Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Naast deze toeslagen zijn er nog diverse regelingen die de lasten van huishoudens

verlagen. Zo kunnen burgers met een smalle beurs in aanmerking

komen voor een subsidie voor rechtsbijstand. Maar ook organisaties als de

Voedselbank verlichten de nood van mensen met weinig geld. Eerder in deze

paragraaf kwam ook de bijzondere bijstand ter sprake. In deze paragraaf wordt

echter verder alleen ingegaan op de bovengenoemde toeslagen die door de

belastingdienst uitgekeerd worden.

Ruim 2 800 euro aan toeslagen voor huishouden met

laag inkomen

Gemiddeld berekend over alle huishoudens met een laag inkomen bedroeg

het totaal bedrag aan toeslagen in 2014 ruim 2 800 euro per huishouden.

Een huishouden dat langdurig op een laag inkomen was aangewezen, ontving

in doorsnee in totaal ruim 3300 euro. Verreweg het grootste deel van dit bedrag

bestond uit huur- en zorgtoeslag. Het totaalbedrag verschilt natuurlijk sterk tussen

de afzonderlijke huishoudens. Niet alle huishoudens komen immers in aanmerking

voor een toeslag. Zo ontving bijna 11 procent van de huishoudens met een laag

inkomen helemaal geen toeslag, terwijl een op de tien 5 600 euro of meer ontving.

De ruim 6,3 miljoen huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens

ontvingen gemiddeld duizend euro aan toeslagen. Het ging bij hen vooral om

zorg- en kinderopvangtoeslag. Ruim de helft van de huishoudens met een inkomen

boven de lage-inkomensgrens profiteerde van een of meer toeslagen.

5.3.3 Gemiddeld bedrag aan toeslag, 2014*

Boven lage-inkomensgrens

Laag inkomen

Langdurig laag inkomen

Totaal

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

euro

Zorgtoeslag

Kindgebonden budget

Huurtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

114 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines