Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

In dit hoofdstuk wordt een meer brede blik geworpen op de inkomenspositie

van huishoudens. We kijken naar andere welvaartsindicatoren, zoals bestedingen

en vermogen, en de beoordeling van de eigen financiële positie en

toekomst. Welk deel van de huishoudens met een laag inkomen kan terugvallen

op vermogen? Hoe zwaar drukken bij hen de vaste lasten? Hoe zien ze hun

financiële toekomst? Komen de bijzondere bijstand en toeslagen bij de juiste

groep, de lagere inkomens, terecht? Wat zegt die groep zelf over hoe ze moeten

rondkomen? Hoeveel mensen zitten in de schuldhulpverlening?

5.1 Bestedingen en vaste lasten van

huishoudens

Vaste lasten grootste uitgavenpost van huishoudens met

een laag inkomen

Een Nederlands huishouden besteedde in 2013 gemiddeld 33 duizend euro.

De huishoudens die behoorden tot de 20 procent met de laagste inkomens gaven

gemiddeld bijna 22 duizend euro uit, voor de huishoudens in de groep met de

hoogste inkomens was dat ruim het dubbele (48 duizend euro). Naarmate het

inkomen hoger is, nemen de bestedingen toe. Voor een deel is dit ook toe te

schrijven aan de omvang van het huishouden. Bij de lagere inkomens ging het

gemiddeld om nog geen 2 personen per huishouden, terwijl de huishoudens met

de hogere inkomens gemiddeld uit 2,5 personen bestonden.

Een huishouden in de laagste inkomensgroep was 45 procent van zijn totale

uitgaven in 2013 kwijt aan vaste lasten, onder meer aan woonlasten en

verzekeringskosten. Vaste lasten drukken minder zwaar op de totale bestedingen

van een huishouden naarmate het inkomen hoger is. Zo maken vaste lasten

voor een huishouden in de hoogste inkomensgroep nog maar 30 procent van de

totale bestedingen uit. Huishoudens met een hoger inkomen kunnen gemiddeld

een groter deel van hun geld uitgeven aan minder noodzakelijke goederen

en diensten. Zo besteedden de hoogste inkomens in 2013 35 procent van hun

uitgaven aan recreatie (sport, muziek), cultuur (boeken, museumbezoek) en

aankoop, onderhoud en reparatie van auto’s en fietsen en openbaar vervoer.

98 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines