Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

2.3.4 Huishoudens met een laag inkomen naar herkomst

hoofdkostwinner, 2014*

%

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Totaal Nederland Overig

westers land

Totaal Suriname Nederlandse

Antillen en

Aruba

Turkije

Marokko

Overig nietwesters

land

Westers land

Niet-westers land

Laag inkomen

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

Langdurig laag inkomen

Inkomenspositie van tweede generatie gunstiger dan

van eerste generatie

Bijna een op de vijf hoofdkostwinners van niet-westerse huishoudens behoorde

in 2014 tot de tweede generatie, dat wil zeggen dat deze persoon zelf in

Nederland geboren is. Bij deze nog kleine, maar snelgroeiende groep kwam

een laag inkomen in 2014 naar verhouding minder vaak voor dan bij de eerste

generatie, die buiten Nederland geboren is: 23,5 tegenover 33,7 procent. Maar

ook bij tweede generatie was dit aandeel nog steeds beduidend hoger dan dat bij

autochtone huishoudens (7,6 procent).

Kans op armoede onder niet-westerse huishoudens

vanaf 2010 fors gestegen

Het percentage lage inkomens onder niet-westerse huishoudens is tussen 2000 en

2010 met ruim 10 procentpunt gekrompen. Vanaf 2010 werd deze daling echter in

vier jaar tijd vrijwel volledig teniet gedaan. In 2014 kwam het percentage uit op

bijna 32 en was daarmee weer nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2000.

De schommelingen in het aandeel lage inkomens zijn bij niet-westerse huishoudens

duidelijk groter dan gemiddeld. Doordat het om een betrekkelijk jonge

groep met relatief weinig 65-plussers gaat, speelt de conjunctuur een belangrijke

36 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines