Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Buiten de vier grote steden worden ook in andere steden hoge concentraties van

huishoudens met een laag inkomen aangetroffen, vooral in Groningen, Arnhem,

Enschede, Leeuwarden, Nijmegen, Schiedam en Tilburg.

6.3 Segregatie van huishoudens met

een laag inkomen

Segregatie het sterkst in het noordoosten van Nederland

Huishoudens met een laag inkomen wonen vaak in andere buurten dan de rest

van de bevolking. Voor de gemeenten in Nederland varieerde de segregatie-index

in 2013 van 9 procent (lage segregatie) tot 38 procent (hoge segregatie). Door de

bank genomen zou bijna een kwart van de huishoudens met een laag inkomen

moeten verhuizen teneinde de segregatie binnen de afzonderlijke gemeenten

volledig op te heffen.

Huishoudens met een laag inkomen wonen in sterkere mate afgezonderd van de

overige huishoudens in gemeenten in het noordoosten van Nederland. Maar ook

in alle andere delen van het land komen verspreid gemeenten voor met een hoge

mate van segregatie.

Segregatie-index

De huishoudens met een laag inkomen en huishoudens met een inkomen boven

de lage-inkomensgrens wonen niet gelijkmatig verspreid binnen gemeenten.

In hoeverre de spreiding ongelijkmatig is, wordt beschreven met behulp van de

segregatie-index. Voor het bepalen van deze index is Nederland verdeeld in

vierkanten van 500 bij 500 meter. De segregatie-index geeft aan welk percentage

van de huishoudens met een laag inkomen binnen een gemeente naar een ander

vierkant zou moeten verhuizen om een gelijkmatige spreiding binnen een

gemeente te krijgen, waarbij in elk vierkant een gelijke verhouding tussen het

aantal huishoudens met een laag inkomen en dat met een inkomen boven de

lage-inkomensgrens resulteert. Een segregatie-index van nul procent betekent

dat huishoudens met een laag inkomen overal binnen een gemeente een gelijk

aandeel in de bevolking vormen, terwijl een segregatie-index gelijk aan

100 procent er op duidt dat de huishoudens met een laag inkomen volledig

afgescheiden wonen van de overige huishoudens. De mate van segregatie hangt

134 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines