27.07.2016 Views

Clubblad Juli 2016

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LTC De Heerenduinen<br />

DE HEERENDUINEN<br />

MAGAZINE<br />

- JULI <strong>2016</strong> -<br />

LTC MAGAZINE<br />

Ons oudste spelend lid mvr. Gre van Beelen<br />

ltcdeheerenduinen.nl


OVERZICHT BESTUUR– EN COMMISSIES IN <strong>2016</strong><br />

Voorzitter<br />

Pauline van Bodegraven<br />

bestuur@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Secretaris<br />

(Tijdelijk)<br />

Aad Moerman<br />

a.moerman@quicknet.nl<br />

Werving nieuwe leden<br />

& Voorzitter Sponsor com.<br />

Bob Groos<br />

06-51856248<br />

groosbob@hotmail.com<br />

Coördinator P & B<br />

Gijs Hoek<br />

0255-510607<br />

parkenbaan@<br />

ltcdeheerenduinen.nl<br />

Penningmeester<br />

Philip Burggraaf<br />

Penningmeester@<br />

ltcdeheerenduinen.nl<br />

2de penningmeester<br />

Jan Schröer<br />

06-58929719<br />

jfschroer@gmail.com<br />

Redactie<br />

Voorzitter KC<br />

Arie van Os<br />

06-51572842<br />

kantinedienst@<br />

ltcdeheerenduinen.nl<br />

Voorzitter TC<br />

Peter Bout<br />

06-23734605<br />

peterbout@ziggo.nl<br />

Cees Heere<br />

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Arie van Os<br />

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Mark van Os<br />

markheerenduinen@ecloud.com<br />

Anja Geels<br />

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Sven de Vos<br />

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl<br />

René de Velde Harsenhorst<br />

redactieclubblad@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Copy inleveren bij bovenstaande redactieleden<br />

