Armoede en sociale uitsluiting 2015

svanweyenberg

2015-armoede-en-sociale-uitsluiting

Vrouwen zijn slechter af dan mannen

Gezondheidsproblemen verschillen naar geslacht en leeftijd. Bij vrouwen met

een laag inkomen liggen de percentages, overigens net als bij de hogere

inkomensgroep, aanmerkelijk hoger dan bij mannen. Van de vrouwen met een

laag inkomen zegt 33 procent een minder dan goede gezondheid te hebben

en meldt 25 procent psychische klachten. Bij de mannen met een laag inkomen

gaat het om respectievelijk 26 en 18 procent. Ook hebben vrouwen met een laag

inkomen vaker dan mannen met een laag inkomen beperkingen in horen, zien en

bewegen (25 tegen 17 procent). Bij de groep met een inkomen boven de lageinkomensgrens

zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen vergelijkbaar, maar

liggen de percentages over de gehele linie wel een stuk lager.

4.3.2 Gezondheidsproblemen, 2013

Minder dan

goed ervaren

gezondheid

Psychische

gezondheidsklachten

Minimaal een

lichamelijke Minimaal een

beperking chronische ziekte

%

Boven lage-inkomensgrens 19,3 9,9 13,0 44,1

Man 17,1 8,0 10,5 38,7

Vrouw 21,5 11,8 15,5 49,4

Tot 25 jaar 6,8 8,3 3,0 18,7

25 tot 45 jaar 13,4 9,4 5,1 36,3

45 tot 65 jaar 25,6 10,3 16,7 56,8

65 jaar en ouder 41,1 11,7 29,5 79,1

Laag inkomen 29,8 21,9 21,3 41,3

Man 25,6 17,5 16,9 34,4

Vrouw 33,4 25,2 24,6 46,9

Tot 25 jaar 11,6 9,1 7,0 18,5

25 tot 45 jaar 32,0 30,0 16,2 43,7

45 tot 65 jaar 50,4 27,0 34,5 67,8

65 jaar en ouder 40,7 13,9 34,4 73,5

Bron: CBS, Gezondheidsenquête 2010/2013.

78 Armoede en sociale uitsluiting

More magazines by this user
Similar magazines