Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Ook werkenden met laag inkomen

Van de huishoudens die hun inkomen voornamelijk uit werk betrekken, hadden

in 2014 alleen zelfstandigen met een aandeel van 12,8 procent bovengemiddeld

vaak een laag inkomen. Het gaat dan om zelfstandigen die slechts een geringe

winst boekten of met een verlies te kampen hadden. Een lage winst bij

ondernemers (of een laag loon bij werknemers) is niet altijd de enige oorzaak

van een laag inkomen. Negatieve inkomsten uit vermogen, zoals betaalde

hypotheekrente, kunnen ook een rol spelen (Bos, 2013). Over het algemeen heeft

een laag inkomen bij zelfstandigen geen langdurig karakter. Slechts 2,5 procent

had in 2014 vier jaar of langer een laag inkomen. Dit percentage was niet veel

hoger dan in 2013, maar lag wel een half procentpunt boven dat van 2011.

Onder huishoudens met loon als voornaamste inkomensbron, komt een laag

inkomen relatief weinig voor. In 2014 moest – net als in 2013 – 4,2 procent van de

werknemershuishoudens van een laag inkomen rondkomen, terwijl 0,9 procent

vier jaar of langer een dergelijk inkomen had.

Een op de vijf huishoudens met langdurig laag inkomen

heeft inkomen uit werk

Van de ruim 7 miljoen huishoudens ontleent 63 procent hun inkomen vooral

aan betaald werk. Ofschoon een laag inkomen bij werkenden naar verhouding

weinig voorkomt, vormen zij, vanwege hun omvang, een grote groep onder de

huishoudens met een laag inkomen. Van alle huishoudens met risico op armoede

heeft 36 procent inkomen uit loon of de eigen onderneming als belangrijkste

inkomensbron; in de groep met langdurig risico op armoede is dit 22 procent.

Bijstandsontvangers grootste groep onder de langdurig

lage inkomens

Huishoudens van uitkerings- en pensioenontvangers vormen niettemin de

meerderheid zowel in de groep met een laag inkomen als in de groep met een

langdurig laag inkomen. Bijstandsontvangers zijn goed voor ruim de helft van

de huishoudens met een langdurig laag inkomen, terwijl arbeidsongeschikten,

werklozen en gepensioneerden hier samen een kwart van uitmaken.

Kans op armoede bij huishoudens 39

More magazines by this user
Similar magazines