of op het park in de melkbus<br />

Algemeen<br />

E-mail: ltcdeheerenduinen@versatel.nl - Web: www.ltcdeheerenduinen.nl<br />

Rabobank nr: NL61RABO0373599501 - Adres: Heerenduineg 12<br />

1971 JE IJmuiden - Tel: 0255-537044<br />

2 - l.t.c. de heerenduinen


Inhoud Magazine<br />

Natuurlijk Tennis...<br />

Tennis///<br />

Van de schrijftafel<br />

Speeltijd & Baanwijziging<br />

Dames Competitie<br />

Voorjaars Competitie<br />

Zwart Open Toernooi<br />

p.4<br />

p.8<br />

p.10<br />

p.11<br />

p.16<br />

Kantine///<br />

Kantine praat<br />

Overlijdensadvertentie<br />

Onderscheiding<br />

p.7<br />

p.9<br />

p.16<br />

Reclame///<br />

Hair In<br />

BFF Trading<br />

De Klerk Travelaar<br />

p.5<br />

p.13<br />

p.21<br />

l.t.c. de heerenduinen - 3


Nieuws ///<br />

Van de schrijftafel<br />

Er zit weer<br />

schwung in de<br />

vereniging<br />

De vereniging is blij dat we<br />

zo’n honderd nieuwe leden<br />

er bij hebben gekregen<br />

in dit nieuwe seizoen. Dit<br />

kun je merken als lid, als je<br />

speeltijd hebt op de woensdagavond<br />

en de donderdagavond.<br />

Het is harstikke gezellig<br />

druk op deze avonden.<br />

Op de vrijdagavonden begint<br />

het ook al lekker druk te<br />

worden. Wij hopen ook dat<br />

u zich als nieuw lid u draai<br />

gaat vinden op de club.<br />

De competitie voor de dames<br />

en heren nadert zijn laatste<br />

fase. Daarna is het de beurt<br />

aan de veteranen. De LTC is<br />

vertegenwoordigd met vier<br />

herenteams. Ook de open<br />

toernooien elders gaan weer<br />

van start. Met niet te vergeten<br />

diverse toernooien op de<br />

club. Dit zal breeduit kenbaar<br />

gemaakt worden op de<br />

club d.m.v. affiches. Zo ook<br />

op onze website www.ltcdeheerenduinen.nl<br />

en op Facebook.<br />

Doe daar aan mee!<br />

Zeker de nieuwe leden dienen<br />

hieraan mee te doen dit<br />

versnelt de integratie binnen<br />

de vereniging. De webcam is<br />

voorzien van een glasplaatje<br />

dit verhoogt het kijkplezier.<br />

We streven er naar om een<br />

webcam te realiseren, die<br />

meerdere banen kan laten<br />

zien. Mocht er onder u als lid,<br />

leden zijn die in die branche<br />

wat kunnen beteken voor<br />

ons. Dan houd de redactie<br />

zich graag aanbevolen. Dit is<br />

het 2e clubmagazine alweer,<br />

het 1e exemplaar staat nog<br />

niet op de website. Daar er<br />

te veel foto’s in staan is het<br />

verzenden naar de website<br />

een crime. Ook hierin moeten<br />

wij ervaring opdoen om<br />

dit goed in het oog te houden.<br />

Ik wens alle leden die<br />

mee gaan doen in de open<br />

toernooien elders veel succes<br />

toe. Gaat u binnenkort<br />

op vakantie heel veel plezier<br />

namens de redactie.<br />

Arie van Os.<br />

4 - l.t.c. de heerenduinen


Kantine praat.<br />

Drukte aan de bar!<br />

Merkomschrijving Hertog Jan.<br />

Het wordt tijd dat het weer in ieder geval beter<br />

wordt. Zodat we lekker op ons mooie terras kunnen<br />

zitten. Tijdens de competitie is dit al een aantal<br />

keren gebeurd. Maar tijdens de door de weekse<br />

avonden en met name op de woensdagen en donderdagavonden<br />

gaf dit een enorme drukte aan de<br />

bar. Gelukkig maar want de schoorsteen moet ook<br />

roken. Naast de tapbieren Jupiler en Hertog Jan<br />

was er in begin de Herfst Bok onder de tap. Er staat<br />

nu een Lente Bok onder de tap, als deze op is, komt<br />

er Hertog Jan Weizener onder te staan. Dit is een<br />

goudblond tarwebier van 5,7%. Leuk om te weten!<br />

Op 2 maart 1915 wordt Stoombierbrouwerij ‘de Vriendenkring’ in Arcen opgericht door vier<br />

brouwers, Leopold Hoffmans (brouwerij de Roobeek), Gerard van Dijk (brouwerij de Oranjeboom,<br />

Broekhuizenvorst), August Schraven (brouwerij het Anker, Lottum) en Gerard van<br />

Soest. De brouwerij wordt uitgerust met een stoommachine en brouwt, in tegenstelling met<br />

de gewoonte in die tijd, enkel bier van ondergisting, met de naam ‘VK bier’. Dit bier wordt<br />

afgevuld in beugelflessen en houten vaten.<br />

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de brouwerij zwaar te lijden en in 1945 moet men<br />

beginnen met de wederopbouw. Tien jaar later wordt de oude brouwerij verbouwd en gemoderniseerd.<br />

Door de jaren heen wordt de brouwerij door verscheidene partijen overgenomen,<br />

tot het uiteindelijk in 1995 in handen komt van Interbrew Nederland (onderdeel van<br />

AB Inbev Groep). In 1998 wordt met 60% van de stemmen de naam Hertog Jan Brouwerij<br />

verkozen boven Arcense Stoombierbrouwerij.<br />

Ook nieuw is, Liefmans Fruitesse on the rocks. Een echt damesbiertje geschonken in een<br />

leuk glas, laat u verrassen.<br />

Wat we gaan proberen is om als etenswaar Pizza Margherita te gaan verkopen. Deze kunt<br />

u als een grote of een kleine pizza bestellen. Donna Italia.<br />

Arie van Os.<br />

l.t.c. de heerenduinen - 5


Reclame ///<br />

6 - l.t.c. de heerenduinen


50+ Toernooi /// Nieuws<br />

open<br />

Schrijf je nu in voor het leukste<br />

open 50+ toernooi van de regio.<br />

Inschrijven voor 21 juli.<br />

Inschrijven via:<br />

toernooiklapper.nl of<br />

ltcdeheerenduinen.nl<br />

50+<br />

TOURNOOI<br />

01.08.<strong>2016</strong><br />

05.08.<strong>2016</strong><br />

• Inschrijf geld is €10,- per onderdeel<br />

• Het toernooi wordt afgesloten<br />

met live muziek<br />

Heerenduinweg 12 - IJmuiden<br />

www.ltcdeheerenduinen.nl<br />

De kapper met aandacht voor<br />

u en uw haar<br />

Galle Promenade 55 - 1991PP<br />

Velserbroek - Tel: 023-5385075<br />

www.hairin.nl<br />

l.t.c. de heerenduinen - 7


Tennis ///<br />

Speeltijd- & baanwijziging<br />

Speeltijd- &<br />

baanwijziging<br />

Indien u in aanmerking wil<br />

komen voor wijziging van<br />

uw baan of speeltijd voor<br />

het seizoen <strong>2016</strong> kunt u dit<br />

formulier sturen naar Anja<br />

Geels (zie postadres) of per<br />

e-mail baanindeling@ltcdeheerenduinen.nl<br />

Bij het<br />

toekennen van de gewenste<br />

baan en/ of tijd houdt de<br />

Technische Commissie rekening<br />

met uw speelsterkte<br />

en met de baancapaciteit.<br />

Bij meerdere verzoeken voor<br />

één speeltijd/baan worden<br />

de verzoeken op volgorde<br />

van binnenkomst verwerkt.<br />

2e speeltijd (kosteloos)<br />

Nadat de nieuwe leden zijn<br />

ingedeeld is het mogelijk een<br />

2e speeltijd voor het seizoen<br />

<strong>2016</strong> aan te vragen zonder<br />

dat daarvoor een financiële<br />

bijdrage is verschuldigd.<br />

Je naam komt dan ook te<br />

staan op de baanindeling in<br />

de hal. Sommige dagdelen<br />

zijn druk bezet. Leden met<br />

een speeltijd hebben altijd<br />

voorrang. Mocht het zo zijn<br />

dat de leden een speeltijd<br />

aanwezig zijn, en er moet iemand<br />

uitgetost worden dan<br />

bent u degene die dat wordt.<br />

Wij kunnen een aanvraag<br />

voor een 2e speeltijd alleen<br />

onder deze voorwaarden<br />

honoreren.<br />

De toekenning geldt voor<br />

een seizoen en moet elk seizoen<br />

opnieuw worden aangevraagd<br />

Namens de T.C.:<br />

Anja Geels<br />

A Le Notrelaan 126<br />

1992 BE Velserbroek<br />

<br />

Wijziging speel- tijd/ baan:<br />

Naam :<br />

Geboortedatum :<br />

Huisadres met postcode :<br />

Huidige speeltijd/ baan :<br />

e-mail :<br />

Gewenste speeltijd/ baan :<br />

8 - l.t.c. de heerenduinen


Overlijdensadvertentie<br />

/// Tennis<br />

l.t.c. de heerenduinen - 9


Tennis /// Competitie Teams<br />

Resultaten Damesteams Voorjaarscompetitie <strong>2016</strong>.<br />

Dit seizoen hebben de teams weer gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen.<br />

Helaas zijn er geen kampioenen, wel heeft het 2e team van de donderdag een<br />

2e plaats behaald. In verband met hevige hagelbuien op 28 april moesten de donderdagteams<br />

op 5 mei een inhaalwedstrijd spelen, met zonnig weer. Rest mij nog de invallers te<br />

bedanken, er waren nogal wat blessures dit seizoen.<br />

Hieronder de behaalde plaatsen en punten van de wedstrijden.<br />

Dames dubbel 35 + dinsdag<br />

Team 1<br />

Ida Meijboom<br />

Karin Edeling<br />

Corry Hoogendijk<br />

Trudy v/d/ Lugt<br />

Dames dubbel donderdag 17+<br />

Team 1<br />

Dineke v.d. Merwe<br />

Elly van de Ree<br />

Loes Groenendaal<br />

Wilma Kromhout<br />

Jenny de Ruyter<br />

Gusta Seegers-v/d Steen<br />

Karin Strijland<br />

Nel Thijssen<br />

3e klasse<br />

captain<br />

5e plaats<br />

13 punten<br />

1e klasse<br />

captain<br />

4e plaats<br />

15 punten<br />

Team 2<br />

Yvonne Hoek<br />

Irma v/d Does<br />

Anja Geels<br />

Ank Kuijper<br />

Martha de Vries<br />

Team 3<br />

Paula Cheret<br />

Hennie Blok<br />

Marian Dekker<br />

Yvonne Demmers<br />

Annelies Haver<br />

Marian Sørensen<br />

Anja Geels<br />

VCL Voorjaarscompetitie<br />

2e klasse<br />

captain<br />

2e plaats<br />

18 punten<br />

3e klasse<br />

captain<br />

3e plaats<br />

18 punten<br />

Teams Veteranencompetitie <strong>2016</strong><br />

Heren 1<br />

Roel Moco<br />

Maarten Post<br />

Paul Spanjaard<br />

Theo Wernke<br />

Heren 2<br />

Arie van Os<br />

Gerrit Hoogerwerf<br />

Ben Huberts<br />

Ed Kops<br />

Hennie van Lieren<br />

Herman Seegers<br />

1e klasse<br />

captain<br />

1e klasse<br />

captain<br />

Heren 3<br />

Gerrit v/d Vijver<br />

Klaas Blok<br />

Peter Bout<br />

Bert Hoek<br />

Koen Koelemeijer<br />

Leo Kuipers<br />

Aad Schaaper<br />

Gerard Schaaper<br />

Heren 4<br />

Jan Jansen<br />

Eric Griekspoor<br />

Peter van Kessel<br />

Martin Verhoeff<br />

1e klasse<br />

captain<br />

3e klasse<br />

captain<br />

10 - l.t.c. de heerenduinen


Competitie Teams /// Tennis<br />

Resultaten zaterdag Voorjaarscompetitie <strong>2016</strong>.<br />

Aan deze competitie deden 10 teams mee. Drie gemengde teams, een gemengd team 35+,drie<br />

herenteams 17+, en drie herenteams 35+. Het tweede gemengde team is KAMPIOEN geworden,<br />

nogmaals proficiat! Alle wedstrijden konden op de geplande data worden gespeeld.<br />

