27.07.2016 Views

Clubblad Juli 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

LTC De Heerenduinen

DE HEERENDUINEN

MAGAZINE

- JULI 2016 -

LTC MAGAZINE

Ons oudste spelend lid mvr. Gre van Beelen

ltcdeheerenduinen.nl


OVERZICHT BESTUUR– EN COMMISSIES IN 2016

Voorzitter

Pauline van Bodegraven

bestuur@ltcdeheerenduinen.nl

Secretaris

(Tijdelijk)

Aad Moerman

a.moerman@quicknet.nl

Werving nieuwe leden

& Voorzitter Sponsor com.

Bob Groos

06-51856248

groosbob@hotmail.com

Coördinator P & B

Gijs Hoek

0255-510607

parkenbaan@

ltcdeheerenduinen.nl

Penningmeester

Philip Burggraaf

Penningmeester@

ltcdeheerenduinen.nl

2de penningmeester

Jan Schröer

06-58929719

jfschroer@gmail.com

Redactie

Voorzitter KC

Arie van Os

06-51572842

kantinedienst@

ltcdeheerenduinen.nl

Voorzitter TC

Peter Bout

06-23734605

peterbout@ziggo.nl

Cees Heere

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

Arie van Os

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

Mark van Os

markheerenduinen@ecloud.com

Anja Geels

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

Sven de Vos

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

René de Velde Harsenhorst

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl

Copy inleveren bij bovenstaande redactieleden

of op het park in de melkbus

Algemeen

E-mail: ltcdeheerenduinen@versatel.nl - Web: www.ltcdeheerenduinen.nl

Rabobank nr: NL61RABO0373599501 - Adres: Heerenduineg 12

1971 JE IJmuiden - Tel: 0255-537044

2 - l.t.c. de heerenduinen


Inhoud Magazine

Natuurlijk Tennis...

Tennis///

Van de schrijftafel

Speeltijd & Baanwijziging

Dames Competitie

Voorjaars Competitie

Zwart Open Toernooi

p.4

p.8

p.10

p.11

p.16

Kantine///

Kantine praat

Overlijdensadvertentie

Onderscheiding

p.7

p.9

p.16

Reclame///

Hair In

BFF Trading

De Klerk Travelaar

p.5

p.13

p.21

l.t.c. de heerenduinen - 3


Nieuws ///

Van de schrijftafel

Er zit weer

schwung in de

vereniging

De vereniging is blij dat we

zo’n honderd nieuwe leden

er bij hebben gekregen

in dit nieuwe seizoen. Dit

kun je merken als lid, als je

speeltijd hebt op de woensdagavond

en de donderdagavond.

Het is harstikke gezellig

druk op deze avonden.

Op de vrijdagavonden begint

het ook al lekker druk te

worden. Wij hopen ook dat

u zich als nieuw lid u draai

gaat vinden op de club.

De competitie voor de dames

en heren nadert zijn laatste

fase. Daarna is het de beurt

aan de veteranen. De LTC is

vertegenwoordigd met vier

herenteams. Ook de open

toernooien elders gaan weer

van start. Met niet te vergeten

diverse toernooien op de

club. Dit zal breeduit kenbaar

gemaakt worden op de

club d.m.v. affiches. Zo ook

op onze website www.ltcdeheerenduinen.nl

en op Facebook.

Doe daar aan mee!

Zeker de nieuwe leden dienen

hieraan mee te doen dit

versnelt de integratie binnen

de vereniging. De webcam is

voorzien van een glasplaatje

dit verhoogt het kijkplezier.

We streven er naar om een

webcam te realiseren, die

meerdere banen kan laten

zien. Mocht er onder u als lid,

leden zijn die in die branche

wat kunnen beteken voor

ons. Dan houd de redactie

zich graag aanbevolen. Dit is

het 2e clubmagazine alweer,

het 1e exemplaar staat nog

niet op de website. Daar er

te veel foto’s in staan is het

verzenden naar de website

een crime. Ook hierin moeten

wij ervaring opdoen om

dit goed in het oog te houden.

Ik wens alle leden die

mee gaan doen in de open

toernooien elders veel succes

toe. Gaat u binnenkort

op vakantie heel veel plezier

namens de redactie.

Arie van Os.

4 - l.t.c. de heerenduinen


Kantine praat.

Drukte aan de bar!

Merkomschrijving Hertog Jan.

Het wordt tijd dat het weer in ieder geval beter

wordt. Zodat we lekker op ons mooie terras kunnen

zitten. Tijdens de competitie is dit al een aantal

keren gebeurd. Maar tijdens de door de weekse

avonden en met name op de woensdagen en donderdagavonden

gaf dit een enorme drukte aan de

bar. Gelukkig maar want de schoorsteen moet ook

roken. Naast de tapbieren Jupiler en Hertog Jan

was er in begin de Herfst Bok onder de tap. Er staat

nu een Lente Bok onder de tap, als deze op is, komt

er Hertog Jan Weizener onder te staan. Dit is een

goudblond tarwebier van 5,7%. Leuk om te weten!

Op 2 maart 1915 wordt Stoombierbrouwerij ‘de Vriendenkring’ in Arcen opgericht door vier

brouwers, Leopold Hoffmans (brouwerij de Roobeek), Gerard van Dijk (brouwerij de Oranjeboom,

Broekhuizenvorst), August Schraven (brouwerij het Anker, Lottum) en Gerard van

Soest. De brouwerij wordt uitgerust met een stoommachine en brouwt, in tegenstelling met

de gewoonte in die tijd, enkel bier van ondergisting, met de naam ‘VK bier’. Dit bier wordt

afgevuld in beugelflessen en houten vaten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de brouwerij zwaar te lijden en in 1945 moet men

beginnen met de wederopbouw. Tien jaar later wordt de oude brouwerij verbouwd en gemoderniseerd.

Door de jaren heen wordt de brouwerij door verscheidene partijen overgenomen,

tot het uiteindelijk in 1995 in handen komt van Interbrew Nederland (onderdeel van

AB Inbev Groep). In 1998 wordt met 60% van de stemmen de naam Hertog Jan Brouwerij

verkozen boven Arcense Stoombierbrouwerij.

Ook nieuw is, Liefmans Fruitesse on the rocks. Een echt damesbiertje geschonken in een

leuk glas, laat u verrassen.

Wat we gaan proberen is om als etenswaar Pizza Margherita te gaan verkopen. Deze kunt

u als een grote of een kleine pizza bestellen. Donna Italia.

Arie van Os.

l.t.c. de heerenduinen - 5


Reclame ///

6 - l.t.c. de heerenduinen


50+ Toernooi /// Nieuws

open

Schrijf je nu in voor het leukste

open 50+ toernooi van de regio.

Inschrijven voor 21 juli.

Inschrijven via:

toernooiklapper.nl of

ltcdeheerenduinen.nl

50+

TOURNOOI

01.08.2016

05.08.2016

• Inschrijf geld is €10,- per onderdeel

• Het toernooi wordt afgesloten

met live muziek

Heerenduinweg 12 - IJmuiden

www.ltcdeheerenduinen.nl

De kapper met aandacht voor

u en uw haar

Galle Promenade 55 - 1991PP

Velserbroek - Tel: 023-5385075

www.hairin.nl

l.t.c. de heerenduinen - 7


Tennis ///

Speeltijd- & baanwijziging

Speeltijd- &

baanwijziging

Indien u in aanmerking wil

komen voor wijziging van

uw baan of speeltijd voor

het seizoen 2016 kunt u dit

formulier sturen naar Anja

Geels (zie postadres) of per

e-mail baanindeling@ltcdeheerenduinen.nl

Bij het

toekennen van de gewenste

baan en/ of tijd houdt de

Technische Commissie rekening

met uw speelsterkte

en met de baancapaciteit.

Bij meerdere verzoeken voor

één speeltijd/baan worden

de verzoeken op volgorde

van binnenkomst verwerkt.

2e speeltijd (kosteloos)

Nadat de nieuwe leden zijn

ingedeeld is het mogelijk een

2e speeltijd voor het seizoen

2016 aan te vragen zonder

dat daarvoor een financiële

bijdrage is verschuldigd.

Je naam komt dan ook te

staan op de baanindeling in

de hal. Sommige dagdelen

zijn druk bezet. Leden met

een speeltijd hebben altijd

voorrang. Mocht het zo zijn

dat de leden een speeltijd

aanwezig zijn, en er moet iemand

uitgetost worden dan

bent u degene die dat wordt.

Wij kunnen een aanvraag

voor een 2e speeltijd alleen

onder deze voorwaarden

honoreren.

De toekenning geldt voor

een seizoen en moet elk seizoen

opnieuw worden aangevraagd

Namens de T.C.:

Anja Geels

A Le Notrelaan 126

1992 BE Velserbroek


Wijziging speel- tijd/ baan:

Naam :

Geboortedatum :

Huisadres met postcode :

Huidige speeltijd/ baan :

e-mail :

Gewenste speeltijd/ baan :

8 - l.t.c. de heerenduinen


Overlijdensadvertentie

/// Tennis

l.t.c. de heerenduinen - 9


Tennis /// Competitie Teams

Resultaten Damesteams Voorjaarscompetitie 2016.

Dit seizoen hebben de teams weer gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen.

Helaas zijn er geen kampioenen, wel heeft het 2e team van de donderdag een

2e plaats behaald. In verband met hevige hagelbuien op 28 april moesten de donderdagteams

op 5 mei een inhaalwedstrijd spelen, met zonnig weer. Rest mij nog de invallers te

bedanken, er waren nogal wat blessures dit seizoen.

Hieronder de behaalde plaatsen en punten van de wedstrijden.

Dames dubbel 35 + dinsdag

Team 1

Ida Meijboom

Karin Edeling

Corry Hoogendijk

Trudy v/d/ Lugt

Dames dubbel donderdag 17+

Team 1

Dineke v.d. Merwe

Elly van de Ree

Loes Groenendaal

Wilma Kromhout

Jenny de Ruyter

Gusta Seegers-v/d Steen

Karin Strijland

Nel Thijssen

3e klasse

captain

5e plaats

13 punten

1e klasse

captain

4e plaats

15 punten

Team 2

Yvonne Hoek

Irma v/d Does

Anja Geels

Ank Kuijper

Martha de Vries

Team 3

Paula Cheret

Hennie Blok

Marian Dekker

Yvonne Demmers

Annelies Haver

Marian Sørensen

Anja Geels

VCL Voorjaarscompetitie

2e klasse

captain

2e plaats

18 punten

3e klasse

captain

3e plaats

18 punten

Teams Veteranencompetitie 2016

Heren 1

Roel Moco

Maarten Post

Paul Spanjaard

Theo Wernke

Heren 2

Arie van Os

Gerrit Hoogerwerf

Ben Huberts

Ed Kops

Hennie van Lieren

Herman Seegers

1e klasse

captain

1e klasse

captain

Heren 3

Gerrit v/d Vijver

Klaas Blok

Peter Bout

Bert Hoek

Koen Koelemeijer

Leo Kuipers

Aad Schaaper

Gerard Schaaper

Heren 4

Jan Jansen

Eric Griekspoor

Peter van Kessel

Martin Verhoeff

1e klasse

captain

3e klasse

captain

10 - l.t.c. de heerenduinen


Competitie Teams /// Tennis

Resultaten zaterdag Voorjaarscompetitie 2016.

Aan deze competitie deden 10 teams mee. Drie gemengde teams, een gemengd team 35+,drie

herenteams 17+, en drie herenteams 35+. Het tweede gemengde team is KAMPIOEN geworden,

nogmaals proficiat! Alle wedstrijden konden op de geplande data worden gespeeld.

Gemengd 1 17+

Maarten Dicke

Mette Bargman

Edwin Schiltmeijer

Maaike van der Heijden

Basia Quakkelaar

Amanda Reker

Gemengd 2 17+

Ilona Kieft

Kelly Broere

Leonoor Leijen

Ronald Klinkenberg

Jeroen Rutte

Machiel Twisk

2e klasse

captain

5e plaats

13 punten

3e klasse

captain

Kampioen

Gemengd 3 17+ 4e klasse

Edward van Waveren captain

Maarten Stet

6e plaats

Ivette Eijlers

15 punten

Sylvana van Os

Wendy de Wit

Laura Penneman (reserve)

Heren 1 17+

Harold v.Kaam

Gerard Boeter

Tjeerd Hendriks

Bas Jonker

Erik Koks

Mark v. Os

Jerry de Weers

3e klasse

captain

2e plaats

27 punten

Heren 2 17 +

4e klasse

Henny van Lieren

captain

Stefan de Groot

3e plaats

Ben Huberts

24 punten

Edwin Kurvers

Tony Moco

Ronald van de Nieuwendijk

Carl van Rosmalen

Heren 3 17 +

Elias Schroer

Martijn Brandsma

John Kurvers

Edwin v. Zijl

Herendubbel 1 35 +

Roel Moco

Gerrit Hoogerwerf

Maarten Post

Paul Spanjaard

Theo Wernke

Herendubbel 2 35 +

Peter Cheret

Gerard Blok

Klaas Blok

Jan Edeling

Jack Rijs

Wim Zwanenburg

Herendubbel 3 35 +

Peter van Kessel

Philip Burggraaf

Eric Griekspoor

Hans Rauws

Marcel Weideman

Gemengd 1 35 +

Ed Kops

Hans Derksen

Pieter van Raamsdonk

Margret Buijsman

Corrie van Es

Jacqeline Kops

6e klasse

captain

5e plaats

20 punten

1e klasse

captain

6e plaats

12 punten

2e klasse

captain

5e plaats

12 punten

3e klasse

captain

7e plaats

9 punten

2e klasse

captain

5e plaats

15 punten

l.t.c. de heerenduinen - 11


Kampioen ///

12 - l.t.c. de heerenduinen


Van de schrijftafel /// Reclame

l.t.c. de heerenduinen - 13


Reclame ///

De specialist in......

verspanend gereedschap voor de metaalindustrie

Span- & Meetgereedschap.

Werkplaatsinrichting & Machines.

Industriestraat 62, NL-1976 CV IJmuiden | Postbus 343, NL - 1970 AH IJmuiden

Mob: (+31) 0613098780 | Tel: (+31) 0255512832 | Fax: (+31) 0255523817

www.industrietechniek.nl | info@industrietechniek.nl

Gespecialiseerd in Hoofdfrequent Lastechniek

Tel: 023 - 5714358 | Fax: 023 - 5712571

Privé: 023 - 5717001

Catering & partyservice

14 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame

KEURSLAGERS

John en Arno

Groenendaal

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506

Voor specialiteiten

op het gebied van:

Gourmet-, Fondue- of

Saladeschotels en Koud Buffet

‘t is klasse,

‘t is keurslagerskwaliteit!

Steun de vereniging en ga tanken bij Peut.

Voor elke getankte liter gaat er een cent naar de Heerenduinen.

21

l.t.c. de heerenduinen - 15


Onderscheiding ///

Op Koningsdag is aan ons erelid Cees

Heere de koninklijke onderscheiding

“ Lid van Oranje Nassau” , door de

nieuwe burgemeester Frank Dales ,

uitgereikt voor o.a. ruim 40 jaar vrijwilligerswerk

bij de Heerenduinen en

het bestuur van District Haarlem van

de KNLTB

Deze onderscheiding was met de nodige

moeite aangevraagd door Gerrit

v.d. Vijver en Arie van Os.

Op de dag van de uitreiking waren de

familieleden en vrienden aanwezig.

Na de plechtigheid werd er een gezellige

bijeenkomst op de club georganiseerd

waarbij de ereleden en vertegenwoordigers

van het voormalige District

Haarlem waren uitgenodigd.

Onze voorzitter Paulien hield een toespraakje

en feliciteerde namens de

vereniging.

Ik wil hierbij gaarne iedereen en de vereniging hartelijk danken voor de felicitaties en de

belangstelling na de uitreiking van de onderscheiding.

Cees Heere

16 - l.t.c. de heerenduinen


Wissel Toernooi /// Tennis

l.t.c. de heerenduinen - 17


Medisch ///

ONTSTAAN VAN LICHAMELIJKE KLACHTEN

Pain in the ass....

Ineens schiet het in je bil, je grijpt naar je

rug en meteen sta je stil. Je kunt je niet verroeren

en het wordt er allemaal niet fijner

op. Soms zijn de pijnscheuten zelfs voelbaar

in je benen. Iedere beweging is uit den boze

en lijkt er alleen maar erger te maken.

Je weet: ik ben voorlopig uitgeschakeld!

Bijna iedereen heeft in zijn leven wel eens

te maken gehad met Ischias, ofwel het piriformis

syndroom. De piriformis is een spier

gelegen in de bilpartij. Het probleem mét

deze is dat deze heel close is met de nervus

ischiadicus ofwel de grote beenzenuw. Tja

....en als zenuwen gaan vervelen, dan wordt

je pas echt bloed chagrijnig!

Het jammerlijke aan deze aandoening is

dat deze meestal verkeerd gediagnostiseerd

wordt. Daarnaast heb ik teveel klanten met

dit soort klachten die ontevreden zijn over

de fysiotherapie, want negen van de tien

keer krijgen ze huiswerk mee, maar nemen

ze ook de klachten waarmee ze zijn gekomen

weer mee. En dan bellen ze mij -meestal 's

avonds of in het weekend- omdat ze met de

handen in het haar zitten.

Tegenwoordig leg ik meteen uit dat bij lage

rugklachten de bilspieren een grote rol spelen.

De meeste mensen kijken me dan stomverbaasd

aan, ik laat de klant het altijd zelf

ervaren. Ik zoek de desbetreffende triggerpoint

op, geef een beetje druk en meestal

zeggen ze dan spontaan dat ik gelijk heb -en

komt er soort noodkreet achteraan. Deze

manier kan namelijk een heel heftige pijnscheut

geven, die soms wel doorschiet tot

aan je grote teen. Voor mij de meest effectieve

manier om mensen te laten ervaren waar

de boosdoener te vinden is.Mensen schieten

vaak in de stress omdat het zo'n heftige pijn

geeft, maar eigenlijk is het heel simpel te

verklaren en op te lossen. Doordat de spier

zo dicht bij de zenuw zit, is een beknelling

of irritatie snel veroorzaakt. Dit komt vaak

voort uit een verhoogde spierspanning. De

tonus in de spier wordt letterlijk en figuurlijk

vergroot en daardoor wordt de zenuw

geïrriteerd en soms bekneld.

Mijn advies bij bovengenoemde klachten:

zoek direct een sportmasseur op, bijt even

heel hard op je tanden en je zult voelbaar

merken dat het effect heeft. En aan alle behandelaars

in Nederland, vergeet alsjeblieft

die bil niet, dat scheelt pain in the ass....

Gerard Schol

(Massagepraktijk "de Lek)/

18 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame

DIVERSE

DIVERSE18

18

l.t.c. de heerenduinen - 19


Reclame ///

Henk van ‘t Veld

Bloemen

& Planten

Standplaats Planetenweg

20 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame

KEURSLAGERS

John en Arno

Groenendaal

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506

Nieuw & occasions altijd meer dan Voor 40 op specialiteiten

voorraad

op het gebied van:

Gourmet-, Fondue- of

Saladeschotels en Koud Buffet

‘t is klasse,

‘t is keurslagerskwaliteit!

Haarlemmerstraat 1b - 2182 HA Hillegom - E. info@deklerkcaravans.nl tel 0252515238

l.t.c. de heerenduinen - 21


Toernooi ///

22 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame

X AN ADU

BIJOUX - HORLOGES - GOUDSMID

MARKTPLEIN 56 - TELEFOON 0255 - 53 75 90

1972 GC IJMUIDEN

l.t.c. de heerenduinen - 23


Meld u aan als lid van

deze mooie vereniging

www.venusendewaard.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!