Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Van alle huishoudens met een overdrachtsinkomen als belangrijkste inkomensbron,

hebben de pensioenontvangers nog de meest gunstige positie. Met een aandeel

van nog geen 5 procent was hun armoederisico niet veel hoger dan bij werknemershuishoudens.

In 2010–2014 is het risico op armoede voor ontvangers van een uitkering

in die jaren flink gestegen. Bij bijstandsontvangers steeg het percentage

huishoudens met een laag inkomen in deze periode met 16 procentpunt.

Bij arbeidsongeschikten bedroeg de toename bijna 10 procentpunt en bij

werklozen 8 procentpunt.

2.3.6 Huishoudens met een laag inkomen naar voornaamste

inkomensbron, 2014*

%

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Totaal

Inkomen uit

arbeid

Inkomen uit

eigen

onderneming

Totaal

Pensioen

Werkloosheid

Arbeidsongeschiktheid

Bijstandsuitkering

Overdrachtsinkomen

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

44% van de bijstandshuishoudens

had in 2014 al vier jaar

of langer een laag inkomen

Cc

38 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines