Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Financiële armslag van lage inkomens verder verbeterd

Ten opzichte van 2014 is in 2015 in de laagste inkomensgroep het aandeel

huishoudens dat zegt schulden te moeten maken of een beroep moet doen op

spaargeld, iets gedaald. In 2014 daalde dit aandeel ook ten opzichte van 2013.

Dat duidt op een lichte financiële verbetering voor de huishoudens met de

laagste inkomens, een ontwikkeling die spoort met de aantrekkende economie.

Ondanks deze positieve ontwikkeling is de financiële situatie van huishoudens

in het laagste inkomenssegment nog steeds minder dan in 2008, het jaar dat,

behoudens het vierde kwartaal, verschoond bleef van de economische malaise.

In 2008 rapporteerde 5,4 procent van de huishoudens met weinig inkomen

schulden te moeten maken, 10,3 procent moest spaargeld aanspreken. Ook bij de

hogere inkomens zette zich in 2015, in navolging van 2014, de verbetering van de

financiële situatie verder door.

5.2.6 Financiële situatie van huishoudens

2000 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 1)

%

Laagste inkomenskwintiel

Moet op dit moment schulden maken 5,6 5,4 6,4 6,1 6,4 7,8 7,6 6,8

Moet spaarmiddelen aanspreken 7,7 10,3 9,9 10,4 11,8 13,7 12,7 12,1

Kan precies rondkomen 63,3 67,1 65,4 64,2 64,1 63,0 62,0 64,4

Houdt beetje geld over 18,3 15,1 15,1 17,5 15,2 13,7 14,9 13,6

Houdt veel geld over 3,4 1,3 2,1 1,1 1,6 1,1 1,8 1,9

Hogere inkomenskwintielen

Moet op dit moment schulden maken 1,2 1,0 1,1 1,0 1,3 1,4 1,3 1,0

Moet spaarmiddelen aanspreken 2,0 3,1 2,4 3,2 3,4 3,8 3,7 3,1

Kan precies rondkomen 31,7 34,7 34,6 34,4 36,3 37,4 36,6 34,9

Houdt beetje geld over 42,3 44,3 44,5 44,6 43,5 41,0 41,2 42,1

Houdt veel geld over 22,2 16,5 17,0 16,5 14,9 15,9 16,9 18,5

Bron: CBS, Consumenten Conjunctuur Onderzoek.

1)

Cijfers van 2015 hebben betrekking op de periode januari t/m september.

Positieve toekomstverwachtingen stabiliseren

De sterke stijging in 2014 van het aandeel huishoudens dat vertrouwen heeft in

de verbetering van de eigen financiële situatie in de komende 12 maanden, zet

in 2015 niet overtuigend door. Zeker in de laagste inkomensgroep is sprake van

stabilisatie. Het aandeel met een positieve verwachting lag hier met 13,4 procent

108 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines