Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

4.2.8 Slachtoffers van misdrijven naar geslacht en leeftijd, 2014

Geslacht

man

vrouw

Leeftijd

15 tot 25 jaar

25 tot 45 jaar

45 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

0 5 10 15 20 25 30

%

Boven lage-inkomensgrens

Laag inkomen

Bron: CBS, Veiligheidsmonitor.

4.3 Gezondheid, leefstijlen en

zorgkosten

Ongelijkheid in gezondheid

Al zeker sinds eind jaren zestig vormen sociaaleconomische gezondheidsverschillen

een hardnekkig probleem in de westerse wereld. Mensen in

de zogeheten lagere statusgroepen hebben vaker gezondheidsproblemen

dan mensen in de hogere statusgroepen. Daar doen de vele intensieve en

grootscheeps opgezette interventiecampagnes van overheidswege weinig aan

af. De verschillen wijken niet en nemen op onderdelen zelfs nog verder toe.

Deze paradox is ook op de Nederlandse situatie van toepassing (Mackenbach,

2012). Verschillen in gezondheidsproblemen houden verband met verschillen in

ongezonde leefstijlen en zijn daarmee mede verantwoordelijk voor verschillen in

(gezonde) levensverwachting. De verschillen strekken zich uit tot zorggebruik en

bijbehorende zorgkosten. Uiteindelijk zijn achterstanden in gezondheid en leefstijl

mede richtinggevend voor de mate van sociale uitsluiting.

De sociale context van armoede 75

More magazines by this user
Similar magazines