Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Hoofdstuk 7 is gereserveerd voor een vergelijking van Nederland met de

EU-lidstaten. Armoederisico’s en risico op sociale uitsluiting zijn daarbij volgens

Europese maatstaven vastgelegd, dus volgens de Europese inkomensgrens en

volgens geharmoniseerde metingen van financiële beperkingen en beperkte

economische activiteit van het huishouden.

De publicatie bevat tot slot drie bijlagen. In de eerste, bijlage A, zijn enkele

resultaten van de verschillende armoedegrenzen naast elkaar gezet. In Bijlage B

worden de inkomenskwintielen toegelicht en wordt beschreven hoe de diverse

bevolkingsgroepen hierover verdeeld zijn. Een beschrijving van de methode

om te komen tot een raming van de omvang van armoede in 2015 en 2016 is

opgenomen in bijlage C. Die bijlage is samengesteld door het Centraal Planbureau.

24 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines