Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Inkomensondersteuning door toeslagen

Het Rijk keert diverse toeslagen uit als inkomensondersteuning. De hoogte van

de toeslag is mede afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen en vermogen van

de aanvrager(s):

— De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de zorgverzekering.

Iedereen die premie betaalt voor een Nederlandse zorgverzekering, komt

hiervoor in aanmerking mits het inkomen beneden een bepaalde grens ligt.

— Bij de huurtoeslag speelt onder meer de hoogte van de kale huur een rol.

— De kinderopvangtoeslag wordt verleend als tegemoetkoming in de kosten voor

de opvang van kinderen tot 12 jaar onder voorwaarde dat zowel de aanvrager

als de toeslagpartner beiden werken, dan wel een opleiding volgen.

— Het kindgebonden budget wordt onder voorwaarden verleend voor kinderen

tot 18 jaar.

De meeste toeslagen beogen de lasten van huishoudens met een lager inkomen

te verminderen. Met uitzondering van de kinderopvangtoeslag is het aandeel

huishoudens dat een toeslag ontvangt, dan ook lager naarmate het inkomen

hoger is. CBS (2014).

Huishoudens met toeslag naar inkomenskwintiel, 2014*

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1e kwintiel (laag) 2e kwintiel 3e kwintiel 4e kwintiel 5e kwintiel (hoog)

Zorgtoeslag

Kindgebonden budget

Huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 113

More magazines by this user
Similar magazines