Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

1 770 euro aan huurtoeslag

Aavoor langdurig lage inkomens

5.4 Vermogenspositie

Vermogen belangrijke aanvullende indicator

Het vermogen is een aanvullende indicator bij het meten van de kans op armoede.

Een laag inkomen is voor huishoudens die kunnen terugvallen op een vermogensbuffer

immers minder problematisch, zolang het inkomen niet jarenlang laag

blijft en het vermogen op korte termijn in beschikbaar geld kan worden omgezet.

Daarentegen verkeren huishoudens die naast een laag inkomen een schuld

hebben, in een benarde financiële positie.

Hoe hoger het inkomen, hoe groter het vermogen

Huishoudens in Nederland hadden op 1 januari 2013 een doorsnee-vermogen

van 19 duizend euro. Begin 2008 was dat nog 47 duizend euro. Deze krimp kwam

vooral door de waardedaling van de eigen woning als gevolg van de economische

crisis. Maar ook wanneer de eigen woning buiten beschouwing wordt gelaten, was

er in deze periode sprake van een afname: van 19 duizend naar 12 duizend euro.

De hoogte van het vermogen van een huishouden hangt sterk samen met het

inkomen. Begin 2013 bedroeg het mediane vermogen van de 20 procent huishoudens

met de laagste inkomens 1 800 euro. Bij de 20 procent huishoudens

met de hoogste inkomens was dat met 135 duizend euro, 75 keer zo groot.

Van het totale vermogen van Nederlandse huishoudens was 9 procent in handen

van de laagste inkomensgroep, terwijl de hoogste inkomensgroep over 48 procent

beschikte.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 115

More magazines by this user
Similar magazines