Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

A.1 Inkomensgrenzen (gestandaardiseerd): diverse afbakeningen

van (kans op) armoede

Maandbedrag in euro, prijspeil 2014

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Europese armoedegrens (60% mediaan inkomen)

Niet-veel-maar-toereikendgrens

Lage-inkomensgrens

Beleidsmatige inkomensgrens (hier: 101% van bijstandsuitkering, alleenstaande 23–64 jaar)

Bron: CBS, Inkomensstatistiek en SCP/CBS (2014).

Europese armoedegrens levert hoogste armoederisico

Voor 2014 lopen de uitkomsten van het percentage huishoudens met een inkomen

onder de armoedegrens uiteen van bijna 12 procent (Europese armoedegrens) tot

zo’n 8 procent (beleidsmatige inkomensgrens en niet-veel-maar-toereikendgrens).

De ontwikkeling van het aandeel toont vanaf 2000 een min of meer gelijk verloop

voor de diverse armoedegrenzen. Een uitzondering hierop vormen de uitkomsten

van de Europese armoedegrens. Doordat deze grens de inkomensontwikkeling

volgt, is het verloop van het aandeel met kans op armoede in sterkere mate

afhankelijk van andere factoren dan van de koopkrachtontwikkeling.

150 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines