Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Ook de levensverwachting, en de levensverwachting in een als goed ervaren

gezondheid is lager, naarmate het inkomen lager is.

Van de personen met een laag inkomen waren in 2014 drie op de tien minder

positief over de eigen gezondheid, tegen twee op de tien hogere inkomens.

Ernstig overgewicht komt bij personen met kans op armoede vaker voor

(15 procent) dan bij inkomens boven de lage-inkomensgrens (10 procent).

Hetzelfde geldt voor veel roken met respectievelijk 9 en 4 procent.

Mannen met een laag inkomen die nu 65 jaar oud zijn hebben volgens

verwachting gemiddeld nog bijna 18 levensjaren voor de boeg waarvan

10 jaar in als goed ervaren gezondheid. Bij mannen met een hoger inkomen

gaat het hier om respectievelijk 19 en bijna 12 jaar. Bij 65-jarige vrouwen is

de levensverwachting voor de lage inkomens bijna 23 jaar en voor de hogere

inkomens bijna 24 jaar. Tussen de inkomensgroepen is er geen verschil in gezonde

levensverwachting, voor beide groepen staan nog 12 gezonde jaren in het

verschiet.

De zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zijn het hoogst onder

personen met een langdurig laag inkomen. In 2012 ging het om gemiddeld

2 500 euro per persoon tegen 2 070 euro voor de inkomens boven de lageinkomensgrens.

Lage inkomens vooral in sociale huurwoning, bijna een

kwart in eigen woning

Van de huishoudens met een laag inkomen woonden in 2012 ruim zeven op

de tien in een sociale huurwoning. Onder de huishoudens met een langdurig

laag inkomen waren dat er acht op de tien. Aan de andere kant bezat bijna een

kwart van de huishoudens met een laag inkomen begin 2013 een eigen woning.

Bij de zelfstandigen onder hen gold dat voor zes van de tien, bij werknemers en

gepensioneerden voor drie van de tien. Onder de bijstandsontvangers met een laag

inkomen kwam een eigen woning nauwelijks voor. Van de eigenwoningbezitters

die van een laag inkomen moesten rondkomen, was de waarde van de eigen

woning in doorsnee 208 duizend euro, terwijl de hypotheekschuld 168 duizend

euro bedroeg.

Vaste lasten drukken zwaar op het budget van lage

inkomens

De vaste lasten vormen de grootste uitgavenpost voor huishoudens. Bij huishoudens

met een laag inkomen drukken deze echter met 45 procent in 2014

Samenvatting 11

More magazines by this user
Similar magazines