verbetering website motivatie coach

dirkpieter

* Voor pagecaching:


# Enable expirations

ExpiresActive On

# HTML

ExpiresByType text/html "access plus 2 days"


* voor image caching:


# Enable expirations

ExpiresActive On

# My favicon

ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"

# Images

ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"

ExpiresByType image/png "access plus 1 month"

ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"

ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"


* voor javascript file caching:


# Enable expirations

ExpiresActive On

# Javascript

ExpiresByType application/javascript "access plus 1 month"


* voor CSS file caching:


# Enable expirations

ExpiresActive On

# CSS

ExpiresByType text/css "access plus 1 month"


- Sommige CSS files zijn niet gecomprimeerd. Het gaat om de files:

* http://www.motivatiecoach.net/wp-content/plugins/contact-form-

7/includes/css/styles.css?ver=4.3.1

* http://www.motivatiecoach.net/wp-content/themes/sydney/style.css?ver=4.3.4

* http://www.motivatiecoach.net/wp-content/plugins/siteoriginpanels/css/front.css?ver=2.2.1

Deze documenten kunnen je opzoeken via FTP en vervolgens verkleinen met behulp van

deze pagina: http://www.seocentro.com/tools/online/minify-css.html . Dit comprimeren kan

een document tussen 15% en 26% kleiner maken. Dit bevordert de snelheid weer.

Similar magazines