Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

2.1.1 Huishoudens met een (langdurig) laag inkomen

Totaal Laag inkomen Langdurig laag inkomen

x 1 000 % x 1 000 %

2000* 6 399 754 11,8 309 5,4

2001 6 480 627 9,7 252 4,4

2002 6 539 596 9,1 227 3,9

2003 6 545 641 9,8 224 3,8

2004 6 573 618 9,4 207 3,5

2005 6 615 652 9,9 209 3,5

2006 6 704 593 8,8 196 3,3

2007 6 768 515 7,6 172 2,8

2008 6 843 515 7,5 163 2,6

2009 6 901 527 7,6 157 2,5

2010 6 909 514 7,4 149 2,4

2011 6 980 571 8,2 154 2,4

2012 7 045 656 9,3 169 2,6

2013 7 053 728 10,3 193 3,0

2014* 7 076 734 10,4 217 3,3

2015 (raming) 7 128 718 10,1 . .

2016 (raming) 7 180 721 10,0 . .

Bron: CBS, Inkomensstatistiek 2000–2014; CPB, raming 2015–2016.

Lichte daling van aandeel met kans op armoede

verwacht in 2015 en 2016

Ramingen (verzorgd door het Centraal Planbureau, zie bijlage C) wijzen uit dat aan

de jarenlange toename van het risico op armoede vanaf 2010 in 2015 een einde

zal komen. Zowel voor 2015 als voor 2016 wordt een afname van het aandeel

huishoudens met een laag inkomen verwacht. Dit aandeel zal krimpen met

respectievelijk 0,3 en 0,1 procentpunt. Hiermee zal het percentage huishoudens

met risico op armoede in 2016 op 10 procent uitkomen. Dat jaar zullen dan

volgens de raming ruim 720 duizend huishoudens een laag inkomen hebben,

13 duizend minder dan in 2014.

Wel nog sterke toename van aantal huishoudens met

langdurig laag inkomen

Van de 734 duizend huishoudens die in 2014 een laag inkomen hadden, moesten

er 217 duizend al ten minste vier jaar achtereen van zo’n inkomen rondkomen.

28 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines