Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

onverwachte noodzakelijke uitgaven op te vangen of achterstanden hebben bij

de betaling van de maandelijkse woonlasten. In Europees verband spreekt men

van ernstige materiële tekorten als men te maken heeft met ten minste vier van

bovengenoemde financiële beperkingen. In 2014 gold dit voor 8,9 procent van

de EU-bevolking. Vooral in de 12 nieuwe lidstaten ondervinden inwoners vaak

dergelijke financiële beperkingen. Met gemiddeld 16,6 procent was dit aandeel

hier ruim twee keer zo groot als in de oude lidstaten. In de oude lidstaten nam

dit aandeel sinds het uitbreken van de crisis echter wel toe, terwijl het aandeel

inwoners met ernstige financiële beperkingen in de nieuwe lidstaten bijna

halveerde in het afgelopen decennium.

7.2.2 Personen die te maken heeft met ernstige materiële deprivatie

%

35

30

25

20

15

10

5

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU-15

EU-27

Bron: Eurostat.

NLS-12

Nederland

Ondanks de lichte toename gedurende de economische crisis ervoer de

Nederlandse bevolking in 2014 met 3,2 procent verhoudingsgewijs weinig

financiële beperkingen. In Denemarken was het percentage even hoog als in

Nederland. Alleen in de overige Scandinavische lidstaten en in Luxemburg was dit

aandeel lager. In Bulgarije had een op de drie inwoners hiermee te maken.

Risico op armoede of sociale uitsluiting in Europa 145

More magazines by this user
Similar magazines