Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

van een laag inkomen moest rondkomen, bijna 25 jaar later als volwassene ook

risico op armoede. Dat is twee en een half keer zo dikwijls als bij degenen van wie

de ouders destijds een hoger inkomen hadden.

Minder inkomen betekent veelal minder participatie en

minder vertrouwen

Hoe lager het inkomen, hoe kleiner het aandeel personen dat vrijwilligerswerk en

onbezoldigde activiteiten voor verenigingen verricht. De hoogte van het inkomen

speelt echter geen rol bij het geven van informele hulp aan anderen. Van de

personen met (langdurig) laag inkomen verrichtte in 2014 rond de 45 procent

vrijwilligerswerk en 40 procent activiteiten voor verenigingen, tegen respectievelijk

40 en 60 procent van de personen met een hoger inkomen.

Ook hebben mensen met een (langdurig) laag inkomen aanzienlijk minder

vertrouwen in de medemens dan mensen met een hoger inkomen: 40 procent

versus 60 procent. De verschillen in vertrouwen in gezaghebbende instituties

als het leger, rechters en politie zijn minder groot. Personen met een langdurig

laag inkomen zijn op dit vlak het meest sceptisch. Er is weinig verschil tussen

de inkomensgroepen inzake het vertrouwen in de Europese Unie en de

Tweede Kamer.

Daderschap in de lage-inkomensgroep oververtegenwoordigd

Met het stijgen van het inkomen daalt het percentage personen dat verdacht

wordt van het plegen van een of meer misdrijven. In 2013 werd 3 procent van de

groep met een (langdurig) laag inkomen verdacht van een of meer misdrijven.

Van de mensen met een inkomen boven de lage-inkomensgrens was dat

0,7 procent. Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar met een langdurig

laag inkomen, en merendeels van het mannelijke geslacht, plegen het vaakst

misdrijven (8,1 procent). Niet alleen de daders, maar ook de slachtoffers zijn aan

de onderkant van de inkomensladder sterker vertegenwoordigd.

Stapeling van gezondheidsproblemen bij lage inkomens

Een lager inkomen betekent een minder positieve inschatting van de eigen

gezondheid, meer (zware) rokers en meer mensen met (ernstig) overgewicht.

10 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines