Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

2.3.7 Huishoudens naar voornaamste inkomensbron, 2014*

%

100

80

60

40

20

0

Totaal

(onderzoekspopulatie)

Laag inkomen

Langdurig

laag inkomen

Inkomen uit arbeid

Inkomen uit eigen onderneming

Bron: CBS, Inkomensstatistiek.

Overdrachtsinkomen excl. bijstand

Bijstand

Hogere kans op armoede voor lager opgeleiden

Van de huishoudens met een laagopgeleide hoofdkostwinner heeft 15,8 procent

een laag inkomen, Dit aandeel is aanmerkelijk hoger dan bij huishoudens met

een middelbaar (8,7 procent) of hoogopgeleide hoofdkostwinner (4,6 procent).

Vergelijkbare verschillen doen zich voor bij huishoudens met een langdurig laag

inkomen.

Onder laagopgeleiden is het aandeel met een langdurig laag inkomen de

afgelopen jaren het sterkst gestegen. Het percentage liep op van 3,9 in 2010 naar

5,2 in 2013 en 5,9 in 2014. Van de huishoudens met langdurig een laag inkomen

heeft 55 procent een hoofdkostwinner met een lagere opleiding.

40 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines