Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

De regeringen van de landen van de Europese Unie trachten (inkomens)

armoede en sociale uitsluiting – geringe economische activiteit en aanzienlijke

financiële beperkingen – terug te dringen. Ze hebben daarvoor een aanpak

geformuleerd, de Europa 2020-strategie. In dit hoofdstuk komt aan bod hoe het

gesteld is met de armoederisico’s in de landen van de Europese Unie en hoe die

risico’s zich in de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld. Hoe doet Nederland

het op dit vlak vergeleken met de andere landen? In hoeverre is de positie van

Nederland ten opzichte van andere landen veranderd?

7.1 Ontwikkeling van het risico op

armoede of sociale uitsluiting

Een kwart van de EU-bevolking loopt risico

In 2014 liepen 122 miljoen inwoners van de 28 lidstaten van de Europese Unie

(EU-28) een risico op armoede of sociale uitsluiting volgens geldende EU-criteria.

Dit komt neer op ruim 24 procent van de bevolking. Sinds het uitbreken van de

economische crisis nam dit risico vooral toe in de vijftien oude lidstaten (EU-15),

van 21,7 procent in 2008 tot 23,3 procent in 2014. In de twaalf nieuwe lidstaten

(NLS-12) maakte de crisis een eind aan de jarenlange daling van het aandeel

inwoners met een risico op armoede of sociale uitsluiting. Sindsdien bleef dit

aandeel in de nieuwe lidstaten vrij stabiel, met wederom een lichte daling in

2014. Kroatië dat in juli 2013 toetrad, is hierbij niet meegenomen, van dit land

zijn nog geen gegevens beschikbaar.

Armoede of sociale uitsluiting

In Europees verband spreekt men van een risico op armoede of sociale uitsluiting

als: 1) een risico op armoede bestaat en/of 2) er sprake is van ernstige financiële

beperkingen en/of (3) men deel uitmaakt van een huishouden waarin weinig

wordt gewerkt.

138 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines