Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

5.4.2 Huishoudens naar vermogensklasse en voornaamste inkomensbron,

1 januari 2013*

Overdrachtsinkomen

Totaal

Inkomen

uit arbeid

totaal

Inkomen

uit eigen

onderneming

arbeids-

werkloosheiheid

pensioen

ongeschikt-

bijstand

Boven lage-inkomensgrens

x 1 000

Totaal 6 397 3 506 775 2 116 5 258 1 763 89

%

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Tot –2 500 euro 16 24 18 2 6 6 1 1

–2 500 tot 2 500 euro 14 15 4 17 11 36 12 58

2 500 tot 10 000 euro 9 9 5 11 8 13 11 16

10 000 tot 20 000 euro 6 5 4 7 6 6 7 7

20 000 tot 50 000 euro 10 9 9 10 12 8 11 9

50 000 tot 100 000 euro 9 10 9 8 13 8 8 3

100 000 euro en meer 37 28 51 45 45 24 50 6

Laag inkomen

x 1 000

Totaal 668 147 109 411 2 79 83 248

%

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100

Tot –2 500 euro 8 13 25 2 5 6 2 1

–2 500 tot 2 500 euro 57 52 12 72 38 64 43 84

2 500 tot 10 000 euro 11 12 10 12 14 13 12 11

10 000 tot 20 000 euro 3 4 6 3 7 4 4 2

20 000 tot 50 000 euro 4 4 8 3 9 4 6 1

50 000 tot 100 000 euro 3 4 7 2 9 3 5 1

100 000 euro en meer 12 11 33 7 18 7 27 1

Bron: CBS, Vermogensstatistiek.

Vermogen bij lage inkomens loopt niet evenredig op met

leeftijd

Begin 2013 had 23 procent van de huishoudens met een inkomen onder de lageinkomensgrens

een vermogen van 10 duizend euro of meer. Van de huishoudens

met een hoger inkomen was dat 61 procent.

118 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines