Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

in principe niet samen met de hoogte van het aandeel huishoudens met een laag

inkomen. Hoge concentraties van deze groep (zie voorgaande paragraaf) kunnen

wel leiden tot een sterke segregatie, indien in deze concentratiegebieden relatief

weinig hogere inkomens wonen.

6.3.1 Ruimtelijke segregatie van huishoudens met een laag inkomen

per gemeente, 2013

Minder dan 20%

20 tot 23%

23 tot 25%

25 tot 30%

30% of meer

Bron: CBS,

Regionale Inkomensstatistiek.

Segregatie licht toegenomen in grotere gemeenten

De toename van het aandeel huishoudens met een laag inkomen tussen 2010

en 2013, heeft een uiteenlopend effect gehad op de mate van segregatie Bij de

kleinere gemeenten (minder dan 50 duizend inwoners) is de segregatie-index

Ruimtelijke spreiding van armoede 135

More magazines by this user
Similar magazines