Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

zwaarder op het budget dan bij huishoudens met een inkomen boven de lageinkomensgrens

(35 procent). Huishoudens met een laag inkomen geven daardoor

relatief minder uit aan andere goederen, met uitzondering van alcohol en tabak.

De woonlasten die een groot deel van de vaste lasten vormen, wordt door ruim

een van de drie huishoudens met een laag inkomen als een zware financiële

last ervaren. Bijna zes van de tien huishoudens met een laag inkomen zagen hun

woonlasten in 2014 verlicht door het ontvangen van huurtoeslag.

Veel huishoudens met een laag inkomen kunnen niet terugvallen op een

vermogensbuffer: twee van de drie hadden begin 2013 een schuld of nauwelijks

vermogen. Ondanks aanscherpingen van de criteria kwam het aantal wettelijke

schuldsaneringen ook in 2014 op een relatief hoog niveau uit (39 duizend).

Hoogste risico op armoede in Rotterdam

Gemeenten met meer inwoners hebben doorgaans hogere percentages huishoudens

met risico op armoede. In 2013 was het aandeel met 18,7 procent het

hoogst in Rotterdam, gevolgd door Amsterdam met 18,2 procent. In de top-10

staan naast Den Haag (16,6 procent) verder vrijwel uitsluitend grote steden

buiten de Randstad: Groningen, Leeuwarden, Enschede, Arnhem, Nijmegen en

Heerlen. Daarnaast hoort ook de relatief kleine gemeente Vaals in dit rijtje thuis.

Amsterdam was in 2013 met een aandeel van 6,8 procent wel koploper als het

gaat om huishoudens die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen.

De hoofdstad werd hierin op de voet gevolgd door Rotterdam (6,7 procent).

Van de vier grote steden woonden huishoudens met een laag inkomen in

Amsterdam duidelijk het minst gesegregeerd van de overige huishoudens: slechts

zo’n 18 procent zou binnen deze stad moeten verhuizen, om in alle buurten een

gelijk aandeel met een laag inkomen te verkrijgen. In Den Haag is deze segregatie

met 30 procent een stuk hoger.

Binnen EU scoort Nederland gunstig in risico op armoede

of sociale uitsluiting

Ruim 17 procent van de bevolking van de 28 lidstaten van de Europese Unie

(EU) liep in 2014 risico op armoede, terwijl ruim 24 procent te maken had met

kans op armoede of sociale uitsluiting. Nederland steekt in beide ranglijsten met

respectievelijk 11,6 en 16,5 procent gunstig af ten opzichte van overige lidstaten:

alleen in Tsjechië zijn deze percentages lager.

12 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines