoering. Printbeton wordt voornamelijk toegepast

voor terrassen, opritten, tuinpaadjes en aan het zwembad, maar

het kan ook gebruikt worden voor grotere publieke locaties, zoals

sportstadia en pretparken.

Samen met u maken wij een keuze uit de verschillende printmotieven,

kleuren en kleurschakeringen. Natuursteen-, kassei-, pauwstaart-,

leisteenmotief, houtstructuur. Alles is mogelijk.

Printbeton vereist een unieke samenstelling in beton. De

noodzakelijke bewapening en bekisting worden vooraf geplaatst.

Na storten en egaliseren wordt het beton gekleurd. Als het beton

begint uit te harden, wordt met behulp van stempels een motief

in het beton geprint. Kleurschakeringen worden aangebracht.

Achteraf wordt een beschermlaag geplaatst.

Het resultaat is verbluffend. Dit is beton! En u krijgt geen last van

losliggende tegels, noch van onkruid in de voegen.

www.bouwmagazine.vlaanderen 7


K E U K E N & I N T E R I E U R

GENTSEWEG 145 I 9120 BEVEREN I 03 775 25 50 I INFO@INTERIOO.BE I WWW.INTERIOO.BE

8

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

DE ARCHITECT

TEKENEND VOOR UW TOEKOMST

BOUWEN MET EEN ARCHITECT

Een huis bouwen of verbouwen is geen alledaagse gebeurtenis

maar een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Het is een

boeiende ervaring die veel fijne momenten met zich meebrengt.

Maar het houdt ook duidelijke keuzes in waarmee u uw verdere

leven geconfronteerd blijft. Uw huis is dus meer dan een aantal

vierkante meter en wat bakstenen of andere bouwmaterialen. Het

is in de eerste plaats uw leef- en beleefomgeving.

Om van uw huis ook uw thuis te maken, moet u er zich goed in

voelen. Een huis moet niet enkel mooi maar ook comfortabel

en functioneel zijn. Een huis kan ook een identiteit hebben die

overeenstemt met uw persoonlijkheid, uw omgeving en uw cultuur.

Een architect kan u helpen om dat te bereiken. Hij fungeert als uw

vertrouwenspersoon, luistert naar uw wensen en heeft aandacht

voor wat niet gezegd wordt. Zo kan hij een omgeving creëren die

uw behoeften en uw gevoelens weerspiegelt.

Deze brochure heeft tot doel u inzicht bij te brengen in de opdracht

van de architect bij het bouwproces en u te informeren over de rol

die de architect kan vervullen bij het vertalen van uw wensen naar

de werkelijkheid van het bouwen of verbouwen.

TIP

Vermindering van de btw

Voor bepaalde renovatie-, verbouwings-, herstellings- en

onderhoudswerken aan gebouwen ouder dan 5 jaar die voornamelijk

of uitsluitend gebruikt worden als privé-woning kunt u een verlaagd

btw-tarief genieten van 6% in plaats van 21%. Het verlaagd tarief

geldt voor de volledige factuur, materialen én uitgevoerd werk,

van diensten geleverd door algemene aannemers, metselaars,

stukadoors, loodgieters enz. Soms zijn tijdelijk bijkomende fiscale

gunstmaatregelen van toepassing. Wegens de vele en soms plotse

wijzigingen in zo’n regeling is het raadzaam altijd de actuele toestand

na te gaan. Uw architect kan u daar in bijstaan.

In sommige gevallen geniet u het 6%-tarief ook voor noodzakelijke

afbraakwerken. Ook de levering en plaatsing van vaste installaties

zoals centrale verwarming, elektrische installatie, gootstenen,

bergkasten en rolluiken enz. komen in aanmerking. Een bijkomende

voorwaarde is dat de werken gefactureerd moeten worden aan de

eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Op het ereloon van de architect geldt steeds wettelijk het btw-tarief

van 21%.

UW ARCHITECT KIEZEN

De snelste en eenvoudigste manier om een architect te vinden is

de telefoongids raadplegen of surfen op het internet. De kans dat u

langs die weg de architect van uw dromen vindt wordt echter groter

als u grondiger te werk gaat.

Informeer bij familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en vaklui

naar hun ervaringen met hun architect. Ga woningen bekijken die

door hem of haar ontworpen zijn. Doorblader tijdschriften en andere

publicaties, zoek naar woningen die u bevallen. Hou uw ogen open

als u de baan op gaat en bel eventueel aan als u een woning ziet

die u bevalt om de naam van de architect te vragen. De meeste

bouwheren zijn blij met een positieve belangstelling en zullen u

graag meer vertellen over hun bouwavontuur. Zij kunnen u zeggen

hoe de samenwerking met hun architect verlopen is en hoe hij te

werk gaat. U kunt ook deelnemen aan initiatieven ter promotie van

kwaliteitsvolle architectuur zoals “Mijn Huis, Mijn Architect” en “De

Vlaamse Renovatiedag”.

Een andere vraag die u zich moet stellen is of u met een groot

architectenbureau of met een individueel werkende architect aan

de slag wil. Grotere bureaus kunnen bijvoorbeeld zelf instaan voor

een ingenieursstudie, wat interessant is als u kiest voor een meer

complexe constructie. Met een individuele architect hebt u meer

kans op persoonlijk contact en een persoonlijke service. Kiezen voor

een architect uit de streek kan ook voordelen hebben. Hij of zij kent

de regio, de ondergrond, plaatselijke vaklui, de stedenbouwkundige

dienst en plaatselijke reglementen, en hij kan makkelijker en vaker

de bouwplaats bezoeken.

Een goede vertrouwensrelatie is alleszins de beste garantie voor

een geslaagd project. Neem daarom de nodige tijd om de architect

te kiezen die het best bij u en uw project past. De lijst van bij de

Orde ingeschreven architecten is beschikbaar op de website van de

Orde van Architecten, www.architect.be.

EEN EERSTE GESPREK

Een verkennend gesprek met een architect kan makkelijk twee

uren vergen. Meestal is dat vrijblijvend, dus zonder één van de

partijen verder te verbinden. Maar dit is geen regel, zodat u het best

van bij de aanvang de eventuele vergoeding van bepaalde prestaties

aankaart. Een eerste gesprek is een goede manier om kennis te

maken en standpunten toe te lichten en te vergelijken. De architect

kan u zijn opvattingen over het beroep toelichten, referenties

tonen en zijn manier van werken omschrijven. Hij stelt u daarbij

vragen over uw wensen en huidige en toekomstige verwachtingen.

De architect informeert ook over een mogelijke fasering van het

project. Na de toewijzing van de opdracht kan de architect daar dan

verder op in gaan.

Geef uw architect zoveel mogelijk informatie. Hoe duidelijker u uw

leefgewoonten en verwachtingen meedeelt, hoe beter de architect

later zijn voorontwerp volgens uw wensen kan opmaken. Zelfs

kleine details in de architectenopdracht kunnen van belang zijn om

van uw toekomstige huis uw thuis te maken.

Het kan gebeuren dat u na een eerste gesprek met twijfels blijft.

In dat geval staat het u vrij een andere architect te raadplegen.

Maak wel duidelijke afspraken over de manier waarop de eerste

bespreking wordt beëindigd. Als u meent uw geschikte architect

gevonden te hebben, kunt u hem of haar een opdracht geven.

www.bouwmagazine.vlaanderen 9


www.bouwmagazine.vlaanderen

Tip

Een architect kunt u niet vroeg genoeg inschakelen.

Betrek uw architect al bij uw allereerste plannen, hoe vaag die

misschien nog zijn. Laat hem al meedenken over de aankoop van

een bouwterrein of een bestaand gebouw. Sommige architecten

rekenen zo’n eerste contact niet aan. Anderen vragen een uurloon

of een vast bedrag. Aarzel niet daarover vooraf duidelijke afspraken

te vragen.

HET CONTRACT MET DE ARCHITECT

Voor u de architect belast met een volledige opdracht kunt u een

overeenkomst sluiten voor een haalbaarheidsonderzoek, al dan

niet met een voorafgaand onderzoek van de stedenbouwkundige

mogelijkheden, een eerste kostenraming of zelfs een

ontwerpvoorstel. Dit kan een afzonderlijke opdracht zijn, vastgelegd

in een precontract en later uitbreidbaar naar een contract voor een

volledige opdracht.

De architect gaat dan in die fase al na of uw wensen budgettair en

stedenbouwkundig wel haalbaar zijn. Bestaat er een kans dat uw

dromen niet realistisch zijn, dan kan een beperkte opdracht u veel

nutteloze kosten en tijdverlies besparen.

Als u het eens bent over zijn taak en honorarium, legt u de

samenwerking met de architect vast in een contract. Dit contract

wordt in het belang van beide partijen het best ondertekend op

het moment dat de noodzakelijke gegevens voor de overeenkomst

voldoende gekend zijn. Het contract is een belangrijk document en

bewijsstuk bij een mogelijke conflictsituatie. Stel het dus duidelijk

en ondubbelzinnig op en som ieders rechten en plichten zo volledig

mogelijk op.

Er bestaan weliswaar modelcontracten, maar u moet een

overeenkomst opmaken die aangepast is aan uw specifieke

situatie. Naast de algemene zaken, zoals de volledige identiteit van

beide partijen en de gegevens van de bouwplaats en het project,

staat in het contract vermeld welke taken u van de architect mag

verwachten, welk honorarium hij hiervoor aanrekent en welke de

betalingsmodaliteiten zijn.

In het contract kunt u opnemen welk budget u ter beschikking

stelt. Let er op of de btw en het ereloon al dan niet in dit bedrag

zijn inbegrepen. Een van de taken van de architect houdt in dat

hij uw budget onder controle moet houden. In grote lijnen kunnen

we stellen dat de architect een drastische overschrijding van het

voorziene budget moet signaleren zodra hij dit vermoedt. De

mogelijke overschrijding van het budget is uiteraard makkelijker te

voorzien bij een nieuwbouw dan bij een verbouwing waar sneller

onvoorziene situaties kunnen voorkomen.

Als de architect een mogelijke overschrijding van een voorzien

budget gesignaleerd heeft en de plannen eventueel moeten worden

gewijzigd of het budget aangepast, kan desgevallend een wijziging

van de architectenovereenkomst worden overwogen.

HET ERELOON

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Om

achteraf discussie te vermijden maakt u daarover het best van in

het begin duidelijke en sluitende afspraken. Voor elke opdracht aan

de architect moet over het ereloon onderhandeld worden, rekening

houdend met de taken en de omvang van de opdracht. Een vrije

onderhandeling over de overeenkomst voor de architectenopdracht

is de regel. Wel is de architect wettelijk verplicht minstens de

stedenbouwkundige aanvraag op te maken en controle uit te

oefenen op de uitgevoerde werkzaamheden.

Het ereloon kan op verschillende manieren bepaald worden. Het

kan berekend worden als percentage van de waarde van het

uitgevoerde werk; het kan een forfaitair bedrag zijn; er kan een

uurvergoeding overeengekomen worden; u kunt een combinatie

van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een

duidelijke en voor de bouwheer begrijpelijke wijze omschrijven welke

diensten hij contractueel levert en aanrekent.

De betaling van het ereloon gebeurt naarmate de werken vorderen

en zoals in het contract wordt opgenomen. De hiernavolgende

verdeling is een mogelijkheid:

• een overeengekomen voorschot, eventueel voor voorafgaande

prestaties, opmeting en dergelijke,

• 20% bij het overhandigen van het definitief voorontwerp,

• 20% bij het overhandigen van de aanvraag voor de

stedenbouwkundige vergunning,

• 20% bij het overhandigen van het aanbestedingsdossier voor de

aannemers,

• 30% naarmate de werken vorderen,

• het saldo bij de voorlopige oplevering.

HET TAKENPAKKET VAN DE ARCHITECT

De rol van de architect is niet beperkt tot het tekenen van

bouwplannen en het controleren van de uitgevoerde werken maar

omvat ook de praktische begeleiding doorheen het bouwproces

op basis van de specifiek overeengekomen architectenopdracht.

De architect is uw vertrouwenspersoon die uw wensen omzet in

werkelijkheid. Hij regelt in de praktijk uw vergunningsaanvraag,

vraagt de offertes van de aannemers op en vergelijkt de offertes.

Dit betekent echter niet dat hij ook onderhandelt over de offertes.

De architect controleert de kwaliteit van de uitgevoerde

werkzaamheden, ziet de facturen (vorderingsstaten) van de

aannemers na, eventueel op specifieke vraag, en levert bijstand bij

de oplevering van het werk.

HET VOORONTWERP

Een ontwerp is zelden meteen raak. Dikwijls moet een idee enige tijd

bezinken of rijpen, zowel bij u als bij de architect. Daarom maakt de

architect eerst een studie van het bouwproject waarbij hij rekening

houdt met uw wensen en behoeften, uw budget, het bouwterrein

10

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

en de stedenbouwkundige voorschriften. Het resultaat is een

voorontwerp dat u een duidelijk beeld geeft van uw toekomstige

woning.

Een goed doordacht voorontwerp is van essentieel belang. Het

vormt namelijk de basis voor alles wat volgt. Neem dus de tijd om

het grondig te evalueren. Als het ontwerp niet beantwoordt aan

uw verwachtingen is dit het geschikte moment om bij te sturen.

Wíjzigingen doorvoeren tijdens latere fases van het bouwproces kan

de werken vertragen en de kosten doen oplopen.

Zolang de belangrijkste projectgegevens, zoals de locatie en het

programma niet wijzigen, kunnen aanpassingen binnen de opdracht

leiden tot verschillende voorontwerpen, in de praktijk veelal beperkt

tot maximum drie. De architect werkt de laatste, in samenspraak

goedgekeurde versie uit en vult die aan met een beschrijving van de

materialen en een eerste (of aangepaste) raming van de bouwkost.

Als u een maquette van het voorontwerp wenst, mag de architect

voor deze prestatie een bijkomende vergoeding aanrekenen.

In die fase beschikt u het best al over een onderzoek naar de

bodemstabiliteit en een correcte opmeting en uittekening van

het perceel of de bestaande toestand van een gebouw. Dit kan

problemen in een latere fase vermijden.

DE AANVRAAG VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE

VERGUNNING

Op basis van het goedgekeurde voorontwerp stelt de architect het

dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Het dossier

voor de aanvraag omvat onder meer alle wettelijk vereiste officiële

formulieren, in het vereiste aantal exemplaren door de bouwheer

ondertekend; een situatieplan in de gemeente; een correct

inplantingplan dat uw woning situeert op het terrein en eventueel

ten opzichte van aanpalende constructies; de grondplannen,

doorsneden en geveltekeningen; de vereiste foto’s van het terrein

of de bestaande toestand; de aansluiting op openbare leidingen van

de nutsvoorzieningen; de nodige informatie over bouwmaterialen

en -technieken. U moet het dossier indienen bij de gemeentelijke

overheid die op haar beurt, voor zover dit vereist is, de stukken

overmaakt aan de betrokken diensten: Ruimte en Erfgoed

Vlaanderen, de administratie van Wegen en Verkeer, Aminal,

Natuur en Bos, Monumentenzorg, de brandweer, de administratie

van het Kadaster enz. Bij het afgeven levert de gemeente verplicht

een ontvangstbewijs af. De termijn waarbinnen de gemeente moet

beslissen over de stedenbouwkundige aanvraag ligt wettelijk vast.

HET UITVOERINGSDOSSIER

Wanneer u de stedenbouwkundige vergunning hebt ontvangen,

maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit dossier omvat

niet alleen de uitvoeringsplannen en de nodige bijpassende

detailtekeningen maar ook een bestek (of lastenboek of technische

beschrijving) en eventueel een samenvattende of gedetailleerde

opmetingstaat. Dit laatste is geen wettelijk verplicht document

maar wel zeer bruikbaar voor prijsaanvragen waarover in detail kan

overeengekomen worden bij het opmaken van het contract.

Het administratieve lastenboek beschrijft de rechten en plichten van

de partijen voor de uitvoering en omvat onder andere contractuele

bepalingen met de aannemers over de aanneming, de uitvoering en de

kostprijs, de uitvoeringstermijn, eventuele boetes en waarborgen, enz.

De technische beschrijving, ook gekend als bijzonder bestek,

omschrijft alle bijzonderheden van het gebouw, de ligging, de

aard van de werken, de uitvoering en de kwaliteit en verwerking

van de materialen. Eventuele detailtekeningen kunnen bepaalde

constructie-elementen verduidelijken. Ze geven een beter

inzicht in de uitvoering van de ruwbouw en de afwerking. Het

aantal detailtekeningen is afhankelijk van de moeilijkheid van het

project. In de opmetingstaat of beschrijvende opmeting staan de

hoeveelheden van alle materialen die gebruikt worden. Aan de hand

van het uitvoeringsdossier kunnen de aannemers een nauwkeurige

en gedetailleerde offerte opstellen. Dring er bij de aannemers op

aan een gedetailleerde offerte op te maken met vermelding van alle

eenheidsprijzen.

Eventueel samen met u controleert de architect of de offertes van

de aannemers volledig zijn en of zij beantwoorden aan de plannen

en de bestekken. Hij adviseert u over de beste keuze, rekening

houdend met prijs en kwaliteit maar ook met de vakbekwaamheid,

referenties en kredietwaardigheid van de aannemer.

De meeste architecten stellen aannemers voor waarmee ze eerder

al samenwerkten. Ze kennen de vakbekwaamheid en de werkwijze

van deze aannemers. Eventuele problemen kunnen op een meer

vriendschappelijke manier sneller opgelost worden. Let er wel

op dat de architect op elk moment geacht wordt uw belangen te

verdedigen en dus onafhankelijk van de aannemer moet zijn. U kunt

de lijst met door de architect voorgestelde aannemers eventueel

aanvullen met anderen die degelijk werk geleverd hebben bij familie

of vrienden.

De architect kan altijd de nodige bijstand verlenen bij de

aanbesteding, dit is bij het afsluiten van een overeenkomst voor de

aanneming of het contract met de aannemer.

TIP

GEEN PROBLEMEN MET DE BTW

Bloed- en aanverwanten tot de tweede graad (ouders, grootouders,

broers en zussen) mogen op de bouwplaats een handje toesteken

zonder het risico te lopen van zwartwerk beticht te worden. Op hun

kosteloze hulp en op eigen werk hoeft u geen btw te betalen, tenzij zij

zelf het beroep van aannemer uitoefenen.

Om achteraf problemen te vermijden laat u de btw-controleur voor

aanvang van het werk per aangetekend schrijven weten welke

werken u zelf wil uitvoeren en wie u daarbij zal helpen. Noteer

gedurende de werken dagelijks de begin- en einddatum van

het eigen werk en de naam van de personen die gratis hebben

geholpen.

www.bouwmagazine.vlaanderen 11


SANI CV TAKE AWAY

BVBA

Voorhout 65b - stekene

SANITAIR - VERWARMING

VENTILATIE - TEGELS - AIRCO

Gulf tankstation baan Sint-Niklaas-Hulst - 500m voor expresweg

t. +32 03 25 25 133 - www.sanicvtakeaway.be

open: dins-vrij 10-18u - za: 10-17u - zo/ma: gesloten

topkwaliteit

aan netto priJZen

profiteer Van onZe

talriJke proMoties

BESPAAR TOT 50% OP TIJD EN BUDGET

INLOOPDOUCHE ZONDER VOEGEN

THUISLEVERING

MOGELIJK

ZELFBOUW ... OF

PLAATSING VIA

ONZE ERKENDE

INSTALLATEURS

Op 2 dagen geplaatst zonder breken en/of kappen dmv. keiharde

keramische OVERKLEEFTEGELS. Ook mogelijk zonder voegen met

behulp van massieve antibacteriele plafondhoge muurplaten in

ACRYL / GLAS / TRESPA / SOFTWALL / SILEX / COMPOSIET...

600m 2

toonzaal

12

www.bouwmagazine.vlaanderen

En dit alles in diverse maten en kleuren.

600m 2

toonzaal

. . .

Ruime keuze:

55 badmeubels


Thuislevering mogelijk

Zelfbouw of plaatsing via onze erkende installateurs

De korting blijft steeds in het voordeel van de klant !!

Zelfbouw

Bespaar op uw budget met onze ZELFBOUWPAKKETTEN

ZELFBOUW MET ONDERSTEUNING

Wij stellen volledige zelfbouwpakketten voor u samen, uniek en op maat van uw wensen.

Wij staan u met raad en daad bij tijdens de werkzaamheden en u krijgt van ons

technische ondersteuning van A tot Z: legplan op maat, technische fiches,

gratis professioneel gereedschap, professionele uitleg en onze klanten kunnen GRATIS

gebruik maken van perskoppelingen.

Vervang uw oude ketel en bespaar tot 30%

IN FASEN

Een bijkomend voordeel is dat u het materiaal ook kan afhalen in fasen.

Zo kunt u rustig op uw eigen tempo werken en betaalt u enkel de afgehaalde goederen!

Binnenkort een doe-het-zelf klus voor de boeg?

Kom eens langs in onze toonzaal en dan bekijken we samen jouw project!

TOPKWALITEIT AAN NETTO PRIJZEN

PROFITEER VAN ONZE TALRIJKE PROMOTIES

Voorhout 65B • Stekene

Gulf tankstation baan Sint-Niklaas-Hulst - 500m voor expresweg

T. +32 03 25 25 133 - www.sanicvtakeaway.be

open: dins-vrij 10-18u - za: 10-17u - zo/ma: gesloten

www.bouwmagazine.vlaanderen 13


www.bouwmagazine.vlaanderen

(vervolg van p. 9)

Dit verslag krijgt meer gewicht als u het laat ondertekenen door een

officiële of bevoorrechte

getuige zoals de wijkagent, de gemeentesecretaris of de

burgemeester.

Als administratieve verplichting moet u de beëindiging van het werk

aan het kadaster meedelen en moet u gedurende vijf jaar zorgvuldig

alle facturen en leveringsbewijzen bewaren van materialen en

gereedschappen die u voor eigen gebruik hebt gekocht.

CONTROLE OP DE BOUWPLAATS

Eenmaal het aannemingscontract getekend is, kunnen de werken

echt van start gaan. De architect is wettelijk verplicht uitgevoerde

werken te controleren. Dit betekent dat hij geregeld de uitgevoerde

werken van de aannemer inspecteert, zijn aandacht vestigt

op eventuele uitvoeringsfouten en samen met hem eventuele

problemen voorkomt en deze desnoods oplost. De architect

controleert ook het tijdschema van de werken indien daarover bij

de aanbesteding met de aannemer(s) afspraken zijn gemaakt. Hij

gaat ook na of de materialen overeenstemmen met de vereisten

van het lastenboek en adviseert bij de planning van de verschillende

aannemingen. Indien de architect dit nuttig acht, kan hij alles

vastleggen in een werfverslag met vermelding van datum en uur

van de werfbezoeken, een bondige commentaar op de uitgevoerde

werken, de vorderingen van het werk, eventueel uitzonderlijke

weersomstandigheden en de periodes waarin geen werken werden

uitgevoerd en de genomen beslissingen.

Wanneer de architect niet beantwoordt aan de verwachtingen die

geformuleerd zijn in de architectenovereenkomst, kunt u hem voor

gebeurlijke gebreken verantwoordelijk stellen. Wijs hem bij een

gebrekkige uitvoering van zijn taak schriftelijk op zijn controleplicht.

DE BOUWPLAATS BEGELEIDEN TOT DE OPLEVERING

Eenmaal de werkzaamheden in algemene of in afzonderlijke

loten opgesplitste aanneming beëindigd zijn, kunnen ze worden

opgeleverd. De aannemer moet om de oplevering verzoeken.

Als de wet-Breyne van toepassing is of als dit contractueel zo is

bepaald, gebeurt de oplevering in twee fasen, een voorlopige en

een definitieve oplevering.

De aannemer kan de voorlopige oplevering vragen zodra hij

oordeelt dat hij de aanneming beëindigd heeft of dat normale

bewoning mogelijk is. Samen met uw architect gaat u na of alle

werken uitgevoerd zijn volgens de vereiste kwaliteitsnormen.

Wanneer prijsaanpassingen en de prijs van eventuele meerwerken

niet eerder werden besproken en vastgelegd, worden deze op dat

moment kritisch doorgelicht. Van de oplevering wordt een procesverbaal

opgemaakt op datum, dat alle partijen ondertekenen. Als er

geen tevredenheid is over het geleverde werk, kan de oplevering

voorwaardelijk zijn of compleet geweigerd worden.

Voorwaardelijke weigering houdt in dat de aannemer alle eventuele

gebreken die u vaststelt binnen een op dat moment vast te stellen

termijn moet herstellen, eventueel op straffe van een daaraan

gekoppelde waarborgsom.

Opgelet: als u de woning zonder voorbehoud betrekt, kan dat

beschouwd worden als een onvoorwaardelijke stilzwijgende

aanvaarding van de voorlopige oplevering.

Na verloop van een bepaalde termijn, bijvoorbeeld één jaar na de

voorlopige oplevering, volgt de definitieve oplevering. De definitieve

oplevering kan stilzwijgend verlopen of gepaard gaan met een laatste

bezoek aan de woning waarbij nog eventuele onvolkomenheden

en gebreken die tijdens dat jaar zichtbaar zijn geworden, kunnen

worden vastgesteld en verholpen.

TIP

DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR, EEN BIJKOMENDE PARTIJ

IN DE BOUW

Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen

kwam er onder de Europese regelgeving een wet tot stand die voor

nagenoeg alle bouwwerkzaamheden de aanstelling verplicht van

een veiligheidscoördinator.

In principe moet de architect de veiligheidscoördinator aanstellen

voor werven kleiner dan 500m² en dat al in de fase van

het ontwerp. De bouwheer moet wel de vergoeding van de

veiligheidscoördinator betalen. Hiertoe wordt voor alle partijen

een bijzondere aanstellingsovereenkomst opgemaakt. Mits een

bijkomende opleiding en kwalificatie kan uw architect zelf de taak

van veiligheidscoördinator op zich nemen, maar dit is niet aan te

raden op zijn eigen werf om conflictsituaties te vermijden tussen het

bouwbudget en het strikt noodzakelijk veiligheidsbudget.

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die de

veiligheid moeten bevorderen, zowel bij het ontwerp als tijdens

de uitvoering en het gebruik van en eventuele toekomstige

werkzaamheden aan het gebouw. Het postinterventiedossier (PID)

is een noodzakelijk document bij een eventuele latere verkoop.

De architect verstrekt u hierover ten gepaste tijde alle nodige

inlichtingen.

TIP

DE E(NERGIE)P(RESTATIE)B(INNENKLIMAAT)-

VERSLAGGEVER: EEN NIEUWE PARTNER IN DE BOUW

Zoals in alle Europese landen moet iedere bouwer en verbouwer sinds

2006 ook in Vlaanderen aandacht schenken aan energiebesparende

maatregelen. Sinds 1 januari 2006 is in Vlaanderen namelijk een

EPB-decreet van kracht dat deze maatregelen vastlegt. Dit decreet

verplicht de bouwheer onder andere tot het aanstellen van een

EPB-verslaggever die een EPB-aangifte moet opmaken.

De EPB-aangifte is de berekening en de bewijsvoering of de

woning al dan niet voldoet aan de gestelde energetische eisen. De

aangifte gebeurt online door de verslaggever. Dit resulteert in het

energieprestatiecertificaat dat de energetische kwaliteiten van de

nieuwe woning aangeeft. Hierdoor kunnen nieuwe woningen op

hun energiezuinigheid met elkaar vergeleken worden en kunnen

gunstiger gebouwen een hogere waarde en eventueel fiscale of

andere voordelen genieten.

14

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

De verslaggever moet houder zijn van het diploma van burgerlijk

ingenieur, ingenieur-architect, architect, industrieel ingenieur,

bio-ingenieur of technisch ingenieur of beschikken over een

gelijkwaardige kwalificatie. Uw architect kan dus mits een

afzonderlijke vergoeding eventueel zelf de taak van EPBverslaggever

op zich nemen.

De aanstelling van de verslaggever moet in principe ten laatste

acht dagen voor de start van de werkzaamheden gebeuren. Op dat

ogenblik moet de verslaggever namelijk de startverklaring indienen.

Aan te raden is dat de verslaggever al een tijd vroeger wordt

aangesteld zodat hij al in de fase van het ontwerp een berekening

van de woning op het vlak van EPB kan maken.

De verslaggever reikt samen met de aangifte van de EPB het

energieprestatiecertificaat uit voor de woning. Ook over deze materie

verstrekt uw architect u op het juiste moment alle noodzakelijke of

nuttige informatie.

DE VRIJE KEUZE VAN ARCHITECT

Geregeld leest of hoort u dat de vrije keuze van architect ontzettend

belangrijk is. Waarom is dat zo?

Bouwen of ingrijpend renoveren is een complexe aangelegenheid.

Uw woning moet esthetisch en technisch afgestemd zijn op uw

voorkeuren en behoeften. De kostprijs moet passen binnen uw

financiële mogelijkheden. De uitvoering moet correct gebeuren. Alle

bijkomende voorwaarden moeten vervuld zijn: stedenbouwkundige

vergunning, as built-attest, energieprestatie en binnenklimaat,

veiligheidscoördinatie, diverse normen en voorschriften, bijvoorbeeld

met betrekking tot de akoestiek of de brandveiligheid.

Voor dit ingewikkelde traject kunt u terugvallen op één

vertrouwenspersoon: uw architect. Hij ontwerpt voor u een

woning die u in alle opzichten (esthetisch, technisch, financieel,

ruimtelijk) past als een maatpak. Hij geeft u advies en informatie

over technische kwesties. Hij begeleidt u bij de vergelijking

van de aannemersoffertes en de keuze van de aannemers. Hij

wijst in de meeste gevallen een veiligheidscoördinator en EPB

verslaggever aan. Hij stelt het dossier voor de bouwaanvraag

samen. Hij controleert of de werken worden uitgevoerd zoals

het hoort. Van zijn controlebezoeken aan de bouwplaats stelt hij

werfverslagen op waarin alle belangrijke ontwikkelingen (fouten,

vertragingen, meerwerken) zijn gedocumenteerd. Hij waarschuwt u

als het gevaar rijst dat u bepaalde voorschriften of reglementeringen

(bouwrichtlijnen, energieprestaties) niet zou respecteren. Hij staat u

bij tijdens de oplevering, zodat u niet alleen moet optornen tegen de

aannemer. Hij verwittigt u als het prijskaartje dreigt te ontsporen.

Afhankelijk van de afspraken die u met uw architect maakt, kan

zijn dienstverlening nog veel ruimer zijn. Hij kan bijvoorbeeld de

financiële, technische of stedenbouwkundige haalbaarheid van uw

plannen nagaan. Is een bepaalde koopwoning wel geschikt om er

uw woonprogramma in te realiseren binnen het vooropgestelde

www.bouwmagazine.vlaanderen 15


www.bouwmagazine.vlaanderen

TRAPPEN EN PARKET CLARYSSE FREDERIK

Bij ons kan je terecht voor trappen en parket. Wij zetten kwaliteit en klantentevredenheid steeds op de eerste plaats. Wij voeren alles

uit op traditionele en ambachtelijke manier. Van klassiek tot hedendaags, voor alle stijlen kan u op ons een beroep doen.

TRAPPEN

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen van trappen op

ambachtelijke wijze.

Onze specialiteit is trappen met plooiwerk of getorste wangen.

Ook voor het uitbekleden van betonnen trappen kan u bij ons

terecht.

PARKET

Ook voor uw parketvloeren kan u op ons een beroep doen.

Zowel voor het plaatsen van nieuwe vloeren als voor een grondige

herstelbeurt van uw bestaand parketvloer. Om stof tot een minimum

te beperken gebruiken wij aangepaste machines. Tevens wordt

alles ter plaatse keurig afgewerkt. Vanaf nu bieden wij als extra

service ook schuren en renovatie van parket aan.

MAKEN EN PLAATSEN VAN ALLE SOORTEN TRAPPEN EN

PARKET

“Alles begint bij de klant”. Daar gaan we de situatie tot in detail

opmeten en de mogelijkheden bekijken. We bespreken wat voor trap

gewenst is, welke houtsoort het best past en derglijke. Vervolgens

tekenen we alles uit met potlood en papier in een voorontwerp op

schaal 1:10.

Een dergelijke tekening geeft een heel getrouw beeld van

hoe de trap er gaat uitzien in uw interieur. Men ziet dan ook

eventuele constructiemoeilijkheden zoals radiatoren en ramen. De

trappenmaker gaat met zijn voorontwerp opnieuw naar de klant en

hij heeft dan eveneens een aantal offertes bij de hand. Zo heeft

de klant verschillende mogelijkheden in verschillende prijsklassen,

afhankelijk van extra snij- en

kapwerk of edelsmeedwerk.

Uw trap krijg nu stilaan vorm!

Vanuit uw wensen wordt hij

via een degelijk voorontwerp

opgebouwd en verfijnd. Tijdens

de termijn dat aan uw trap

wordt gewerkt (gemiddeld 6 à 7

weken) mag u de afwerking in

het atelier komen opvolgen. Zo

heeft u nog de kans om details

bij te sturen. Deze werkwijze

geeft veel vertrouwen.

Dendermondse Steenweg 285 A • 9100 Sint-Niklaas

frederik@trappenclarysse.be • 0473/82 39 12

www.trappenclarysse.be

16

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

(vervolg van p. 13)

budget? Past de woning die u in gedachten hebt wel op het

bouwterrein dat u wil kopen?

Met behulp van een maquette of een 3D-tekening kan hij u

ruimtelijk inzicht bieden in de woning die u zal krijgen. Zo kan hij

u helpen bij nog tal van andere zaken, zoals de overname van een

gemene muur, het opmaken van de contracten met aannemers of

andere bouwpartners, de coördinatie van de werken, de controle

van de facturen en tussentijdse afrekeningen.

Bij dit alles respecteert uw architect een heleboel regels die wettelijk

of via zijn beroepsplichtenleer (de zogenaamde deontologie) zijn

bepaald. De Orde van Architecten legt deze deontologie vast en

controleert of ze wordt nageleefd. Zo beschermt de Orde zowel

de consument (ú dus) als de architect die zijn taak correct uitvoert.

Bovendien is de architect als enige bouwpartner wettelijk verplicht

om zich te verzekeren voor zijn tienjarige aansprakelijkheid. Hij is

dus, kort samengevat, uw garantie op een geslaagd bouwproces.

Meteen begrijpt u waarom de vrije keuze van de architect zo belangrijk

is. Het stelt u als bouwheer in staat om zich te beschermen tegen

malafide bouwpartners en om de beste prijs/kwaliteit te krijgen.

KUNT U UW ARCHITECT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN ZELF

KIEZEN?

Over deze vraag bestaan nogal wat misverstanden die soms in de

hand worden gewerkt door bepaalde spelers op de bouwmarkt.

Een eerste misverstand heeft betrekking op sleutel-op-de-deur

bouwen. Ook als u kiest voor deze oplossing, kunt u wel degelijk

vrij uw architect kiezen. Meer zelfs, dit is ten stelligste aan te

raden. Verkopers van een sleutelklaar te bouwen woning kaarten

hun klanten soms een architect aan die ogenschijnlijk slechts een

peulschil kost. Eventueel halen ze als reden voor die lage kostprijs

het argument aan dat werfcontroles toch niet nodig zijn.

Verleidelijk, maar … Wie zal uw belangen verdedigen? Wie zal

kritisch toekijken op de uitvoering van de werken? Een aannemer

die zichzelf controleert: hoe goedgelovig kunnen we zijn? Wie zal bij

de oplevering gepast uitkijken naar fouten die nog moeten worden

hersteld? Bent u er zeker van dat u op het einde van de rit financieel

beter af bent? Dat u een optimale prijs/kwaliteit krijgt?

Soms wordt kopers met zachte dwang de architect opgedrongen

die de voorschriften voor een verkaveling heeft opgesteld of die een

zogenaamd masterplan voor een groep van meerdere woningen

heeft gemaakt. Maar ook in die gevallen bent u niet verplicht om

met deze architect in zee te gaan. U kunt ook dan zelf en in alle

vrijheid uw architect kiezen.

Er is slechts een geval waarin de vrije keuze van de architect niet

haalbaar is: als u een nieuw te bouwen appartement of woning

koopt. Dat is ook begrijpelijk. De verkoper treedt op dat ogenblik

op als bouwheer en sluit de architectuurovereenkomst met de

architect. In zo’n geval bent u koper en geen bouwheer. In geval

u een casco appartement of woning koopt kan u voor de verdere

afwerking vrij uw eigen architect kiezen.

www.bouwmagazine.vlaanderen 17


RAEMDONCK PVC RAMENNV

100 % belgisch vakmanschap rechtstreeks van fabrikant.

Raemdonck pvc ramen, produceert al 47 jaar pvc ramen en deuren met profiel deceuninck.

Dit zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Pvc ramen en deuren

Pvc ramen zijn al langer gekend voor hun uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, duurzaamheid,

onderhoudsgemak, inbraak veiligheid en isolatie.

Bij onze zendow neo premium ramen, gaan we nog een stap verder.

De standaard stalen versterkingen worden vervangen door een continue glasvezelversterking in combinatie

met een hardschuimkern met ingebouwde staaldraad. Dit geeft een slanker, strakker pvc raam, met

ongeëvenaarde energieprestaties.

Ramen en deuren voor elke bouwstijl (klassiek, modern, design)

Met ons uitgebreid profielgamma, en onze enorme kleurkeuze, al dan niet in combinatie met sierlijsten, kunnen

wij u het perfecte raam aanbieden voor uw bouwstijl.

Deuren:

U heeft voor de deuren een keuze uit een zeer uitgebreid gamma panelen en glas. Uiteraard zijn onze deuren voorzien van een veilige

meerpuntsluiting.

18

www.bouwmagazine.vlaanderen


Renovatie:

Bij renovatie worden de oude ramen zorgvuldig verwijderd en

afgevoerd, de nieuwe ramen herplaatst, en doen wij de volledige

binnenafwerking. ( raamafkastingen, rolluikkasten en tabletten ).

Veranda’s

Wij produceren ook uw veranda op maat, met de ramen, deuren

en schuiframen van uw keuze. Daken worden voorzien in

polycarbonaatplaten of gelaagd zonnewerend dubbel glas.

Glas

Alle ramen en deuren worden standaard voorzien van

hoogrendementsglas met een u waarde v 1.0. Ook 3-dubbel glas

met u-waarde 0,6 is verkrijgbaar.

Persoonlijk aanpak

U bent steeds welkom in onze showroom ( of wij komen bij u langs )

waarbij wij alle mogelijkheden tonen en bespreken. Nadien maken

wij een correcte zeer gedetailleerde offerte. Fabricatie van de

ramen en deuren gebeurt in eigen atelier, en de plaatsing gebeurt

door onze eigen ervaren vakmensen.

Ook verkrijgbaar:

U kan ook bij ons terecht voor rolluiken, voorzetrolluiken,

automatisatie van rolluiken, sierluiken, sectionale poorten,

vliegenramen en vliegendeuren.

Meer informatie op www.raemdonckramen.be

Nieuw: Vanaf oktober 2016 worden onze ramen dankzij een nieuwe

machine vervaardigd met naadloze hoeken. Een tot nu ongekende

afwerkingsgraad.

Raemdonck pvc ramen nv

Schrijnwerkerstraat 7

9240 Zele

Tel: 052/44.56.39

info@raemdonckramen.be

www.raemdonckramen.be


www.architect.be


www.bouwmagazine.vlaanderen

SAMENGEVAT: WAT IS BELANGRIJK VOOR U?

De keuze van architect bepaalt in sterke mate het verdere verloop

van uw bouwproces. Maak er dus werk van. Peil of het persoonlijk

klikt, of u op dezelfde golflengte zit, of de architect begrijpt waar u

naartoe wil, of hij uw wensen kan invullen.

Maak een goede schriftelijke overeenkomst op met uw architect. Leg

daarin een correcte vergoeding vast. Beknibbelen op bijvoorbeeld

de werfcontrole is een slecht idee, en dat om meerdere redenen.

Omdat uw architect wettelijk verplicht is de werken te controleren,

zal de onderlinge verstandhouding er onder lijden. De werken laten

uitvoeren zonder controle door de architect kan u achteraf ook zuur

opbreken. U riskeert een strafrechtelijke boete. De werken kunnen

worden stilgelegd. Bij uitvoeringsfouten kunt u zelf mee opdraaien

voor de schade die u daardoor lijdt.

Mits een goede keuze en een deugdelijke overeenkomst haalt u

met uw architect een pertinente meerwaarde in huis voor uw bouwof

renovatieplannen. Hij zorgt dat u de beste kwaliteit krijgt voor uw

budget. Daarbij kijkt hij verder dan vandaag, want uw woning moet

ook morgen blijven voldoen aan de wijzigende behoeften van u en uw

gezin. Hij houdt rekening met de toegankelijkheid van uw woning.

Hij zorgt dat ze aanpasbaar is aan nieuwe omstandigheden, zoals

gezinsuitbreiding, een inwonend familielid of een tijdelijk of blijvend

probleem van mobiliteit. Hij gaat na hoe hij toekomstige kosten voor

bijvoorbeeld onderhoud of energieverbruik kan beperken.

U ZIET: BEWUST KIEZEN VOOR EEN ARCHITECT IS KIEZEN

VOOR KWALITATIEF BOUWEN EN WONEN.

WAT ALS HET EVEN MIS GAAT?

De meeste bouwheren kijken tevreden terug op de realisatie

van het huis van hun dromen. Toch kunnen tijdens het bouwen

altijd problemen, vergissingen en teleurstellingen opduiken. Als

bouwheer bent u daartegen beschermd door de wetgeving en

door een goede communicatie en dito overeenkomsten met de

betrokken bouwpartners.

WAT ALS ER JAREN NA HET BOUWPROJECT

TEKORTKOMINGEN OPDUIKEN?

Zichtbare gebreken moet u uiterlijk bij de voorlopige oplevering

meedelen. Vanaf de voorlopige oplevering is de architect wel nog

tien jaar aansprakelijk voor de door hem gemaakte fouten in het

ontwerp. Hij blijft gedurende die periode ook aansprakelijk voor

fouten in de controle op de werken. De aannemer van zijn kant

is tien jaar aansprakelijk voor de uitvoering van het werk en voor

voorheen onzichtbare gebreken in de materialen en de verwerking

van die materialen. Eventueel krijgen de architect en de aannemer

de aansprakelijkheid onderling verdeeld opgelegd.

De tienjarige aansprakelijkheid dekt niet alles. Ze geldt enkel als de

fouten niet zichtbaar waren bij de oplevering of als ze uitdrukkelijk

vermeld werden in het proces-verbaal van de oplevering. In principe

dekt ze enkel fouten die de algemene veiligheid van de woning

of van belangrijke delen ervan in gevaar brengen. Fouten in de

afwerking hebben meestal niet dergelijke verreikende gevolgen en

vallen daardoor grotendeels buiten de tienjarige aansprakelijkheid.

WAT ALS IK HET CONTRACT MET DE ARCHITECT WIL

VERBREKEN?

Als de voorontwerpen totaal niet beantwoorden aan uw

verwachtingen, kunt u de samenwerking met de architect beter

al in deze fase stopzetten en hem vergoeden voor de geleverde

prestaties.

Wil u de samenwerking beëindigen na het ondertekenen van het

contract, dan moet u naast de geleverde prestaties mogelijk ook

een schadevergoeding voor eenzijdige contractbreuk betalen.

OPGELET: als u de overeenkomst verbreekt in een latere fase,

bijvoorbeeld na het verkrijgen van de bouwvergunning of tijdens

de uitvoering van de werkzaamheden, moet u voor de verdere

opvolging van het bouwproject waarvoor een stedenbouwkundige

vergunning noodzakelijk is, steeds een andere architect aanstellen.

Als u tijdens het bouwproces gefundeerde bedenkingen hebt bij

de werkwijze van uw architect kunt u de Orde van Architecten

daarvan op de hoogte brengen. De Orde heeft in het kader van

de architectenopdrachten als taken onder meer het bijhouden van

de lijst van de ingeschreven architecten en het bewaken van de

deontologie van het beroep. De Orde behandelt eventuele klachten

op een discrete en objectieve manier.

STAP IK NAAR DE RECHTBANK ALS IK NIET TEVREDEN BEN

OVER MIJN BOUWPARTNERS?

Om lange en dure juridische procedures te voorkomen, bestaat de

Verzoeningscommissie Bouw. Deze commissie is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de aannemers- en architectenfederaties en

van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

De verzoeningscommissie kan bij een ernstig onderling conflict

worden geraadpleegd als dit contractueel werd vastgelegd of als de

partijen hiermee instemmen.

De commissie fungeert niet als rechtbank. Bij eventuele geschillen

stelt ze een deskundige aan (een architect, aannemer of ingenieur)

die het probleem ter plekke bestudeert. Op basis van dit bezoek

formuleert hij een voorstel tot verzoening.

Kunnen de partijen zich niet vinden in dit voorstel, dan schrijft de

deskundige een verslag. Dit verslag is bindend wat de technische

oorzaken van het schadegeval betreft en kan dienen als basis voor

een mogelijke rechtszaak. Maar in heel wat gevallen kunt u beter

trachten om het probleem in onderling overleg op te lossen.

Copyright: Orde van Architecten – Vlaamse Raad

www.bouwmagazine.vlaanderen 21


a1

architecten

24

www.bouwmagazine.vlaanderen


We zijn een dynamisch team dat ervaring combineert met

jeugdig enthousiasme en een passie heeft voor stijlvolle tijdloze

architectuur. Elk bouwproject wordt benaderd in teamverband,

waarbij alle mogelijke invalshoeken aan bod komen.

Onze aanpak is gebaseerd op integriteit en vertrouwen tussen

ontwerpteam en klant. We houden aan een persoonlijke relatie,

vertalen de noden van de klant naar een goed ontwerp en

begeleiden hem bij de keuzes van materialen en technieken.

Ons team volgt het volledige bouwproces op, en houdt daarbij

rekening met budgetten, timing en administratieve verplichtingen.

De som van deze elementen moet leiden tot een creatief geheel

en een tevreden klant.

De brede waaier aan realisaties leidt tot een grote ‘inzetbaarheid’

van het architectenbureau. We zijn niet toegespitst op een

specifiek type van ontwerp, en werken binnen een zeer breed

kader. We hechten belang aan een eigentijdse architectuurtaal,

het implementeren van nieuwe ideeën en het samenwerken met

specialisten en gerenommeerde ontwerpbureaus.

Jos Wymeersch

zaakvoerder-

architect

info @

www .

T.

a1

architecten

a1architecten . be

a1architecten . be

03 776 08 78


RUWBOUW

a1 architecten

Peter Mussche en Zonen BVBA

Het dynamisch familiebedrijf Peter Mussche en Zonen BVBA is

reeds meer dan 30 jaar actief in de overslag- en transportsector.

Initieel bestonden de bedrijfsactiviteiten voornamelijk uit allerhande grondwerken en overslag,

het laden en lossen van schepen. Later is hierbij de bedrijfstak transport bijgekomen,

voornamelijk in de Antwerpse Haven.

Sinds 2012 is Peter Mussche en Zonen BVBA gevestigd te Nieuwkerken-Waas, waar een splinternieuwe beton-,

chape en stabilisé centrale is gebouwd. Met de volledig overdekte opslag van de grondstoffen is

deze centrale uniek in België. Hierdoor kan er steeds een constante waarde in de grondstoffen en zo ook

de afgeleverde producten gegarandeerd worden. U kan bij Peter Mussche en Zonen BVBA

terecht voor het afhalen van chape, stabilisé, mager beton, stortbeton,

voegvulling en allerhande soorten zand, gebroken steenslag, porfier...

Tevens kunnen al deze materialen geleverd worden. Alsook prefab stapelblokken en betondallen.

Al onze afgeleverde producten op druksterkte zijn COPRO TRA 21-gecertificeerd.

Hiervoor beschikken wij over eigen laboratorium.

Anthonis De Jonghestraat 78-82 • 9100 Nieuwkerken-Waas

Tel.: 03 575 81 92 • E-mail: info@petermussche.com


RUWBOUW

a1 architecten

JIMMY VERMEULEN, PERFECT AFGEWERKT TOT DE ALLERLAATSTE STEEN

Perfect afgewerkt, tot de allerlaatste steen.

Jimmy Vermeulen bvba richt zich op het ontwikkelen en bouwen van

halfopen-, open- of gesloten bebouwing en appartementen in zowel

stedelijke en landelijke gebieden. Wij vinden dat onze projecten een

meerwaarde moeten zijn voor de omgeving, maar ook een goede

belegging op lange termijn voor de kopers.

Over Jimmy Vermeulen

Met de ervaring van vader op zoon is onze onderneming uitgegroeid

tot een bloeiend familiebedrijf met een persoonlijke aanpak.

Wij realiseren een gepersonaliseerd ontwerp op maat van uw gezin

of familie en staan garant voor een professionele uitvoering van

ruwbouw.

Wij vinden het belangrijk om samen met onze gekwalificeerde

werknemers en een ruim netwerk van onderaannemers uw

droomproject op te bouwen.

Elk detail blijft hierbij onder onze controle zodat kwaliteit en snelheid

prioritair blijven in uw investering.

Jimmy Vermeulen bvba is een dynamisch familiebedrijf van vader

op zoon, met een persoonlijke aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in

nieuwbouw op maat en bouwgrond.

Bij ons kunt u gerust zijn van flexibiliteit, vaste prijsafspraken,

respect voor timing en een snelle en kwalitatieve afwerking van uw

woning. Aarzel niet en contacteer ons voor meer informatie of een

offerte.

Bent u op zoek naar een goede aannemer voor het bouwen van

uw huis? Wij ontwikkelen en bouwen halfopen, open of gesloten

bebouwingen of appartementen, dit in zowel stedelijk als landelijk

gebied. Heeft u eigen bouwgrond?

U kunt ons vragen voor het bouwen van uw woning op eigen

bouwgrond, maar het is ook mogelijk om een huis te kopen op één

van onze verkavelingen en woonerven.

Jimmy Vermeulen bvba: uw bouwpromotor in Temse

Gaat u een huis bouwen of heeft u een renovatieproject in gedachten?

Vertrouw dan op de expertise van een bouwpromotor. Bespaar u de

financiële en administratieve kopzorgen: laat het volledige project

over aan een bouwpromotor. Ze nemen de realisatie van uw project

volledig ter harte, van ontwerp tot realisatie.

Wie bouwt met Jimmy Vermeulen bvba kan rekenen op de nodige

professionaliteit en expertise. Uw project is bij ons in goede handen,

want wij werken samen met een heel team van gekwalificeerde

werknemers.

28

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

a1 architecten

www.bouwmagazine.vlaanderen 29


AFWERKING

Gunther Van de Velde

a1 architecten

Binnenhuisdecorateurs

Gunther Van de Velde behoort tot de nieuwe lichting binnenhuisdecorateurs.

Vertrekkend vanuit de verlangens van de klant, wordt meegezocht naar een

gepersonaliseerd interieur. Sinds 1987, 30 jaar lang al, staat zijn groot inlevingsvermogen,

gecombineerd met de nodige vakkennis hiervoor borg.

Grootvader Albert startte in de jaren veertig met het schildersbedrijf en gaf

de borstel door aan Gunther’s vader, Wilfried. Gunther kreeg op zijn beurt de

liefde voor het schildersvak van thuis uit mee. Hij nam de fakkel over toen hij

amper 22 jaar oud was en sindsdien bleef het steeds bergop gaan.

Hij volgde de opleiding schilder-behanger in Antwerpen om zich daarna verder

te specialiseren aan de Hoge School Mylemans te Kapellen als schilder-restaurateur,

waar hij in 1983 afstudeerde met grote onderscheiding. Daar leerde hij

de technieken van het hout- en marmerschilderen, alsook het fresco-en muurschilderen.

Imitatietechnieken van natuurlijke elementen (bvb beton, marmer, zand ...) zijn

enkele van deze voorbeelden hiervan. De oude technieken, die deze generatie

onder de knie heeft, zijn van groot belang om deze nieuwe, hedendaagse technieken

te kunnen brengen.

Vele bekende architecten in binnen-en buitenland doen hierdoor regelmatig

beroep op hen, waardoor zij momenteel zelfs ook een deel van het binnenhuisarchitectuur

op zich nemen wat decoratie betreft.

Die verder gezette opleiding is nooit gestopt. Gunther bleef zich permanent

bijscholen, tot op de dag van heden. “Moet ook, wil je in deze sector bijblijven”

“Kennis van het vak is belangrijk”. Mensen hebben vragen waarop ze antwoord

willen. Het schept vertrouwen dat antwoord te kunnen geven. Dat helpt


om samen op zoek te gaan, zonder iets op te dringen. “We hebben

ervaring met zowel klassieke als moderne interieurs of een combinatie

van beiden” vertelt Gunther verder.

In 2006 opende Gunther, samen met zijn echtgenote Lydia, het huidige

‘Van de Velde Decoratie’. Dit atelier past perfect in de filosofie van de

heel persoonlijke aanpak en gaf naast het aspect van de vele verftechnieken

ook de mogelijkheid het grote aanbod van decoratie voor te stellen.

Een 300-tal staalboeken van de betere papiersoorten tonen dit aan. Van

de Velde Decoratie werkt ook veel met wandtextiel en edelbehang. Er

is tevens een ruim assortiment aan gordijnen beschikbaar en uiteraard

ontbreken ook de kleurkaarten voor de verf niet.

De diverse soorten verf worden door Van de Velde Decoratie trouwens

eigenhandig gefabriceerd. Hierdoor kunnen verschillende verftechnieken

worden toegepast wat anders onmogelijk zou zijn geweest. Hierin

onderscheidt Van de Velde Decoratie zich vast en zeker in de ruime

regio van het Waasland.

Officieel heet het familiebedrijfje Van de Velde en zonen, uit respect

voor vader Wilfried. Net zoals de chef in de betere restaurants zelf aan

het fornuis staat, voert Gunther alle opdrachten zelf uit. Hij wil het het

familiebedrijfje van zes mensen bewust niet laten uitgroeien tot een grote

firma. Alleen zo kan hij de schilder-ambachtsman blijven die volledig

kan opgaan in zijn werk. Enig eergevoel terzake is hem niet vreemd.

Gunther Van de Velde lééft voor zijn vak. Van bij een eerste gesprek

wordt duidelijk dat dit geen cliché is.

Zoon Yannick, die ondertussen al mee in de zaak werkt, staat op zijn

beurt klaar om alweer de fakkel over te nemen en aldus garant te staan

voor 4 generaties Van de Velde. Zijn passie en verdere ontwikkeling met

nog meer nieuwe impulsen gaan nog vele jaren borg staan voor Van de

Velde Decoratie... topkwalitiet !

Oude Zandstraat 60 • 9120 Beveren • 03 775 78 58

www.bouwmagazine.vlaanderen 31


RUWBOUW/AFWERKING

a1 architecten

Bettestraat 9 • 9190 Stekene • T 03/779 56 46

dirk@frebouw.be

Algemene schrijnwerkerij/dak- en timmerwerk houtskeletbouw/kasten, trappen en deuren

brandwerende bekledingen/geïsoleerde voorzetgevels

Meerwaarde voor uw gebouw

Hout is onze passie: alle timmer- en schrijnwerken op maat, van sobere eenvoud tot de meest

complexe structuren. Daktimmers, gevels, houtskeletbouw, ramen en deuren, binnendeuren,

binnenafwerking, trappen, kasten, poolhouses, poorten en terrassen.

Bouwen is ons vak: 28 jaar ervaring in nieuwbouw, verbouwingen, uitbreidingen en

renovaties in hout en aanverwante materialen. Van een deur, een trap of een kast tot een

volledig sleutelklaar gebouw inclusief funderingen, dakdichting en technieken; ook ontwerp

en vergunningen indien gewenst.

Daarvoor staan 10 vakmannen, 2 professionele bachelors hout en bouw, en zaakvoerder

architect Dirk Van Roey voor u klaar.

Houtskelet is de snelle en droge manier van (ver)bouwen en resulteert in energiebeheersing

en comfort. Geen tijd verloren aan uitharden of drogen, geen bouwvocht in de constructie.

Een verdieping bovenop bouwen? Een verloren zolder uitbouwen? Uw woonruimte of

kantoor uitbreiden? Wij werken ter plaatse op de werf en volledig op maat. Uw gebouw krijgt

meerwaarde terwijl het in gebruik blijft.

Brandwerende bekledingen: hout heeft uitstekende brandvertragende eigenschappen

maar waar hoge eisen gesteld worden moeten specifieke materialen worden gebruikt.

Wij verhogen de brandweerstand van stalen en betonnen constructies met brandwerende

bekledingen en tussenschotten in leidingenschachten.

Geventileerde voorzetgevels: wij plaatsen een doorlopende isolatieschil en realiseren perfect

op CNC uitgelijnde gevels die we afwerken met houten latwerk en planchetten, equitone,

trespa, rockpanel of ander plaatmateriaal. Directe winst in isolatie en energie. Bovendien een

esthetische opwaardering van uw gebouw.

32

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

a1 architecten

ALUMINIUM FOUBERT

Wie op zoek is naar vakkundig advies en juiste oplossingen met

betrekking tot aluminium ramen en deuren kan bij ons terecht. Als

Reynaers Partner staan wij immers garant voor een grondige kennis

en praktijkgerichte ervaring in het bouwproject voor aluminium

ramen en deuren. Niet toevallig werken wij uitsluitend met Reynaers

aluminium profielen. We koppelen ons sterk vakmanschap en

onze jarenlange ervaring aan een absolute topspeler in aluminium

profielen en systemen.

Wij kijken er alvast naar uit om samen uw mooie bouwproject te

realiseren.

Neem zeker een kijkje op onze site of bezoek onze toonzaal.

openingsuren:

ma – vrij: 8-17u

zaterdag: op afspraak

Sinds 1968 produceert en installeert

onze firma aluminium ramen en deuren

volgens de hoogste kwaliteitsstandaard.

Dankzij onze excellente productie- en

plaatsingsprocedures, een nauwkeurige

kwaliteitscontrole en ons

ervaren en toegewijd personeel is elk

raam en iedere deur een visitekaartje

van ons sterk vakmanschap.

Behalve voor aluminium ramen en

deuren kan u bij ons ook terecht voor

andere aluminiumconstructies zoals

gordijngevels, poorten, veranda’s en

balustrades. Ook voor glazen deuren

en alle andere glaswerken bent u bij

ons aan het juiste adres.

Bazelstraat 234

9150 Kruibeke

T 03 774 18 91

F 03 774 57 96

info@alufoubert.be

www.alufoubert.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 33


RUWBOUW / AFWERKING

a1 architecten

SANINETTO • Als stijl en functionaliteit samenkomen

De perfecte verstandhouding tussen techniek en esthetiek levert topproducten. Dat heeft

SaniNetto als geen ander begrepen. Het bedrijf uit Sint-Niklaas spitst zich toe op alle facetten

van sanitair en centrale verwarming, en kiest daarbij resoluut voor voelbare meerwaarde.

Kijken doet vormgeven

De badkamer is de plaats in huis om te genieten van rust en welzijn. Een idee dat SaniNetto wilde

overbrengen in een nieuwe toonzaal. Het bedrijf verhuisde recent naar een nieuw pand met meer

plaats om het productassortiment voor te stellen. De showroom hult zich in een industriële look.

Ze bundelt eigen ontwerpen, badkamermeubelen en accessoires van prominente merken. ‘Pas

door te kijken, krijgt een badkamer vorm. We willen mensen een duidelijk beeld geven van de

producten, combinaties en technische mogelijkheden,’ legt zaakvoerder Davy De Maesschalck

uit. Als je de toonzaal binnenkomt, springt een bad in Solid Surface meteen in het oog. Het is

een type zoals je ze tegenwoordig op zowat elke interieurblog tegenkomt: een prachtige ovale

vorm waar je lichaam zachtjes in wegzakt. Deze badkuip zet meteen de toon voor de rest van de

ruimte. De betonvloer leidt je langs kraanwerk van diverse fabrikanten zoals Hansgrohe, Axor en

Fima Carlo Frattini. Rechts prijkt een badkamer waarvan de complete douche en het wastafelblad

uit hetzelfde type kwartscomposiet vervaardigd zijn.

34

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW / AFWERKING

a1 architecten

Tijdloos & trendy

Als je de trap neemt richting de eerste verdieping stuit je meteen op een langwerpig wit

meubel, strak en minimalistisch vormgegeven. Zeep en kaarsjes zorgen voor de details.

Dit is puur maatwerk. En het bewijs dat zowat alles mogelijk is. Zolang het esthetische het

praktische maar niet overstijgt. Want soms moet je op lange termijn durven denken. ‘Mensen

komen hier binnen met heel wat ideeën en wensen. Uiteraard gaan wij mee in hun verhaal,

maar wij reiken ook alternatieve denkpistes aan. Trends zijn er nu eenmaal om doorbroken

te worden. Het is niet omdat een minimalistische wastafel tegenwoordig op zoveel bijval

kan rekenen dat ze ook je comfort op lange termijn ten goede komt,’ legt Davy uit. De

toonzaal weerspiegelt zijn woorden naadloos. Ze verzoent tijdloze badkamermeubelen met

meer trendgerichte items die voor meer speelsheid zorgen. Noem de opstelling van de

showroom gerust een match van stijl en functionaliteit die perfect laat zien wat er allemaal

kan op het vlak van verwarming, sanitair, totaalrenovatie en maatwerk. ‘SaniNetto heeft

geen verkoopteam: wij zijn in de eerste plaats vakmensen met heel veel praktijkervaring.

Die expertise helpt je om in te spelen op elke vraag,’ verzekert Davy. Dat er kort op de bal

wordt gespeeld, bewijst SaniNetto al jaren. Elk project wordt binnen een minimum aantal

werkdagen uitgevoerd. Binnen de twee weken is een badkamer tot in de puntjes afgewerkt.

Onberispelijke service

De toonzaal boven zet een aantal bijzondere producten in de kijker. Zo is er een douchetoilet

met sproeier en blazer: gedaan met toiletpapier. Even verderop loop je langs een sauna met

infrarood. Niet zelden koppelen mensen wellness en sanitair. Een andere belangrijke stop

zijn de baden en douchebakken van Villeroy & Boch. Je hebt ze in acryl en quaryl. Quaryl

is een kwalitatief sterk materiaal, een soort kwartskorrel waarvan de waterdichtheid en het

afwerkingsniveau absolute top zijn. SaniNetto zet hoog in op dit type van producten. Ze zijn

een toonvoorbeeld van het assortiment A-merken waar Davy en zijn team graag mee aan

de slag gaan. Vrijwel ieder merk heeft diverse gradaties binnen hun gamma. SaniNetto kiest

bewust voor de meer duurzame series. ‘Wij richten ons bewust op merken die dezelfde

filosofie als wij hebben en een correcte prijs-kwaliteitverhouding garanderen. Uiteindelijk

zijn ook wij afhankelijk van de dienstverlening van een fabrikant. Daarom kiezen wij voor

merken die een interessant productgamma combineren met een onberispelijke service. Op

die manier komt de klant nooit voor verrassingen te staan.’

Sanitair

Verwarming

Airco & ventilatie

Warmtepompen

Totaalrenovatie badkamer

Moerputstraat 4C • 9100 Sint-Niklaas

03/777.86.00

info@saninetto.be • www.saninetto.be


fotograaf Bart Gosselin

fotograaf Bart Gosselin

fotograaf Bart Gosselin

Hedendaagse en duurzame architectuur

fotograaf Koen Van Damme

Woonprojecten, die gaan van nieuwbouw appartementen en strakke villa’s tot totaalrenovaties

van herenhuizen, kantoorprojecten maar ook tuinarchitectuur en interieurvormgeving worden

door Ante architecten verzorgd in zowel binnen- als buitenland. Het bureau bestaat uit een

gespecialiseerd team dat expertise heeft in ontwerpen, bouwkunde, stedenbouw, interieur

en landschapsarchitectuur. Hierdoor kan je bij Ante architecten terecht voor een zeer

persoonlijke aanpak van A tot Z. Na een grondige analyse van de omgeving en van jouw

wensen, wordt een sterk totaalconcept gerealiseerd met veel aandacht voor functionaliteit,

detaillering, duurzaamheid en toekomstgericht bouwen.

Ante-architecten verenigt de passie voor architectuur met die voor interieurdesign. Op

het gelijkvloers van het architectenbureau vind je de interieurzaak ‘Ante’. Knap design uit

Scandinavië wordt hier aangeboden maar anderzijds ook sterk design van eigen bodem

Het grote voordeel is dat je bij ‘Ante’ - naast persoonlijk advies van gespecialiseerde

interieurvormgevers – ook informatie krijgt vanuit het architectenbureau dat al twintig jaar

ervaring heeft met grote verbouwingen en ruimtelijk werken. Ante adviseert je dus niet

enkel omtrent de kleur, het interieur of designitem op zich, maar weet ook perfect in te

schatten wat het best in welke ruimte past. Elke leef- en/of werkruimte vraagt immers om

een eigen dynamiek waarbij je het design niet los kan zien van het architecturale aspect.

Het hele team van vakmensen wordt centraal aangestuurd waardoor je kunt rekenen op een

mooie en vlotte samenwerking.

36

www.bouwmagazine.vlaanderen


fotograaf Koen Van Damme

fotograaf Bart Gosselin

fotograaf Olivier Van Daele

fotograaf Bart Gosselin

fotograaf Olivier Van Daele

Stationsstraat 76

9100 Sint–Niklaas

België

T + 32 (0)3 789 99 65

F + 32 (0)3 789 99 67

info@ante.be

www.ante-architecten.be


RUWBOUW

ANTE architecten

KILIAAN HEYNDRICKX: EEN ERVAREN VAKMAN VOOR UW BOUWPROJECT

Een goede naam moet men altijd weer opnieuw verdienen, zeker

wanneer men zich toespitst op het absolute topsegment van

nieuwbouw, verbouwingen en renovatie. Kiliaan Heyndrickx is

gespecialiseerd in alle soorten van bouwen en verbouwen.

Er worden enkel kwaliteitsproducten gebruikt en garantie gegeven

op de uitgevoerde werken. Gevraagd naar het recept van dit succes,

luidt het antwoord heel eenvoudig : men moet als bouwbedrijf goed

weten wat renoveren, bouwen en verbouwen betekend en perfectie

aanvoelen als een tweede natuur.

Het is alom bekend dat de Belg geboren wordt met een baksteen

in de maag. Het is daarom van kapitaal belang om ondersteuning

te bieden. Kiliaan Heyndrickx kan allerlei metselwerken aan,

van bijgebouwen tot een volledige woning, uiteraard voor zowel

nieuwbouw als renovatie.

Kiliaan Heyndrickx werkt niet met tussenpersonen, u spreekt

meteen met de verantwoordelijke, namelijk hemzelf. We voeren de

werken zelf uit van begin tot eind en dankzij ons oog voor detail

zorgen we met trots voor een nette afwerking van uw project.

Een goede uitvoering staat of valt met de vakmensen die voor de

uiteindelijke realisatie instaan, Kiliaan Heyndrickx gaat dan ook

veel verder dan het strikte werk, van uw vloeren tot uw muren

en meer: we zorgen voor diverse werken bij uw verbouwingen of

nieuwbouwprojecten in Oost-Vlaanderen.

Hiervoor hanteren we altijd scherpe prijzen en garanderen we een

goede service. Contacteer ons via telefoon of mail : we luisteren

graag naar uw wensen.

Want kwaliteit hoeft niet gekoppeld te worden aan de omvang van

het project. Klein is evenmin synoniem van banaal en wij hebben

geleerd om creatief om te gaan met gestelde beperkingen.

Ook met een vrij beperkt budget kunnen we kwaliteit bieden, dat

is precies waar wij ons als specialist door onderscheiden. Een

belangrijke stelling is dat “mooi” niet meer hoeft te kosten dan

“lelijk” of doordeweeks. We bieden u een scherpe prijs voor een

zorgvuldige realisatie.

Kwalitatieve uitvoering en goede service,

daar is het ons om te doen.

Kiliaan Heyndrickx

VERBOUWINGEN & NIEUWBOUW

www.bouwbedrijfkiliaan.be

Kiliaan Heyndrickx Bvba

Prinses Josephine Charlottelaan 38 • 9100 Sint-Niklaas • gsm : 0472 66 87 26

kiliaan_heyndrickx@hotmail.com

38

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW

DAKRUBBERCENTRALE

Waarom kiezen voor Dakrubbercentrale?

• Meer dan 20 jaar ervaring in het plaatsen van dakbedekking in

EPDM

• Wij plaatsen alleen EPDM mét kimfixatie.

• Ook alle aanverwante dakwerken nemen we op ons: isolatie

plaatsen, dakkoepels en dakvensters installeren

• Elk dak in EPDM voorzien we van een Quality Label

• Officiële Master Contractor van EPDM-systeem kwaliteitsmerk

Firestone

• Onweerstaanbaar onderhoudscontract ‘Klant voor het leven‘

EPDM dakbedekking: levensduur van 50 jaar en langer

EPDM overtreft op alle vlakken de traditionele roofing als

dakbedekking voor een plat of lichthellend dak. EPDM beschikt

als kunstrubber over verschillende eigenschappen die – mits een

vakkundige plaatsing – garant staan voor een zorgeloze levensduur

van 50 jaar en langer. Vooral op vlak van waterdichtheid scoort een

dakbedekking in EPDM-folie uitstekend. EPDM is zowel geschikt

voor dakrenovatie als nieuwe daken. Ook wanneer u heeft af te

rekenen met een lekkend plat dak of een ontoereikende dakisolatie

biedt EPDM de perfecte oplossing.

Uw garantie op een lange levensduur: altijd mét kimfixatie

Elke dakbedekking in EPDM die wij installeren, bevat een kimfixatie

rondom. Een kimfixatie is onmisbaar wanneer u waterlekken,

ANTE architecten

lostrekken of scheurvorming in de EPDM-folie wil voorkomen. Ook

de officiële overheidsinstanties adviseren in alle omstandigheden

het plaatsen van een kimfixatie.

Uw plat dak aan een renovatiebeurt toe? Kies voor EPDM

EPDM is uitermate geschikt voor de renovatie van platte of

lichthellende daken. In de meeste gevallen leggen we de

synthetische rubberfolie over de bestaande, versleten roofing zodat

deze gewoon kan blijven liggen.

Wanneer nodig verwijderen we de roofing. Kampt u met waterlekken

of wenst u een betere dakisolatie? Aarzel niet en kies voor een

nieuwe dakbedekking in EPDM. Wij renoveren daken van 0,5 tot

meer dan 50.000 m².

Kies voor het materiaal van de toekomst: EPDM

EPDM is de meest geschikte dakbedekking voor nieuwe platte of

lichthellende daken. Zo geniet u bij een vakkundige uitvoering door

Dakrubbercentrale van een zorgeloze levensduur van minstens 50

jaar. U kunt bij ons terecht voor elk nieuwbouwproject: wij leggen

EPDM op nieuwe daken van 0,5 m² tot meer dan 50.000 m².

EPDM is mogelijk op vrijwel alle platte en lichthellende daken,

ongeacht het dakmateriaal en de onderliggende dakstructuur. Voor

elke situatie adviseren wij de juiste technische oplossing.

Dakrubbercentrale • Transcontinentaalweg 15 • 2030 Antwerpen

Tel: 03 542 52 54 • info@dakrubbercentrale.be • www.dakrubbercentrale.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 39


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AFWERKING

ANTE architecten

PEVABO CONSTRUCT

Peter Van Bossche al meer dan 30 jaar ervaring en meewerkend

bedrijfsleider.

Alle houtbewerkingen in de ruimste zin van het woord, gemaakt in

eigen atelier dat is uitgerust met een modern machinepark.

Gesteund door een gemotiveerd team dat samen met hem

meewerkt tot een geslaagd eindresultaat.

Alles in overleg en naar wens van de architect of klant, gemaakt

en geplaatst met de grootste zorg voor vakmanschap, kwaliteit,

perfectie en service.

Je kan bij ons terecht voor:

• Trappen in eik, beuk, … zowel klassieke als strakke vormen

• Ramen en deuren (afgewerkt naar keuze) in verschillende

duurzame houtsoorten en profileringen

• Interieurwerken in massief, fineer of laminaat

• Daktimmerwerken

Door de jaren heen hebben wij een ruim klantenbestand, zowel

priveklanten als architecten. Peter Van Bossche is steeds het

aanspreekpunt vanaf het begin alsook tijdens de werken, op deze

manier is er een persoonlijke aanpak die men weet te respecteren.

Wij ontvangen u graag voor het opmaken van een vrijblijvende

offerte en verdere documentatie over onze werken in ons atelier, na

telefonische afspraak.


www.pevabo.be - info@pevabo.be - tel. 03 772 54 76

Nieuwe Baan 70


9111 Belsele

Tel. 03 772 54 76

info@pevabo.be


www.pevabo.be

40

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

GLASWERKEN DRESSELAERS & ZOON

Glasheldere garanties

Glaswerken Dresselaers heeft meer dan een halve eeuw ervaring.

Het bedrijf werd opgericht in 1947 door Alfons Dresselaers. Zoon

Patrick, zijn vrouw Bettina en hun zoon Tom leiden vandaag dit

geavanceerde glasbedrijf.

Woningen, winkels, bedrijfsgebouwen… Reparaties, nieuwbouw,

decoraties, meubelen, spiegels…

Glaswerken Dresselaers is paraat voor de moeilijkste, meest

diverse opdrachten. Dringende herstellingen kunnen binnen de

48 uur worden uitgevoerd door onze eigen plaatsingsdienst met

kraanwagen. Snel en degelijk!

Ons personeel helpt u van start tot oplevering bij uw projecten.

Vakkundige, ervaren en professionele vaklieden zorgen voor een

feilloze opvolging en afhandeling van uw vragen.

Als partner in de succesalliantie DORMA-PoS beschikken wij als

gekwalificeerd verwerkingsbedrijf over speciale competenties op het

gebied van levering en montage van glaselementen, glaswanden en

-panelen, volglazen deuren en douches.

Algemene glaswerken

Glazen deuren, vitrines, gelakt beglazing, figuurglas, dubbel glas,

hoogrendementsglas… Glas heeft voor ons geen geheimen. Ook

met grote projecten, bijvoorbeeld voor bedrijven en winkelketens,

heeft Glaswerken Dresselaers een sterke reputatie opgebouwd.

Hoogstaande kwaliteit gegarandeerd!

Projecten

ANTE architecten

Glas kan op diverse manieren worden bewerkt, met grafische

of decoratieve elementen, teksten en logo’s. Boren, frezen,

facetslijpen, modelslijpen en zandstralen zijn slechts enkele van de

vele mogelijkheden.

Zo krijgen deuren, wanden, spiegels… een esthetische meerwaarde.

Een heel aparte categorie zijn de meubelen: alle glazen kasten en

tafels worden in eigen huis vervaardigd, in opdracht van ontwerpers

of particulieren. Afgestemd op úw wensen en volgens úw model.

Gedecoreerde glaspartijen of glazen designmeubelen geven aan elk

gebouw, binnen of buiten, een extra uitstraling.

Glaswerken Dresselaers heeft hiervoor alle knowhow en machines

in huis. Vraag meer informatie.

Glaswerken Dresselaers is paraat voor de moeilijkste, meest diverse

opdrachten.

Glaswerken • Interieurbeglazing • Glasrenovatie...

Dresselaers en Zoon BVBA

Europark-Zuid 7b • 9100 Sint-Niklaas

Tel.: 03 777 72 59 • Fax: 03 777 86 15

E-mail: dresselaers.en.zoon@skynet.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 41


AFWERKING

ANTE architecten

ALU VERSCHUEREN

Alu verschueren maakt en plaats al sinds de jaren ’60 aluminium

schrijnwerk. Ons bedrijf kan terugblikken op meer dan 50 jaar

ervaring en vakmanschap. Ons bedrijf kent een sterke groei omdat

wij er telkens in slagen nieuwe uitdagingen en ideeën om te zetten

in geslaagde projecten, zodoende we heel wat mooie referenties

kunnen voorleggen.

Voor ons aluminium profielen werken wij al jaren samen met Sapa

Building System. Sapa Building System is één van de grootste

leveranciers van aluminium bouwsystemen in Europa en maakt deel

uit van de internationale groep SAPA, wereldleider op het vlak van

extrusie van aluminium.

Aluminium ramen en deuren bieden tal van voordelen voor uw

woning. Zo geeft aluminium u meer vrijheid qua vorm, stijl en

kleur. Aluminium is een zeer licht, maar oersterk materiaal die

makkelijk vorm te geven is doordat het materiaal niet buigt. Deze

eigenschappen maken zowel hoge inkompartijen, grote oppervlaktes

met een maximale lichtinval, als complexe constructies mogelijk.

Aluminium is een zeer duurzaam materiaal die niet rot, roest, barst

of scheurt. Het is 100% recycleerbaar. Bovendien is aluminium

onderhoudsvriendelijk en kleurvast. Aluminium schrijnwerk kan

gewoon worden gereinigd met water en een neutraal, niet-agressief

detergent. Aluminium en glas maak je dus samen in één beurt

proper. En omdat aluminium niet elektrostatisch is, worden stof en

vuil niet tot de laklaag aangetrokken.

Heel belangrijk om mee te nemen is het feit dat aluminium

raamprofielen tegenwoordig zeer goed scoren op isolatie. Dankzij

de isolerende strips en thermische onderbrekingen worden kou en

hitte buiten gehouden. De profielen zijn zo gemaakt dat alles perfect

op elkaar aansluit: Water- en winddichtheid zijn dus gegarandeerd.

Of u nu kiest voor een strakke, moderne woning, een woning

in hoevestijl of een eerdere traditionele architectuur, Sapa

Building System heeft aluminium profielsystemen in verschillende

afwerkingen en oneindig veel kleuren die perfect bij uw stijl

aansluiten.

Zo hebben we bijvoorbeeld de Ligna-uitvoering voor ramen met

een ‘steel-look’ en is er de verborgen vleugel (HV) die de illusie

wekt een vast raam te zijn, ideaal voor wie houdt van een strakke

minimalistische architectuur.

PIRANACONCEPTS.COM

TROUW AAN PERFECTIE

Ramen | Deuren | Gevels

Aluminium Konstruktie

Verschueren bvba

info@aluverschueren.be | www.aluverschueren.be | T +32 (0)3 776 57 07

www.bouwmagazine.vlaanderen 43

AdvAluVerschuerenDRUK.indd 1 15/02/12 08:27


AFWERKING

ANTE architecten

SCHILDER- EN DECORATIEWERKEN SCHEPENS

Sedert 2000 zijn wij actief als gediplomeerd en geregistreerd

aannemer voor profesionele schilder-en gyprocwerken.

U kan op ons beroep doen voor zowel nieuwe als renovatie schilderen

gyprocwerken en dat zowel privé-woningen, winkels, restaurants,

kantoren en bedrijfsgebouwen, als ook gemeenschappelijke

plaatsen van appartementsgebouwen. Wij zijn sinds 5 jaar officieel

gyproc pro team plaatser en daar zijn wij zeer trots op.

Wij zijn een jong eigentijds, flexibel en dynamisch bedrijf met vele

tevreden klanten in zowel de partilulieren als bedrijfssector.

Onze service bestaat uit datgene wat de klant verlangt ; zowel voor,

tijdens als na afloop van de werken !

Onze specialiteiten:

• alle binnen en buiten schilderwerken

• meerkleurige wandafwerking

• alle spuitwerken

• decoratieve technieken

• ambachtelijke technieken

• plaasten van badkamer stuc

• het behangen van vlies behang en fot prints

• plaatsen van sierlijsten,ornamenten en plinten

• plaatsen van gyproc wanden en plafonds

• plaatsen van akoustische wanden en plafonds

• plaatsen van alle soorten tegel plafonds

• plaasten van kleine schrijnwerkerij

• kleine herstel werken van bezetting

• afwerken van zolders in gyproc

Onze Troeven:

• gratis advies, opmeting en offerte op maat

• wij brengen u op de hoogte van de laatste nieuwe trends

• correcte afspraken en uitvoering op het afgesproken tijdstip

• werken met alleen maar top producten

• steeds vakbekwame mensen die nog steeds opleidingen volgen

om zich te verder perfectioneren

• samenwerking met professionele kleuradviseurs

Binnen- en buitenschilderwerken

Alle decoratietechnieken

Behangwerken

Spuitwerken

Vloerbekleding

Raamgarnering

Schrijbergstraat 120 • 9250 Waasmunster • 0476 33 03 69 • bartschepensbvba@gmail.com

44

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

ANTE architecten

WAAROM KIEZEN VOOR AIRCO OF WARMTEPOMPEN?

Vandaag zijn koel technische toepassingen zoals airco en

warmtepompen zeer populair:

• een goede airco zorgt voor een constante temperatuur en een

juiste vochtigheidsgraad van een ruimte en verhoogt hiermee het

comfortgevoel van je woning.

• er zijn ook airco’s die niet alleen kunnen koelen, verwarmen en

ontvochtigen. Er zijn nu ook toestellen die verse lucht kunnen

aanleveren. Deze verse buitenlucht gaat uiteraard eerst via een

warmtewisselaar zodat in de zomer niet warme lucht wordt

binnen geblazen en in de winter geen koude lucht.

• naast verse lucht is het nu ook mogelijk de lucht te bevochtigen

met bepaalde types airco. Dit geeft een aangenamer klimaat in

de winter wanneer we nogal last kunnen hebben van te droge

lucht.

• design: tegenwoordig wordt er door verschillende fabri kanten

ook veel aandacht aan het uiterlijk besteed. Dit airco-uiterlijk liet

vroeger nogal eens te wensen over. Let er echter wel op dat een

airco nog steeds de functie heeft te koelen en of verwarmen.

Laat u dus niet té ver leiden in het design-verhaal.

• warmtepompen zijn een mooi alternatief voor de traditionele

verwarmingsvoorziening. Ze halen gratis warmte uit aarde,

lucht of water. Een warmtepomp is in feite een koelkast die in

omgekeerde zin werkt.

• de huidige toestellen halen zeer mooie rendementen waardoor

de verwarmingskost nog eens aanzienlijk daalt.

• met een warmtepomp ben je niet meer afhankelijk van fossiele

brandstoffen.

• op vlak van CO2 uitstoot biedt een warmtepomp een vermindering

van minstens 30% ten opzichte van traditionele verwarming op

gas of mazout.

• de besparing op uw energie of gasfactuur voor verwarming is

aanzienlijk : dit ligt tot 30% lager tov gas en zelfs tot 40% tov

mazout. Ook is een warmtepomp niet onderhevig aan de grillige

energieprijzen van gas of mazout.

• u hoeft geen investering te doen voor een mazouttank of een

aansluiting op het gasnet.

Als je een warmtepomp plaatst, maak je kans op premies van je

netbeheerder en je gemeente.

Meer info over premies vind je op

www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie,

www.energiesparen.be en www.premiezoeker.be

Laat je adviseren door een plaatselijke specialist in airco &

warmtepompen.

airco • koeling • ventilatie • verwarming • warmtepomp

Anthonis de Jonghestraat 9 • 9100 Sint-Niklaas • Tel 03 776 58 00 • Fax 03 766 00 98 • info@delta2.be • www.delta2.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 45


‘Sterk in maatwerk voor uw interieur’

Vertrouwen, vakwerk en visie: het zijn de drie kernwoorden van Ferzo Design uit Temse. Het familiebedrijf

heeft echter nog meer troeven in huis om een groot verschil te maken in uw badkamer, keuken en

interieur.

Afwerking van A tot Z

Zaakvoerders Wim Vael (38) en Eveline Laureys (30), de tweede generatie van het

familiebedrijf Ferzo Design, zijn het eerste aanspreekpunt voor de klant en dat blijven ze ook

tot alles is afgewerkt. “Van a tot z. Van het koffietje bij de eerste kennismaking, het overleg

voor het eerste ontwerp, de besprekingen ter plaatse, het opvolgen van de werken tot het

finale eindresultaat: wij zijn er in elke fase voor onze klant. Die aanpak ervaren onze klanten

als een grote meerwaarde. We behouden altijd het overzicht en klanten zijn voor ons geen

nummer, geen dossiertje dat op de stapel belandt. In ons eigen atelier hebben we een team

van meubelmakers met jarenlange ervaring, die elke dag met veel fierheid alleen voor het

beste resultaat gaan. Onze plaatsers en loodgieters zetten dat verhaal verder bij de klant

thuis. Dát maakt het verschil.”

Werken zonder onderbreking

Of het nu om een badkamer, keuken of interieuroplossingen als dressings, wand of

haardmeubels gaat, bij Ferzo Design weten klanten perfect wat ze kunnen verwachten.

46

www.bouwmagazine.vlaanderen


“Je moet mensen niks wijsmaken. Een kwalitatieve renovatie

van een badkamer realiseer je niet in vijf dagen, maar het moet

ook geen vijf weken duren. Zodra we van start gaan met een

project werken wij er zonder onderbreking aan door, zodat de

kortst mogelijke doorlooptijd gegarandeerd wordt.” Elke klant

heeft andere wensen en elke ruimte in een woning vereist

een andere aanpak. “Elk interieurproject is maatwerk. En daar

heb je specialisten voor nodig, zowel in het ontwerpen als voor

de uitvoering. Voor de specialisten in onze meubelmakerij is

geen uitdaging te groot. Bij ons is elke badkamer, keuken of

interieuroplossing een uniek resultaat, de juiste combinatie van

functionaliteit en esthetiek, perfect op maat van de klant. Wie

kiest voor een grote keten, krijgt een standaard meubel en

dus ook een standaard resultaat, wat zelden de verwachtingen

inlost.”

Langetermijnrelatie

Bij Ferzo Design staart men zich niet blind op verkoopscijfers.

“Onze belangrijkste waardemeter is het oordeel van de klant.

Een langetermijnrelatie opbouwen, daar gaat het om. Wij werken

hard voor onze klanten, ons personeel en ons bedrijf. Wij zijn het

gezicht van Ferzo en wij wonen in het Waasland. Als ik naar de

supermarkt ga, hoef ik me niet weg te steken. Ik ben blij om

mensen tegen het lijf te lopen bij wie we ooit een badkamer

of keuken hebben geplaatst. Als je hartelijk wordt begroet door

klanten weet je dat je goed bezig bent.”

Zoekt u een betrouwbare partner

die uw interieurdromen omzet in

werkelijkheid?

Neem dan snel contact op met ons

www.ferzo.be

info@ferzo.be

03 771 47 69

Kapelanielaan 19

9140 Temse


INTERIEUR

ANTE architecten

Bent u op zoek naar een ruim assortiment van exclusieve raamdecoratie ? Dan bent u bij Poetsken op het juiste adres.

Wij bieden een breed assortiment aan van vouwgordijnen , overgordijnen, panelen, storen geconfectioneerd in eigen atelier.

Uw totaal interieur...ONZE ZORG

Onze zaak bestaat reeds meer dan 100 jaar, raamdecoratie maken is natuurlijk vakwerk. Wij

nemen u dan ook graag al het werk voor het maken van raamdecoratie uit handen. Wij hebben in

ons atelier verschillende vakmensen werken die vakkundig uw raamdecoratie op maat maken en

afwerken. We zijn al meer dan dertig jaar professioneel en gepassioneerd bezig met totaalinrichting

en interieurdecoratie.

Op die manier creëert u met uw raamdecoratie niet alleen een huiselijke sfeer. Maar houdt u ook de

koude buiten. En bent u zeker van een aangename akoestiek. Uw garantie voor warme momenten

Vouwgordijnen

Bij Poetsken bieden wij hoge kwaliteit vouwgordijnen aan. De juiste kwaliteit krijg je door een

combinatie van goede stoffen en materialen te kiezen. Daarnaast wordt bij ons het productieproces

voor het maken van vouwgordijnen nauwkeurig gecontroleerd.

Het assortiment vouwgordijnen bestaat uit een grote keuze aan designs. Door te kiezen voor het

juiste design geven vouwgordijnen een rijke uitstraling aan uw ruimte. Het horizontale effect van

baleinen zorgt voor een ruimtelijk maar ook modern beeld van uw interieur.

48

www.bouwmagazine.vlaanderen


INTERIEUR

ANTE architecten

Plaatsing

Voor professioneel advies en inspiratie kan u in onze winkel

terecht. Dankzij onze tips vindt u vast iets wat aansluit bij uw

smaak en budget. We plaatsen uw raamdecoratie volgens de

regels van de kunst. Met vaste hand en oog voor detail. Prima

naservice is van kapitaal belang om tot rust te kunnen komen

in een gezellige en stijlvolle omgeving.

Binnenzonnewering

Soms kan er geen zonwering buiten voor het glasoppervlak

geplaatst worden en is een binnenzonnewering het enig

mogelijke alternatief.

Indoor screens worden discreet ingebouwd en kunnen

we electrisch uitrusten met een afstandsbediening. We

beschikken over merken zoals Diaz, Bece horizontale lamellen,

verticale lamellen, rolgordijnen, screens, plisségordijnen enz


Interieuradvies

Poetsken heeft een mooi en stijlvol aanbod aan meubelen,

salons, fauteuils, eetkamers, kasten, stoelen, kleinmeubelen,

muurdecoratie en andere interieur accessoires zoals

verlichting. We dragen er de grootste zorg voor om uw

interieur precies zo te maken en te plaatsen zoals u het in

gedachten had en dit in alle stijlen, zowel modern als klassiek.

Wij komen graag persoonlijk bij u thuis om advies te geven

en maten op te nemen of breng zeker een bezoek aan onze

winkel en u zal vaststellen dat we zeer veel belang hechten

aan de normen en waarden die u als klant verdient.

Belselestraat 9

9250 Waasmunster

T. 052463170

F 052463170

info@poetsken.be

www.poetsken.be


TUIN

ANTE architecten

VAN DER STRICHT RUDY

Afsluitingen

Karweiwerken

Opritten

Terrassen

Zwemvijvers

...

Rudy VAN DER STRICHT • Gavermolenstraat 38 • 9111 Belsele.

Tel.: 03/789.29.85 • Gsm: 0474/53.95.25 • van.der.stricht.rudy@telenet.be • www.rudyvanderstricht.be

volg ons op facebook


TUIN

ANTE architecten

Welkom bij ons bedrijf.

Als zoon van de stichters van dierenpark Wazoo hielp ik van jongsafaan mee in de zaak, waaruit de basisprincipes van mijn

huidige ervaring zijn ontstaan, nl. het onderhoud van het park, herstellingen en kleine karweiwerken aan de infrastructuur.

In 2003 besloot ik, Van der Stricht Rudy, vanuit deze passie voor alles wat met fauna en flora te maken heeft een zaak uit de

grond te stampen, gespecialiseerd in vijver- en karweiwerken.

Inmiddels is Vijverwerken Van der Stricht Rudy een naam met faam in en rondom het Waasland.

Mijn kennis en ervaring is de garantie op een degelijke en correcte afwerking.


www.bouwmagazine.vlaanderen

VOOR WIE IS DE NIEUWE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE?

U kunt de premie aanvragen:

Als bewoner:

• Als u meerderjarig bent en de woning bewoont als eigenaar of als

houder van een ander zakelijk recht

• Als meerderjarige mede-bewoner ondertekent u mee de

aanvraag, en moet u dus ook voldoen aan de inkomens- en

eigendomsvoorwaarden.

Uitzondering: inwonende meerderjarige kinderen en ouders van de

bewoner(s) zijn geen aanvrager, tenzij ze een zakelijk recht hebben

in de premiewoning.

Als verhuurder die de premiewoning op de aanvraagdatum voor

minstens negen jaar verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Let op: u kunt de premie niet aanvragen in de laatste drie jaar van

het lopende huurcontract.

Uw inkomen:

Als u als bewoner de premie aanvraagt, mocht u twee jaar eerder

niet meer verdienen dan:

• 41.440 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste

• 59.200 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te

verhogen met 3.320 euro per bijkomende persoon ten laste

• 59.200 euro voor gehuwden en samenwonenden, te verhogen

met 3.320 euro per persoon ten laste

Voor aanvragen in 2016 geldt dus het gezamenlijk belastbaar

inkomen van 2014.

Let op: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor,

geldt er geen inkomensgrens.

De premiewoning:

De woning of het gebouw dat u omvormt tot woning moet in het

Vlaamse Gewest liggen en minstens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1

januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie een eerste aanvraag doet.

Bij twijfel over de ouderdom van de woning, geeft het Rijksregister

de doorslag.

Let op: voor kamerwoningen en studentenkamers kunt u geen

renovatiepremie aanvragen.

Geen andere eigendommen:

Als bewoner mag of mocht u op de aanvraagdatum en in de drie

jaar ervoor geen andere woning, kamerwoning, studentenhuis

of studentengemeenschapshuis volledig in volle eigendom of

in vruchtgebruik hebben dan de woning waarvoor u de premie

aanvraagt.

Uitzonderingen:

• het andere goed is op de aanvraagdatum gesloopt en u hebt

op de aanvraagdatum geen volledig perceel voor woningbouw in

volle eigendom of vruchtgebruik

• de andere woning is op de aanvraagdatum veranderd van

eigenaar en u woonde in die woning tot u verhuisde naar de

woning waarvoor u de premie aanvraagt

• de andere woning werd ongeschikt of onbewoonbaar verklaard

en komt dus niet meer in aanmerking voor bewoning, en u was

er de laatste bewoner van.

Let op: als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor

geldt er geen eigendomsvoorwaarde.

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van facturen van

werken door een aannemer, of (als u de werken zelf doet) van de

aangekochte materialen.

De facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud

zijn, en ze mogen ook niet dateren van voor u eigenaar werd van

de woning.

Let op: kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard.

Vraag uw leverancier dus altijd om een factuur voor u uw aanvraag

indient.

Aantal aanvragen

U vraagt aan als bewoner:

De premie wordt verdeeld over twee aanvragen. Bij een volledige

woningrenovatie moet u dus twee keer een premie aanvragen. Zo

hebt u meer tijd voor een totale renovatie van uw woning.

Het maximale bedrag van de premie voor de twee aanvragen samen

is 10.000 euro.

U kunt maximaal twee aanvragen indienen in een periode van tien

jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum. Tussen de twee

aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen

nieuwe premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van

de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie kreeg, kunt u

als nieuwe bewoner geen nieuwe premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg

voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die

verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie voor die

bepaalde categorie.

Na die tien jaar kunt u opnieuw de premie aanvragen.

U vraagt aan als verhuurder:

U kan de premie in één keer aanvragen voor alle werken of spreiden

over twee aanvragen.

U kan de premie aanvragen per woning die u verhuurt aan een

SVK.

52

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

HOEVEEL BEDRAAGT DE NIEUWE VLAAMSE RENOVATIEPREMIE?

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt

20% of 30% van de kostprijs van de werken (excl. BTW).

De premie bedraagt 30%, met een maximum van 3.333 euro per

categorie van werken, voor:

• De bewoner met een inkomen lager dan 29.600 euro (+ 1.540

euro per persoon ten laste) en de eigenaar die de woning verhuurt

aan een sociaal verhuurkantoor.

• De premie bedraagt 20%, met een maximum van 2.500 euro per

categorie van werken, voor alle andere aanvragers.

Let op: voor de technische installaties is het investeringsbedrag

waarop de premie berekend wordt, beperkt tot:

• centrale verwarming: 7.500 euro (excl. BTW)

• elektrische installaties: 3.750 euro (exl. BTW)

• sanitaire installaties: 3.750 euro (Excl. BTW)

De totale renovatiepremie kan nooit meer dan 10.000 euro

bedragen voor alle categorieën samen.

Voor elke categorie van werken moet er een factuurbedrag zijn van

minstens 2.500 euro (excl. BTW).

www.bouwmagazine.vlaanderen 53


Ons kantoor

A² architecten, opgericht in 2001, is een architectenbureau met opdrachten en realisaties in diverse

takken van het architecturaal gebeuren. Dit zowel voor nieuwbouw als renovatie. Binnen het kantoor

werken we voor de realisatie van projecten met een team van gekwalificeerde en gedreven mensen.

Ons kantoor is actief in diverse sectoren : woningbouw, appartementen, niet-residentiële gebouwen, kleine

en grote renovaties en inrichtingen van woningen, winkels en kantoren. Restauraties van monumenten

behoren ook tot ons portfolio. Met een persoonlijke aanpak proberen we creatieve oplossingen aan te

reiken die passen binnen het budget en voldoen aan het eisenpakket van de klant.

A • KWADRAAT

a rch itecten

Nieuwbouw - Hedendaags

Bij het realiseren van een moderne hedendaagse woning wordt de grootste zorg besteed

aan ruimte, licht en een nauwe relatie tussen binnen en buiten. Dit in combinatie met een

functioneel, goed doordacht bouwplan op maat van het perceel. Geen enkele opdrachtgever

is echter dezelfde: iedereen heeft zijn eigen leefstijl, verlangens en budget. Daardoor wordt

elk gebouw toch een apart verhaal met zijn eigen unieke vormgeving.

Nieuwbouw - Landelijk

Zowel bij nieuwbouw als renovatie merken we dat veel bouwheren kiezen voor een landelijke

stijl. Landelijk bouwen is en blijft zeer populair.

Het integreren van deze woningen in een zeer landelijke omgeving met respect voor natuur

en het karakter van de omgeving maakt dat deze woningen opgenomen worden in het

ruimtelijk geheel. Daarnaast moet het interieur een huiselijke en gezellige sfeer uitstralen

die aansluit bij de buitenomgeving.

Het ontwerpen van deze woningen met aandacht voor de juiste verhoudingen draagt dan

ook ten volle bij tot deze sfeerschepping.

54

www.bouwmagazine.vlaanderen


Renovaties

Braakliggende bouwpercelen worden steeds schaarser en

duurder. In de toekomst zal het verbouwen, uitbreiden of deels

heropbouwen van woningen dus zeer belangrijk blijven. Het

verbouwen van oude karaktervolle panden met respect voor de

typische elementen. Het omvormen van bestaande donkere en

slecht geïsoleerde woningen tot een lichte en open leefomgeving.

Dit alles met oog voor het verbeteren van de woonkwaliteit. Het

vormt een grote uitdaging oud en nieuw met elkaar in contact

te brengen.

Molenbergstraat 19 bus 8

9190 Stekene

T. 03 776 87 55

F 03 766 59 29

info@akwadraat.be

www.akwadraat.be


DIENSTEN

A KWADRAAT architecten

NITRA

Bij Nitra kan je terecht voor alle wettelijke bepalingen die te pas

komen tijdens de realisering van jouw bouwproject.

Nitra vult het aspect veiligheidscoördinatie in op een praktische en

pragmatische manier door je al vanaf het begin van de ontwerpfase

te ondersteunen in alle keuzes die je maakt, ook in functie van je

budget.

Ook voor de EPB-verslaggeving zweert Nitra bij een begeleiding van

in het prille begin. Op die manier kan ze je, als bouwheer, adviseren

om optimaal te voldoen aan de wetgeving zonder dat je budget hier

voor moet wijken. Op die manier zal men ook nooit boetes kunnen

opleggen aan jou, als bouwheer.

Ventilatieverslaggeving is een nieuwe opgelegde eis van de

overheid, ook dit neemt Nitra voor haar rekening.

Verder kan Nitra de verplichte keuring van privé water afvoer

uitvoeren. Doordat Nitra reeds van bij het begin meedraait als

partner in je project, kan ze ook op dat vlak het nodige advies geven

tijdens de ontwerpfase. Bij de indienstname van je project, kan ze

dan de keuring uitvoeren.

Door beroep te doen op Nitra heb je

dus slechts één bouwpartner nodig

gedurende je gehele project,

Nitra treedt op als onafhankelijke

partner tussen de architect,

de aannemers en alle andere partijen

die in beeld komen.

Voor alle andere diensten die nuttig kunnen zijn bij het realiseren van

een bouwproject, zoals een plaatsbeschrijving of een bowerdoortest

kan je eveneens beroep doen op Nitra.

Sint-Niklaasstraat 6, 9170 Sint-Gillis-Waas support@nitra.be

56

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW

NICKY VAN WIELE BVBA

Alle grondwerken

• Wij doen al uw grondwerken, graafwerken en nivelleringswerken.

• Wij verhuren ook:

- 6x4 kipwagen (oplegger-dieplader)

- 8 T rupskraan, 15 T bandenkraan

• Leveren van grond, zand, grind, stabilisé,...

• Zoutstrooien en sneeuwvrij maken van terreinen,

toegangswegen,...

• Opritten, parkings en terrassen

• Aanleg van opritten, parkings en terrassen

• Leveren van grond, zand, grind, stabilisé,...

Alle grond- en graafwerken

Voor al uw grondwerken moet u bij Nicky Van Wiele bvba in Sint-

Gillis-Waas zijn. Met onze knowhow en ervaring, en dankzij het

juiste materiaal maken wij uw werf, industrieterrein, bouwperceel, of

braakliggend terrein in geen tijd bouwrijp. Wij ruimen op, graven, en

verwijderen het afval zo efficiënt mogelijk. Kortom, wij garanderen

de beste start voor uw droomwoning, nieuwe bedrijfspand, parking,

oprit, of tuin.

Onze diensten

Wij verwijderen alle obstakels op het terrein: bomen, boomwortels,

puin, keien, asfalt, muurtjes, enzovoort. Zodat het perfect

genivelleerd is. Daarnaast graven wij funderingen en kelders uit,

plaatsen wij bouwplateaus, of regen- en septische putten, en

delven wij de put voor uw zwembad of zwemvijver. Bij elke opdracht

garanderen wij u een ‘grondig’ resultaat.

A KWADRAAT architecten

Parking- en opritaanleg

Uw woning is klaar, maar u droomt van een perfecte oprit. Of u

wilt een gebruiksvriendelijke, efficiënte winkel- of bedrijfsparking.

Particuliere en industriële klanten zijn welkom bij Nicky Van Wiele

bvba. Wij komen langs voor een precies beeld van uw terrein, en

samen bespreken we de mogelijkheden: welke ondergrond wenst

u? Wat zijn de geplande afmetingen? En wanneer wilt u resultaten

zien? Op basis van de antwoorden werken wij een voorstel uit.

Akkoord? We gaan zo snel mogelijk aan de slag!

Grondige aanpak

Ons bedrijf maakt van uw terrein de geschikte oprit of parking. Omdat

wij jaren ervaring torsen, tonnen expertise meebrengen, en het

juiste werkmateriaal inzetten. Wij hebben de beste graafmachines,

kranen, en vrachtwagens. We verwijderen eerst het eventuele puin

of afval, nivelleren de bodem, en zeven de grond. Dan leggen we

de parking of oprit aan, in uw keuzemateriaal: beton- of keiklinkers,

blauwe hardsteen, keien, dolomiet of siergrind.

Gratis offerte

Nicky Van Wiele bvba werkt snel en efficiënt. En altijd tegen de

juiste prijs. Dat bewijst onze (uiteraard vrijblijvende) offerte. Wij

werken voor particuliere en industriële klanten. Meer weten over

onze werkwijze? Of meteen een startdatum voor de werken

afspreken? Mail of bel ons vandaag nog!

NvW

NICKY VAN WIELE BVBA

Grond-, graaf- en nivelleringswerken

opritten, terrassen en verhardingswerken

Reepstraat 161/E • 9170 Sint-Gillis-Waas • Tel. 0475 32 76 60 • nicky.vanwiele@skynet.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 57


AFWERKING

A KWADRAAT architecten

RiBa-plan ®

dé vloerisolatie

Dé uitvulling op basis van niet gerecycleerde EPS polystyreen korrels

met zeer lage lambda-waarden en hoge drukvastheid.

Let wel : dit krijgt men enkel met niet gerecycleerde EPS polystyreen

korrels.

EPS-vloerisolatie is een licht hoog plastisch bouwproduct samengesteld

uit cement, polystyreen korrels , additieven en een gering volume

water.

Het product heeft een bijzondere warmte-en akoestisch isolerende eigenschap

gecombineerd met een hoge drukvastheid.

De vloeibare specie wordt met een 50 mm dikke darm op de bouwvloer

gepompt. Plaatsing over lange afstanden of hoger gelegen bouwvloeren

is geen enkel probleem.

Deze vloerisolatie heeft een multifunctioneel toepassingsgebied. De

isolatiewaarde en drukvastheid kunnen naar wens van de klant worden

ingesteld.

Toepassing

Overal waar isolerende en akoestische eigenschappen in combinatie

met een hoge drukvastheid belangrijk zijn.


Uitvulling / nivellering bij nieuwbouw

Vraag vrijblijvend

informatie aan !

Uitvulling / nivellering van gewelven bij renovatie bouwwerken

Uitvulling rondom zwembaden

Nivellering en isolatielaag voor platte daken, groendaken …

Terrassen en drainering in tuin– en landschapsbouw

bvba De Smet-Smet

Zavelstraat 42 - 9190 Stekene

+32(0)486 378794

www.desmetsmet.be

kris@desmetsmet.be/ info@desmetsmet.be

Ideaal voor onder vloerverwarming , deze kan rechtstreeks hierop

bevestigd worden ( zie foto rechts )

Geen levering of plaatsing bij temperatuur lager dan 1° Celsius of bij regen voor buitenwerken

onder afschot.

58

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

A KWADRAAT architecten

Vloeichape

Anhydriet vloeichape

Deze chape is gemakkelijk pompbaar , bijna zelfnivellerend en heeft

een hoog plaatsingsrendement. Dit type chape heeft vrijwel geen

scheurvorming , hoeft geen bewapening en heeft minimale krimp en

uitzetting. De kristalverbinding van anhydrietchape kent ook een zekere

rek. Deze maakt dat het op zich harde materiaal een hoge buigtrek - en

drukweerstand heeft. Men kan het vergelijken met een raam , als het

glas niet zou meebuigen bij allerlei trillingen zou het glas springen.

Cementbinding heeft deze buigzaamheid niet.

Deze vloeichape is geschikt voor alle gebruikelijke vloerbekledingen

mits het gebruik van aangepaste vloerlijmen.

betrouwbare kwaliteit - gegarandeerde sterkte - grote oppervlaktes - snelle

verwerking - zéér kleine diktes - energiesparend - milieubewust

Cement vloeichape

Deze chape is een vloeibare mortel op cementbasis die wordt aangemaakt

in de chapewagen en uitsluitend wordt gebruikt als dekvloer ,

hechtend of zwevend op de ondergrond.

De chape kan aangewend worden op vloerverwarming door zijn thermische

geleidbaarheid en vloeibare samenstelling die een natuurlijke omhulling

rond de verwarmingselementen geeft.

Nabehandeling

bvba De Smet-Smet

Zavelstraat 42 - 9190 Stekene

+32(0)486 378794

www.desmetsmet.be

kris@desmetsmet.be/ info@desmetsmet.be

De chape wordt 5 à 7 dagen na plaatsing geschuurd om mogelijk

gevormde sinterhuid te verwijderen.

Vraag vrijblijvend

informatie aan !

www.bouwmagazine.vlaanderen 59


AFWERKING

DAVY VAN MULLEM

Kwaliteit en efficiëntie, Davy van Mullem creëert,

renoveert en waardeert

De firma Davy van Mullem heeft reeds 10 jaar ervaring in wand- en

plafondbekleding met gyproc-werken, deze zijn de ideale oplossing

voor interieurafwerking en renovatiewerken. Uiteraard kan Davy van

Mullem indirecte verlichting verwerken in deze materie en kunnen

er led-strips voorzien worden die de nodige sfeer brengen aan uw

interieur.

A KWADRAAT architecten

niet bij stilgestaan dat ook dit deel een meerwaarde kan geven aan

uw huis, zoals bijvoorbeeld werken met sfeerverlichting.

Tot slot is elk project voor Davy van Mullem een persoonlijke

uitdaging, maar verdiend diepgang tot in het kleinste detail.

Om onze klanten helemaal van het nodige wooncomfort te voorzien

zorgen we voor het hele pakket van A tot Z om uw geborgenheid en

afscherming van uw prive-leven te creëren.

Davy van Mullem heeft al tal van projecten tot een goed einde

gebracht, perfectie en precisie zijn zeer belangrijk, op die manier

kunnen er ook ingewerkte plinten en ingewerkte deuren geplaatst

worden, Davy van Mullem zorgt ervoor dat de kwaliteit van de

afwerking hoog is en dat u tevreden blijft.

Met de pleisterwerken wordt de basis gelegd voor verdere afwerking

van muren en plafonds, het is dus belangrijk dat deze zorgvuldig

worden uitgevoerd. en een vlak egaal uitzicht werkt later veel

gemakkelijker éénmaal als u aan het verven en/of behangen gaat.

Gipsplaten zijn dan weer ideaal om valse plafonds, voorzetwanden

of scheidingsmuren te creëren, en het zijn nu net die valse plafonds

waar Davy van Mullem in gespecialiseerd is. Bij de decoratie en

vormgeving van uw huis wordt het plafond vaak vergeten, er wordt

60

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

DE DECKER CONSTRUCTIES BVBA

Wij zijn een bedrijf die onze ramen-deuren-veranda’s… in eigen

werkplaats vervaardigen met een uitgebreid modern machinepark.

U kan bij ons terecht voor aluminium of pvc constructies. Wij leveren

en plaatsen bij particulieren en aan aannemers zowel voor renovatie

als nieuwbouw. Tevens leveren wij ook aan de vakhandelaar.

Uiteraard zijn we voldoende gekend door onze jaren lange ervaring.

De zaakvoerder staat vanaf het begin tot het einde mee in voor de

goede zorgen van uw bestelling.

Ramen en deuren

Voor onze productie van ramen en deuren gebruiken wij de

aluminium profielen van BLYWEERT waarbij wij u 15 jaar schriftelijke

fabrieksgarantie op het lakwerk aanbieden. De profielen zijn van

het driekamertype maar andere serie’s zijn ook mogelijk binnen het

gamma.

Standaard werken wij met vijfpuntsloten in onze deuren en

schuiframen. Wij werken standaard met zichtbaar beslag maar

onzichtbaar beslag is ook mogelijk.

Alle kleuren zijn mogelijk: mat, blinkend, structuurlakken,

houtstructuur en combinatie’s ervan.

Voor onze ramen en deuren in pvc gebruiken wij duitse kwaliteits

pvc schüco international. De profielen zijn voorzien van een

vijfkamersysteem.

Veranda’s

Wij zijn gespecialiseerd in exclusieve verandabouw.

Het woord “veranda” is hedendaags niet meer het aangebouwde

hok dat enkel gebruikt werd in mooie dagen. Veranda’s kunnen

gezien worden als uitbreiding van woonruimte, keuken of als

gezellige sfeerhoek. In onze fotogalerij kun je verschillende

realisatie’s bekijken. Alles is mogelijk volgens het budget van de

klant.

Wij kunnen u ook aanbieden de werken uit te voeren compleet van

A tot Z, dwz van grondwerken tot dakwerken zowel voor nieuwbouw

als renovatie. Alles is in eigen beheer, u hoeft zelf geen andere

aannemers meer aan te spreken.

• fundering

• muurtjes metselen

• blauwe hardsteen leggen

• electriciteit

• loodgieterij

• vloeren

• pleisteren

• enz…

A KWADRAAT architecten

De zaakvoerder helpt u graag bij de keuze van uw veranda en geeft

u hierbij een deskundig totaaladvies. U krijgt een 3D voorstelling

met alle aanzichten van uw toekomstige veranda en zelfs de

mogelijkheid om de veranda tegen uw woning te plaatsen ook al

staat die er nog niet!

25

jaar

blyweert

profielen

DE DECKER CONSTRUCTIES B.V.B.A

FABRIKANT VAN ALUMINIUM EN P.V.C. - RAMEN - DEUREN

SPECIALITEIT EXCLUSIEVE VERANDABOUW

Nieuwbouw en renovatie - veranda’s van A tot Z

- zelfwerkende patroons geregistreerd aannemer

- aluminium in alle ral-kleuren

- vliegenramen - vliegendeuren - rolluiken

- zonwering - garagepoorten

Deskundig totaaladvies • Maatwerk • Vrijblijvend

prijsofferte • 15 jaar schriftelijke fabrieksgarantie op het lakwerk

Bettestraat 11, 9190 Stekene

Tel 03 766 27 56 - Fax 03 766 22 72 - GSM 0475 46 51 98

E-mail: de.decker.constructies@telenet.be

peter@dedeckerconstructies.be

www.dedeckerconstructies.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 61


AFWERKING

A KWADRAAT architecten

62

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

OVER ONS

Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat na enkele jaren in de

algemene binnenschrijnwerken besloten heeft zich verder te

specialiseren in het vervaardigen van houten trappen.

Evengoed kan U nog steeds bij ons terecht voor uw algemene

binnenschrijnwerken.

Om een topkwaliteit te kunnen garanderen is er dan ook recent

geïnvesteerd in moderne machines.

Al onze producten worden in eigen atelier geproduceerd en nog

steeds op ambachtelijke wijze; van boom tot afgewerkt product.

Ons bedrijf is gebaseerd op het feit dat de behoeften van de klant

van het grootste belang is.

Ons team is daarom volledig toegewijd om aan deze behoeften

te voldoen. Als gevolg hiervan bestaat een groot deel van onze

klandizie uit terugkerende klanten en doorverwijzingen.

Houten Trappen : De juiste trap voor uw interieur

Omdat smaken verschillen, fabriceert Interieurbouw Tersago een

uitgebreide reeks van houten trappen.

Voor elk interieur, hebben we wel een houten trap.

Elke Trap is door ons met de grootste zorg en de beste

kwaliteitsproducten gemaakt.

Op maat en naar uw smaak.

A KWADRAAT architecten

Voor de fabricage van de houten trappen wordt steeds samen met

de klant gekeken naar de beste oplossing voor zijn interieur.

Wij zouden graag je vertrouwen winnen door je de beste service aan

te bieden die er in onze bedrijfstak bestaat.

BVBA Interieurbouw Tersago • KMO-zone Hoogeindeken 8H

9170 Sint-Gillis-Waas • Tel: 09/330.53.18

interieurbouw.tersago@telenet.be • www.interieurbouw-tersago.com

www.bouwmagazine.vlaanderen 63


AFWERKING

DE WITTE NATUURSTEEN

Winkel, Showterrein: Tuindecoratie - Zwembaden - Vijvers -

Vloertegels - Beelden- Fonteinen

De Witte is een winkel met een showterrein van meer dan 3000

m². U vindt er een zeer uitgebreid gamma tuindecoratie, beelden,

natuurstenen vloertegels, tuinverlichting, ... U kan bij ons ook uw

polyester vijver, zwemvijver of zwembad laten maken. Wij maken

deze volledig op maat. Breng ons gerust een bezoekje. Wij

begeleiden u graag persoonlijk bij het maken van de juiste keuze.

Groothandel en fabrikant

De Witte is tevens groothandelaar, invoerder en van een aantal

producten zelfs fabrikant.

Een groot aantal beelden wordt in eigen beheer ontworpen en

geproduceert.

Ook polyester bakken, vijvers, zwemvijvers en zwembaden worden

bij ons op maat gemaakt, in de meest uiteenlopende maten en

vormen. Deze kunnen ook bij de klant zelf worden uitgevoerd.

Gemakkelijk bestellen via onze webshop

A KWADRAAT architecten

De Witte is ook een webshop, waar u een deel van ons assortiment

online kan bestellen. Wat is er immers gemakkeljker dan rustig uw

keuze te maken en uw bestelling thuis te laten leveren?

Toch extra advies nodig? Aarzel niet om ons te contacteren of een

bezoek te brengen aan onze winkel en showterrein te Gent.

Openingsuren winkel

Maandag 8.00-17.30u

Dinsdag 8.00-17.30u

Woensdag 8.00-17.30u

Donderdag 8.00-17.30u

Vrijdag 8.00-17.30u

Zaterdag 1 april - 30 september: 09:00 - 16:00

1 oktober - 31 maart: 09:00 - 13:00

In december en januari gesloten op zaterdag

Zondag gesloten

De Witte bvba

John Kennedylaan 34 (Haven 3880)

9042 Gent • Tel: 09 251 78 01 • E-mail: info@de-witte.be

www.de-witte.be

Rudy De Witte

J. Kennedylaan 34 (havennr 3380) • 9042 Gent-Zeehaven

09/251 78 01

64

www.bouwmagazine.vlaanderen


INTERIEUR / AFWERKING

A KWADRAAT architecten

WELKOM BIJ STEEMAN PATRICK

Een klein team van vakmannen die alle schrijnwerk in en rond uw

huis tot in de puntjes verzorgen, dat is wat u mag verwachten bij

Patrick Steeman. De meewerkend zaakvoerder heeft reeds 25 jaar

ervaring en laat u daar maar al te graag van meegenieten.

Wat wij voor u kunnen doen:

Alle mogelijke daktimmerwerken voor hellende daken: de volledige

ruwbouw in kwaliteitshout.

Buitenschrijnwerk zoals gevelbekleding in cederhout of rockpanel,

en ramen en deuren in hout, pvc of aluminium. Ook (voorzet)

rolluiken behoren tot de mogelijkheden.

Binnenschrijnwerk zoals binnendeuren, badkamermeubelen,

keukenkasten en dressings op maat.

Houtskeletbouw en eventuele bijhorende Gyprocwerken.

Wij maken alle houtmaatwerk in ons eigen atelier en plaatsen

alles vakkundig bij u ter plaatse. Wij werken over heel Vlaanderen,

en dan vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Naast ons werk voor particulieren, werken wij ook regelmatig in

onderaanneming bij enkele grote aannemers. Ook architecten doen

regelmatig een beroep op ons vakmanschap.

U heeft nog vragen of wenst een gratis, vrijblijvende offerte? Neem

dan zeker even contact met ons op. Wij helpen u steeds graag

verder.

DAKTIMMERWERKEN

De volledige ruwbouw van daken kan u met een gerust hart aan

ons overlaten. Voor de houtconstructie maken wij gebruik van

kwaliteitshout zoals Oregon en Europees Oregon (Douglas). Bij

Steeman Patrick bent u verzekerd van professioneel timmerwerk

en een perfecte afwerking.

BUITENSCHRIJNWERK

Steeman Patrick verzorgt al uw buitenschrijnwerk. Al ons werk

is maatwerk. Wij maken daarbij uitsluitend gebruik van de beste

kwaliteitsmaterialen. Een perfecte afwerking is wat u bij ons mag

verwachten.

BINNENSCHRIJNWERK

Hout is een graag geziene gast in ons interieur. Bij Steeman Patrick

zit u goed voor alles wat met binnenschrijnwerk en interieur te

maken heeft. In ons eigen atelier gaan onze vakmannen maar al te

graag aan de slag om oplossingen op maat te zoeken voor al uw

interieurwensen.

HOUTSKELETBOUW

Houtskeletbouw is een ecologische, duurzame oplossing voor

woningbouw. Bij Steeman Patrick beheersen we deze techniek

perfect. Een gedetailleerde, vakkundige afwerking is dan ook wat

u mag verwachten. Uiteraard maken wij daarbij uitsluitend gebruik

van de beste houtsoorten en verliezen we ook het milieu zeker niet

uit het oog.

Ook voor Gyprocwerken, al dan niet in combinatie met

houtskeletbouw, bent u bij Steeman Patrick aan het juiste adres.

Steeman Patrick • Bosdorp 118 • 9190 Stekene • Gsm: 0477 27 82 49

patrick.steeman2@telenet.be • www.patricksteeman.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 65


TUINEN

SOETEMANS

Ontwerp • aanleg • advies

Het jaar rond zorgen voor beleving in de tuin is zowat ons motto.

Dat doe je met een mix van groenblijvende structuren en bladverliezende planten, door gebruik te maken van duurzame

materialen, door te kiezen voor een sfeervol verlichtingsplan. Thuiskomen in je tuin, het vakantiegevoel is nooit ver weg.

Tuinarchitect Michael Soetemans - Heistraat 152 - 9190 Stekene - 03/789 36 42

www.tuinen-soetemans.be - info@tuinen-soetemans.be

68

www.bouwmagazine.vlaanderen


TUIN

A KWADRAAT architecten

www.bouwmagazine.vlaanderen 69


www.bouwmagazine.vlaanderen

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING VOOR DE NIEUWE VLAAMSE

RENOVATIEPREMIE?

Er zijn vier categorieën van werken die voor een premie in

aanmerking komen:

Categorie 1: De structurele elementen van de woning:

• het funderen van de muren

• de afbraak van bestaande en de bouw van nieuwe binnen- en

buitenmuren

• aanbrengen gevelsteen, bepleistering of een gevelbekleding

• de behandeling van muren tegen optrekkend vocht

• de behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht

• het voegwerk van de gevel, al dan niet gecombineerd met

gevelreiniging

• de behandeling van de muren tegen huiszwam

• de afbraak van bestaande draagvloeren

• de opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten

• de behandeling van houten draagvloeren tegen zwammen en

insecten

• de natte of droge kalkbepleistering van muren en plafonds

• het aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in

de woning.

Komen niet in aanmerking: plafonds, wandtegels aan de

binnenmuren, dekvloeren, vloerbekleding, isolatie.

Categorie 2: het dak:

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:

• het afbreken en vervangen van bestaande dakstructuren

• de behandeling van de dakstructuren tegen huiszwam en insecten

• de vernieuwing van de waterdichte bedekking

• het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer

• het aanbrengen of vernieuwen van dakopeningen als dak(vlak)

ramen, koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: verandadaken, afdaken, isolatie.

Het plaatsen van een groendak komt wel in aanmerking voor wat

betreft de draagstructuur en de waterdichte bedekking.

een ventilatiesysteem in de woning.

Komen niet in aanmerking:

• werken aan garagepoorten

• werken aan veranda’s

• het schilderen van buitenschrijnwerk

• enkel de beglazing vernieuwen

Categorie 4: de technische installaties:

4.1.: centrale verwarming:

• de plaatsing van een verwarmingsketel met hoog rendement

met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimazelite

(stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te

verwarmen

Opgelet: Voor ketels geproduceerd vanaf 26 september 2015 is

het Europees label B of A vereist.

• samen met de plaatsing of de vervanging van de

centraleverwarmingsketel komen zowel alle installatieonderdelen

om de hele woning te voorzien van centrale verwarming, als

alle werkzaamheden die bijdragen tot de sanering van de

oorspronkelijke toestand, in aanmerking

• de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen niet in aanmerking:

• autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of

kachels

• hoogperformante installaties en systemen om de woning te

verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit

en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties,

fotovoltaïsche zonnepanelen,

thermische zonnnepanelen, windturbines, mechanische

verluchtingen.

• elektrische verwarming (accumulatoren)

Komen wel in aanmerking:

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk:

De volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk:

vervanging van ramen en buitendeuren door isolerende

hoogrendementsbeglazing met een Ug-waarde van maximaal

1,1 W/m²K. Samen met deze werken komt ook de plaatsing

van rolluiken en de afwerking langs binnen- en buitenkant in

aanmerking.

Opgelet: Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 gelden

specifieke voorwaarden voor ventilatievoorzieningen (volgens

bijlage IX van het Energiebesluit van 19-11-2010). Dit betekent

dat de toevoer van verse lucht in de droge lokalen moet worden

gegarandeerd ofwel door ventilatieroosters in de ramen ofwel door

• centrale verwarming met warmwaterdistributie voor

vloerverwarming

• werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een

mazouttank als ze door een aannemer gebeuren, en als ze

samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b.v.

het plaatsen van een nieuwe ketel)

4.2.: elektrische installatie:

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische

huisinstallatie. Dit omvat alle elementen om stroom en

telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten

van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de

70

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie

met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet

blijken uit een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van

elektriciteit (b.v. fotovoltaïsche cellen), verlichtingsarmaturen,

elektrische verbruikstoestellen, domotica en automatisaties tenzij ze

bedoeld zijn voor de sturing van de centrale verwarming.

• een tweede badkamer of toilet

• de betegeling en decoratie van badkamer of toilet

• hoogperformante installaties en systemen om de woning te

verwarmen, te verluchten, te koelen of te voorzien van elektriciteit

en sanitair warm water, zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties,

fotovoltaïsche zonnepanelen,

thermische zonnepanelen, windturbines, mechanische

verluchtingen.

4.3.: sanitair:

De hele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:

• de vernieuwing van de bestaande sanitaire toestellen of de

plaatsing van maximaal één douche, één ligbad, twee wastafels

en één wc als die nog niet aanwezig zijn in de woning

• samen met de vervanging of plaatsing van de toestellen komen

ook volgende werken in aanmerking:

• alle kraanwerk, leidingen en toebehoren voor (regen)

watertoevoer

• alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van het

gebruikte water in het openbare rioleringsnet;

• de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair

warm water;

• de natte of droge kalkbepleistering van de muren en het

plafond in de sanitaire ruimten.

Komen niet in aanmerking:

• bubbelbaden, stoomdouches, badkameraccessoires en de

badkamermeubels

Wat komt ook niet in aanmerking voor de Renovatiepremie?

Vervangingsbouw en werken voor afwerking (dekvloeren,

wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet) of isolatie

komen niet in aanmerking voor de premie.

Werken die niet kunnen gestaafd worden aan de hand van een

factuur of waarvan de factuur onvoldoende informatie verschaft

over de juiste aard en omvang van de werken.

Let op:

Bij de realisatie van een nieuwe woning in een bestaand gebouw

of in een afgesplitst deel van een bestaande woning mag het

oorspronkelijke volume van het gebouw niet worden uitgebreid.

Bij vergunningsplichtige werken, zoals het ombouwen van een

bestaand gebouw of een deel van een bestaande woning tot een

nieuwe woning, moet u over een stedenbouwkundige vergunning

beschikken.

De werken moeten steeds voldoen aan de voorwaarden van het

Energiedecreet.

www.bouwmagazine.vlaanderen 71


RCAD

A R C H I T E C T E N

W i j n v e l d 2 - B - 9 1 1 2 S i n a a i - W a a s

T e l . : 0 3 7 6 6 2 8 3 8 - w w w . a r c a d . b e


RCAD

A R C H I T E C T E N


RUWBOUW

ARCAD architecten

WERKEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR DE RENOVATIEPREMIE

FUNDERINGEN EN MUREN

(facturen voor maximum 15.000 euro)

De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buitenen

binnenmuren en de funderingen:

• ondergrondse werkzaamheden om de bestaande funderingen te

verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en

kelderzwam te bestrijden

• de afbraak en de wederopbouw van muren, en van dragende of

steunende elementen in die muren, zoals balken, kolommen en

lateien

• de behandeling van de muren tegen optrekkend vocht door

middel van onderkapping, plaatsing van een waterkerende laag

of injectie van waterdichtmakende producten

• de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met

gevelreiniging

• de behandeling van de muren tegen (huis)zwam

• het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op

de binnenmuren of plafonds of aan de binnenkant van de

buitenmuren (ook gyproc)

• het waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van een

gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde.

Komen niet in aanmerking: vaste plafonds, wandtegels aan de

binnenmuren, isolatie.

DRAAGVLOEREN

(facturen voor maximum 15.000 euro)

De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren

(structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag)

boven de kelder en tussen de verdiepingen:

het afbreken van bestaande draagvloeren en de vervanging ervan

door draagkrachtige elementen de behandeling van de draagvloeren

tegen (huis)zwam en insecten.

Komt niet in aanmerking: het vernieuwen van de dekvloeren (bestaat

uit de lagen die op de draagvloer liggen, zoals chape en bedekking).

VERVANGING VAN EEN BINNENTRAP

(facturen voor maximum 3.750 euro)

Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een

veilige verbinding met een woonverdieping.

Ook het vervangen van een keldertrap of een vaste trap naar de

zolder komt in aanmerking

Bron: vlaanderen.be

ruwbouw - dakwerken • lood-en zinkwerken

gevelbekleding in hout, plaatmaterialen, E-brickpanelen,…

lijmen van gevelsteen

Voma konstrukt bvba

Stokkelaar 9 • 9160 Lokeren

Tel.: 09/349 46 00 • vomakonstrukt@skynet.be

74

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

ARCAD architecten

MATHIEU PEIRSMAN

Wand- en plafondbekleding met gyprocwerken als deskundige

oplossing voor uw interieurafwerking en renovatiewerken.

Gyprocplaten zijn een snel afwerkingsproduct om wanden en

plafonds te bekleden en bieden de mogelijkheid om direct isolatie

te plaatsen. Ze zijn zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en zijn

ideaal voor schuine en valse plafonds en voor uitvoeringen van niet

dragende scheidingswanden. Daarnaast heb je ook decoratieve

gyprocplaten.

Gyprocwerken (-platen) zijn de perfecte basis om snel en

gemakkelijk plafonds te verven of om andere decoratieve bekleding

op aan te brengen.

PROFESSIONEEL PLEISTERWERK EN PLAFONNEER-

WERKEN

Binnenpleisters bestaan op basis van gips, zijn meestal kant-enklaar,

en worden met water ter plaatse aangemaakt. De stukadoor

kan de gipsmortel met de hand of met een spuitinstallatie snel en

eenvoudig aanbrengen op muren en plafonds.

Met professionele pleisterwerken krijgen muren en plafonds een

vlak en egaal uitzicht en kunnen ze later geverfd of behangen

worden.

Gipsplaten zijn duurder dan nat pleisterwerk maar ze zijn ideaal voor

schuine en valse plafonds en voor uitvoeringen van niet dragende

scheidingswanden.

U kunt er de beste meubels in zetten en het meest high tech

apparatuur installeren, maar muren die slecht zijn afgewerkt blijven

de kwaliteit van uw huis naar beneden halen. Daarom is het goed

te bezinnen eer ge begint. Zet nu dus al de juiste stap in de goede

richting naar het lang leven van uw huis.

Perfectie en preciesie gaan bij hun hand in hand. Zij het

pleisterwerken, het plaatsen van gipsplaten of het installeren van

een vals plafond.

Met de pleisterwerken wordt de basis gelegd voor de verdere

afwerking van muren en plafonds, het is dus belangrijk dat deze

zorgvuldig worden uitgevoerd. En een vlak egaal uitzicht werkt later

veel makkelijker éénmaal als u aan het verven en/of behangen

gaat.

Gipsplaten zijn dan weer ideaal om valse plafonds, voorzetwanden

of scheidingsmuren te creëren. Bij de decoratie en vormgeving van

uw huis wordt het plafond vaak vergeten, er wordt niet bij stilgestaan

dat ook dit deel een meerwaarde kan geven aan uw huis, zeker als

er bijvoorbeeld gewerkt wordt met sfeerverlichting.

www.bouwmagazine.vlaanderen 75


AFWERKING

ARCAD architecten

DHOME SYSTEMS

Elektriciteit

De laatste decennia brachten grote wijzigingen in onze levensstijl,

met een steeds ruimer aanbod aan elektrische toestellen die ons

dagelijks leven vereenvoudigen.

Een belangrijk feit wanneer u aan renovatie of nieuwbouw denkt.

Een woning renoveren gaat best gepaard met een volledig nazicht

en eventuele aanpassingen van de elektrische installatie zowel voor

uw veiligheid als uw comfort.

Verlichting

Een zonnestraal die ’s morgens speels de kamer verlicht, geeft

kracht en energie aan een nieuwe dag. Licht is ontegensprekelijk

een sfeermaker. Stel u een ruimte voor verlicht met TL-lampen,

met spots, met sfeerverlichting of met kaarsen, telkens roept dit

een ander beeld op.

Verlichting is niet enkel functioneel. Het is belangrijk de verlichting

aan te passen aan de ruimte en haar functie.

Een lichtplan kan u daarbij helpen, de keuzes en mogelijkheden in

verlichting zijn haast onuitputtelijk.

Het is echter van belang om uw keuze over het aantal lichtbronnen

en de soort te bepalen vóór aanvang van de nieuwbouw of

renovatiewerken.

Met een computerprogramma kunnen verschillende situaties

gesimuleerd worden waardoor uw keuze vereenvoudigt en u

zeker kan zijn dat de verlichting en kamerfunctie volledig op elkaar

afgestemd worden.

Ventilatie

Wie vandaag bouwt of renoveert zal er op toezien dat zijn woning

zeer goed geïsoleerd wordt, dit om de stijgende energiefactuur als

ook de belasting op het milieu het hoofd te bieden.

Door deze grondige en noodzakelijke isolatie krijgen we onvoldoende

verse lucht in onze woning.

Aangezien de aanvoer hiervan noodzakelijk is voor een

gezonde leefomgeving, dient elke nieuwbouwwoning met een

ventilatiesysteem te worden uitgevoerd. (wettelijke verplichting)

Neem vandaag nog contact met Dany Pauwels van DHOME

Systems voor een afspraak, advies of offerte

Tel. 03 777.03.66 • Fax: 03 765.92.88 • Mobile: 0478 506 524

E-mail: info@dhomesystems.be

76

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING

ARCAD architecten

ALFA COOLING TECHNICS NV

T 09 349 25 16

Spieveldstraat 51 • 9160 Lokeren

info@alfact.be • www.alfact.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 77


www.bouwmagazine.vlaanderen

DE WET-BREYNE BESCHERMT WIE EEN HUIS BOUWT

Controleer uw verkoopcontract grondig

Laat u een huis bouwen of koopt u een sleutel-op-de-deurwoning?

Controleer dan of het bouwbedrijf de wet-Breyne naleeft.

Deze wet biedt u als koper bescherming. Hier vindt u een summier

overzicht.

Definitie

De wet-Breyne of de Woningbouwwet zorgt ervoor dat u als

bouwheer of koper van een sleutel-op-de-deurwoning een duidelijk

en volledig contract krijgt, met heldere informatie over de totaalprijs,

de uitvoeringstermijnen,… Bovendien legt de wet strenge

aansprakelijkheden vast en voorziet hij in financiële waarborgen. Zo

kunt u met een gerust hart een huis laten bouwen.

Toepassingsgebied

De wet-Breyne geldt als een aantal voorwaarden vervuld zijn:

Uw huis of appartement dient voor huisvesting, eventueel

gecombineerd met een professionele activiteit. Winkelpanden en

vakantieverblijven vallen sowieso niet onder de wet-Breyne.

• De aannemer, projectontwikkelaar of verkoper – één unieke

persoon dus – verbindt zich ertoe een gebouw ‘te bouwen’,

‘te laten bouwen’ of ‘te verschaffen’. Die persoon is voor dit

engagement verantwoordelijk.

U moet als koper één of meerdere stortingen doen vooraleer het

gebouw voltooid is.

Garanties

De wet-Breyne biedt u als koper enkele garanties:

• Een prijsherziening kan alleen als dit contractueel vastgelegd is.

• De oplevering gebeurt verplicht in twee fasen: een voorlopige

en een definitieve oplevering. Ertussen moet minstens één jaar

liggen.

• De eigendomsoverdracht van het pand gebeurt stelselmatig,

naarmate de bouwmaterialen verwerkt worden. Het risico

(schade door brand, vandalisme …) wordt pas overgedragen bij

de voorlopige oplevering.

• De aannemer en verkoper blijven gedurende tien jaar aansprakelijk

voor begane fouten.

• De verkoper en aannemer mogen geen enkele betaling eisen

of aanvaarden van de koper vooraleer u de overeenkomst

ondertekend hebt.

• De verkoper of aannemer mag maximaal 5% van de totale

aankoopprijs vragen alsvoorschot. De verdere betaling verloopt in

schijven. De grootte van de schijven moet overeenstemmen met

de waarde van de werken.

• Wanneer de aannemer ook de bouwgrond verkoopt, dan mag hij

de betaling ervan pas vragen bij het verlijden van de authentieke

akte voor de notaris.

• Wanneer u na een belofte van overeenkomst afhaakt en er dus

geen definitieve overeenkomst volgt, dan moet u maximaal een

vergoeding van 5% van de totale prijs betalen. Dit percentage

kan vermeerderd of verminderd worden in functie van de werkelijk

geleden schade.

• Het contract moet een aantal bepalingen bevatten, anders

kan het nietig verklaard worden. Het gaat bijvoorbeeld over

de bouwvergunning, de datum waarop de werken starten,

bepalingen over vertragingen en de schadevergoedingen die dan

voorzien zijn,…

• Bij de overeenkomst moeten een aantal documenten gevoegd

worden:

• De integrale tekst van de artikels 7 en 12 van de wet-Breyne. Die

gaan over de verplichte vermeldingen en de financiële waarborg.

• De plannen, de bestekken en de voorwaarden waarop hiervan

afgeweken kan worden.

• De aannemer is verplicht een waarborg te verstrekken en het

bewijs hiervan te leveren binnen de 30 dagen na het ondertekenen

van het aannemingscontract. De verplichte waarborg verschilt

naargelang de aannemer al dan niet erkend is.

Check het verkoopcontract grondig en kijk na of het overeenstemt

met de bepalingen in de wet-Breyne. Is dit niet het geval, eis dan

een aanpassing van het contract. Teken pas wanneer u op papier

de correcte waarborgen krijgt.

78

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

VERBOUWEN, RENOVATIE EN ONDERHOUD VAN DE WONING

ZONDER VOLUME-UITBREIDING

Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig.

Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig.

Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig.

VRIJSTELLING*

Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige

vergunningsplicht.

Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig

zijn:

• het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk),

• het vervangen van pleisterwerk,

• het herstellen van kapotte verhardingen,

• het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door

nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de

dragende balken (het dakgebinte).

Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van

het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn

vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over

het plaatsen van voorzetrolluiken, dakvlakvensters, steenstrips,

gevelisolatie, ... Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze

aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de

straat kunnen beïnvloeden.

Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld.

Enkele

Voorbeelden:

• het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer

• het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers

• het inrichten van slaapkamers in de zolder

Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om

meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden

andere regels.

MELDING*

Werken met betrekking op de stabiliteit van de constructie,

uitgevoerd binnen in de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan

het dak zijn meldingsplichtig.

Voorbeelden van meldingsplichtige stabiliteitswerken:

het plaatsen van een nieuwe raamopening in de achtergevel,

het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe

dragende balken,

het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren,

Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om

meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden

andere regels.

MEDEWERKING ARCHITECT

Voor werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig

is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Als voor een meldingsplichtige ingreep constructieve ingrepen

aan de bestaande woning nodig zijn (zoals bijvoorbeeld het maken

van nieuwe gevelopeningen, of openingen in dragende muren),

dan moet een architect betrokken zijn bij de opstelling van het

meldingsdossier.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem

met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen,

zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking

van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling

van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de

architect):

• de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden

voor de geschiktmaking van lokalen

• het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een

andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering

noodzakelijk is

• het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en

deuropeningen

• het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van

de dakoppervlakte

• plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of

luchtafzuiginstallaties

• plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen

of ingerold kunnen worden.

www.bouwmagazine.vlaanderen 79


vba architectenteam VISION +

VISIE

Architectuur is het werken met grenzen. Waar licht

en donker elkaar ontmoeten, waar binnen en buiten

begint. Waar hoogte en laagte elkaar nodig hebben,

waar ruimtelijke begrenzing een bevrijding kan

betekenen. Bouwen is daarbij geen exacte

wetenschap. Het is ook geen avontuur. Het is een pad

dat leidt naar een persoonlijke uitdrukking, een

ruimtelijk ontwerp dat zich inpast in een omgeving,

maar dat weergeeft hoe je in het leven staat, hoe je

wenst te wonen of te werken. Een geslaagd ontwerp

bevat de ziel van de samenwerking tussen de

gebruiker en de ontwerper. Het moet aantrekken

zonder zich op te dringen. Het moet gastvrij zijn, niet

om zichzelf in de kijker te zetten, maar om de

bewoners en de gebruikers te behagen.

Het beroep van architect is een wandeling met steeds

wisselend gezelschap. Je gezel vraagt je de weg. De

taak van de architect is uit te zoeken en duidelijk te

maken wat je gezel reeds lang weet. Het vereist een

logische aanpak, maar waar het rond draait is

CREATIVITEIT en VERBEELDING.

Woning DR te Lokeren, bouwjaar 1992

Of zoals A. Einstein het verwoordde: “ Logic will get

you from A to B. Imagination will take you

everywhere.”

Het architectenteam VISION + wil je laten ontdekken

wat bouwen voor jou kan betekenen.

Woning M te Lokeren, bouwjaar 2012

Woning DL te Lokeren, bouwjaar 2005

Verbouwing kantoren M,

te Lokeren, bouwjaar 2012

80

www.bouwmagazine.vlaanderen


vba architectenteam VISION +

Bvba architectenteam VISION + is

een familiaal architectenkantoor dat

geleid wordt door

architect Fred DE RIDDER aangevuld

met echtgenote

architect Hilde LAMBERTIJN en

dochter

architect Eva DE RIDDER.

kantoren M, te Lokeren, in ontwerp

Kangoeroe woning DR , te Lokeren, bouwjaar 2013

Het kantoor kan diverse opdrachten

aan in uiteenlopende sectoren, en

heeft een solide en vaste

samenwerking opgebouwd met

andere studiebureaus, landmeters

en ingenieurs.

Opdrachten :

Particuliere woningbouw

nieuwbouw – verbouwing

Groepswoningen en appartementen

Sociale woningbouw

Zorgwoningen

Kantoren en industriële panden

Interieuropdrachten

De schaal van de opdrachten is

minder belangrijk en ondergeschikt

aan de meerwaarde die het

architectenteam wil leveren voor de

invulling van de wens van de klant.

www.architectenteam.be

Hillarestraat 31

9160 LOKEREN

Appartementen Tuinwijk cvba, te Lokeren, bouwjaar 2013

09/348 69 59

0486/546 999

info@architectenteam.be

www.bouwmagazine.vlaanderen 81


RUWBOUW architectenteam VISION +

De producten met het Hand-made label

worden gekenmerkt door een puur karakter.

Nature7 Brick I -S - T - R - U | © Dennis De Smet

miniature Bruin-grijs | © Klaas Verdru

infinitum 3003 | © Bart Gosselin

linea 6012 | © Eli Lammertyn (Vande Moortel)

www.vandemoortel.be

Scheldekant 5 • B - 9700 O udenaarde • T +32(0)55 33 55 66 • info@vandemoortel.be

82

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING architectenteam VISION +

Alle elektriciteitswerken

Installateur van domotica


RUWBOUW architectenteam VISION +

Everslaar 119 • 9160 LOKEREN • www.debeulenv.be

GSM Kris : 0496.28.86.09

GSM Koen : 0496.28.86.11

e-mail Kris : kris@debeulenv.be

e-mail Koen : koen@debeulenv.be

Algemene bouwwerken De Beule nv, gevestigd te Lokeren, heeft sinds 1988 naambekendheid om zijn professionaliteit en kwaliteit en dit

zowel in het oprichten van nieuwbouwwoningen als in de afwerking en verbouwing.

Zaakvoerders Kris en Koen De Beule begeleiden uw projecten en volgen elk werk nauwkeurig op. Dit is tevens één van onze grote

pluspunten: het directe contact!

De werknemers hebben allen verschillende jaren ervaring in de firma en kunnen blindelings met elkaar samenwerken. De Beule nv werkt

met 10 mensen in dienst waardoor we flexibel zijn en een werk op kortst mogelijk tijd kunnen realiseren.

Er zijn 2 ploegen tewerkgesteld in het verwezenlijken van ruwbouwwoningen en verbouwingen. Naargelang de grootte van het werk

zijn er 1 of 2 ploegen actief in de afwerking, gaande van vloeren, faiences, klinkers en kleine karweitjes (plaatsen stalen liggers,

herstellingswerken, plaatsen tabletten, enz…)

Ook de onderaannemers zijn vaste waarden op wie kan gerekend worden, zowel op gebied van kwaliteit en stiptheid.

Kortom, De Beule NV staat voor kwaliteit en vakmanschap

84

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW architectenteam VISION +

www.bouwmagazine.vlaanderen 85


RUWBOUW / AFWERKING architectenteam VISION +

Dak- en zinkwerken.

Sanitair om van te houden en verwarming op aardgas.

Ons bedrijf van vader op zoon is gevestigd in Lokeren.

Wij zijn actief in algemene dakwerken, gevelbekleding, sanitair en centrale verwarming op gas.

Vader, Luc De Witte, startte zo’n 45 jaar gelden als zelfstandig loodgieter en plaatser van

zink-en koperwerken + platte daken.

De kennis en ervaring werd doorgegeven van vader op zoon , Dirk De Witte, die in 2001

als zelfstandig dakwerker begon en die in 2004 ook het sanitair en de verwarming overnam

van zijn vader.

Momenteel zijn wij uitgegroeid tot een bvba met 6 werknemers.

Zowel nieuwbouw als renovatie, werken voor particuliere klanten als kleine KMO behoren

tot ons takenpakket.

Wij staan in voor de volledige vernieuwing van uw dak- en of gevel. De afbraak, kleine

herstellingen aan de houtconstructie, isoleren en het plaatsen van de gewenste

dakbedekking of gevelbekleding.

Een van onze specialiteiten is het plaatsen van zink staande naad. Wij zijn tevens lid van

VMZinc at Work. Voor uw nieuwbouw of renovatie kan u bouwen op onze reputatie en

kennis van de VMzinc produkten en systemen.

86

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW / AFWERKING architectenteam VISION +

Ook voor de renovatie of plaatsing van uw badkamer kunt u bij ons terecht.

Wij zorgen voor de planning en de coördinatie van de werken: uitbreken,

leidingen leggen, vaklui contacteren voor metsel- of pleisterwerk, schrijnwerk

en het installeren van nieuw sanitair volgens de normen van de fabrikant.

Wij zijn erkend gehabiliteerd Cerga installateur, wat betekent dat wij zelf

gasleidingen mogen keuren. Zo’n keuring is verplicht om een gasaansluiting

te krijgen. Wij plaatsen uw gasleiding, sluiten uw gasmeter aan, plaatsen

gasketels en onderhouden de geplaatste gastoestellen. Wij verzorgen ook

de wettelijke 2-jarige keuringen bij gasketels. Ook voor vloerverwarming en

plaatsen van radiatoren bent u bij ons aan het goede adres.

Door verschillende bijscholingen en opleidingen zijn wij op de hoogte van de

nieuwste technieken en de vereiste veiligheidsvoorschriften en kunnen wij

ervoor zorgen dat onze werken kwalitatief en verzorgd worden afgewerkt.

Indien u een beroep doet op onze kennis en ervaring mag u gerust zijn

dat uw werk in goede handen is. U zal met een glimlach tevreden kunnen

toezien op perfect uitgevoerd werk.

Meer informatie en foto’s kunt u terugvinden op onze website:

www.dewittedirk.be

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte.

De Witte Dirk bvba • Sanitair en dakwerken

Oude Bruglaan 140 • 9160 Lokeren

tel. 09 356 84 89 • fax 09 337 01 89

info@dewittedirk.be


RUWBOUW / AFWERKING / INTERIEUR architectenteam VISION +

3422_V1

09 348 34 79

www.adwschrijnwerk.be

INTERIEUR

TOTAALPROJECTEN

BUITENSCHRIJNWERK PVC HOUT

3422_V1

09 348 34 79

www.adwschrijnwerk.be

INTERIEUR

TOTAALPROJECTEN

BUITENSCHRIJNWERK PVC HOUT

88

www.bouwmagazine.vlaanderen


RUWBOUW / AFWERKING / INTERIEUR architectenteam VISION +

Kwaliteit, vakmanschap en service zijn geen holle woorden bij ADW Schrijnwerk. Alles begon in 1972

bij André De Witte, die met doorgedreven innovatie en kwaliteit zijn schrijnwerkerij uitbouwde tot een

modern bedrijf.

Door de jaren werd ADW bekend om zijn exclusieve en bijzondere werken. Tegelijk gaf vader André zijn

oog voor detail en perfectionisme door aan zijn zonen Frederik en Kristof.

Vandaag de dag staan het moderne machinepark, de doorgedreven vakkennis, de innovatie en technische

vernieuwing en de gedrevenheid van 25 medewerkers garant voor een geslaagd project. Samen werken

zij elke dag aan het realiseren van uw woondroom.

www.bouwmagazine.vlaanderen 89


AFWERKING architectenteam VISION +

Antwerpse Steenweg 26

9160 Lokeren

Tel: 09 348 21 36

Fax: 09 348 61 51

info@rodriguestegels.be

www.rodriguestegels.be

Onze doelstellingen zijn:

• Het leveren van constante kwaliteit in tegels – parket - laminaat

• Bieden van een vakkundige begeleiding

• Een professionele aanpak

• Steeds opnieuw tevreden klanten mogen begroeten

90

www.bouwmagazine.vlaanderen


AFWERKING architectenteam VISION +

Wie een ruim tegelgamma in de meest diverse stijlen en afwerkingen

wil bewonderen, kan terecht in onze ruime showroom.

Heeft u een project in ontwikkeling aarzel niet ons te contacteren.

Wij gaan samen met u op zoek naar de geschikte oplossingen.

Nieuw: MAGNUM showroom (zie foto’s grote tegels)

Eindeloze toepassingen.


INTERIEUR / AFWERKING architectenteam VISION +

92

www.bouwmagazine.vlaanderen


INTERIEUR / AFWERKING architectenteam VISION +

12087_v2A

STREVEN NAAR

PERFECTIE

Schildersbedrijf pur sang

P&M InterIeur

Doorslaarstraat 108 • 9160 Lokeren

www.pm-interieur.be • info@pm-interieur.be

OKTOBER 2015 IDEEMAGAZINE

23

www.bouwmagazine.vlaanderen 93


INTERIEUR / AFWERKING architectenteam VISION +

Ontwerpbureau:

• badkamer- en

interieurinrichting

• werfopvolging

• maatwerk

chambre d’eau, de badkamerwinkel van het zuiverste water

Showroom:

• sanitair

• badkameraccessoires

• badlinnen

• badproducten

• decoratieartikelen

chambre d’eau • kerkstraat 70 • 9160 Lokeren • T 09 349 28 82 • info@chambredeau.be • www.chambredeau.be

94

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

BADKAMER

BADKAMER OF WELNESS

De klassieke badkamer met lavabo, spiegel en bad is vandaag

uitgegroeid tot een echte welnessruimte voor rust en ontspanning.

Denk hierbij aan massage- of bubbelbaden, sauna’s en stoombaden.

Ook in kleine badkamers kun je nog verrassend veel. Laat je

hierover adviseren en kijk wat er mogelijk is.

Tijdens de ruwbouw- en pleisterwerken worden toevoer- en

afvoerleidingen voor je sanitaire toestellen van de badkamer reeds

geïnstalleerd.

Hou hier tijdig rekening mee bij de keuze van je badkamerinrichting.

Kijk ook na op welke subsidies je recht hebt. Er zijn reeds kleine

premies voor spaardouchekoppen tot grotere premies voor echte

verbouwingswerken.

Meer info vind je op www.premiezoeker.be

DRESSINGS

MODULE DRESSINGS

Tegenwoordig zijn er heel wat moduleerbare dressingsystemen

verkrijgbaar. Deze kan jezelf samenstellen aan de hand van

verschillende elementen. Het voordeel van deze systemen is dat ze

relatief goedkoop zijn en dat ze meteen voorradig zijn. Als nadeel

geldt dan weer dat ze vaak minder stevig zijn en nooit echt 100%

aansluiten op je wensen en de ruimte. De voordeligere prijs doet je

daar echter al snel mee leven.

DRESSING OP MAAT

Een dressing op maat kan heel interessant zijn wanneer je een

kleine of moeilijk in te richten ruimte hebt die je optimaal wil

benutten. Schuine wanden kunnen perfect ingevuld worden en ook

speciale eisen zoals grote schuifpanelen, trappen en onzichtbare

deuren zijn perfect mogelijk. Voor een dressing op maat mag je

een prijs verwachten tussen de 500 à 1250 euro per lopende

meter. Dit afhankelijk van gebruikte materialen, vormen en de

moeilijkheidsgraad.

De tijd dat een dressing enkel weggelegd was voor “The Happy

Few” is al lang verleden tijd. Tegenwoordig bestaan er heel wat

goedkope modules die makkelijk te integreren zijn in elke kamer. Om

een functionele dressing te ontwerpen moet je niet alleen rekening

houden met de opbergruimte maar ook met de aanpalende kamers.

Onderstaande tips helpen je alvast opweg om de perfecte dressing

te ontwerpen.

LOCATIE VAN EEN DRESSING

Een dressing als aanhangsel van de slaapkamer of badkamer ziet er

heel leuk uit maar is niet altijd even praktisch. Door van je dressing

een circulatiezone te maken kan je heel wat tijd winnen en wordt het

ook een bijzonder functionele ruimte. De perfecte opstelling is dan

ook gelegen tussen de slaapkamer en de badkamer.

DRESSING INRICHTEN: WAAROP LETTEN?

Een dressing moet vooral functioneel en onderhoudsvriendelijk zijn.

Open kasten ogen mooi maar vergen meer poetswerk. Invallend

licht kan er bovendien voor zorgen dat je kledij gaat verkleuren.

Door te kiezen voor verstelbare legplanken laat je zo weinig mogelijk

ruimte onbenut en kan je de kasten ook aanpassen naargelang het

seizoen.

Voor het kiezen van kledij is natuurlijk daglicht ideaal. Aangezien

dit niet altijd aanwezig is kies je best voor verlichting die dit zoveel

mogelijk nabootst. Geel licht zoals spots komen dan wel gezelliger

over maar kunnen een vertekend beeld geven over kleuren. Om het

licht zoveel mogelijk te reflecteren kan je ook gebruikmaken van

grote spiegels. Deze zullen de kamer ook groter doen aanvoelen.

DE WASPLAATS

Bij het inplannen van een dressing wordt de wasplaats vaak over

het hoofd gezien. Wil je de woning niet steeds doorkruisen met

volle wasmanden, dan plaats je deze dus best in de nabijheid van

je dressing. Als je voldoende ruimte hebt kan het ook praktisch zijn

om de wasruimte te integreren in de dressing. Bevindt de wasplaats

zich op een andere verdieping dan plaats je de dressing best zo

dicht mogelijk bij de trap. Door een valluik met kokers te maken

kan vuile kledij ook rechtstreeks in de wasplaats terechtkomen.

SOORTEN DRESSINGS

De dressing wordt vaak blootsvoets gebruikt.

Een vast tapijt of parket is dan ook de

idealevloerbekleding. Keramische tegels kan

je makkelijk bedekken met enkele zachte

tapijtjes. Om het extra gezellig te maken mag

een zitelement zeker ook niet ontbreken.

Afhankelijk van je voorkeur en budget kan je kiezen voor een

dressing op maat of een dressing op basis van modules.

www.bouwmagazine.vlaanderen 95


www.bouwmagazine.vlaanderen

DIE

NOTITIES

96

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

DIE

NOTITIES

www.bouwmagazine.vlaanderen 97


www.bouwmagazine.vlaanderen

FINANCIEEL PLAN

DE BOUWKOSTEN VAN MIJN WONING

Voor een eerste raming van de bouwkosten hanteren de meeste experts in de bouw een eenvoudige methode, die gebaseerd is op de

vloeroppervlakte van het bouwproject. De bouwkosten bedragen dan 1.000 euro per vierkante meter voor een leefruimte en 400 euro per

vierkante meter voor een onbewoonde ruimte (kelder, garage, zolder).

Voor een meer exacte prijsberekening van je eigen woning kan het financieel 6-puntenplan hieronder een hulpmiddel zijn.

Bedragen in E

1. Bouwgrond

Aankoopprijs:

Aktekosten:

Subtotaal:

2. Ontwerp

Ereloon van architect:

Subtotaal:

1. De Bouw

3.1. Winddicht bouwen

Graaf- en grondwerken:

Ruwbouwwerken (fundering/metselwerk/draagvloeren):

Dakwerken:

Isolatie en ventilatie:

Gevel- en voegwerken:

Ramen & deuren:

Garagepoorten:

Overige werken:

Subtotaal:

98

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

Bedragen in E

3.2. Afwerking

Electriciteit & domotica:

Verwarming:

Airconditioning:

Pleister- en plafondwerken:

Chapewerken:

Vloerbekleding:

Trappen & binnendeuren:

Keuken:

Badkamer:

Alarminstallatie:

Overige werken:

Subtotaal:

3.3. Interieur

Behangers & stoffeerders:

Schilderwerken:

Verlichting:

Meubilering:

Subtotaal:

4. Tuin

Tuinaanleg & oprit:

Subtotaal:

www.bouwmagazine.vlaanderen 99


www.bouwmagazine.vlaanderen

Bedragen in E

5. Hypotheek & verzekeringen

Dossier- en expertisekosten (financiële instelling):

Aktekosten (notaris):

Schuldsaldoverzekering:

Brandverzekering:

Subtotaal:

6. Overige kosten

Aansluitingskosten (water, gas, elektriciteit, riolering):

Verhuiskosten:

Extrareserve van 10% (op de totale ruwbouw en afwerking):

Subtotaal:

TOTAAL

DIE

NOTITIES

100

www.bouwmagazine.vlaanderen


www.bouwmagazine.vlaanderen

DIE

NOTITIES

www.bouwmagazine.vlaanderen 101


www.bouwmagazine.vlaanderen

DIE

NOTITIES

102

www.bouwmagazine.vlaanderen


DIE

NOTITIES

www.bouwmagazine.vlaanderen 103


www.bouwmagazine.vlaanderen

More magazines by this user
Similar magazines