Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Hoe ouder de hoofdkostwinner, hoe groter het aandeel met 10 duizend euro

of meer aan vermogen. Voor huishoudens met een laag inkomen gaat deze

relatie niet helemaal op. Weliswaar stijgt bij hen het aandeel met vermogen

van 8 procent in de jongste leeftijdsgroep (onder de 25 jaar) tot 22 procent

bij de 40- tot 45-jarigen, maar blijft het in de daaropvolgende middelbareleeftijdsgroepen

vrijwel stabiel. Pas bij de 65-plussers komt het aandeel met een

vermogen van 10 duizend euro of meer hoger uit (46 procent). Het gaat dan veelal

om ouderen met overwaarde op de eigen woning.

Bij huishoudens met een inkomen boven de lage-inkomensgrens loopt het

percentage met een vermogen van 10 duizend euro min of meer gestaag op: van

21 procent bij de jongeren tot circa 77 procent bij de 60-plussers.

5.4.3 Huishoudens met een vermogen van 10 duizend euro of meer

naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari 2013*

%

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Totaal Tot 25 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+

Leeftijd hoofdkostwinner

Boven lage-inkomensgrens

Bron: CBS, Vermogensstatistiek.

Laag inkomen

Een op de vier lage inkomens bezit eigen woning

Van de huishoudens met een laag inkomen had 23 procent begin 2013 een eigen

woning. Bij zelfstandigen waren dat er bijna zes op de tien en bij werknemers en

gepensioneerden drie op de tien. Onder de bijstandsontvangers kwam een eigen

woning vrijwel niet voor.

Armoederisico’s in breed financieel perspectief 119

More magazines by this user
Similar magazines