Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.2.7 Ervaren onveiligheid en overlast, 2014

Voelt zich vaak onveilig in buurt

Voelt zich vaak onveilig in algemeen

Ervaart veel overlast in buurt

0 5 10 15 20 25

%

Boven lage-inkomensgrens Laag inkomen Langdurig laag inkomen

Bron: CBS, Veiligheidsmonitor.

Ouderen zijn minder vaak slachtoffer, maar ze voelen

zich wel onveiliger

Het verhoogde slachtofferschap van de lagere inkomens blijft ook zichtbaar

als naar geslacht en leeftijd wordt verbijzonderd. Een uitzondering hierop

vormt de groep ouderen: 65-plussers met een laag inkomen verschillen niet in

slachtofferschap van 65-plussers met een inkomen boven de lage-inkomensgrens.

In 2014 werd in beide inkomensgroepen 12 procent van deze ouderen met

criminaliteit geconfronteerd.

Onder ouderen is het al dan niet hebben van een laag inkomen echter wel

gerelateerd aan hun gevoel van onveiligheid en overlast: 65-plussers met

een laag inkomen voelen zich vaker onveilig in de eigen buurt dan ouderen

met een hoger inkomen (in 2014: 4,7 tegen 1,3 procent). Ook voelen ze zich

in het algemeen vaker onveilig (4,1 tegen 1,4 procent) en ervaren ook meer

buurtoverlast (14 tegen 8 procent).

Het SCP (2011) constateert dat ouderen met een laag inkomen zich relatief meer

in een sociaal isolement bevinden. Dit isolement verklaart mogelijk waarom

65-plussers met een laag inkomen zich wel onveiliger voelen en meer overlast

ervaren dan 65-plussers met een hoger inkomen, maar feitelijk niet vaker

slachtoffer zijn van criminaliteit. Cijfers voor personen met een langdurig laag

inkomen zijn niet beschikbaar. Vanwege te kleine steekproefaantallen kon deze

groep niet betrouwbaar worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd.

74 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines