Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

echters en politie. Onder de 18-tot-25-jarigen is er geen verschil in het vertrouwen

in rechters tussen beide inkomensgroepen. Dat geldt wel voor de beide middelbare

leeftijdsgroepen: hogere inkomens hebben meer fiducie in rechters dan de lage

inkomensgroep. Bij de 65-plussers draait het verband juist om: 66 procent van

de lage inkomens vertrouwt rechters, tegen 51 procent van de hogere inkomens.

Een vrijwel vergelijkbaar patroon geldt ook voor het vertrouwen in de politie.

4.1.7 Vertrouwen, 2012/2014

Kerken

Pers

Tweede Kamer

Europese Unie

Banken

Grote bedrijven

Ambtenaren

Leger

Rechters

Politie

Sociaal vertrouwen

0 10 20 30 40 50 60 70

%

Boven lage-inkomensgrens

Laag inkomen

Langdurig laag inkomen

Bron: CBS, Sociale samenhang en Welzijn.

De sociale context van armoede 65

More magazines by this user
Similar magazines