Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

3.2 Dynamiek van armoede

Kans op armoede: doorstroom in 2014 sinds 2000 nog

niet zo hoog geweest

De koopkracht van huishoudens kan door diverse oorzaken veranderen. Inflatie

holt de koopkracht uit maar een stijging van het loon zorgt doorgaans voor meer

koopkracht. Van degenen die beter betaald werk vinden of gaan samenwonen

stijgt het inkomen ook. Wie echter werkloos wordt of gaat scheiden gaat er veelal

aanzienlijk in inkomen op achteruit. Deze dynamiek in het inkomen brengt jaarlijks

een grote in- en uitstroom op gang in en uit de groep met een laag inkomen.

Gemiddeld over de jaren 2001–2014 bedroeg de jaarlijkse in- en uitstroom ruim

veertig procent van de totale bevolking met kans op armoede. Bijna zes op de

tien personen waren doorstromers: ze maakten minstens twee jaar achtereen

deel uit van de groep met een laag inkomen. In de periode 2000–2014 bereikte

de doorstroom in 2010 zijn laagste stand (601 duizend personen). Daarna nam

deze groep doorstromers elk jaar fors toe. Hun aantal piekte in 2014 (930 duizend

personen). Deze ontwikkeling valt samen met de eerder vastgestelde toename in

het aantal personen dat vier jaar en langer achtereen te maken had met kans op

armoede (zie paragraaf 3.1).

In de jaren 2003, 2005, 2009 en 2011–2014 was de instroom groter dan de

uitstroom. Per saldo steeg daardoor de absolute omvang van de groep. Verreweg

de grootste netto toename (met 152 duizend personen) vond plaats in 2012.

De grote instroom in 2011 en 2012 ging vergezeld van een relatief geringe

uitstroom. In 2011 was de uitstroom met 396 duizend mensen het laagst sinds

2001. Onder de instromers bevinden zich personen die in recente jaren al een

laag inkomen hadden. Jaarlijks gaat het daarbij om zo’n 30 procent van de totale

instroom. Zo moesten van de ruim half miljoen mensen die zich in 2014 bij de

groep met kans op armoede voegden, er 131 duizend ook twee of drie jaar eerder

al van een laag inkomen rondkomen.

48 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines