Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Het risico op armoede steeg tussen 2010 en 2013 met 4,9 procentpunt het

sterkst in Leeuwarden, Groningen en Arnhem. In Rotterdam nam het aandeel

huishoudens met een laag inkomen met 4,6 procentpunt toe en in Amsterdam met

3,8 procentpunt.

6.1.3 Aandeel huishoudens met een laag inkomen naar gemeentegrootte

Aandeel huishoudens met

een laag inkomen

Mutatie

2010–2013

Aantal gemeenten

per 1-1-2014 2010 2013

% %-punt

Totaal 1) 403 7,4 10,3 2,9

Aantal inwoners (x 1 000)

Tot 10 33 5,7 7,4 1,7

10 tot 20 104 5,4 7,2 1,8

20 tot 50 192 5,7 7,7 2,0

50 tot 100 44 7,2 10,0 2,8

100 tot 150 14 7,7 10,7 3,0

150 tot 250 12 9,0 12,7 3,7

250 of meer 4 13,3 17,5 4,1

Bron: CBS, Regionale Inkomensstatistiek.

1)

De uitkomst voor het totaal is gebaseerd op de landelijke Inkomensstatistiek.

6.2 Concentratie van huishoudens met

een laag inkomen

Twee van de drie gebieden met hoge armoedeconcentratie

in vier grote steden

Hoewel de armoedeproblematiek in Utrecht iets gunstiger uitpakt dan in de drie

andere grote steden, worden alle vier de grote steden gekenmerkt door relatief

hoge percentages van huishoudens met een laag inkomen. Aangezien Amsterdam,

Rotterdam, Den Haag en Utrecht veel inwoners hebben, zijn hier ook in absolute

130 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines