Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Hoogste vaste lasten bij alleenstaanden met een laag

inkomen

Bij alleenstaanden met een laag inkomen was het aandeel vaste lasten verreweg

het grootst: 49 procent van hun totale bestedingen, tegen 42 procent bij alleenstaanden

met een hoger inkomen. Ook waren alleenstaanden met een laag

inkomen naar verhouding meer kwijt aan alcohol en tabak dan alleenstaanden

met een hoger inkomen (7 procent tegen 4 procent). Ze besteedden echter relatief

minder aan ontspanning en vervoer. Meerpersoonshuishoudens gaven naar

verhouding minder dan alleenstaanden uit aan vaste lasten. Toch drukte ook bij die

huishoudens de vaste lasten zwaar op hun totale bestedingsruimte, zwaarder dan

bij huishoudens met een hoger inkomen.

5.2 Financiële problemen, moeilijk

rondkomen en toekomstverwachting

Minder financiële problemen bij hoger inkomen

In 2014 had 6 procent van de huishoudens naar eigen zeggen betalingsachterstanden,

16 procent gaf aan moeilijk rond te komen en 38 procent zei

financiële beperkingen te kennen. Het aandeel huishoudens dat gewag maakt van

betalingsachterstanden neemt af naarmate het inkomen hoger is. Een dergelijk

verband geldt ook voor het aandeel huishoudens dat moeilijk rondkomt en

financiële beperkingen ervaart.

In 2014 zei 15 procent van de huishoudens in het laagste inkomenskwintiel

betalingsachterstanden te hebben. Dat is meer dan in 2013 toen 11 procent dit

meldde. Bijna vier van de tien huishoudens in de laagste inkomensgroep konden

naar eigen zeggen moeilijk rondkomen. In de op een na laagste inkomensgroep

speelde deze problematiek bij ruim twee op de tien huishoudens. Ten opzichte van

2013 zijn deze cijfers vrijwel gelijk gebleven. Betalingsachterstanden en niet rond

kunnen komen, zijn in het hoogste inkomenskwintiel vrijwel verwaarloosbaar.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 101

More magazines by this user
Similar magazines