Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

op vrijwel hetzelfde niveau als in 2014 (13,2 procent). In de groep met een

hoger inkomen steeg het vertrouwen wel, van 17,3 naar 18,1 procent. Maar dat

was veel minder dan een jaar eerder. Het aandeel liep toen op van 11,9 naar

17,3 procent. In de laagste inkomensgroep ligt het vertrouwen inmiddels weer op

hetzelfde niveau als in de economisch goede jaren 2006 en 2007. In de hogere

inkomensgroep is dat ondanks de recente stijgingen nog niet het geval.

In de periode 2000–2015 waren huishoudens in de laagste inkomensgroep wel

telkens iets somberder over de te verwachten verbetering van hun eigen financiële

situatie dan huishoudens in de hogere inkomensklassen. In perioden waarin het

slechter gaat met de economie, liggen de aandelen van huishoudens die in de

komende twaalf maanden een verbetering in de eigen situatie verwachten, voor

beide inkomensgroepen dichter bij elkaar dan in perioden van hoogconjunctuur.

5.2.7 Huishoudens die in de komende 12 maanden een verbetering

in de eigen financiële situatie verwachten

%

35

30

25

20

15

10

5

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1)

1e kwintiel (laag)

Overige kwintielen

Bron: CBS, Consumenten Conjunctuur Onderzoek.

1)

De cijfers over 2015 hebben betrekking op de periode januari t/m september.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 109

More magazines by this user
Similar magazines