Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Armoede wordt om praktische redenen doorgaans afgebakend op basis

van het inkomen. In dit hoofdstuk wordt onder meer besproken welke

inkomens begrippen en welke inkomensgrenzen daarbij gebruikt worden.

Financiële achterstelling is echter breder dan alleen inkomensachterstelling.

Financiële achterstelling kan ook samengaan met andere ongunstige levensomstandigheden.

In dat geval is sprake van sociale uitsluiting. In dit hoofdstuk

komt dit breder maatschappelijke perspectief van de armoedeproblematiek aan

de orde evenals de wijze waarop wordt voorzien in beschrijvingen van deze

achterstelling.

1.1 Kans op armoede als een tekort van

middelen

Uiteenlopende inkomenscriteria

In de welvarende, westerse landen is veel discussie over de definitie van armoede.

Vragen over welke levensomstandigheden als arm moeten worden aangemerkt en

welke mensen nu daadwerkelijk arm zijn, laten zich niet eenduidig beantwoorden.

De opvattingen van wetenschappers, maatschappelijke hulpverleners, politici,

beleidsmakers en de man in de straat zijn nogal verdeeld. Dat armoede in West-

Europese landen anders dan in vele ontwikkelingslanden, geen kwestie van fysiek

overleven is, maar veeleer in relatie staat tot het algemeen welvaartsniveau van

de samenleving waarvan personen deel uitmaken, daarover bestaat grotendeels

wel overeenstemming. In Nederland is dit welvaartsniveau dusdanig dat in

beginsel iedere burger een dak boven zijn hoofd heeft, geen honger hoeft te

lijden, zich deugdelijk kan kleden en toegang heeft tot medische zorg. In dit

opzicht bestaat er geen armoede in Nederland. Toch zijn er wel degelijk verschillen

in levensstandaard. Niet voor iedereen is een levensstandaard weggelegd die in

Nederland noodzakelijk is om niet te ver op anderen achterop te raken. Bovendien

beschikt ook niet iedereen over genoeg financiën om in voldoende mate in de

maatschappij te kunnen participeren. De in Nederland gebruikte inkomenscriteria

beogen in wezen alle inhoud te geven aan een minimaal noodzakelijk geacht

pakket van levensbehoeften.

Ook in de concrete toepassing van criteria en uitgangspunten bestaan verschillen.

De meest gebruikte criteria om inkomensarmoede in Nederland af te bakenen zijn

de lage-inkomensgrens van CBS, de beleidsmatige inkomensgrens, de Europese

armoedegrens en de budgetgrens van het SCP. Deze grenzen zijn alle toegespitst

14 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines