Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Werknemers profiteerden van eerder afgesloten cao’s die in 2009 nog van kracht

waren en ook bij uitkeringsontvangers ging de koopkracht er op vooruit.

In 2010 daalde de koopkracht van huishoudens in doorsnee met 0,5 procent.

Mede doordat de werkloosheid iets terugliep en de koopkrachtdaling voor de

lagere inkomensklassen beperkt bleef, stabiliseerde het aandeel huishoudens met

een laag inkomen zich in 2010. Met 7,4 procent kwam het zelfs iets lager uit dan in

2009 (7,6 procent).

734 000 huishoudens

Eeliepen in 2014 risico op armoede

In de tweede helft van 2011 nam de werkloosheid echter weer toe. Deze stijging

hield aan tot en met het eerste kwartaal van 2014. Bovendien liep de koopkracht

van de bevolking ook in 2011–2013 verder terug (CBS, 2014, 9 september). Zowel

in 2012 als in 2013 bedroeg de koopkrachtdaling 1,1 procent. Het percentage

huishoudens met een laag inkomen groeide fors van 7,4 procent in 2010 naar

10,3 procent in 2013. Ook in absolute zin was er sprake van een fikse toename:

in 2013 waren er ruim 210 duizend huishoudens meer met risico op armoede

vergeleken met drie jaar daarvoor.

In 2014 steeg de koopkracht na vier jaar daling met 1,5 procent (CBS, 2015,

7 september). Ook bijstandsontvangers gingen er in koopkracht op vooruit, wel

nam hun aantal nog verder toe. Hoewel de werkloosheid vanaf het tweede

kwartaal van 2014 weer licht begon te dalen, lag deze nog steeds op een

betrekkelijk hoog niveau. Deze ontwikkelingen droegen er aan bij dat het aandeel

huishoudens met risico op armoede vergeleken met 2013 maar weinig veranderde.

Kans op armoede bij huishoudens 27

More magazines by this user
Similar magazines