Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

het teruglopen van de koopkracht van gepensioneerden in deze jaren (Lok en

Bos, 2014). Doordat de koopkracht van gepensioneerden in 2014 met 0,4 procent

licht verbeterde, daalde het aandeel met een laag inkomen bij zowel de oudere

alleenstaanden als de oudere paren tot respectievelijk 5,6 en 2,5 procent.

Aandeel eenoudergezinnen met langdurig laag inkomen

fors gestegen

Eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen verkeren vaak langdurig

in een weinig rooskleurige inkomenspositie: 10,6 procent van hen had in 2014

al minstens vier jaar achtereen een laag inkomen. Dit is 2 procentpunt meer

dan in 2013. Bezien vanaf 2000 is dit aandeel in de loop der jaren echter fors

gedaald. In 2000 had nog bijna een kwart van de eenoudergezinnen met

minderjarige kinderen langdurig een laag inkomen. De daling wordt enerzijds

veroorzaakt door de toegenomen arbeidsparticipatie onder alleenstaande

ouders en daarmee gepaard gaande inkomensverbetering en anderzijds

door de koopkrachtverbetering van eenoudergezinnen die op bijstand zijn

aangewezen (zie paragraaf 1.1). In de jaren 2011–2013 daalde de koopkracht van

eenoudergezinnen echter en nam ook de werkloosheid binnen deze groep toe,

waardoor het aandeel met (langdurig) een laag inkomen weer hoger werd.

Minder sterke omslag bij alleenstaande AOW’ers met

langdurig laag inkomen

Bij alleenstaande 65-plussers was – over een langere periode gezien – eveneens

sprake van een forse daling van het percentage dat langdurig van een laag

inkomen moest rondkomen. Bij hen daalde dit aandeel van bijna 14 procent

in 2000 tot 0,9 procent in 2010. Dit komt vooral doordat de koopkracht van

alleenstaanden met alleen AOW in deze periode sterk is verbeterd (zie paragraaf

1.1, figuur 1.1.2). Daarentegen daalde de koopkracht van gepensioneerden

in de jaren 2010–2013, terwijl deze in 2014 slechts gering toenam. Mede hierdoor

nam het aandeel dat langdurig was aangewezen op een laag inkomen geleidelijk

weer toe tot 1,6 procent in 2014.

Kans op armoede bij huishoudens 33

More magazines by this user
Similar magazines