Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

5.4.1 Mediane vermogen van huishoudens naar inkomenskwintiel,

1 januari 2013*

1 000 euro

140

120

100

80

60

40

20

0

1e kwintiel

(laag)

2e kwintiel 3e kwintiel 4e kwintiel 5e kwintiel

(hoog)

Bron: CBS, Vermogensstatistiek.

Twee derde lage inkomens heeft geen of nauwelijks

vermogen

Begin 2013 kwam het doorsnee-vermogen van huishoudens met een laag

inkomen uit op 1000 euro. Dat is fors minder dan het mediane vermogen van

32 duizend euro bij de hogere inkomens. De vermogensverdeling over de

huishoudens is zeer scheef. Bijna twee derde van de huishoudens met een laag

inkomen had geen of maar een kleine vermogensbuffer: 8 procent had een schuld

van meer dan 2,5 duizend euro en bij 57 procent schommelde het vermogen

tussen de min 2,5 duizend en plus 2,5 duizend euro. Vooral huishoudens in de

bijstand, namelijk 85 procent, hebben vaak een negatief of beperkt vermogen.

Onder de huishoudens die langdurig van een laag inkomen moesten rondkomen,

komt een schuld van meer dan 2,5 duizend euro bij bijna 5 procent voor, terwijl

65 procent een vermogen tussen de min 2,5 duizend en plus 2,5 duizend euro had.

1 000 euro was het doorsneevermogen

van huishoudens met een

laag inkomen op 1 januari 2013

Aa

116 Armoede en sociale uitsluiting