Gemengd 1 17+<br />

Maarten Dicke<br />

Mette Bargman<br />

Edwin Schiltmeijer<br />

Maaike van der Heijden<br />

Basia Quakkelaar<br />

Amanda Reker<br />

Gemengd 2 17+<br />

Ilona Kieft<br />

Kelly Broere<br />

Leonoor Leijen<br />

Ronald Klinkenberg<br />

Jeroen Rutte<br />

Machiel Twisk<br />

2e klasse<br />

captain<br />

5e plaats<br />

13 punten<br />

3e klasse<br />

captain<br />

Kampioen<br />

Gemengd 3 17+ 4e klasse<br />

Edward van Waveren captain<br />

Maarten Stet<br />

6e plaats<br />

Ivette Eijlers<br />

15 punten<br />

Sylvana van Os<br />

Wendy de Wit<br />

Laura Penneman (reserve)<br />

Heren 1 17+<br />

Harold v.Kaam<br />

Gerard Boeter<br />

Tjeerd Hendriks<br />

Bas Jonker<br />

Erik Koks<br />

Mark v. Os<br />

Jerry de Weers<br />

3e klasse<br />

captain<br />

2e plaats<br />

27 punten<br />

Heren 2 17 +<br />

4e klasse<br />

Henny van Lieren<br />

captain<br />

Stefan de Groot<br />

3e plaats<br />

Ben Huberts<br />

24 punten<br />

Edwin Kurvers<br />

Tony Moco<br />

Ronald van de Nieuwendijk<br />

Carl van Rosmalen<br />

Heren 3 17 +<br />

Elias Schroer<br />

Martijn Brandsma<br />

John Kurvers<br />

Edwin v. Zijl<br />

Herendubbel 1 35 +<br />

Roel Moco<br />

Gerrit Hoogerwerf<br />

Maarten Post<br />

Paul Spanjaard<br />

Theo Wernke<br />

Herendubbel 2 35 +<br />

Peter Cheret<br />

Gerard Blok<br />

Klaas Blok<br />

Jan Edeling<br />

Jack Rijs<br />

Wim Zwanenburg<br />

Herendubbel 3 35 +<br />

Peter van Kessel<br />

Philip Burggraaf<br />

Eric Griekspoor<br />

Hans Rauws<br />

Marcel Weideman<br />

Gemengd 1 35 +<br />

Ed Kops<br />

Hans Derksen<br />

Pieter van Raamsdonk<br />

Margret Buijsman<br />

Corrie van Es<br />

Jacqeline Kops<br />

6e klasse<br />

captain<br />

5e plaats<br />

20 punten<br />

1e klasse<br />

captain<br />

6e plaats<br />

12 punten<br />

2e klasse<br />

captain<br />

5e plaats<br />

12 punten<br />

3e klasse<br />

captain<br />

7e plaats<br />

9 punten<br />

2e klasse<br />

captain<br />

5e plaats<br />

15 punten<br />

l.t.c. de heerenduinen - 11


Kampioen ///<br />

12 - l.t.c. de heerenduinen


Van de schrijftafel /// Reclame<br />

l.t.c. de heerenduinen - 13


Reclame ///<br />

De specialist in......<br />

verspanend gereedschap voor de metaalindustrie<br />

Span- & Meetgereedschap.<br />

Werkplaatsinrichting & Machines.<br />

Industriestraat 62, NL-1976 CV IJmuiden | Postbus 343, NL - 1970 AH IJmuiden<br />

Mob: (+31) 0613098780 | Tel: (+31) 0255512832 | Fax: (+31) 0255523817<br />

www.industrietechniek.nl | info@industrietechniek.nl<br />

Gespecialiseerd in Hoofdfrequent Lastechniek<br />

Tel: 023 - 5714358 | Fax: 023 - 5712571<br />

Privé: 023 - 5717001<br />

Catering & partyservice<br />

14 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame<br />

KEURSLAGERS<br />

John en Arno<br />

Groenendaal<br />

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506<br />

Voor specialiteiten<br />

op het gebied van:<br />

Gourmet-, Fondue- of<br />

Saladeschotels en Koud Buffet<br />

‘t is klasse,<br />

‘t is keurslagerskwaliteit!<br />

Steun de vereniging en ga tanken bij Peut.<br />

Voor elke getankte liter gaat er een cent naar de Heerenduinen.<br />

21<br />

l.t.c. de heerenduinen - 15


Onderscheiding ///<br />

Op Koningsdag is aan ons erelid Cees<br />

Heere de koninklijke onderscheiding<br />

“ Lid van Oranje Nassau” , door de<br />

nieuwe burgemeester Frank Dales ,<br />

uitgereikt voor o.a. ruim 40 jaar vrijwilligerswerk<br />

bij de Heerenduinen en<br />

het bestuur van District Haarlem van<br />

de KNLTB<br />

Deze onderscheiding was met de nodige<br />

moeite aangevraagd door Gerrit<br />

v.d. Vijver en Arie van Os.<br />

Op de dag van de uitreiking waren de<br />

familieleden en vrienden aanwezig.<br />

Na de plechtigheid werd er een gezellige<br />

bijeenkomst op de club georganiseerd<br />

waarbij de ereleden en vertegenwoordigers<br />

van het voormalige District<br />

Haarlem waren uitgenodigd.<br />

Onze voorzitter Paulien hield een toespraakje<br />

en feliciteerde namens de<br />

vereniging.<br />

Ik wil hierbij gaarne iedereen en de vereniging hartelijk danken voor de felicitaties en de<br />

belangstelling na de uitreiking van de onderscheiding.<br />

Cees Heere<br />

16 - l.t.c. de heerenduinen


Wissel Toernooi /// Tennis<br />

l.t.c. de heerenduinen - 17


Medisch ///<br />

ONTSTAAN VAN LICHAMELIJKE KLACHTEN<br />

Pain in the ass....<br />

Ineens schiet het in je bil, je grijpt naar je<br />

rug en meteen sta je stil. Je kunt je niet verroeren<br />

en het wordt er allemaal niet fijner<br />

op. Soms zijn de pijnscheuten zelfs voelbaar<br />

in je benen. Iedere beweging is uit den boze<br />

en lijkt er alleen maar erger te maken.<br />

Je weet: ik ben voorlopig uitgeschakeld!<br />

Bijna iedereen heeft in zijn leven wel eens<br />

te maken gehad met Ischias, ofwel het piriformis<br />

syndroom. De piriformis is een spier<br />

gelegen in de bilpartij. Het probleem mét<br />

deze is dat deze heel close is met de nervus<br />

ischiadicus ofwel de grote beenzenuw. Tja<br />

....en als zenuwen gaan vervelen, dan wordt<br />

je pas echt bloed chagrijnig!<br />

Het jammerlijke aan deze aandoening is<br />

dat deze meestal verkeerd gediagnostiseerd<br />

wordt. Daarnaast heb ik teveel klanten met<br />

dit soort klachten die ontevreden zijn over<br />

de fysiotherapie, want negen van de tien<br />

keer krijgen ze huiswerk mee, maar nemen<br />

ze ook de klachten waarmee ze zijn gekomen<br />

weer mee. En dan bellen ze mij -meestal 's<br />

avonds of in het weekend- omdat ze met de<br />

handen in het haar zitten.<br />

Tegenwoordig leg ik meteen uit dat bij lage<br />

rugklachten de bilspieren een grote rol spelen.<br />

De meeste mensen kijken me dan stomverbaasd<br />

aan, ik laat de klant het altijd zelf<br />

ervaren. Ik zoek de desbetreffende triggerpoint<br />

op, geef een beetje druk en meestal<br />

zeggen ze dan spontaan dat ik gelijk heb -en<br />

komt er soort noodkreet achteraan. Deze<br />

manier kan namelijk een heel heftige pijnscheut<br />

geven, die soms wel doorschiet tot<br />

aan je grote teen. Voor mij de meest effectieve<br />

manier om mensen te laten ervaren waar<br />

de boosdoener te vinden is.Mensen schieten<br />

vaak in de stress omdat het zo'n heftige pijn<br />

geeft, maar eigenlijk is het heel simpel te<br />

verklaren en op te lossen. Doordat de spier<br />

zo dicht bij de zenuw zit, is een beknelling<br />

of irritatie snel veroorzaakt. Dit komt vaak<br />

voort uit een verhoogde spierspanning. De<br />

tonus in de spier wordt letterlijk en figuurlijk<br />

vergroot en daardoor wordt de zenuw<br />

geïrriteerd en soms bekneld.<br />

Mijn advies bij bovengenoemde klachten:<br />

zoek direct een sportmasseur op, bijt even<br />

heel hard op je tanden en je zult voelbaar<br />

merken dat het effect heeft. En aan alle behandelaars<br />

in Nederland, vergeet alsjeblieft<br />

die bil niet, dat scheelt pain in the ass....<br />

Gerard Schol<br />

(Massagepraktijk "de Lek)/<br />

18 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame<br />

DIVERSE<br />

DIVERSE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

18<br />

18<br />

l.t.c. de heerenduinen - 19


Reclame ///<br />

Henk van ‘t Veld<br />

Bloemen<br />

& Planten<br />

Standplaats Planetenweg<br />

20 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame<br />

KEURSLAGERS<br />

John en Arno<br />

Groenendaal<br />

Cepheusstraat 31 IJmuiden Tel. 511506<br />

Nieuw & occasions altijd meer dan Voor 40 op specialiteiten<br />

voorraad<br />

op het gebied van:<br />

Gourmet-, Fondue- of<br />

Saladeschotels en Koud Buffet<br />

‘t is klasse,<br />

‘t is keurslagerskwaliteit!<br />

Haarlemmerstraat 1b - 2182 HA Hillegom - E. info@deklerkcaravans.nl tel 0252515238<br />

l.t.c. de heerenduinen - 21


Toernooi ///<br />

22 - l.t.c. de heerenduinen


Reclame<br />

X AN ADU<br />

BIJOUX - HORLOGES - GOUDSMID<br />

MARKTPLEIN 56 - TELEFOON 0255 - 53 75 90<br />

1972 GC IJMUIDEN<br />

l.t.c. de heerenduinen - 23


Meld u aan als lid van<br />

deze mooie vereniging<br />

www.venusendewaard.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!