Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Lage-inkomensgrens: een vast koopkrachtbedrag

georiënteerd op het sociaal minimum

De lage-inkomensgrens van het CBS weerspiegelt een vast koopkrachtbedrag in

de tijd. Doordat de lage-inkomensgrens alleen voor de prijsontwikkeling wordt

geïndexeerd, is dit criterium bij uitstek geschikt voor vergelijkingen in de tijd.

Bij de start van de statistiek over (personen in) huishoudens met een laag inkomen

is bij het bepalen van de hoogte van lage-inkomensgrens rekening gehouden met

de hoogte van het sociaal minimum (Bos, 1996). Daarbij is de lage-inkomensgrens

juist boven de bijstandsuitkering van een alleenstaande gelegd. Uitgangspunt

hiervoor vormde het bijstandsniveau in 1979 toen dit op een hoog niveau lag.

Hiermee werd beoogd dat huishoudens die uitsluitend of vooral op bijstand of

AOW (Algemene ouderdomswet) zijn aangewezen tot de categorie met een laag

inkomen gerekend worden. In prijzen van 2014 bedroeg de lage-inkomensgrens

voor een alleenstaande 12 250 euro per jaar. Per maand komt dit neer op

1 020 euro. Voor meerpersoonshuishoudens is de lage-inkomensgrens met behulp

van een equivalentiefactor aangepast voor de omvang en samenstelling van het

huishouden. De aldus gecorrigeerde inkomens(grenzen) zijn daarmee vergelijkbaar

gemaakt met de besteedbare ruimte van een alleenstaande.

1.1.1 Hoogte van de lage-inkomensgrens en equivalentiefactor van enkele

huishoudenstypen

Paar

Eenoudergezin

Alleenstaande zonder kind 1 kind 2 kinderen 3 kinderen 1 kind 2 kinderen 3 kinderen

Netto maand bedrag in euro (lopende prijzen)

Lage-inkomensgrens

2000 770 1 060 1 290 1 450 1 590 1 030 1 160 1 360

2005 870 1 190 1 460 1 640 1 800 1 160 1 320 1 530

2010 940 1 290 1 570 1 770 1 940 1 250 1 420 1 660

2013 1 010 1 390 1 690 1 900 2 080 1 350 1 530 1 780

2014 1 020 1 400 1 710 1 920 2 100 1 360 1 540 1 800

Equivalentiefactor

2000–2014 1,00 1,37 1,67 1,88 2,06 1,33 1,51 1,76

Bron: CBS, Inkomensstatistiek en CBS (2004).

Ook in 2014 lag het inkomen (exclusief huurtoeslag) van een alleenstaande

bijstandsontvanger onder de lage-inkomensgrens. Van de groepen die alleen van

het beleidsmatig minimum moeten rondkomen, hadden er enkele een inkomen

net boven de lage-inkomensgrens. Dit geldt voor eenoudergezinnen met één kind

(2006–2012) en voor alleenstaande AOW’ers en AOW-paren (vanaf 2007).

16 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines