Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Brede gezondheidsproblematiek bij personen met een

laag inkomen

Niet alleen de beoordeling van de eigen gezondheid springt er bij de lage

inkomens ongunstig uit – drie op de tien melden een minder dan goede gezondheid

–, er zijn naar verhouding hoge percentages psychische ongezondheid

(22 procent) en beperkingen in horen, zien en bewegen (21 procent) zichtbaar.

Van hogere inkomens meldde bijna 20 procent een minder dan goede gezondheid,

maakte 10 procent gewag van psychische klachten en 17 procent van lichamelijke

beperkingen. Opmerkelijk is het lagere percentage chronische aandoeningen van

de lage inkomensgroep in vergelijking met de groep met een hoger inkomen

(41 tegen 44 procent).

De levensverwachting is het aantal jaren dat iemand naar verwachting nog te

leven heeft onder de voorwaarde dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen die

gelden in het peiljaar (2013) gelijk blijven. De gezonde levensverwachting is het

aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar verwachting (nog) in

een als goed ervaren gezondheid zal leven, onder de aanname dat de huidige

kansen op sterfte en ongezondheid gelijk blijven.

Psychische ongezondheid is gemeten via de antwoorden op een vragenlijst bij de

bevolking van 12 jaar en ouder. Hiervoor is de Mental Health Inventory (MHI)

gebruikt. Deze bevat vijf vragen die betrekking hebben op hoe men zich in de

afgelopen vier weken op mentaal vlak voelde. Aan de hand van de antwoorden

wordt per persoon een algemene score berekend. Een score lager dan zestig

punten is indicatief voor psychische ongezondheid. Een lichamelijke beperking bij

de bevolking van 12 jaar en ouder is van toepassing als op minstens een van de

volgende zeven vragen met 'kan niet' of 'met grote moeite' wordt geantwoord:

1. Een gesprek volgen in een groep van drie of meer personen (zo nodig met

hoorapparaat).

2. Met één andere persoon een gesprek voeren (zo nodig met hoorapparaat).

3. Kleine letters in de krant lezen (zo nodig met bril of contactlenzen).

4. Op een afstand van 4 meter het gezicht van iemand herkennen, zo nodig met

bril of contactlenzen.

5. Een voorwerp van vijf kilo, bijvoorbeeld een volle boodschappentas tien

meter dragen.

6. Rechtop staand kunnen bukken en iets van de grond oppakken.

7. 400 meter aan een stuk lopen zonder stil te staan, zo nodig met stok.

De sociale context van armoede 77

More magazines by this user
Similar magazines