03.08.2016 Views

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars Woonnieuws #24 | augustus 2016

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars is het Full Service kantoor bij uitstek in Delft en omliggende gemeenten. Met vier gecertificeerde makelaars en één assistent makelaar ook het grootste kantoor. Marktleider sinds 2008.

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars is het Full Service kantoor bij uitstek in Delft en omliggende gemeenten. Met vier gecertificeerde makelaars en één assistent makelaar ook het grootste kantoor. Marktleider sinds 2008.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

woonnieuws

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars #23 - augustus 2016

Uw kennis

in de woningmarkt!

WWW.VANSILFHOUT.NL


Home made:

Armleuningdienblad

Benodigdheden

• Zaag

• Potlood

• Konstruktielijm,bijvoorbeeld

Bison Konstruktie Tix Tospeed

• houten bovenblad

30cm x 27cm

• 2 x houten zijkanten

20cm x 27cm

• 2 x houten reepjes 2cm x 30cm

• 2 x houten reepjes 2cm x 23cm

Kijk voor meer klusen

knutselinspiratie op:

facebook.com/BisonNL

twitter.com/BisonTwit

bison.nl

Maak van de armleuning van je loungebank in de tuin een handig dienblad als tafeltje.

Dit dienblad leg je over de armleuning en kun je heel goed zelf maken met

ons stappenplan. Handig om je kop thee of drankjes & snacks binnen handbereik te

hebben zonder dat ze er af glijden!

1 3

2

Volg

Tip...

Breng de lijm éénzijdig aan met

een fijne lijmkam, roller of een

kwast. Breng de ingelijmde delen

binnen 2 minuten samen

en pers of klem ze minimaal 15

minuten. De gewenste persdruk

bedraagt 2-5 kg/cm².

WonenDoeJeZo

op Pinterest voor meer

doe-hetzelf inspiratie en

leuke ideeën. Pinterest.com/

wonendoejezo

Bron:

thuisinterieuradvies.nl

Stap 1: Meet hoe breed de armleuning

van de bank is en zaag

een stuk hout voor de bovenkant

van het dienblad (op foto 30cm

x 27cm). Zaag nog twee stukken

hout voor de zijkanten (20cm x

27cm). Lijm één zijkant aan de lange

zijde van de onderkant van het

bovenblad met Bison Konstruktie

Tix Topspeed. Tip: Breng een sleuf

aan, zodat de zijkant goed op zijn

plaats valt.

Stap 2: Leg het blad op de armleuning

en teken af waar de volgende

zijkant moet komen. Lijm vervolgens

de tweede zijkant op de onderkant

van het dienblad.

Stap 3: Zaag twee reepjes hout van

2cm x 30cm en twee reepjes van 2

cm x 23 cm. Lijm deze reepjes hout

op de buitenrand van het dienblad.

Deze reepjes zorgen voor een opstaand

randje op het dienblad.

4Stap 4: Het dienblad kan eenvoudig

over de leuning van een tuinbank

worden geschoven, maar kan

natuurlijk ook (eventueel in afgelakte

vorm) binnenshuis worden

gebruikt.

WoonnieuWs 2


Colofon

Woonnieuws Van Silfhout &

Hogetoorn Wereldmakelaars is

een initiatief van Van Silfhout &

Hogetoorn Wereldmakelaars en

verschijnt maandelijks digitaal en

op afhaal- niveau bij de makelaarskantoren.

Beste lezer,

Aan de inhoud van Woonnieuws

Van Silfhout & Hogetoorn Wereldmakelaars

kunnen geen rechten

worden ontleend. De onroerend

goed advertenties zijn uitsluitend

bedoeld als uitnodiging voor een

bezichtiging van het betreffende

object.

Productie

WonenDoeJeZo

Bouwmeesterweg 48

3123 AA Schiedam

T. 010 - 2476663

www.wonendoejezo.com

Het is één van de meest voorkomende misvattingen over de huizenmarkt. Hij luidt als volgt:

in augustus zijn veel mensen met hun gedachten nog bij het vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk of

bungalowtent in Toscane. Een ander huis kopen, daar zijn ze dan totaal nog niet mee bezig.

Niets blijkt minder waar, laat niemand minder

dan Google weten: juist in augustus staat de

zoekradar van woonconsumenten extra scherp

afgesteld. Sinds 2004 piekt op Google Trends de

term ‘huis kopen’ in deze maand.

Heel veel kopers nemen juist tijdens de vakantie

dé beslissing en gaan dan ook direct op zoek!

Een goede verkoopstrategie voor onze verkopers

cq een goede begeleiding bij uw woningaankoop

zijn nu dus van essentieel belang.

Pro-activiteit is noodzakelijk!

Ook gedurende deze zomerperiode trekt ons

makelaarskantoor en de medewerkers alles uit

de kast om de te koop staande woningen zo

scherp mogelijk te promoten, ieder bij de juiste

doelgroep. Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit dit

woonmagazine. We kunnen ons voorstellen dat

ook u wilt bekijken welk aanvalsplan nu handig

is, laten we snel een kop koffie op ons kantoor

drinken. U bent van harte welkom!

21 dagen minder dan een jaar geleden. Bijna

13% van de woningen wordt boven de vraagprijs

verkocht.

De huidige markt lijkt als een rollende sneeuwbal

die ook door de zomerzon niet te stoppen

lijkt. Vooral starters in de leeftijdsklasse van

25-29 staan te trappelen. Zij hebben de crisis

afgewacht en willen met hun eerste woning

profiteren van de gunstige prijzen en lage hypotheekrente.

Omdat zij niet afhankelijk zijn van

verkopen en restschulden hebben zij hiertoe ook

vaak de mogelijkheid. Kortom, volop dynamiek

en kansen!

Graag praten wij u verder bij over de trends die

u relevante kansen brengen en lichten wij het

woningaanbod in de regio verder toe! Loop eens

bij ons binnen of maak een afspraak. Wij zijn

als enige kantoor in Delft standaard op zaterdag

geopend. U kunt dus ZES dagen per week bij ons

terecht!

Van Silfhout & Hogetoorn

Wereldmakelaars

Oude Delft 110a

2611 CE Delft

T. 015 - 212 52 88

facebook.com/Silfhout

twitter.com/silfhout

Dynamisch en kansen!

In het 2e kwartaal van dit jaar zijn 55.000 woningen

van eigenaar gewisseld, 15 % meer dan

in dezelfde periode vorig jaar. De looptijd van

verkochte woningen bedraagt nu 90 dagen,

Met enthousiaste groet,

Het team van Van Silfhout &

Hogetoorn Wereldmakelaars

vansilfhout.nl


voor het huwelijk had, blijft privévermogen.

Hetzelfde geldt voor schulden van ieder van de

NIEUW HUWELIJKSVERMOGENSRECHT NIEUW HUWE

OP KOMST!

O

echtgenoten. Ook giften en erfenissen die door

ieder van de echtgenoten worden verkregen,

Nederland kent als een van weinige landen ter

n o t a r i s s e n

www.westvest.nl

Nederland kent als blijven een in de van toekomst de privé. weinige Dit betekent wel landen

wereld de wettelijke wereld gemeenschap de van wettelijke goederen. dat de gemeenschap echtgenoten een goede administratie van goeder

Vanaf het “ja”woord Vanaf bij de burgerlijke het “ja”woord stand is moeten bij bijhouden. burgerlijke In feite moeten drie stand is

er een algehele er gemeenschap een van algehele goederen van gemeenschap vermogens geadministreerd van worden: goederen v

kracht en dit houdt kracht in dat alle bezittingen en dit en houdt de vermogens in dat die alle beide echtgenoten bezittingen privé en

schulden van het schulden bruidspaar gemeenschappelijk van het bruidspaar opbouwen én het vermogen gemeenschappe

dat zij samen

zijn geworden. zijn Dit geldt ook geworden. voor bezittingen Dit opbouwen. geldt Dit ook wordt voor de nieuwe de standaard bezittinge

en schulden van en bruidegom schulden bruid vóór de van bruidegom van het huwelijksvermogensrecht. en bruid Wil het vóór a.s. de

huwelijkssluiting. huwelijkssluiting. Kortom: je komt je trouwlocatie Kortom: bruidspaar de zaken je komt anders regelen, je dan trouwloca

zorgt

binnen met € binnen 1.000,- op zak en met je gaat er € 1.000,- de notaris op graag zak voor huwelijkse en je voorwaarden gaat er

met € 500,- weer met uit. € 500,- weer op uit. maat! Let op: voor bestaande huwelijken

verandert er niets!

Ook erfenissen Ook en schenkingen erfenissen vallen gewoon en schenkingen vallen gew

in deze gemeenschap in deze van goederen, gemeenschap als de Het wachten van is op de goederen, instemming van als de

erfl ater of schenker erflater niet anders heeft of bepaald. schenker Eerste Kamer, niet waarna anders niets het invoeren heeft van bepa

Dat betekent Dat dat bij een betekent echtscheiding de ex-daechtgenoot gewoon echtgenoot recht heeft op de helft. gewoon de weg staat! recht heeft op de het bij nieuwe een huwelijksvermogensrecht echtscheiding meer in de

helf

Als het aan de Als regering het ligt, gaat aan dit binnen de regering Wilt u meer weten ligt, over dit gaat onderwerp of dit over binnen

afzienbare tijd afzienbare veranderen. Vorige maand tijd veranderen. notariële zaken, neemt Vorige u dan contact maand

heeft de Tweede heeft Kamer ingestemd de Tweede met het Kamer op met ons kantoor. ingestemd Ook kunt u op maandag, met he

wetsvoorstel wetsvoorstel Beperking gemeenschap van Beperking woensdag en vrijdag gemeenschap tussen 12.00 en 13.00 uur van

goederen. De goederen. naam zegt het al: dit wetsvoorstel De naam zonder zegt afspraak bij het ons binnenlopen al: dit voor wetsvoo

beperkt de omvang beperkt van de wettelijke de omvang een gratis van juridisch de adviesgesprek wettelijke

van

gemeenschap gemeenschap van goederen. Alleen het van ongeveer goederen. vijftien minuten. Alleen het

vermogen dat vermogen door ieder van de echtgenoten dat door ieder van de echtgeno

tijdens het huwelijk tijdens wordt opgebouwd het huwelijk wordt opgebouwd

valt in de gemeenschap valt in van goederen. gemeenschap Het van goederen. Het

vermogen dat vermogen ieder van de echtgenoten dat al ieder van de echtgenoten al

voor het huwelijk had, blijft privévermogen

Hetzelfde geldt Hetzelfde voor schulden van ieder geldt van de voor schulden van ieder va

echtgenoten. echtgenoten. Ook giften en erfenissen die door Ook giften en erfenissen die

ieder van de echtgenoten ieder worden van verkregen, de echtgenoten worden verkreg

voor het huwelijk had, blijft privévermogen.

Westvest 38 | 2611 AZ DELFT | T (015) 219 19 99 | E info@westvest-notarissen.nl | www.westvest.nl

Westvest 38 Westvest | 2611 AZ DELFT | T (015) 38219 | 192611 99 | E info@westvest-notarissen.nl AZ DELFT | www.westvest.nl | T (015) 21


Kantoor aan huis...

zo werkt het!

‘Het nieuwe werken’, ‘werken 2.0’ of gewoon ‘thuiswerken’. Steeds meer mensen

werken aan huis, uit duurzaamheidoverwegingen vanuit het bedrijf of omdat ze voor

zichzelf werken. Voor veel mensen is het de ideale oplossing, maar in huis raak je

gemakkelijker afgeleid dan op kantoor. Wij geven je tips om jouw werkplek aan huis

effi ciënt in te richten.

Jouw kantoor in huis is van grote invloed op je

productiviteit. Daarom is het aan te raden een

werkplek in te richten in een aparte kamer die je

kunt afsluiten. Op die manier kun je je overdag

afsluiten van de rest van het huis, om minder snel

afgeleid te raken. En buiten werktijden genieten

van je vrije tijd, zonder het werk te zien liggen.

Het is belangrijk dat je voor jouw kantoor een

ruimte kiest waar voldoende licht naar binnen

schijnt en de temperatuur aangenaam is, zodat je

je optimaal kunt concentreren.

Kleur

Als je de ruimte van jouw nieuwe kantoor hebt

gekozen, is het tijd voor de sfeerbepaling. Door

voor een lichte, neutrale kleur te kiezen op de

muren, behoud je de rust voor jezelf. Felle kleuren

stralen onrust uit. Je kunt er natuurlijk

wel voor kiezen om felle accenten aan te brengen

met kleine accessoires, zoals bloempotjes of een

schilderij. Ook voor de vloer kun je het beste een

egale, rustige kleur gebruiken. Denk hierbij aan

parket, laminaat of een effen tapijt.

Inrichting

Nu kan het inrichten beginnen! Het belangrijkste

voor jouw nieuwe werkruimte is een groot

bureau, en goede bureaustoel, een computer of

laptop en lampen die voldoende licht geven. Zorg

er daarnaast voor dat er voldoende opbergruimte

is. Ook een whiteboard of schoolbord is geen overbodige

luxe. Je kunt hier al je taken op schrijven,

waardoor je een beter overzicht houdt. Je hoeft

natuurlijk niet per se een schoolbord op te hangen,

je kunt er ook één verven op de muur, met

behulp van schoolbordverf. Of gebruik deze verf

op de binnenkant van je deur, voor een extra

groot bord.Verder is het belangrijk dat je planten

in de kamer zet. Planten werken stressverlagend

en verhogen je productiviteit. Je kunt het

nieuwe kantoor een persoonlijk tintje geven door

bijvoorbeeld motiverende teksten op de muur te

verven, of een paar fotolijstjes op te hangen. Zo

wordt thuiswerken voor iedereen leuk!

Efficiënt en effectief omgaan met ruimte

Helaas heeft niet iedereen de luxe van een groot

kantoor aan huis. Toch hoeft een kamer echt niet

groot te zijn om te dienen als werkruimte. Maak

gebruik van de volgende tips om een kleine ruimte

om te toveren tot een praktische werkplek:

• Maak gebruik van hoeken. Vaak worden de

hoeken van een kamer niet gebruikt, maar

je kunt hier prima een computer of printer

neerzetten.

• Houd rekening met de locaties van stopcontacten

in de kamer. Vaak heb je deze juist rondom

je bureau het hardste nodig.

• Een kleine ruimte houd je opgeruimd door te

zorgen voor voldoende opbergruimte. Dit kun

je doen door kasten in de kamer te zetten, of

planken aan de muren te bevestigen. Zorg er

voor dat alles een vaste plek heeft, zodat er

geen

spullen rondslingeren op het bureau. Zo houd

je je hoofd ook opgeruimd.

• Koele, lichte en rustige kleuren maken de

ruimte optisch groter.

Do’s &

dont’s

voor thuiswerkers

Do’s:

• Zorg voor een aparte telefoonlijn. Zo kun

je voorkomen dat bijvoorbeeld de kinderen

zakelijke telefoontjes beantwoorden.

• Zoek thuiswerkers in de buurt om een

keer in de week bijvoorbeeld gezamenlijk

te gaan lunchen. Je voorkomt zo eenzaamheid

en bouwt ook nog eens aan je

netwerk!

• Zorg voor routine. Ga eerst goed ontbijten,

de kinderen naar school brengen en de

hond uitlaten voor je aan je werk begint.

Dont’s:

• Stap niet in de ‘je bent toch thuis’-valkuil.

Voor vrienden of familie kan het lastig zijn

om te begrijpen dat je ook echt aan het

werk bent als je thuis bent en dus niet af

kunt spreken.

• Sla geen pauzes over. Natuurlijk werk je

nog even een uurtje door als je in de ‘flow’

zit, maar compenseer dit op een later

moment.

• Blijf niet de hele dag binnen. Buitenlucht

is goed voor je en je krijgt er energie

van. Neem ook echt een lunchpauze en

loop een rondje door het park of naar de

supermarkt. Je zal zien dat je hierna veel

ge motiveerder bent.

5 WoonnieuWs


StylingTips

van Lieke

Interieurstudio

‘By Thimble’ geeft

meerdere adviezen.

Wil je ook hulp bij het

inrichten van je nieuwe

woning? Ik help je graag

de ultieme balans te

vinden en laat graag

mijn vingerafdruk achter.

Mail me gerust.

van Lieke

Met inspirerende

groetjes

lieke@bythimble.nl

www.bythimble.nl

Steeds meer mensen kiezen voor een echte buitenkeuken, zwoele

zomeravond op de veranda of lekker hangen in de hot tub. Luxe en

wellness in de tuin voor een ontspannen sfeer. Dit kan je al heel

snel creëren door het gebruik van de juiste materialen en kleuren.

Speciaal voor de lezers van WonenDoeJeZo geef ik tips en

adviezen voor genieten in je tuin!

Foto: Julia700702 / Shutterstock.com

6 WoonnieuWs


Van tuintegels

naar buitenparket

Duurzaam parket... voor buiten Parketvloeren

zijn niet langer exclusief voor je interieur.

Tablazz introduceert buitenparket dat wordt

geproduceerd van het meest duurzame ‘hout’

ter wereld: Bamboe.

Sfeer

Denk bijvoorbeeld aan natuurlijke materialen

zoals marmer, hout, betonstuc en steen.

Dit alles kan prachtig met elkaar gecombineerd

worden en draagt tevens bij aan het

duurzaam wonen.

Bron:

tablazz.nl

Bron: Erik van Gelder

Bamboe is een zuiver ecologische grondstof,

overvloedig beschikbaar en heeft een meer

dan positieve milieubalans. Botanisch gezien

is Bamboe een grassoort en de snelst groeiende

plant ter wereld. Prachtig om het gevoel van

binnen naar buiten te halen! Kijk voor meer

informatie op tablazz.nl

Sommige producten kunnen de sfeer van

luxe al snel geven in een tuin. Niet alleen de

tuintegels of sierbestrating doen hun werk,

maar ook een haard, buitenmeubels, jacuzzi

of bijv. een vuurtafel geven direct de juiste

sfeer van optimaal genieten.

Hottube niet alleen mooi!

Wist je dat de warmte van een hot tub ervoor

zorgt dat je zowel het lichaam als de geest een

moment rust geeft. Het is goed middel om

stress los te laten en je immuunsysteem te

versterken. En het warmte water verbetert je

bloedsomloop. Dit is wellness op z’n best. En

dat gewoon, in je eigen tuin. Mijn favoriet is

de Dutchtub Wood van weltevreeshop.nl,

met een buitenkant van verduurzaamd hout!

Bron: Erik van Gelder

Foto:

weltevreeshop.nl

Tuinarchitect Erik van Gelder

Als stylist houd je meerdere mensen in de

gaten of ben je fan van ontwerpers. Vooral

tuinen spreken mij enorm aan! Erik van

Gelder maakt en ontwerpt op hoog niveau

de prachtigste tuinen.

Erik van Gelder tekent het design voor

kleine en grote tuinen, patio’s en

dakterrassen, bij villa’s en herenhuizen,

van de stad tot het platteland. Hoe divers

de ontwerpen soms ook zijn, tóch zijn ze

altijd herkenbaar als een tuin van Erik van

Gelder. Verfijnd, met subtiele knipogen.

Netjes in balans, met spannende

contrasten. Van een constante kwaliteit,

met veel aandacht voor stijl en comfort.

Kijk voor meer informatie en voorbeelden

op tuinontwerp-garden-design.com

WoonnieuWs 7


app

Groene vingers en nooit meer

vergeten de planten water te

geven met de Flower Power. Via

de app weet je of je plant water,

voeding of meer licht nodig heeft.

De app verbindt je Flower Power via bluetooth met de Parrot Cloud.

De Flower Power meet met ingebouwde sensoren zonlicht, vocht,

temperatuur en voedingsstoffen. De sensor ziet eruit als een afgebroken

takje en is beschikbaar in lichtblauw, donkergroen en bruin.

Voordat de app je verzorgingsadvies geeft, moet je eerst je plant toevoegen

uit de bibliotheek met meer dan 7.000 planten. Na de eerste

dag kan de app met realtime grafieken al waarschuwen dat hij te weinig

licht of water krijgt. Een agenda toont alle taken en de verwachte

verzorging voor de komende dagen (bijvoorbeeld water of mest).

tips

Veilig op

5vakantie

1

Vraag

2

Laat

3

Maak

4

Vraag

5

Laat

aan iemand of ze de post ophalen en

uit het zicht leggen.

planten in de vensterbank staan

tijdens de vakantie.

geen melding op social media dat je

op vakantie gaat.

een familielid om een paar dagen in

jouw huis te verblijven.

geen volle vuilniszakken rondom het

huis staan.

van de maand:

Parrot Flower

Power

Design

van de

maand

UrbanSofa Outdoor

Door o.a. vochtregulerende en ademende

outdoor bekleding is de buitenbank comfortabel

en bestand tegen alle weersomstandigheden.

De bank kan het hele jaar door buiten

blijven staan. Leverbaar van fauteuil tot hoekbank

en verkrijgbaar in 5 outdoorstoffen.

urbansofa.nl

Verticale Pallet Tuin

Een oplossing voor ruimtegebrek op balkons

en kleine tuinen! De tuin is gemaakt van de

PUP pallet en biedt ruimte voor planten, kruiden

en bloemen. Met een diepte van 12 centimeter

wordt zo zelfs het kleinste balkon omgetoverd

tot een groene oase. popuppallets.nl

Warme buitendouche JEE-O

Buitendouches zijn in de zomer natuurlijk het

summum van luxe. Maar ook in de winter en

het vroege voorjaar is een warme douche een

weldaad. Zeker voor wie buiten een sauna of

jacuzzi heeft, zal deze buitendouche waarderen:

gegarandeerd vorstvrij tot maar liefst

min 30°C.

jee-o.nl

8 WoonnieuWs


Tuinplant

van de maand augustus:

vlinderstruik

In augustus is het volop zomer en met een beetje geluk

kunt u elke dag tot ’s avonds laat buiten zijn. De tuin

staat volop in bloei en veel bloemen geven heerlijke

geuren. Een van de meest aantrekkelijke planten in de

zomertuin is de vlinderstruik. Niet alleen vanwege de indrukwekkende

bloemtrossen maar ook omdat de plant

als een magneet is voor vlinders! Zet de Tuinplant van

de Maand augustus daarom in het zonnetje en geniet

van kleur, fl eur en vrolijk gefl adder.

Aantrekkingskracht

De vlinderstruik (Buddleja) is een betoverende

verschijning met opvallende bloemtrossen die

per soort variëren van 10 tot 30 cm lengte. Ook

is er een verscheidenheid aan kleur: wit, roze,

blauw, lila en dieppaars. De bloemtrossen en

doordringende geur hebben een enorme aantrekkingskracht

op vlinders en honingbijen. Ze

doen zich tegoed aan heerlijke nectar. Dat levert

een levendig schouwspel op!

Makkelijk

Omdat de vlinderstruik bloeit vanaf de nazomer

is de maand augustus een uitstekend moment

om de struik te planten. Zet ‘em op een zonnige

plekje en geef vervolgens flink water. Tijdens de

bloei geeft u regelmatig water en wat plantenvoeding.

De beloning is een extra rijke bloei!

Balkon en terras

Voor bloemen- en vlinderliefhebbers zonder

tuin is er goed nieuws. Er zijn ook dwergsoorten

van de vlinderstruik die prima in potten en bakken

geplant kunnen worden. Ook het balkon of

terras wordt zo een waar vlinderparadijs!

Tip: Door uitgebloeide bloemen weg te knippen

stimuleert u de plant om langer door te bloeien.

Meer informatie over de vlinderstruik en andere tuinplanten vind je op

Mooiwatplantendoen.nl

WoonnieuWs 9


Thuis

Delfgauw van € 199.000,- t/m € 499.000,-

Thuis

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.

U wilt graag verhuizen. Naar uw eerste huis of een volgend huis. Misschien wilt u graag kopen

of denkt u juist aan huren. Wat uw verhuiswens ook is, in deze tijd is het niet makkelijk om de

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?

Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een

woning wilt huren of verhuren bent u bij een NVM-makelaar aan het juiste adres. Hij is niet alleen

een deskundig bemiddelaar maar kan ook potentiële huurders voor u screenen. Zo zijn er nog tal

van andere redenen, waardoor juist nú een bezoek aan een NVM-makelaar van grote waarde is.

En de kans dus groter wordt dat u binnenkort toch verhuist van uw huidige huis naar uw

nieuwe thuis. Kijk voor meer informatie op nvm.nl/wonen. Goed gevoel. NVM.

Delfgauw

Melkdragerhof 131

Delfgauw

Padmoes 18

Delfgauw

Gouden Rijderplein 53

Delfgauw

Glazenmakerstraat 8

Nieuw

Bovenwoning

Woonopp.: 78 m 2

Woonlaag: 5

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Inhoud: 235 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 2003

Galerijflat

Woonopp.: 75 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Inhoud: 220 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1998

Maisonnette

Woonopp.: 97 m 2

Woonlaag: 0

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Inhoud: 299 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 2000

Bungalow

Inhoud: 410 m 3

Woonopp.: 136 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 136 m 2 Bouwjaar: 2003

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Delfgauw

Zuidpoldersingel 49

Delfgauw

Dukaatstraat 38

Delfgauw

Saaymans Vaderplein 5

Delfgauw

Weesmeesterstraat 26

Een NVM-makelaar kan zorgen dat u wél verhuist

Eengezinswoning Inhoud: 400 m 3

Herenhuis

Inhoud: 409 m 3

Eengezinswoning Inhoud: 440 m 3

Herenhuis

Inhoud: 575 m

Woonopp.: U 131 wilt m graag 2 Kamers: verhuizen. 4 Naar Woonopp.: uw eerste 127 m huis 2 Kamers: of een 5 volgend huis. Woonopp.: Misschien 136 m 2 Kamers: wilt u 5 graag kopen

3

Woonopp.: 190 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: of 138 denkt m 2 u Bouwjaar: juist 1999 aan huren. Wat Perceelopp.: uw verhuiswens 182 m 2 Bouwjaar: ook 2004 is, in deze Perceelopp.: tijd is 228 het m 2 niet Bouwjaar: makkelijk 2005 om de Perceelopp.: 217 m 2 Bouwper.: 2001-2010

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

juiste beslissing te nemen. Gelukkig kan een NVM-makelaar u helpen met concrete adviezen.

Wist u bijvoorbeeld dat u zonder risico een ander huis kunt kopen met de NVM No-risk clausule?

10 Woonnieuws Of dat u uw huis sneller kunt verkopen als u doorgeeft waar u wilt gaan wonen, omdat er dan

makkelijker matches met andere kopers en verkopers kunnen worden gemaakt? Ook als u een

Nieuw


Delfgauw - Delft

Delfgauw

Azijnmakerstraat 4

Delfgauw

Gaarderstraat 10

Delft

De Vlouw 0ong

Delft

Icarusweg parkeerplaatsen in garage 0ong

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 610 m 3

Woonopp.: 194 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 235 m 2 Bouwjaar: 2000

Vraagprijs € 500.000,- k.k.

Nieuw

Herenhuis

Inhoud: 630 m 3

Woonopp.: 190 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 217 m 2 Bouwper.: 2001-2010

Vraagprijs € 535.000,- k.k.

Garage

Huurprijs € 125,- p/m

Garage

Vraagprijs € 15.000,- k.k.

Delft

Nieuwelaan 40p.p. 66

Delft

Paardenmarkt 86

Delft

Derde Werelddreef 134

Delft

Jacoba van Beierenlaan 167

Nieuw

Garage

Vraagprijs € 15.000,- k.k.

Garage

Vraagprijs € 26.000,- k.k.

Galerijflat

Woonopp.: 60 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 105.000,- k.k.

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 2

Bouwjaar: 1986

Galerijflat

Woonopp.: 49 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 115.000,- k.k.

Inhoud: 160 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1964

Delft

Van der Lelijstraat 13II

Delft

Jacoba van Beierenlaan 117

Delft

Persijnlaan 26

Delft

W.H. van Leeuwenlaan 122

Portiekflat

Woonopp.: 75 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1960

Maisonnette

Woonopp.: 68 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 132.500,- k.k.

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1964

Portiekwoning

Woonopp.: 65 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 135.000,- k.k.

Inhoud: 210 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1959

Portiekflat

Woonopp.: 62 m 2

Woonlaag: 2

Koopsom € 139.500,- k.k.

Inhoud: 170 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 1960-1970

Delft

Jacoba van Beierenlaan 217

Delft

Knuttelstraat 33

Delft

Van Adrichemstraat 297

Delft

Wateringsevest 34

Nieuw

Bovenwoning

Woonopp.: 72 m 2

Woonlaag: 11

Vraagprijs € 142.500,- k.k.

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 1960-1970

Portiekflat

Woonopp.: 62 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 142.500,- k.k.

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1965

Galerijflat

Woonopp.: 85 m 2

Woonlaag: 0

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Inhoud: 230 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1964

Bovenwoning

Woonopp.: 75 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 145.000,- k.k.

Inhoud: 235 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 1906-1930

Delft

Isaak Hoornbeekstraat 35

Delft

Brasserskade 120

Delft

Van Adrichemstraat 321

Delft

Foulkeslaan 117

Nieuw

Benedenwoning

Woonopp.: 62 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 149.750,- k.k.

Inhoud: 225 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 1906-1930

Benedenwoning

Woonopp.: 73 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 1906-1930

Galerijflat

Woonopp.: 80 m 2

Woonlaag: 5

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1962

Maisonnette

Woonopp.: 94 m 2

Woonlaag: 4

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Inhoud: 300 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1973

Woonnieuws 11


Delft van € 165.000,- t/m € 225.000,-

Delft

Anna Beijerstraat 4

Delft

Knuttelstraat 31

Delft

Roland Holstlaan 1131

Delft

Roland Holstlaan 724

Eengezinswoning Inhoud: 180 m 3

Woonopp.: 69 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 45 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Portiekflat

Woonopp.: 62 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1965

Portiekflat

Woonopp.: 100 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Inhoud: 290 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 1968

Portiekflat

Woonopp.: 115 m 2

Woonlaag: 7

Vraagprijs € 168.000,- k.k.

Inhoud: 310 m 3

Kamers: 5

Bouwjaar: 1968

Delft

Foulkeslaan 22

Delft

Aart van der Leeuwlaan 92

Delft

Jan Thomeelaan 26

Delft

Singelstraat 77

Nieuw

Maisonnette

Woonopp.: 95 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 169.500,- k.k.

Inhoud: 270 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 1973

Portiekflat

Woonopp.: 105 m 2

Woonlaag: 8

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Inhoud: 340 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 1968

Portiekflat

Woonopp.: 85 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1990

Eengezinswoning Inhoud: 180 m 3

Woonopp.: 56 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 40 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Delft

Oude Delft 91W

Delft

J.J. Slauerhofflaan 175

Delft

Van Gaalenlaan 24

Delft

Glenn Millerstraat 56

Maisonnette

Woonopp.: 72 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 179.000,- k.k.

Inhoud: 215 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1850

Portiekflat

Woonopp.: 105 m 2

Woonlaag: 8

Koopsom € 182.500,- k.k.

Inhoud: 340 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 1971

Eengezinswoning Inhoud: 276 m 3

Woonopp.: 73 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 59 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 184.000,- k.k.

Maisonnette

Woonopp.: 76 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 185.000,- k.k.

Inhoud: 240 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 2011-

Delft

Chinalaan 3

Delft

Simon Vestdijklaan 13

Delft

Nieuwe Langendijk 88

Delft

Aart van der Leeuwlaan 1128

Maisonnette

Woonopp.: 80 m 2

Woonlaag: 0

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Inhoud: 228 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1988

Portiekflat

Woonopp.: 80 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Inhoud: 220 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 2005

Eengezinswoning Inhoud: 130 m 3

Woonopp.: 45 m 2 Kamers: 2

Perceelopp.: 41 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Portiekflat

Woonopp.: 119 m 2

Woonlaag: 7

Vraagprijs € 207.000,- k.k.

Inhoud: 380 m 3

Kamers: 5

Bouwjaar: 1972

Delft

Hendrick de Keyserweg 61

Delft

Egelsingel 16

Delft

Fortuinstraat 15

Delft

Libiestraat 4

Nieuw

Galerijflat

Woonopp.: 100 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 209.000,- k.k.

Inhoud: 315 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 2005

Eengezinswoning Inhoud: 300 m 3

Woonopp.: 86 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 151 m 2 Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 220.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 220 m 3

Woonopp.: 68 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 56 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 350 m 3

Woonopp.: 107 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 118 m 2 Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

12 Woonnieuws


Delft van € 230.000,- t/m € 325.000,-

Delft

Hof van Delftlaan 80

Delft

Handboogstraat 20

Delft

Libanonstraat 21

Delft

Azielaan 255

Eengezinswoning Inhoud: 260 m 3

Woonopp.: 90 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 1 m 2 Bouwjaar: 1930

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 220 m 3

Woonopp.: 71 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 41 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 390 m 3

Woonopp.: 125 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 153 m 2 Bouwjaar: 1990

Vraagprijs € 245.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 370 m 3

Woonopp.: 123 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 116 m 2 Bouwjaar: 1988

Vraagprijs € 247.500,- k.k.

Delft

Emiratenstraat 17

Delft

Rallepad 1

Delft

Havannastraat 1

Delft

Trompetstraat 52

Eengezinswoning Inhoud: 350 m 3

Woonopp.: 114 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 132 m 2 Bouwjaar: 1990

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 390 m 3

Woonopp.: 125 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 120 m 2 Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 249.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 350 m 3

Woonopp.: 112 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 112 m 2 Bouwjaar: 1981

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 200 m 3

Woonopp.: 67 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 71 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

Delft

Sandinoweg 76

Delft

Ternatestraat 40

Delft

Gasthuislaan 77

Delft

Amazoneweg 28

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 350 m 3

Woonopp.: 113 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 109 m 2 Bouwjaar: 1991

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 450 m 3

Woonopp.: 137 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 98 m 2 Bouwjaar: 1932

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Maisonnette

Woonopp.: 90 m 2

Woonlaag: 0

Vraagprijs € 265.000,- k.k.

Inhoud: 240 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1974

Eengezinswoning Inhoud: 350 m 3

Woonopp.: 120 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 106 m 2 Bouwjaar: 1993

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Delft

Minderbroerstraat 37

Delft

Azielaan 325

Delft

Haya van Somerenstraat 12

Delft

Grabijnhof 40

Eengezinswoning Inhoud: 260 m 3

Woonopp.: 68 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 79 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 480 m 3

Woonopp.: 156 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 156 m 2 Bouwjaar: 1990

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 290 m 3

Woonopp.: 98 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 118 m 2 Bouwjaar: 1989

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 385 m 3

Woonopp.: 126 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 184 m 2 Bouwjaar: 1971

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Delft

Molenweide 19

Delft

Van der Heimstraat 6

Delft

Raad van Europalaan 110

Delft

Grabijnhof 10

Portiekflat

Woonopp.: 110 m 2

Woonlaag: 4

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Inhoud: 360 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 2008

Bovenwoning

Woonopp.: 104 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 289.000,- k.k.

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 1930

Eengezinswoning Inhoud: 400 m 3

Woonopp.: 131 m 2 Kamers: 7

Perceelopp.: 178 m 2 Bouwjaar: 1998

Vraagprijs € 319.000,- k.k.

Eengezinswoning Inhoud: 380 m 3

Woonopp.: 126 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 221 m 2 Bouwjaar: 1971

Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Woonnieuws 13


Delft van € 350.000,- t/m € 835.000,-

Delft

Oostplantsoen 101

Delft

Voorstraat 100

Delft

Volmolen 18

Delft

Schuttersveld 17

Nieuw

Maisonnette

Woonopp.: 123 m 2

Woonlaag: 4

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Inhoud: 390 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 2001

Bovenwoning

Woonopp.: 120 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Inhoud: 400 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: -1906

Eengezinswoning Inhoud: 390 m 3

Woonopp.: 123 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 102 m 2 Bouwjaar: 2007

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Benedenwoning

Woonopp.: 119 m 2

Woonlaag: 1

Vraagprijs € 385.000,- k.k.

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 3

Bouwper.: 2001-2010

Delft

Vaandelstraat 13

Delft

Lausbergstraat 19

Delft

Willem de Zwijgerstraat 2

Delft

Raam 136

Nieuw

Portiekflat

Woonopp.: 117 m 2

Woonlaag: 2

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Inhoud: 445 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1996

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 390 m 3

Woonopp.: 125 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 134 m 2 Bouwper.: 1981-1990

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Nieuw

Herenhuis

Inhoud: 580 m 3

Woonopp.: 161 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 156 m 2 Bouwjaar: 1910

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Nieuw

Maisonnette

Woonopp.: 130 m 2

Woonlaag: 5

Vraagprijs € 415.000,- k.k.

Inhoud: 390 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 2002

Delft

Nieuwe Langendijk 78

Delft

Molenweide 48

Delft

Insulindeweg 5

Delft

Elisabeth van Zuilenlaan 19

Herenhuis

Inhoud: 470 m 3

Woonopp.: 129 m 2 Kamers: 4

Perceelopp.: 67 m 2 Bouwjaar: 1850

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

Herenhuis

Inhoud: 640 m 3

Woonopp.: 183 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 38 m 2 Bouwjaar: 2006

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Herenhuis

Inhoud: 620 m 3

Woonopp.: 156 m 2 Kamers: 7

Perceelopp.: 146 m 2 Bouwjaar: 1939

Vraagprijs € 459.000,- k.k.

Herenhuis

Inhoud: 560 m 3

Woonopp.: 158 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 172 m 2 Bouwjaar: 2005

Vraagprijs € 519.000,- k.k.

Delft

Rotterdamseweg 35

Delft

Abtsregt 21

Delft

De Genestetstraat 26

Delft

Bartoutszate 32

Nieuw

Herenhuis

Inhoud: 700 m 3

Woonopp.: 166 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 138 m 2 Bouwjaar: 1911

Vraagprijs € 535.000,- k.k.

Penthouse

Woonopp.: 218 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 550.000,- k.k.

Inhoud: 690 m 3

Kamers: 4

Bouwjaar: 2005

Herenhuis

Inhoud: 745 m 3

Woonopp.: 205 m 2 Kamers: 6

Bouwjaar: 2009

Vraagprijs € 595.000,- k.k.

Nieuw

Herenhuis

Inhoud: 660 m 3

Woonopp.: 181 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 430 m 2 Bouwper.: 2011-

Vraagprijs € 599.000,- k.k.

Delft

Ezelsveldlaan 77

Delft

Bastiaansplein 117

Delft

Maerten Trompstraat 2d

Delft

Houthaak 1C

Nieuw

Penthouse

Woonopp.: 143 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 625.000,- k.k.

Inhoud: 580 m 3

Kamers: 4

Bouwper.: 1906-1930

Penthouse

Woonopp.: 160 m 2

Woonlaag: 3

Vraagprijs € 675.000,- k.k.

Inhoud: 520 m 3

Kamers: 5

Bouwjaar: 2005

Herenhuis

Inhoud: 768 m 3

Woonopp.: 201 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 181 m 2 Bouwjaar: 2009

Vraagprijs € 679.500,- k.k.

Herenhuis

Inhoud: 1.350 m 3

Woonopp.: 323 m 2 Kamers: 10

Perceelopp.: 289 m 2 Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 835.000,- k.k.

14 Woonnieuws


Delft

Abtswoude 17B

Nieuw

Herenhuis

Inhoud: 820 m 3

Woonopp.: 249 m 2 Kamers: 9

Perceelopp.: 542 m 2 Bouwjaar: 2002

Vraagprijs € 875.000,- k.k.

Den Hoorn

Juttepeer 11

Herenhuis

Inhoud: 615 m 3

Woonopp.: 172 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 156 m 2 Bouwper.: 2001-2010

Vraagprijs € 398.000,- k.k.

Rijswijk

Sir Winston Churchillln 817a

in de zak

Delft

Den Hoorn

Kopkas 125

Zwanebloem 10

Villa

Inhoud: 1.100 m 3

Portiekflat

Inhoud: 230 m 3

Woonopp.: 325 m 2 Kamers: 10

Woonopp.: 77 m 2 Kamers: 3

Perceelopp.: 561 m 2 Bouwjaar: 2013

Woonlaag: 1

Bouwjaar: 1994

Vraagprijs € 1.100.000,- k.k.

Vraagprijs € 199.000,- k.k.

Nootdorp

Nootdorp

Galop 2

Friendshipring 128

Nieuw

Eengezinswoning Inhoud: 600 m 3

Eengezinswoning Inhoud: 470 m 3

Woonopp.: 134 m 2 Kamers: 4

Woonopp.: 142 m 2 Kamers: 6

Perceelopp.: 112 m 2 Bouwjaar: 2003

Perceelopp.: 166 m 2 Bouwjaar: 2008

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Vraagprijs € 372.500,- k.k.

Rijswijk

Rijswijk

Wijnandt van Elststraat 20

Laan van Sion 375

Delft - Den Hoorn - Nootdorp - Rijswijk - Schipluiden

Den Hoorn

Drogerij 166

Portiekflat

Woonopp.: 83 m 2

Woonlaag: 6

Vraagprijs € 230.000,- k.k.

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 3

Bouwjaar: 1996

Nootdorp

Dr. Alphons Diepenbrockstraat 2

Villa

Inhoud: 920 m 3

Woonopp.: 284 m 2 Kamers: 8

Perceelopp.: 926 m 2 Bouwjaar: 1970

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Rijswijk

De Ruijt 45

Portiekflat

Woonopp.: 56 m 2

Woonlaag: 5

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Schipluiden

Schieweg 176

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 2

Bouwjaar: 1977

Koop geen kat

Bovenwoning Inhoud: 250 m 3

Eengezinswoning Inhoud: 440 m 3

Woonopp.: 90 m 2 Kamers: 4

Woonopp.: 136 m 2 Kamers: 5

Woonlaag: 3

Bouwjaar: 1953

Perceelopp.: 280 m 2 Bouwjaar: 2015

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

in de zak

Herenhuis

Inhoud: 455 m 3

Woonopp.: 161 m 2 Kamers: 5

Perceelopp.: 273 m 2 Bouwjaar: 1997

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Koop geen kat in de zak

Villa

Inhoud: 600 m 3

Woonopp.: 180 m 2 Kamers: 7

Perceelopp.: 2567 m 2 Bouwjaar: 1930

Vraagprijs € 750.000,- k.k.

Schipluiden

Willemsoordseweg 3

Villa

Inhoud: 800 m 3

Woonopp.: 255 m 2 Kamers: 8

Perceelopp.: 1925 m 2 Bouwjaar: 1976

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Huis kopen? Neem altijd een NVM-aankoopmakelaar mee.

Woonnieuws 15


Je ideale huis gevonden?

Op naar de

scherpste hypotheek!

Maak een afspraak, het eerste gesprek

is kosteloos. Of kijk op hypotheker.nl

We vergelijken alle banken en vinden voor jou de beste deal.

Delft, Westvest 1, (015) 214 29 72

Rijswijk, Steenvoordelaan 396, (070) 390 92 50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!