Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Minder inkomen betekent ook meer schulden

Het aandeel huishoudens dat gelet op zijn financiële situatie aangeeft schulden

te moeten maken, neemt aanzienlijk toe met het dalen van het inkomen. In 2015

speelde de schuldenproblematiek bij 6,8 procent van de huishoudens in het

laagste kwintiel. In de daaropvolgende tweede inkomensgroep was dat bij

2,1 procent het geval en in de hoogste inkomensgroep bij 0,4 procent. Met het

stijgen van het inkomen hoeven ook steeds minder mensen hun spaargeld aan te

spreken. Dit aandeel liep van 12,1 procent in de laagste inkomensgroep terug tot

1,1 procent in de hoogste inkomensgroep.

5.2.5 Schulden maken en spaarmiddelen aanspreken

naar inkomenskwintiel, januari t/m september 2015

1e kwintiel (laag)

2e kwintiel

3e kwintiel

4e kwintiel

5e kwintiel (hoog)

0

2 4 6 8 10 12 14

%

Schulden maken

Spaarmiddelen aanspreken

Bron: CBS, Consumenten Conjunctuuronderzoek.

Het inkomen dat aan indicatoren van financiële armslag zoals schulden moeten

maken en spaarmiddelen moeten aanspreken is gerelateerd, betreft zelfrapportages

en niet de gebruikelijke registratiegegevens. Vanwege de minder

goede meetkwaliteit van de zelfrapportages zijn als indelingscriterium alleen

inkomenskwintielen gebruikt. De informatie bestrijkt de periode tot en met

september 2015.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 107

More magazines by this user
Similar magazines