Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

1.2 Sociale uitsluiting: sociale,

culturele en psychische aspecten

van de leefsituatie

Ongunstige leefomstandigheden ofwel sociale

uitsluiting

Naast de financiële situatie bepaalt ook de leefsituatie – sociale, culturele en

psychische factoren – het welzijn van huishoudens. Financiële beperkingen in

combinatie met minder gunstige leefomstandigheden kunnen tot armoede

en sociale uitsluiting leiden. Bij sociale uitsluiting raken mensen geïsoleerd

en vervreemd van de samenleving omdat ze niet of slechts in beperkte mate

kunnen meedoen. Sociale uitsluiting wordt vastgesteld op basis van de volgende

vier grootheden (Coumans, 2012):

1. beperkte sociale, culturele en maatschappelijke participatie

2. materiële achterstelling, financiële beperkingen

3. vervagend normbesef of onvoldoende culturele of normatieve integratie

4. achterstelling in toegang tot grondrechten: maatschappelijke en juridische

hulpverlening, zorginstanties en fatsoenlijke huisvesting.

Daarnaast bestaan er sterke verbanden tussen de financiële positie, leefstijlen

en gezondheid van mensen. Een minder goede gezondheid en ongezonde

manier van leven – roken, drinken, drugsgebruik, weinig lichamelijke activiteit en

overgewicht – komen bovenmatig vaker voor bij mensen met een minder gunstige

financiële positie. Specificaties van leefstijlen en gezondheid kunnen dan ook niet

achterwege blijven als wordt toegewerkt naar een overkoepelende beschrijving

van welvaartsverschillen aan de hand van componenten van de leefsituatie.

Naar een beschrijving in breed maatschappelijk

perspectief

Met nadrukkelijk inzoomen op de relatie tussen financiële situatie en achterstelling

in leefsituatie tracht CBS de armoedeproblematiek veel meer dan voorheen vanuit

een breed perspectief te beschrijven. Dat betekent dat niet louter financiële

problemen met bijbehorende beschrijvingen van trends en risicogroepen op de

voorgrond staan. Idealiter ontstaat door de nieuwe aanpak inzicht in de mate

waarin hardnekkige financiële problemen, die zich doorgaans in de vorm van

langdurige uitkeringsafhankelijkheid manifesteren, samengaan met blijvende

Perspectieven op armoede en sociale uitsluiting 21

More magazines by this user
Similar magazines