Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

7.2.1 Personen met risico op armoede in EU-lidstaten, 2014

EU-28

EU-15

NLS-12

Zweden

Denemarken

Finland

Oostenrijk

Frankrijk

België

Nederland

Duitsland

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Portugal

Italië

Spanje

Ierland 1)

Griekenland

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

%

Armoederisico op basis van reguliere maat

Armoederisico op basis van vast koopkrachtbedrag in 2008

Bron: Eurostat.

1)

Het cijfer voor Ierland heeft betrekking op 2013.

… maar Zweden is de topper na verankering van

koopkracht

Door het gehanteerde relatieve inkomenscriterium verschilt de hoogte van de

armoedegrens niet alleen per land, maar ook in de tijd. Mede hierdoor nam sinds

het uitbreken van de economische crisis het risico op armoede in de Europese Unie

nauwelijks toe. Een verslechtering van de economische omstandigheden gaat

immers vaak gepaard met een daling van het doorsnee inkomen en daarmee ook

van de inkomensgrens waarmee de kans op armoede wordt vastgesteld. Het effect

van een inkomensverslechtering op het risico op armoede wordt daardoor minder

Risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa 143

More magazines by this user
Similar magazines