Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.2 Daders en slachtoffers van

criminaliteit

Verminderd normbesef

Wie een misdrijf pleegt schendt de gangbare normen en waarden van de

Nederlandse samenleving. Cijfers over daderschap kunnen daarom een directe

aanwijzing zijn voor verminderd normbesef en indirect voor de mate van sociale

uitsluiting. Bij slachtofferschap ligt deze relatie minder voor de hand. Toch komen

daders en slachtoffers vaak uit dezelfde maatschappelijke risicogroepen en zijn ze

tot op zekere hoogte ook aan elkaar gerelateerd. Een dader is ook vaak slachtoffer

en een slachtoffer kan ook dader zijn. Wel zijn er duidelijk meer slachtoffers dan

daders.

Minder daders en slachtoffers naarmate inkomen stijgt

Hoe hoger het inkomen hoe minder vaak mensen verdachten worden van het

plegen van één of meer misdrijven. Die ontwikkeling verloopt niet geheel

gelijkmatig. Personen uit huishoudens in de laagste inkomenskwintiel springen

er duidelijk uit. Daar zit een bovenmatig hoog aandeel verdachten: in 2013

2,5 procent. In de daaropvolgende tweede inkomenskwintiel was dat nog maar

1 procent en in het hoogste (vijfde) kwintiel 0,5 procent. In de afgelopen jaren

daalde het aandeel verdachten van één of meer misdrijven. Punt is wel dat deze

algehele daling in het laagste inkomenskwintiel naar verhouding minder sterk

was dan in alle andere inkomensgroepen. Het gevolg hiervan is dat binnen de

groep verdachten het aandeel personen behorende tot de laagste inkomensgroep

is gestegen (35 procent in 2006, 41 procent in 2013). Dus het aantal verdachten

wordt wel minder maar het aandeel uit het laagste inkomensgroep wordt steeds

groter.

Verdachte

Een persoon tegen wie een proces verbaal van misdrijf is opgemaakt. De politie

maakt zo’n proces verbaal op bij voldoende bewijs van schuld aan een strafbaar

feit en houdt de aangeklaagde aan.

66 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines