Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Wanbetalers zorgverzekeringswet naar inkomenskwintiel

%

7

6

5

4

3

2

1

0

Totaal

1e kwintiel

(laag)

2e kwintiel 3e kwintiel 4e kwintiel 5e kwintiel

(hoog)

2010 2013

Bron: CBS, Statistiek wanbetalers zorgverzekeringswet.

Personen van 18 jaar en ouder die verzekerd zijn volgens de Zorgverzekeringswet

maar die minimaal 6 maanden achtereen hun premie aan de zorgverzekeraar niet

hebben betaald, worden wanbetalers genoemd. In de 20 procent laagste

inkomens was het aandeel wanbetalers in 2013 met 6 procent drie keer zo hoog

als gemiddeld. Het aandeel wanbetalers neemt sterk af met het toenemen van

het inkomen. Het percentage is in het laagste inkomenskwintiel gestegen van

5 procent in 2010 naar 6 procent in 2013.

In de groep met een inkomen onder de lage-inkomensgrens steeg het aandeel

wanbetalers van 7 procent in 2010 naar 8 procent in 2013 en bij personen met een

langdurig laag inkomen van 4 naar 6 procent. Op de gehele bevolking van 18 jaar

en ouder bleef het percentage wanbetalers vrij stabiel rond de 2. Wanbetalers

zijn oververtegenwoordigd bij personen tot 45 jaar, bij niet-westerse allochtonen,

vooral bij Antillianen (14 procent) en Surinamers (8 procent), en

bijstandsontvangers (12 procent). Verder is het percentage wanbetalers hoger als

het onderwijsniveau lager is en gaat het vaker om mannen dan om vrouwen.

106 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines