Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

7.1.2 Personen met risico op armoede of sociale uitsluiting

in EU-lidstaten, 2014

EU-28

Tsjechië (6 654)

Nederland (11 283)

Zweden (12 368)

Finland (11 549)

Denemarken (11 957)

Slowakije (5 883)

Frankrijk (11 608)

Luxemburg (16 962)

Oostenrijk (12 997)

Slovenië (8 597)

Duitsland (11 580)

België (11 755)

Estland (5 164) 2)

Malta (9 300)

Polen ( 5 736)

Verenigd Koninkrijk (10 160)

Litouwen (4 557)

Cyprus (9 457)

Portugal (6 075)

Italië (9 201)

Spanje (8 517)

Kroatië (4 646)

Ierland (9 581) 2)

Hongarije (4 587)

Letland ( 4 392)

Griekenland (5 166)

Bulgarije (4 052)

Roemenië (2 439)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

%

EU-15

EU-28

NLS-13

Nederland (EU-15)

Bron: Eurostat.

1)

Tussen haakjes is de hoogte van de armoedegrens (koopkrachtpariteit) van het desbetreffende land vermeld.

2)

De cijfers voor Estland en Ierland hebben betrekking op 2013.

Bijna drie op de tien kinderen in EU lopen risico

In de gehele EU liep in 2014 27,7 procent van de kinderen jonger dan 18 jaar een

risico op armoede of sociale uitsluiting. In de twaalf nieuwe lidstaten was dit zelfs

voor ruim een op drie kinderen het geval. In de oude lidstaten lag dit aandeel

weliswaar lager, maar hier was wel sprake van een stijging van 24,4 procent in

2008 tot 26,1 procent in 2014. Onder 65-plussers nam het aandeel met een risico

op armoede of sociale uitsluiting in zowel de oude als de nieuwe lidstaten juist

fors af. Onder Nederlandse 65-plussers was het aandeel in 2014 met 6,9 procent

zeer laag. Alleen in Luxemburg was dit lager.

140 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines